slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Република Српска Универзитет у Бањој Луци PowerPoint Presentation
Download Presentation
Република Српска Универзитет у Бањој Луци

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Република Српска Универзитет у Бањој Луци - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА. Република Српска Универзитет у Бањој Луци. ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ. Технолошки факултет је p очео је са радом школске 1963 / 64 г . као Технолошки одсјек Техничког факултета у Бањој Луци ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Република Српска Универзитет у Бањој Луци' - roch


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ

ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Технолошки факултет је pочео је са радом школске 1963/64 г.

као Технолошки одсјек Техничког факултета у Бањој Луци,

који је дјеловао у саставу Универзитета у Сарајеву.

Пратећи кадровске потребе бањалучке регије почиње интезиван развој Технолошког одсјека у склопу Техничког факултета.

1975/76 г.Технички факултет се дијели на два самостална факултета

Технолошкии Електротехнички факултет.

slide3

ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ

ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

 • Универзитет у Бањој Луци основан је 7. новембра 1975. г.
 • У саставу Универзитета било је пет факултета:
 • Електротехнички
 • Технолошки
 • Машински
 • Правни
 • Економски и
 • три више школе.
slide4

ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ

ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ

ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

 • Универзитет у Бањој Луци је интегрисан 2008 г.
 • Технолошки факултет данас ради и дјелује као
 • организациона јединица
 • интегрисаног Универзитета у Бањој Луци.

Технолошки факултет је модерна високошколска установа

која се прилагођава потребама окружења у којем ради.

 • У 48 година постојања и рада
 • Технолошки факултет је до сада извео:
 • 1435 дипломираних инжењера,
   • 73 магистра
    • 37 доктора
 • техничких, биотехничких и хемијских наука.
slide5

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ДАНАС

 • ПРОСТОР И ОПРЕМА
 • Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
 • смјештен је у двије зграде, укупне површине 4750 m2.
 • у кампусу у непосредној близини центра града.
 • За успјешно реализовање наставног процеса користе се
 • амфитеатар и учионице укупне површине око 740 m2,
 • 20 лабораторија укупне површине oko 1420 m2.
slide6

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ДАНАС

 • ПРОСТОР И ОПРЕМА
 • За успјешно реализовање наставног процеса
 • студентима су на располагању:
 • читаоница,
 • библиотека,
 • рачунарских сала,
 • Центар за трансфер знања и
 • Универзитетски рачунарски центар.
slide7

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ДАНАС

 • Простор и опрема . . .
 • Практични дио образовања студената и научно-истраживачки рад на Технолошком факултету одвија се у лабораторијама, и то:
 • Лабораторија за општу и неорганску хемију
 • Лабораторија за аналитичку хемију
slide8

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ДАНАС

 • Лабораторије. . .
 • Лабораторија за органску хемију
 • Лабораторија за биохемију
slide9

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ДАНАС

 • Лабораторије. . .
 • Лабораторија за физичку хемију
 • Лабораторија за хетерогену катализу
 • Лабораторија за специфичне површине
slide10

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ДАНАС

 • Лабораторије. . .
 • Практикум за биологију
 • Лабораторија за микробиологију
slide11

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ДАНАС

 • Лабораторије. . .
 • Лабораторија за инструменталне методе анализе
 • Лабораторија за технолошке операције
slide12

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ДАНАС

 • Лабораторије. . .
 • Лабораторија за еколошко инжењерство
 • Лабораторија за органску и неорганску хемијску технологију
slide13

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ДАНАС

 • Лабораторије. . .
 • Лабораторија за корозију и заштиту материјала
 • Лабораторија за електрохемијско инжењерство
slide14

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ДАНАС

 • Лабораторије. . .
 • Лабораторија за анализу намирница
 • Лабораторија за сензорну анализу намирница
slide15

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ДАНАС

 • Лабораторије. . .
 • Лабораторија за текстилне технологије
 • Лабораторија за одијевне технологије
slide16

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ДАНАС

 • Лабораторије. . .
 • Лабораторија за графичко инжењерство
slide17

ОРГАНИЗОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ СТУДИЈА

 • Студији на Технолошком факултету остварују се на основу лиценцираног студијског програма и
 • у складу са правилима студирања заснованом на
 • Европском систему преноса бодова - ECTS
 • (European Credit Transfer System).
 • Лиценциранису први и други циклус студија.
 • На Универзитету и факултетима у Бањој Луци
 • у току је израда наставних планова и програма студија трећег циклуса
 • у складу са правилима студирања заснованим
 • на Европском систему преноса бодова.
slide18

ОРГАНИЗОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ СТУДИЈА

 • Наставним планомутврђује се
 • трајање студија на Технолошком факултету
 • наставни предмети
 • њихов распоред по годинама и семестрима
 • број часова за разне облике наставе.
 • Наставним програмомутврђује се
 • садржај наставног предмета
 • начин извођења наставе
 • полагања испита
 • уџбеници, приручници и литературе на основу којих се полажу испити из тог наставног предмета.
slide19

ОРГАНИЗОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ СТУДИЈА

 • Настава је организованакроз
 • теоријска предавања
 • рачунскевјежбе
 • практичне лабораторијске вјежбе
 • методе интерактивне наставе
 • израду семинарских радова
 • консултације.
 • У току трајања студија организују се посјете
 • индустријским предузећима и одговарајућим установама,
 • да би се студенти упознали са занимањем за које се образују.
 • Током последњег семестра студент ради дипломски рад.
slide20

ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА(додипломске студије)

Студијски програми на Технолошком факултету,

прилагођени су потребама савременог пословног окружења, рационализовани и усклађени

са студијским програмима сродних европских универзитета.

 • Наставни програми су прилагођени
 • студенту и његовом професионалном усмјерењу.
 • Студентима се на свакој студијској години нуде:
 • обавезни наставни предмети
 • изборни блокови
 • (из којих, према властитом опредјељењу, од неколико понуђенихбирају по један предмет који ће слушати и полагати).
slide21

Наставни процес првог циклуса студија на Технолошком факултету

одвија се у оквиру 4 лиценцирана студијска програма:

Студијски програм: БИОТЕХНОЛОШКО-ПРЕХРАМБЕНИ

Смјер: Производни (240 ЕЦТС)

Смјер: Контрола квалитета и хигијенске исправности намирница

(240 ЕЦТС)

Студијски програм: ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА

Смјер: Општи (240 ЕЦТС)

Смјер: Еколошко инжењерство (240 ЕЦТС)

Студијски програм:ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО

Смјер: Општи (240 ЕЦТС)

Смјер: Конфекција(240 ЕЦТС)

Смјер: Дизајн и конфекција (180 ЕЦТС)

Студијски програм:ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Смјер:  Општи (180 ЕЦТС)

slide22

Након завршеног студија и стицања одговарајуће дипломе

 • на Технолошком факултету у Бањој Луци,
 • инжењери имају могућност запошљавања:
 • упроизводним привредним друштвима одговарајуће гране индустрије
 • у истраживачко-развојним центрима
 • у институтима
 • у стручним тијелима институција којe се баве
 • припремом и доношењем одговарајућих стандарда и прописа и
 • контролом њихове примјене у пракси
 • у пројектним бироима и привредним друштвима којa се баве истраживањем и развојем нових технологија и производа
 • у комерцијалним увозно-извозним привредним друштвима .
 • у инспекторату и инспекцијама у јединицама локалне самоуправе,
 • у установама основног, средњег и високог образовања.
slide23

Дипломирани инжењери имају задовољство и привилегију

да користе знања усвојена у току студија и

да учествују у производњи, контроли квлитета и безбједности

разноврсних прехрамбених производа који се нуде на тржишту.

slide24

Студијски програм: БИОТЕХНОЛОШКО-ПРЕХРАМБЕНИ

Смјер: Производни

 • Кроз наставни процес у току трајања студија,
 • инжењери се образују и оспособљавју
 • за рад у привредним друштвима и примјену стечених знања о:
 • Прехрамбеним технологијама намирница биљног поријекла: технологија воћа и поврћа, сокова и концентрата, жита и брашна, пекарства и тјестеничарства, скроба, шећера, уља
 • Прехрамбеним технологијама намирница животињског поријекла: технологија меса и производа од меса, млијека и производа од млијека
 • Технологији пива и алкохолних пића
 • Биохемијском инжењерству
 • Микробиологији - општој и индустријској
 • Амбалажи и паковању хране
 • Контроли квалитета хране
 • Пројектовању технолошких процеса
slide25

Студијски програм: БИОТЕХНОЛОШКО-ПРЕХРАМБЕНИ

Смјер: Контрола квалитета и хигијенске исправности намирница

 • Oдговарајући наставни програми
 • студентима обезбјеђујустицање и примјену стечених знања о:
 • Прехрамбеним технологијама намирница биљног поријекла
 • Прехрамбеним технологијама намирница животињског поријекла
 • Амбалажи и паковању хране
 • Прехрамбеним адитивима
 • Контроли квалитета хране
 • Методама сензорне анализе намирница
 • Инструменталним методама анализе
 • Микробиологији хране и токсикологији
 • Контроли квалитетаводе за пиће, индустријске воде и отпадних вода
 • Прописима о контроли квалитета и безбједности хране
slide26

Тренутно је активан само смјер Општи .

Овај студијски програм креиран је и прилагођен

потребама пословног окружења предузећа која се баве

производњом и контролом квалитета производа хемијске индустрије

slide27

Студијски програм: ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА

Смјер: Општи

 • Стицањепотребних општих и специфичних знања и вјештина,
 • дипломираним инжењерима отвара могућности
 • запослењаи примјене знања о:
 • Неорганској хемијској технологији
 • Органској хемијској технологији
 •  Технологији нафте, мазива и уља
 •  Технологији керамичких производа
 • Технолошким операцијама у хемијској индустрији
 •  Технологији припреме индустријске воде
 •  Технологијама обраде отпадних вода и чврстог отпада
 • Малозагађујућим технологијама
 • Принципима заштите околине
 • Електрохемијском добијању енергије
 • Пројектовању процеса у хемијској индустрији
 •  Примијењеним хемијским и инструменталним методама анализе
slide28

Тренутно је активан само смјер Дизајн и конфекција.

slide29

Студијски програм: ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО

Смјер: Дизајн и конфекција

 • Да би након стицања дипломе успјешно извршавали
 • радне задатке који се пред њих постављају,
 • студенти у току студија уче о:
 • Природним, хемијским и влакнима специјалних својстава
 •  Техничким и специјалним текстилним материјалима
 • Механичким текстилним технологијама
 • Бојењу, штампању и оплемењивању текстилних материјала
 • Испитивању и контроли квалитета текстила
 • Теорији дизајна и форме
 • Дизајну текстила и одјеће
 • Дизајну и конструкцији модних детаља
 • Конструкцији и моделовању одјеће
 •  Технологији израде одјеће
 • Студију рада и времена
 • Пројектовању одјеће
 •  Примјени CAD/CAM система
slide30

Графичко инжењерство доживјело је значајне трансформације

и унапређења квалитета штампаних производа,

захваљујући новим техничким и технолошким проналасцима.

slide31

Студијски програм: ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Смјер: Општи

 • Овај студијски програм образује инжењере квалификоване за
 • примјену специфичних знања о:
 • Графичким технологијама
 • Графичким стандардима
 • Репродукционим техникама (скенирању, дигиталном снимању, штампи)
 • Фотографији
 • Дизајну и обликовању графичких производа
 • Припреми за штампу књига, часописа и сличних производа
 • Техникама штампе и штампарским формама
 • Електронском издаваштву и wеб дизајну
 • Мултимедијима
 • 3Д моделовању и изради анимација
slide32

УСЛОВИ УПИСА СТУДЕНАТА НА СТУДИЈЕ

Право на упис на први циклус студија

имају сва лица која су

завршила четворогодишње средњошколско образовање.

Уписстуденатана први циклус студија

на одређене студијске програме

врши се у складу са условима из Конкурса.

 • Конкурсза упис на студијске програме објављује се јавно.
 • Критеријумиза упис на Технолошки факултет
 • (утврђују се у складу са Законом)
 • успјех у претходном образовању
 • врста претходног образовања
 • посебна знања, вјештине или способности и сл.
 • Кандидат полаже пријемни испит!
slide33

УСЛОВИ УПИСА СТУДЕНАТА НА СТУДИЈЕ

Пријављивање кандидата за полагање квалификационог испита

обавља се у Студентској служби Технолошког факултета.

 • Приликом пријављивања на конкурс кандидати треба да поднесу оригинална документа (назначено је у Конкурсу), и то:
 • извод из матичне књиге рођених
 • свједочанствасвих разреда средње школе и свједочанство о завршеној четверогодишњој средњој школи
 • попуњена Пријаваза полагање квалификационог испита
 • (може се добити у Студентској служби Технолошког факултета).
slide34

Квалификациони испит

за упис на за све студијске програме

на Технолошком факултету у Бањој Луци

полаже се писмено,

из предмета математика и хемија.

slide35

Постаните и ви студенти

Технолошког факултета у Бањој Луци!!!