slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 26 Nisan 2013. Çocuk Hematoloji Olgu Sunumu. 26.04.2013. Hasta. 8 yaş 2 aylık, erkek Şikayeti: Bel ağrısı. Hikayesi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Anabilim Dalı

Hematoloji Bilim Dalı

Olgu Sunumu

26 Nisan 2013

hasta
Hasta
 • 8 yaş 2 aylık, erkek
 • Şikayeti: Bel ağrısı
hikayesi
Hikayesi
 • 1,5 aydır bel ağrısı şikayeti mevcut olan hastanın 15 gün önce bel ağrısı şikayetleri çok artmış. Özellikle hareketle şiddetli ağrısı olduğu için sürekli yatıyormuş, okula gidememiş.
 • İlk kez bu şikayetle 04.04.2013 tarihinde Kocaeli DH'ne götürülmüş.
  • WBC: 8480, Hgb: 11.2, PLT: 140.000, CRP: 1.48, Sedim: 62
  • Lomber vertebra MR (kontrastsız) çekilmiş. S1 vertebra spina bifida ile uyumlu görünüm izlenmiş, ek patoloji saptanmamış. Ağrı kesici ile eve gönderilmiş.
 • Hastanın şikayeti devam ettiği için 05.04.2013'de İzmit KDÇ Hast'ne götürülmüş.
  • Burada WBC: 6400, Hb: 10,1 MCV: 96,4 PLT:139000, CRP:14.3 mg/dl , Sedim:110, TİT: Normal , Üriner US: Normal saptanmış.
  • Enfeksiyon düşünülerek Augmentin tedavisi verilmiş.
slide5
Şikayeti hiç azalmayan hasta 16.04.2013’te Özel Akademi Hast.'ne başvurmuş.
  • WBC:7200 , ANS:2500 , Hb:10.6 , MCV: 85.1 , PLT: 125000 , Sedim: 82, CRP: 1.7 mg/dl , TİT: Normal.
 • Hastaya kontrastlı lomber vertebra MR çekilmiş. L3 vertebrada defekt, ödem arka kısmında epidural koleksiyon mevcut.
 • Belirgin lomber travma öyküsü olmayan hasta Fraktür ?, Spondilit? ön tanıları ile tarafımıza yönlendirilmiş.
 • Hasta 17.04.2013 'de Çocuk Acilimize başvurmuş.
zge mi
Özgeçmiş
 • Prenatal: Annenin 2. gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor ve ultrasonografi kontrolü var. Ultrasonografi kontrollerinde bir patoloji saptanmamış. Gebelik sırasında sigara, alkol, madde kullanımı, kanama, akıntı, radyasyon maruziyeti, idrar yolu enfeksiyonu, döküntülü veya ateşli hastalık geçirme öyküsü yok.
 • Natal: Hastanede, 30 haftalık, normal yolla, 2250 gr olarak doğmuş.
 • Postnatal: 15 gün küvez bakımı almış.
 • Beslenme: Toplam 3 ay anne sütü ve mama almış. Sonrasında ek gıdalara geçilmiş.
 • Büyüme-gelişme: Yaşına uygun.
 • Geçirdiği hastalıklar: 2012 'de sünnet olmuş. (Genel anestezi altında.)
soyge mi
Soygeçmiş
 • Anne: 31yaşında, ev hanımı, sağ-sağlıklı
 • Baba: 36 yaşında, oto boyacısı , sağ- sağlıklı
 • Anne ve baba arasında akrabalık var. Hala-dayı çocukları.
 • 1. çocuk: Erkek, 13 yaşında, sağ, sağlıklı
 • 2. çocuk: Hastamız
 • 3. çocuk: Kız , 6 yaşında, sağ, sağlıklı
 • Ailede sürekli hastalık : yok.
fizik muayene
Fizik Muayene
 • Ateş:37.8 °C
 • Nabız:104/dk Boy: 129 cm(50 p)
 • Solunum sayısı: 26/dk Kilo: 20 kg(3-10p)
 • Tansiyon: 90/60 mmHg
fizik muayene1
Fizik Muayene
 • Genel durum: İyi.
 • Cilt: Turgor, tonus doğal. Ödem, ikter, siyanoz, peteşi, purpura, pigmentasyon bozukluğu yok.
 • Baş boyun: Saç ve saçlı deri doğal. Kafa yapısı simetrik. Boyunda kitle ve LAP yok.
 • Gözler: Işık refleksi bilateralmevcut.Pupiller izokorik. Konjonktivalar ve skleralar doğal. Göz kürelerin her yöne hareketi doğal.
 • Kulak-burun- boğaz: Bilateral kulak zarları doğal. Burun tıkanıklığı, akıntısı yok. Orofarenks ve tonsiller doğal
 • Kardiyovasküler: S1, S2 doğal. S3 yok. Üfürüm yok. AFN her iki alt ekstremitede alınıyor. Kalp tepe atımı 5. interkostal aralıkta.
slide10
Solunum sistemi: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Retraksiyon yok. Dinlemekle ral, ronküs, ekspiryum uzunluğu yok.
 • Gastrointestinal sistem: Batın normal bombelikte. Barsak sesleri doğal. Palpasyonla defans, rebound yok. Karaciğer kot altında 3-4cm ele geliyor Traube alanı açık.
slide11

Genitoüriner sistem: Haricen erkek. Anomali yok. Testisler bilateral skrotumda.

Nöromüsküler sistem: Bilinç açık. Koopere, oryante, çevreyle ilgili. Ense sertliği, kernig, brudzunski negatif. Babinski, klonus negatif. Kranial sinir muayeneleri doğal. DTR ler normoaktif.Spinal proc. palpasyonla hassasiyat yok.

Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonusu doğal. Deformite yok.

patolojik bulgular
Patolojik Bulgular
 • 1,5 aydır bel ağrısı
 • Son 2 ayda 3 kilo kaybı
 • Hepatomegali
 • CRP: 1.48 Sedim: 83
 • Hgb:10.6 g/dl Plt: 135.000/mm3
 • Dış merkezde çekilen lomber MR: L3 vertebrada defekt.
klinik zlem
Klinik İzlem
 • 17.04.2013'te hasta tedavi ve takiplerinin devamı için servisimize yatırıldı.
 • 18.04.2013’te kontrastlı lomber MR çekildi. L3 vertebra üst end plato düzeyinde kontur düzensizliği, L3 vertebra korpusunda yükseklik kaybı, üst end platoda T2 sinyal artışı ve kontrast tutulumu izlenmektedir. Bu düzeyde psoas kası komşuluğunda sağ ağırlıklı olmak üzere en kalın yerinde 6 mm'ye ulaşan kontrast tutulumu gösteren yumuşak doku komponenti mevcuttur.
slide16
Hastadan tüberküloz açısından dış merkeze Quantiferon testi gönderildi. Hastanın periferik yayması Çocuk Hematoloji tarafından değerlendirildi. Periferik yayma: %70 lenfosit, %16 PNL, %14 blast izlendi. Kemik iliği aspirasyonu yapıldı. Hipersellüler monotipi gösteren kemik iliği. %99 blast, çoğu L1 tipi dar sitoplazmalı lenfoblastlar saptandı. Hastanın B hücreli ALL tanısıyla Çocuk Hematoloji Servisi'ne yatışı yapıldı.
vaka 1
Vaka 1
 • Vertebra korpuslarında kollaps,
 • KİA: akut lösemi
 • 4 yaş, kız hasta,
 • Şiddetli sırt ağrısı
vaka 2
Vaka 2
 • Metafiziel translusen alan
 • (radial ve ulnar)
 • 1. ve 3. metakarpal
 • kemiklerde radyolusen lezyonlar,
 • - KİA: akut lösemi
 • 4 yaş, kız hasta,
 • Solukluk, güçsüzlük, el bileğinde hassasiyet
vaka 3
Vaka 3

8 yaş, erkek

Öksürük, kaslar ve kemiklerde ağrı,

Hb: 8 g/dL, ESR: 80 mm/st

Gövdede peteşiler

vaka 32
Vaka 3

Sağ humerusta permeatif

görünüm

Periostal reaksiyon

KİA: akut lösemi

vaka 4
Vaka 4

AML

 • Kemik yoğunluğu azalmış,
 • Distal femoral metafizlerde
 • belirgin hipodensite alanları
 • - Sol femoral boyunda litik lezyonlar, yer yer skleroz
 • 6 yaş, kız hasta,
 • Solukluk, iştahsızlık,

güçsüzlük, kas ağrıları

- Özellikle alt ekstremitelerde

hassasiyet

vaka 5
Vaka 5
 • PAAc Grafi:
 • Bilateral parahiler
 • alveolar infiltrasyon
 • Sağ humerus metafizinde erozyon şüphesi
 • 5 yaş, erkek hasta
 • Ateş, nefes darlığı,

öksürük

vaka 51
Vaka 5

AML

+

Pneumocystis j. pnömonisi

vaka 6
Vaka 6
 • 8 yaş, erkek hasta,
 • Anemi, yüksek ateş, sırt ağrısı,

Öksürük, topallama

vaka 61
Vaka 6

ALL

vaka 7
Vaka 7

ALL

 • 6 yaş, kız hasta,
 • Solukluk ve birkaç haftadır sağ dirsekte ağrı

- FM: Her iki diz ekleminde hafif şişlik ve ısı artışı mevcut

vaka 9
Vaka 9
 • 13 yaş, kız hasta
 • Ateş, solukluk, karın ağrısı, baş ağrısı, kemik ağrıları ve tartı kaybı
 • FM: Yüksek ateş ve kaşeksi mevcut, ekstremiteler ve başa dokunulduğunda belirgin hassasiyet mevcut, batın rahat ancak 3cm hepatomegali mevcut
vaka 91
Vaka 9

Kraniumda multipl litik lezyon,

İliak kemiklerde permeatif kemik lezyonları,

L5 vertebranın yüksekliğinde ve dansitesinde azalma

slide34
Sonuç
 • - Kemik iliği profilerasyonu, basınç etkisi, kompres
 • kırıkları ve osteoporosise bağlı olarak kemik
 • ağrıları gelişebilir.
 • En sık görülen radyolojik lezyonlar OSTEOLİZ ve
 • METAFİZYEL RADYOLUSEN BAND’tır.
 • OSTEOPENİ
 • OSTEOSKLEROTİK LEZYONLAR
 • KOMPRES VERTEBRA KIRIĞI da görülebilir.
slide40

Teşekkürler