hvorfor felles ressursteam l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvorfor felles ressursteam? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvorfor felles ressursteam?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Hvorfor felles ressursteam? - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Hvorfor felles ressursteam?. Målsetting: Et felles ressursteam skal bidra til å gi barn og unge et mer helhetlig hjelpetilbud på et tidligere tidspunkt. Ressursteamet skal bidra til et bedre og smidigere samarbeid i den enkelte sak og gi kortere behandlingstid.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hvorfor felles ressursteam?' - nellie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvorfor felles ressursteam
Hvorfor felles ressursteam?
 • Målsetting:
 • Et felles ressursteam skal bidra til å gi barn og unge et mer helhetlig
 • hjelpetilbud på et tidligere tidspunkt.
 • Ressursteamet skal bidra til et bedre og smidigere samarbeid i den enkelte sak og gi kortere behandlingstid.
teamets arbeid reguleres av
Teamets arbeid reguleres av:
 • - Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • - Lov om barn og foreldre
 • - Lov om Barneverntjenester
 • - Opplæringsloven
 • - Barnehageloven
 • - Barnekonvensjonen
felles ressursteam
Felles ressursteam
 • Består av faste representanter:
 • Leder for PPT
 • Leder for team ungdom barnevernet
 • Leder for inntak barnevernet
 • Leder for Enhet spesialpedagogiske tiltak
 • Teamet har beslutningsmyndighet
samarbeid med andre
Samarbeid med andre
 • Øvrige enheter som arbeider i forhold til målgruppen vil bli invitert til deltagelse i møtet når barnets situasjon synes å berøre andre tjenester enn de som er representert som faste medlemmer.
 • Instanser/tjenester som kan bli berørt er:
 • BUPP og oppsøkende psykiatriteam
 • Team omsorg
 • Enhet bolig
 • NAV
 • Helsesøster/skolehelsetjenesten og utekontakten
 • Politiet
hvilke saker henvises
Hvilke saker henvises:
 • Hjelp til koordinering av hjelpeapp.
 • Sosio-emosjonelle utfordringer/adferd
 • Avklaring av hjelp til hvilken instans – PPT, BUPP m/ Hab.tj, m.fl.
 • Bekymring for omsorg
 • Skolevegring – psykiske problemer, skulk, rus, m.m.
 • Spilleavhengighet
 • Mobbing
 • Samspillsproblematikk – foresatte/barn, foresatte/foresatte, søsken/søken, osv.
saksgang
Saksgang
 • Aktuell problemstilling drøftes med foreldre/foresatte i barnehage/skole
 • Barnets situasjon drøftes i første møte i ressursteamet med rep. fra søkerinstans tilstede.
 • Foreldre/foresatte evt. eleven selv ut fra alder og modning, inviteres til å delta på møtet
 • En foreløpig avklaring vedr. rolle- og ansvarsfordeling gjøres i møtet, konklusjon nedtegnes skriftlig (tiltaksprotokoll)
 • Oppfølgingsmøte avtales ved behov
anonyme dr ftelser
Anonyme drøftelser
 • Anonyme drøftelser tas fortløpende.
 • Hensikten med slike drøftelser er å gi råd i forhold til arbeidet i saken.
 • Instansen som tar med seg saken inn til ressursteamet, opprettholder ansvar for videre arbeid inntil annet er bestemt.
saksgang8
Saksgang
 • Felles henvisningsskjema - sendes fra skole, barnehage, helsesøster, m.fl til leder for teamet. Innsøkende instans sørger for å innkalle aktuelle instanser utenom det faste teamet, for eksempel BUPP
 • Det skal ikke ta mer enn 3 uker før saken behandles i ressursteamet
 • Tiltaksprotokoll sendes innsøkende instans fra leder av teamet. Innsøkende instans har ansvar for å sende til møtedeltakere.
 • Møter holdes på fast sted en gang pr uke (hver torsdag). Det behandles to saker hver gang, 1 time pr. sak.
erfaringer
Erfaringer
 • Det behandles to saker hver uke i 38 uker
 • Tilbakemeldinger fra foresatte, barnehager og skoler er svært positive bl.a fordi tiltak bestemmes og iverksettes
 • Atmosfæren i møtet er viktig, foresatte må føle seg trygge på at vi vil hjelpe
 • Krav må stilles både til foresatte og til aktuelle instanser
slide10

HENVISNING TIL FELLES RESSURSTEAM

Navn:……………………………………………………………født:…………………….

Skole/barnehage:………………………………………………..klasse/avd.:……………..

Kontaktperson v. instansen: …………………………………………………………………….

Foreldre/foresatte:

Navn:……………………………………………………………………………………….

Adresse:……………………………………………………………………………………

Telefon privat:…………………mobil:………………………arbeid:……………………….

Navn:……………………………………………………………………………………….

Adresse:……………………………………………………………………………………

Telefon privat:…………………mobil:………………………arbeid:……………………….

Kort beskrivelse av barnets situasjon og hva det ønskes hjelp til:

Hva ønskes oppnådd?

Andre aktuelle deltagere i ressursteamet?…………………………………………………

Henvisers underskrift:………………………………………………………………………...

Jeg/vi samtykker i at henvendelsen vedr. mitt/vårt barn drøftes i felles ressursteam. Jeg/vi er gjort oppmerksom på at

jeg/vi har anledning til å delta i møtet.

Sarpsborg den ………..

………………………………………………………………………………………………….

Foresattes underskrift Foresattes underskrift