ikt som pedagogisk verkt y l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IKT som pedagogisk verktøy PowerPoint Presentation
Download Presentation
IKT som pedagogisk verktøy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

IKT som pedagogisk verktøy - PowerPoint PPT Presentation


  • 351 Views
  • Uploaded on

IKT som pedagogisk verktøy Kursstart og introduksjon, 23.1.02 Carsten Jopp Meny Hvorfor studere IKT som ped.verktøy? et globalt, nasjonalt og individuelt bakteppe Diskusjon , bli kjent … Hva er pedagogisk bruk av IKT? noen cases, gruppearbeid Om kurset

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IKT som pedagogisk verktøy' - benjamin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ikt som pedagogisk verkt y

IKT som pedagogisk verktøy

Kursstart og introduksjon, 23.1.02

Carsten Jopp

slide2

Meny

Hvorfor studere IKT som ped.verktøy?

et globalt, nasjonalt og individuelt bakteppe

Diskusjon, bli kjent …

Hva er pedagogisk bruk av IKT?

noen cases, gruppearbeid

Om kurset

a globalt perspektiv

A. Globalt perspektiv

Internasjonalisering, globalisering:

(tendenser til) substansielle forandringer i måten…

å organisere arbeid, handel, produksjon på

men også det sosiale og kulturelle liv

”nye nettverk”

a globalt perspektiv5

A. Globalt perspektiv

Eksplosjon av IKT

(Informasjons- og kommunikasjonsteknologi)

teknisk funksjonalitet, modenhet,

stabilitet

tilgjengelighet, utberedelse

a globalt perspektiv6

A. Globalt perspektiv

Fra industrisamfunn

--> informasjonssamfunn

--> kunnskapssamfunn

"knowledge-based society”

"lifelong learning"

a globalt perspektiv7

A. Globalt perspektiv

Radikale endringer krever ny kunnskap

Tenor: Be prepared!"Vi vet ikke hva slags kunnskap vi vil ha behov for om 30 år.”

Men: Hva betyr/krever/innebærer "kunnskapssamfunnet" egentlig?

a globalt perspektiv8

A. Globalt perspektiv

"ICT is the answer!"

… i hvert fall i følge retorikken

’e’-bølgen: eMail, eHandel, eLearning”

”cyber…”

a globalt perspektiv9

A. Globalt perspektiv

Visjoner (noen tidlige)

hypertekst / WWW med sine assosiative lenker fungerer som en naturlig "forlengelse av hjernen" (Vannevar Bush, 1945)

"all the libraries of the world as one integrated textual database", 1970-tallet, Ted Nelsen (jfr. Jay Lemke http://infosoc.uni-koeln.de/etext/text/lemke.93b.txt)

a globalt perspektiv10

A. Globalt perspektiv

Visjoner (noen tidlige) - 2

demokratisering gjennom lik tilgang til informasjon for alle

a globalt perspektiv11

A. Globalt perspektiv

Money talks:

eLearning as

"the next killer application of the internet"

"IT-boblen" sprakk, "dot-com"-feveren forbi

eHandel ikke big (enough) business

læring = nytt konsumentmarket

a globalt perspektiv12

A. Globalt perspektiv

store, etablerte aktører fokuserer massivt på læringsmarkedet:

IBM "eLearning services and solutions”, http://ibm.com

Motorola University ("Leadership, learning & performance") http://mu.motorola.com/index.shtml

a globalt perspektiv13

A. Globalt perspektiv

Nye aktører

konsulenttjenester ...

Broker / meklere for læring

portaler

virtual universities http://vu.org

a globalt perspektiv14

A. Globalt perspektiv

... men også pedagogisk og faglig innsats på stor skala og bred front (utdanningssektor ++) for å oppnå

mer effisient læring (= mer ressurssparende kompetanseoppbygging)

f.eks. opplæring for ansatte i store bedrifter

mer effektiv læring (= kvalitativt bedre) vha. digitale læremidler

a globalt perspektiv15

A. Globalt perspektiv

Fokus på "ny pedagogikk" - nye former for læring

studentsamarbeid "på tvers”

Computer support for collaborative learning, CSCL

problembasert læring

(...)

a globalt perspektiv16

A. Globalt perspektiv

Skillet mellom "liv" og "lære", fri- og arbeidstid viskes ut

trend til videre- og etterutdanning ved siden av jobb

Edutainment: "Learning with fun and games”

dataspillforskning

b europeisk perspektiv

B. Europeisk perspektiv

"eEurope is a roadmap to modernise our economy. At the same time, through its eLearning component, it offers everyone, but particularly young people, the skills and tools they need to succeed in the new knowledge based economy.”

(Romano Prodi, President of the European Commission) http://europa.eu.int/comm/education/elearning/

b europeisk perspektiv18

B. Europeisk perspektiv

”It should be remembered that European academic formation is also formation in European Culture and Attitudes, which Europe needs to defend itself against globalisation attacks."

(Peter Floor, University of Leiden, NL)http://europa.eu.int/comm/education/elearning/what2.htm#3

c nasjonalt perspektiv

C. Nasjonalt perspektiv

på norsk:

”Knowledge-based society”--> ”kunnskapssamfunnet”

eEurope --> eNorge

"livslang læring", "læring hvorsomhelst / nårsomhelst”

Retorikk: "IKT er svaret":

c nasjonalt perspektiv20

C. Nasjonalt perspektiv

eNorge-planen"Norge er mulighetenes samfunn. Den nye teknologien sprenger grenser og dagens unge er allerede blant de viktigste aktørene i denne utviklingen. SMS-generasjonen er morgendagens verdiskapere. Derfor må vi lytte til og lære av dem."

http://odin.dep.no/nhd/norsk/p10001865/p10001876/index-b-n-a.html

c nasjonalt perspektiv21

C. Nasjonalt perspektiv

Massivt fokus på IKT i skolene (jfr. Læreplanverket 97, L97)

K. Clements aktuelle utspill: press på skolene

Skoler: i følge L97 går IKT inn i undervisningen med følgende målsetning:

c nasjonalt perspektiv22

C. Nasjonalt perspektiv

Lære for å bruke"computer literacy", grunnleggende IKT ferdigheter

Bruke for å læreaktiv og målrettet bruk av IKT til egen kompetanseoppbygging

Lære om bruk og læring

kunnskap om, innsikt i og holdninger til bruk av teknologi i samfunnet (t. som kulturelt og sosialt fenomen)

d h yere utdanning

D. Høyere utdanning

Nye markeder, nye aktører, ny konkurranse, også internasjonalt

press "oven i fra"... (også styringsmaktene)

... og "neden i fra": tradisjonelle "kundegrupper" forsvinner (= studenter on-campus, fulltime, mellom 19 og 30 år)

d h yere utdanning24

D. Høyere utdanning

Universitetenes posisjon og rolle undergraves

eks. innføring av begrepet "eLæring” utenifra (definisjonsmakt)

Reaksjon

Nye / reorganiserte tilbud:

nettbasert læring, "fjernundervisning"

”virtuelle campus”, fleksibel læring

d h yere utdanning25

D. Høyere utdanning

Nye organisasjonsformer / sammenslutninger

Norgesuniversitet http://www.norgesuniversitetet.no"Norgesuniversitetet er et samarbeid mellom hovedorganisasjonene i norsk arbeidsliv og høgre utdanning, for å styrke arbeidslivsrelatert etter- og videreutdanning."

d h yere utdanning26

D. Høyere utdanning

Innføring av IKT kobles sammen med arbeid til heving av studiekvalitet

eks. UiBs Studentbarometer

Men…

e individets perspektiv

E. Individets perspektiv

Nye krav til individet som "lifelong learner" og "kunnskapsarbeider”

Ansvar for egen kompetanseutvikling (= sikring av konkurransedyktighet)

Men: mangel på arbeidskrefter i Norge

e individets perspektiv28

E. Individets perspektiv

Autonom læring, "lære å lære”

sosial- / verdensøkonomisk dimensjon:= på egen hånd, "klare seg selv”

pedagogiske dimensjon= visjon om en læringsprosess som er selvstyrt, ikke-autoritær, individuell tilpasset, personlig meningsfyll, selvmotivert

f aktuelt

F. Aktuelt

Frontene mellom de optimistiske ”tekno-frelste" og pessimistiske "dommedagsprofetene" har myknet opp.

Konstruktiv/pragmatisk plattform "på midten" der kvalifisert bruk av IKT i læringen kan utforskes videre.

f aktuelt30

F. Aktuelt

From "HiTec" to "HiTeach": fokus på pedagogikk.

De "store spørsmålene" omkring IKT-støttet læring (forholdsvis) uløst

Læringseffekt

Premisser for bruk

f aktuelt31

F. Aktuelt

"There is a strong feeling that technology may enrich education, that it enables students to learn better and that it opens paths to new student populations, but also that it remains to be seen whether this will, at the end of the day, turn out to be more efficient. [...].”

(Peter Floor, University of Leiden, NL)http://europa.eu.int/comm/education/elearning/what2.htm#3

f aktuelt32

F. Aktuelt

"The pedagogical value of e-learning services in the Higher Education system is most likely to be enhanced when collaboration, exchange of experience and collective building of new knowledge are given more emphasis than just content-acquisition as such. […]”

f aktuelt33

F. Aktuelt

”It is crucial to provide learners with favourable learning contexts and relevant services. This proves to be more important than the mere availability of attractive contents.”

(begge sitater Corinne Hermanthttp://europa.eu.int/comm/education/elearning/what2.htm#3 )

f aktuelt34

F. Aktuelt

"The digital divide"

"We should bear in mind the fact that 45% of Europeans feel they are neither interested in, nor informed about science and technology."

http://europa.eu.int/comm/education/elearning/what2.htm#3

f studentperspektiv

F. Studentperspektiv

Hvorfor ’IKT som ped. verktøy’???

Praktisk nytteverdi

99,9% sjanse for at dere som arbeidstakere kommer til å delta i IKT-støttete læringsopplegg

Generell innsikt i "verktøy" og metoder for egen kompetanseutvikling

f studentperspektiv36

F. Studentperspektiv

for fremtidige lærere (skole, høyskole, uni.): svært relevant (i praksis påkrevd)

for tradisjonelt "pedagogikk-frie" yrker som web-utviklere, IT-konsulenter, programmerere: stor sjanse for at pedagogisk forståelse blir krevd, siden brukerne (kundene) etterspør dette.

f studentperspektiv37

F. Studentperspektiv

utdanningssektoren (særlig privat) vokser

Kombinasjon av IKT-faglig, humanistisk og pedagogisk kompetanse = nøkkelkompetanse

Nødvendig med kvalifiserte stemmer i samfunnsdebatten

jfr. retorikken omkring "elæring og "honnørordene"

f studentperspektiv38

F. Studentperspektiv

IKT og læring

Et spennende og utfordrende felt

"det skjer mye"

man kan være med på en utvikling der målet ikke står fast, men som vil prege fremtiden

man tør å sette spørsmåltegn ved ’vedtatte’ sannheter.

åpen for kreativitet