slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Foglalkoztatási Paktum Mezőkövesd, 2010.03.29. ÚMFT 2007-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Foglalkoztatási Paktum Mezőkövesd, 2010.03.29. ÚMFT 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Foglalkoztatási Paktum Mezőkövesd, 2010.03.29. ÚMFT 2007-2013. Témakörök. ÉMOP-1.1.1.F Telephelyfejlesztés ÉMOP-1.1.1.B Ipartelepítés Pályázat életútja Pályázók hibái. ÉMOP-1.1.1.F Telephelyfejlesztés. Rendelkezésre álló forrás: 3 Mrd Ft

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Foglalkoztatási Paktum Mezőkövesd, 2010.03.29. ÚMFT 2007-2013' - nellie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Témakörök

 • ÉMOP-1.1.1.F Telephelyfejlesztés
 • ÉMOP-1.1.1.B Ipartelepítés
 • Pályázat életútja
 • Pályázók hibái
slide3

ÉMOP-1.1.1.F Telephelyfejlesztés

 • Rendelkezésre álló forrás: 3 Mrd Ft
 • Támogatott pályázatok várható száma az Észak-Magyarországi Operatív Programban: 50 db
 • Támogatás összege: 10-150 M Ft
 • Támogatás mértéke: max. 50 %
slide4

ÉMOP-1.1.1.F TelephelyfejlesztésCél, pályázók köre

 • A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása.
 • Pályázók köre:
 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt:
  • Gazdasági társaságok (112, 113, 114, 211, 212)
  • Szövetkezetek (121, 122, 124, 125, 129)
  • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231, 232)
slide5

ÉMOP-1.1.1.F TelephelyfejlesztésA pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okok

 • Nem nyújtható beruházási támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek fejlesztése a budapesti agglomeráción kívül nem városi rangú a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg:
 • - népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy
 • - állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt.
 • nem rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel.
 • Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségekre allokált forrás terhére részesült telephelyfejlesztést célzó támogatásban;
slide6

ÉMOP-1.1.1.F TelephelyfejlesztésÖnállóan támogatható tevékenységek I.

 • A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
 • A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületekátalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
 • Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után.

A fejlesztés tárgyát képező ingatlannak a pályázó tulajdonát kell képeznie, vagy legalább a megvalósítási és fenntartási időszakra is kiterjedő kizárólagos bérleti jogviszonnyal kell rendelkeznie.

Fenntartási időszak 3 év!

slide7

ÉMOP-1.1.1.F TelehelyfejlesztésÖnállóan támogatható tevékenységek II.

 • Alapinfrastrukturális beruházások:
  • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat;
  • őrző-védelmi hálózat;
  • gázhálózat, gázfogadó állomás;
  • távhővezeték, egyéb fűtési, hűtési rendszerek;
  • elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, közvilágítás;
  • eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító;
 • Építés, átalakítás, bővítés:
  • komplex terület-előkészítés (bontás, törmelék elhordás, tereprendezés) költsége;
  • termelő és/vagy szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épületek építésének, a meglévő épületek átalakításának, bővítésének költsége;
  • épületgépészeti beruházások költségei;
  • a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés költségei;
  • kerítés építése;
  • akadálymentesítés (pl. rámpa, lépcsőjáró berendezés, lift, piktogramok, Braille-írásos táblák stb.), kizárólag az új, illetve az 1997. előtt épült épületek esetén;
  • az épületre aktiválható technológiafejlesztés.
  • a fejlesztés tárgyára aktiválható terv ellenőr költsége.
slide8

ÉMOP-1.1.1.F TelephelyfejlesztésÖnállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek

 • Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlődésének.
 • Eszközök beszerzése:
  • a tevékenységek végzéséhez szükséges új, illetve három évnél nem régebbi eszközök és berendezések vételára,
  • szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az első minősítés, hitelesítés költségét is,
  • betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcsolódva),
  • az eszközök első felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára az eszközbeszerzésre érvényes %-os korlátozáson belül,
  • eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára az eszközbeszerzésre érvényes %-os korlátozáson belül.
 • Kármentesítés:
  • Abban az esetben lehetséges elszámolható költségként történő szerepeltetése, ha az adott fejlesztés barnamezős területen valósul meg.
slide10

ÉMOP-1.2.1. Ipartelepítés

 • Rendelkezésre álló forrás: 3 Mrd Ft
 • Támogatott pályázatok várható száma az Észak-Magyarországi Operatív Programban: 10 db
 • Támogatás összege: 150-1000 M Ft
 • Támogatás mértéke: max. 50 %
slide11

ÉMOP-1.2.1. IpartelepítésPályázat célja

 • Pályázati kiírás alapvető célja:
 • A munkahelyteremtést, a működő tőke beáramlását elősegítő, magas szintű infrastruktúrával és magas színvonalú szolgáltatásokkal rendelkező területek kialakítása.
 • A régióban működő, illetve letelepülni kívánó, elsősorban gyártó valamint szolgáltató vállalkozások korszerű telephelyi feltételeinek megteremtése
slide12

ÉMOP-1.2.1. IpartelepítésPályázók köre

 • Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások
 • Gazdasági társaságok
 • Szövetkezetek

A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A pályázati kiírás keretében a fentiek közös tulajdonú vállalkozásai is pályázhatnak.

Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások csak gazdasági társasággal konzorciumban pályázhatnak. Ilyen esetben a gazdasági társaság nem lehet részben, vagy egészben önkormányzati tulajdonú.

slide13

ÉMOP-1.2.1. IpartelepítésÖnállóan és önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Önállóan támogatható:
 • A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
 • A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő, jelenleg használaton kívüli épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
 • Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a pályázó tulajdonában, bérleményében álló területen.

Önállóan nem támogatható:

 • Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a pályázó tulajdonában, bérleményében álló területen.
 • Előkészítő tevékenységek
 • Kármentesítés
 • Kapcsolódó szolgáltatások
slide14

ÉMOP-1.1.1.B IpartelepítésElszámolható költségek

 • Projekt-előkészítés költségei:
  • üzleti terv,
  • környezeti hatásvizsgálat,
  • engedélyezési terv, kiviteli terv,
  • rendezési, szabályozási tervek módosításának költségei,
  • kivitelezők kiválasztásának közbeszerzési költségei,
  • terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége.
 • Alapinfrastrukturális beruházás költségei
 • Építés, átalakítás, bővítés költségei
 • Kármentesítés
slide15

ÉMOP-1.2.1. IpartelepítésKizáró okok

 • Nem nyújtható támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek fejlesztése a budapesti agglomeráción kívül, nem városi rangú, a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg:
  • népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy
  • állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt.
 • LHH kistérségek allokált forrás terhére részesült telephelyfejlesztést, vagy ipartelepítést célzó támogatásban;
 • Amennyiben a pályázó vállalkozás nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, abban az esetben pályázhat, ha a projekt értékelése során figyelembe vehetőek a partner vagy kapcsolt vállalkozások
 • amelynek mérleg-főösszege sem a 2008., sem a 2009. lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem éri el legalább a projekt összes elszámolható költségének kétszeresét (ezen feltételt a fentiek szerint a partner vagy kapcsolódó, vagy a jogelőd vállalkozás(ok) is teljesíthetik), vagy;
 • beszámolója alapján saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent
 • amely nem vezet kettős könyvvitelt, vagy amely az EVA hatálya alá tartozó gazdasági társaság;
slide16

ÉMOP-1.2.1. IpartelepítésA projekt tartalmára vonatkozó speciális kizáró okok

 • Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a Pályázati Felhívás és Útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
 • Fejlesztés helyszínéül szolgáló telephelyen nem teremt minimum 20 új munkahelyet.
 • Nem támogatható az a projekt, amely esetén az egy főre vetített árbevétel vállalás az összes foglalkoztatottra vonatkozóan a fenntartási időszak alatt átlagosan kevesebb, mint6,00 millió Ft/év.
 • kereskedelmi, vendéglátóipari szolgáltató tevékenység
 • pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés.
 • hulladékgazdálkodási tevékenység célját szolgáló fejlesztés
 • építőipari tevékenység célját szolgáló fejlesztés
 • logisztikai szolgáltatás célját szolgáló fejlesztés
 • turisztikai attrakció-, és szálláshely-fejlesztés célját szolgáló fejlesztés.
 • megkezdett beruházás
 • A pályázati konstrukció keretében nem támogatható kölcsönzött és egyéb, nem főállású (pl: tanuló, alakalmi munkavállaló, stb.) munkaerő foglalkoztatása.
slide17

ÉMOP-1.2.1. IpartelepítésFenntartási időszak

 • A projekt fenntartására vonatkozó kötelezettség:
  • KKV-k esetében 3 év
  • Minden más esetben (pl: önkormányzat) 5 év
slide18

Pályázat életútja

Beérkezés, iktatás

Értesítés a beérkezésről (regisztrációs levél)- PÁLYTÁJ!

Befogadási alapkritériumok ellenőrzése (15 nap)

Hiánypótlás (15 nap), amennyiben szükséges

Befogadás (15 nap)

Értékelés

Bíráló Bizottság

Döntés, értesítés a döntésről (75 nap, HP nem számít bele)

TSZ kötés

slide19

Gyakori hibák 1.

 • Nem a legfrissebb útmutató, kitöltő program használata
 • Jogosulatlan beadás
 • Nyomtatási hibák
 • CD-re mentés közben fellépő hibák
slide20

Gyakori hibák 2.

 • Alkalmassági feltételeknek való megfelelés
 • Pályázók köre, jogi forma
 • Méret
 • Székhely
 • Kizáró okok (rendezetlen munkaügyi kapcsolatok)
 • Támogatható tevékenységek
 • Elszámolható költségek (minimum támogatás alá esik)
slide21

Gyakori hibák 3.

 • Formai hibák
  • A beadott pályázatról lemarad az aláírás
  • A benyújtott mellékletek nem érvényesek, illetve hitelesek
  • Oldalszámozás, db szám
  • Nem pótolható hiányosság!!!
  • Beadási határidő túllépése!!!
slide22

Gyakori hibák 4.

 • Formai hibák megelőzése érdekében
 • Csatolandó mellékletek ellenőrzése
 • „Csekklista”
 • A pályázat minden lapját folyamatos sorszámozással kell ellátni
 • A dokumentáció elején szerepeljen a tartalomjegyzék
slide23

Gyakori hibák 5.

 • Formai hibák megelőzése érdekében
 • A pályázat elején szereplő összegzést a pályázat utolsó lépéseként kell kitölteni
 • Meg kell nevezni a projekt felelősét
 • Minden szükséges elérhetőség megadása
 • Jó, ha külső személy is átnézi a pályázatot

KISTÉRSÉGI KOORDINÁTOR

slide24

Aktuális ÚMFT

Megyei adatok

IH Támogatott: 1814 db /173 Mrd

Szerződött: 1379 db/ 143 Mrd

Kifizetés: 32 Mrd

Régiós adatok

IH Támogatott: 3067 db /273 Mrd

Szerződött: 2335 db/ 226 Mrd

Kifizetés: 60 Mrd

slide25

Aktuális ÚMFT

Kistérségi adatok- ÉMOP

Telephely fejlesztés: 4 db- 71 M

Barnamezős revitalizáció: 1 db- 210 M

Turisztikai attrakció: 1 db-371 M

Kereskedelmi szálláshely: 1db-278 M

Központi település közl.fejl.: 1 db-90M

Vidékfejlesztést kieg.: 7db-380M (2kör)

Szociális szolgáltatásf: 1db-41M

Bölcsöde fejl.: 1db-79M

Közoktatásf.: 1db-220M

Akadálymenetesítés: 17db-190M (2kör)

Kerékpárút fejl: 1db-40M

slide26

Aktuális ÚMFT

Kistérségi adatok- Megítélt támogatás

ÉMOP- 2Mrd

TÁMOP- 3Mrd

KEOP- 200 M

ÁROP- 16 M

slide27

Segítségünkre lehet

 • www.nfu.hu – minden ÚMFT-s pályázat esetén
 • www.norda.hu – ÉMOP, Nemzetközi pályázatok
 • Kistérségi koordinátorok (Norda honlapon az Ügynökség munkatársai)
 • Ügyfélkapu (3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.)

Telefon: 46-504-481

 • EMOPINFO@NORDA.hu email cím
slide28

Kistérségi Koordinációs Hálózat

A Kistérségi Koordinációs Hálózat honlapja és az Új Magyarország Pontok munkatársainak elérhetősége megtalálható

www.umpont.hu