slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Azzá válsz amit hiszel! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Azzá válsz amit hiszel!

play fullscreen
1 / 34
Download Presentation

Azzá válsz amit hiszel! - PowerPoint PPT Presentation

nellie
95 Views
Download Presentation

Azzá válsz amit hiszel!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Azzá válsz amit hiszel!

 2. Kétféle életfelfogás

 3. Kétféle életfelfogás

 4. Kétféle életfelfogás A rózsákat, vagy a töviseket látjuk?

 5. Mégis, igen!

 6. Az optimista

 7. Az optimista

 8. Az optimista

 9. Az optimista és a pesszimista Optimista az az ember, aki mindenhol zöld lámpát lát, míg a pesszimista csak a piros lámpákat látja. De az igazán bölcs ember az színvak. Dr. Albert Schweitzer a következőket mondta:

 10. A választás

 11. A választás Ha az ember elveszítette a jókedvét, akkor egyetlen dolgot tehet, hogy visszaszerezze azt, vidáman felegyenesedik és úgy tesz és úgy beszél, mintha jókedve már visszajött volna William James

 12. Elfogadás A vidámság imája Isten vidámságot adott nekem ahhoz, hogy elfogadjam azokat a dolgokat, melyeket nem tudok megváltoztatni, bátorságot azokhoz a dolgokhoz, melyeket meg tudok változtatni és bölcsességet ahhoz, hogy tudjak különbséget tenni a kettő között

 13. Elfogadás Az emberek elfogadása

 14. Alkalmazkodás

 15. Öt perc szünet

 16. Értékelés „Hála: Ma kiraboltak és hálás vagyok. • Hálás vagyok először is azért, mert habár mindenemet elvitték, mégsem szereztek vele sokat. • Másodszor azért vagyok hálás, mert habár elvették az erszényemet, az életemet megkímélték. • És végül azért vagyok hálás, mert engem raboltak ki és nem én raboltam ki valakit”

 17. Keressük mindig azt amiért hálásak lehetünk!

 18. Hogyan győzzük le az önsajnálatot?

 19. Hogyan győzzük le az önsajnálatot? Megbántottak Negatív gondolkodásmód Önsajnálat Depresszió

 20. Hogyan győzzük le az önsajnálatot?

 21. Az élet hat szakasza

 22. Az élet alapvető szakaszai Az élet kezdete

 23. Az élet alapvető szakaszai Kutatás a bizonyosság után

 24. Az élet alapvető szakaszai Rutin évek

 25. Az élet alapvető szakaszai A középkor évei

 26. Az élet alapvető szakaszai Az üres fészek évei

 27. Az élet alapvető szakaszai Az alkony évei

 28. A kétféle boldogság

 29. A kétféle boldogság • Felszíni boldogság • Mély, belső boldogság