1 / 22

Uw gemeente & mensen met een beperking

Uw gemeente & mensen met een beperking. Hartelijk welkom namens:. Uw gemeente & mensen met een beperking. Hartelijk welkom namens:. Programma: 15.00 uur Welkom en opening 15.10 uur Presentatie Mijn kind is anders 15.30 uur Presentatie Zorgvraagverduidelijking MEE

Download Presentation

Uw gemeente & mensen met een beperking

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Uw gemeente & mensen met een beperking Hartelijk welkom namens:

 2. Uw gemeente & mensen met een beperking Hartelijk welkom namens:

 3. Programma: 15.00 uur Welkom en opening 15.10 uur Presentatie Mijn kind is anders 15.30 uur Presentatie Zorgvraagverduidelijking MEE 15.40 uur Visuele kennismaking door Dichterbij en Daelzicht 16.10 uur Indruk van de locatie en de begeleiding die wordt geboden 16.30 uur Vragenpanel en aansluitend afsluiting Uw gemeente & mensen met een beperking

 4. Inleiding: Overheveling extramurale begeleiding naar Wmo Nieuwe zorgvragers voor gemeenten Kennismaking met de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking Uw gemeente & mensen met een beperking

 5. Iris Uw gemeente & mensen met een beperking

 6. Iris Peeters, een meisje van 9 jaar en ze heeft het Syndroom van Down. Op de leeftijd van 2,5 jaar bleek dat ze zeer slecht horend is. Vanaf dat ze 3 jaar oud is draagt ze hoortoestellen aan beide oren. Ondersteunende gebaren (NMG) zijn onmisbaar voor de communicatie met Iris. Haar complexe problematiek, gehoorstoornis en ontwikkelingsniveau hebben er toe geleid dat ze na enkele jaren regulier onderwijs naar het ZMLK onderwijs is gegaan. Uw gemeente & mensen met een beperking

 7. Iris heeft begeleiding via het PGB. Er moet altijd iemand bij haar in buurt zijn om toezicht te houden. Wij hebben een tuinbouwbedrijf wat extra gevaar met zich mee brengt i.v.m. machines en voertuigen. Ook in het verkeer is er voortdurend extra gevaar. Haar broertjes en zusje hebben altijd al een taak als mantelzorger. Haar hobby’s zijn zwemmen en dansen. Dansen doet ze in Peel en Maas, omdat dit in Venlo niet kan. Uw gemeente & mensen met een beperking

 8. Presentatie 'Mijn kind is anders' 1: De eerste schrik Verwerken van het bericht, zoeken naar antwoorden op al je vragen en zoeken naar goede begeleiding Impact op het hele gezin, hoe gaan we hier met z'n allen mee om? Uw gemeente & mensen met een beperking

 9. Janneke Uw gemeente & mensen met een beperking

 10. Janneke, 33 jaar oud, als gevolg van een hersenvliesontsteking is Janneke zowel verstandelijk als lichamelijk beperkt. Janneke woont sinds 2 jaar in een woongroep in Reuver. Uw gemeente & mensen met een beperking

 11. Ze heeft 24-uurs zorg nodig en is helemaal afhankelijk van de mensen die voor haar zorgen. De zorg krijgt ze via PSW uit Roermond.(pedagogisch sociaal werk). Overdag gaat ze in Reuver ook naar de dagbesteding. Haar hobby's zijn muziek luisteren,tv kijken en huifbed-paardrijden. Janneke gaat bijna elk weekend naar huis en vind dit heel fijn. Haar ouders en familie zijn heel belangrijk voor haar. Uw gemeente & mensen met een beperking

 12. Presentatie 'Mijn kind is anders' 2: Vaak lange weg tot stellen diagnose Hulp nodig om de juiste weg te vinden Ontwikkeling verloopt anders Hulpvraag verandert mee Hoe zorg je ervoor dat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en tot zijn recht kan komen? Uw gemeente & mensen met een beperking

 13. Presentatie 'Mijn kind is anders' 3: Je kind uit huis, loslaten blijft moeilijk Het schuldgevoel blijft 18 jaar en nu? Mentorschap, curator of bewindvoerder, vaak een rol van ouders, broers of zussen Hoe regel je dat de zorg voor je kind goed is gewaarborgd, nu en straks als je er zelf niet meer bent? Uw gemeente & mensen met een beperking

 14. Presentatie 'Mijn kind is anders' 4: Is de jeugdhulpverlening uitgerust voor de specifieke vragen over mensen met een verstandelijke beperking? Professionele begeleiding blijft altijd nodig naast de zorg en aandacht van ouders, broers en zussen Geef ook hen de kans op geluk in onze wereld Uw gemeente & mensen met een beperking

 15. Presentatie 'Mijn kind is anders' 5: Formuleer helder beleid Gebruik duidelijke en makkelijk te begrijpen taal Zoek de vraag achter de vraag Denk mee, toon inlevingsvermogen Heb een geduldig oor Uw gemeente & mensen met een beperking

 16. Presentatie 'Mijn kind is anders' 6: Respecteer ieders keuzevrijheid Weet dat het een never ending story is, er zal altijd begeleiding nodig blijven Zoek contact met ervaringsdeskundigen en maak gebruik van de deskundigheid van de zorginstellingen en MEE in uw regio Uw gemeente & mensen met een beperking

 17. Vraagverduidelijking 1: Het is belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking: Zelf sterker worden Waar mogelijk meer ondersteuning vinden in de sociale omgeving, zodat zij minder snel een beroep hoeven doen op dure voorzieningen en zorg Zo gewoon mogelijk kunnen mee doen Uw gemeente & mensen met een beperking

 18. Vraagverduidelijking 2: Onderzoek naar vraag en situatie op alle levensgebieden met cliënt en diens netwerk Consultatie derden Beeld en vraag is duidelijk Resultaatgericht ondersteuningsplan Eigen inzet cliënt en netwerk ondersteuning Uw gemeente & mensen met een beperking

 19. Vraag- verduidelijking 3: Uw gemeente & mensen met een beperking

 20. De visuele kennismaking door Dichterbij en Daelzicht. Mensen met een verstandelijke beperking Hebben de montage verzorgd en de voice-over ingesproken. Gevolgd door de film van Bram (via VGN) Uw gemeente & mensen met een beperking

 21. Wat neemt u mee uit deze bijeenkomst? Uw gemeente & mensen met een beperking

 22. Wij helpen u graag wanneer u meer informatie wenst of vragen heeft. Bedankt voor uw komst. Uw gemeente & mensen met een beperking

More Related