vybran kapitoly z fyziky radiologick fyzika n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika - PowerPoint PPT Presentation


  • 212 Views
  • Uploaded on

Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika. Milan P ř edota predota@prf.jcu.cz Ústav fyziky a biofyziky Přírodovědecká fakulta JU B ranišovská 31 (ÚMBR) , 3. patro, tel. 3 8 903 5547. Zkušební otázky – Radiologická fyzika (Předota).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika' - nathan-ayers


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vybran kapitoly z fyziky radiologick fyzika

Vybrané kapitoly z fyzikyRadiologická fyzika

Milan Předota

predota@prf.jcu.cz

Ústav fyziky a biofyziky

Přírodovědecká fakulta JU

Branišovská 31 (ÚMBR), 3. patro,

tel. 38903 5547

zku ebn ot zky radiologick fyzika p edota

Zkušební otázky – Radiologická fyzika (Předota)

Základy mechaniky - pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený

Formy energie (potenciální, kinetická, tepelná), teplo, výkon, práce

Otáčivý pohyb – úhlová a obvodová rychlost, dostředivé zrychlení

Kmitání a vlnění (frekvence a perioda, vlnová délka), druhy vlnění (podélné a příčné)

Atom – struktura elektronového obalu a jádra (e, p, n), izotopy

Princip laseru

Látkové množství, význam Avogadrovy konstanty, molární hmotnost

Silové působení na nabitou částici v elektrostatickém poli (radiálním, homogenním), Coulombův zákon, elektrické napětí, intenzita elektrostatického pole

Energetické spektrum atomu vodíku, excitace a ionizace

Pohyb relativistické částice, relativistická hmotnost, energie a hybnost

Foton – charakteristika, energie, vznik (RTG, jaderné záření g, tepelné a světelné záření, anihilace částic), spektrum elektromagnetického záření

Rentgenové záření – brzdné a charakteristické RTG záření, vznik, energie

Jaderné izotopy, přirozená a umělá radioaktivita

Vazebná energie jádra, získávání jaderné energie fúzí a štěpením

Rozpadový zákon

Absorpční zákon

Aktivita radioaktivní látky (definice, jednotky), vztah mezi intenzitou záření a množstvím látky

e learning

e-learning

www.eamos.cz

ZSF → KBF → Radiologická fyzika (Předota)

www.eamos.cz/amos/kbf

Fyzikální konstanty a přehled vzorců

Informace o kurzu

Přednášky a cvičení

Zápočtový test a zkouškové termíny

studijn literatura

Studijní literatura

Konečný J.: Radiační fyzika, ZSF JU, 2006

Hrazdira, I., Mornstein,V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno:Neptun,2001.

Leoš Navrátil a Jozef Rosina: Lékařská biofyzika, Magnus, 2000

Úlehla, I., Suk, M., Trka, Z.: Atomy, jádra, částice, Academia, 1990

Svoboda, E.: Přehled středoškolské fyziky, Prometheus, 2001

Štoll, I.: Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta, Prometheus, 2001

Kubínek, Kolářová, Fyzika v příkladech a testových otázkách, Rubico, 1998

Záškodný, P.: Přehled základů teoretické fyziky (s aplikací na radiologii), Avenira Stiftung, 2005

Halliday, D, Resnick, R., Walker J., Fyzika. Část 3. Elektřina a magnetismus, Část 4. Elektromagnetické vlny - Optika – Relativita, Část 5. Moderní fyzika.VUTIUM/Prometheus, Brno/Praha, 2001

http://astronuklfyzika.cz/

podm nky pro z sk n z po tu

Podmínky pro získání zápočtu

Nejméně 50% bodů ze zápočtového testu

Zkouška: ústní v LS