Download
1 / 52

Erling Kåre Stenevik Forskningsgruppe Pelagisk fisk Medlemsmøte Fiskebåt 23 april 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Forvaltningen av norsk vårgytende sild-behov for forbedring og endring? Bommer ICES på bestandsanslaget?. Erling Kåre Stenevik Forskningsgruppe Pelagisk fisk Medlemsmøte Fiskebåt 23 april 2014. Rådgivningen for 2014. Gytebestand i 2014 4 123 000 tonn Anbefalt kvote for 2014 419 000 tonn .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Erling Kåre Stenevik Forskningsgruppe Pelagisk fisk Medlemsmøte Fiskebåt 23 april 2014' - natalie-mcmillan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Forvaltningen av norsk vårgytende sild-behov for forbedring og endring?Bommer ICES på bestandsanslaget?

Erling Kåre Stenevik

Forskningsgruppe Pelagisk fisk

Medlemsmøte Fiskebåt 23 april 2014


R dgivningen for 2014
Rådgivningen for 2014 og endring?

 • Gytebestand i 2014

  • 4 123 000 tonn

 • Anbefalt kvote for 2014

  • 419 000 tonn


Høstingsregelen og endring?
Bestandsberegning ved hjelp av rsklasse analyse vpa
Bestandsberegning ved hjelp av årsklasse-analyse (VPA) og endring?

 • Beregner hvor stor en årsklasse må ha vært bakover i tid og hvor høy fiskedødeligheten har vært


Hva skjer med en årsklasse og endring?

Antall

Noen blir

i år Y

fisket

Noen dør av andre årsaker (”naturlig dødelighet”)

Noen blir igjen

Dankert Skagen


VPA og endring?

 • En VPA forteller oss altså ikke hvor stor bestanden er i øyeblikket


VPA og endring?

 • For å få bestemt bestanden også for de siste årene, må vi bruke andre data i tillegg. Data som inngår er ulike relative mengdemål, ofte kalt indekser, for eksempel fra forskningstokt

 • Til hver slik serie av indekser vil det være et ukjent forholdstall mellom bestand og indeks.


Datakilder i bestandsberegningen
Datakilder i bestandsberegningen og endring?

 • Fangstdata

 • Maitokt

 • Sildelarvetokt

 • 0-gruppetokt

 • To ungfisktokt


Fangstdata
Fangstdata og endring?
Tokt og endring?


Sildelarvetokt
Sildelarvetokt og endring?


Maitokt og endring? i Norskehavet


Maitoktet 2013 og endring?


Maitoktet 2006 og endring?

0 gruppetokt
0-gruppetokt og endring?
Behov for forbedring
Behov for forbedring og endring?

 • Usikkerhet i fangstdata

 • Usikkerhet i toktdata


Behov for forbedring1
Behov for forbedring og endring?

 • Usikkerhet i fangstdata

  • Urapporterte fangster?

  • Slipping, notsprengning?

  • Prøvetaking fra fiskeriene

  • Underrapporterte fangster vil gi inntrykk av lavere bestand = lavere kvote


Behov for forbedring2
Behov for forbedring og endring?

 • Usikkerhet i toktdata

  • Har fangbarheten i tokt endret seg?

  • Andre tokt i tillegg til maitoktet?

   • GytefeltstoktH stingsregelen
Høstingsregelen og endring?


M lsetninger med h stingsregelen
Målsetninger med høstingsregelen og endring?

 • Forvalterne ønsket

  • Lav risiko for at bestanden kommer under Blim (2.5 mill. tonn) (F=0.10)

  • Størst mulig langstidsutbytte (F=0.15)

   Det blir en avveining mellom disse målene (F=0.125)


Bestandsutvikling og endring?
 • Advarer mot notsprenging i sildefisket og endring?

 • Fiskeridirektoratet advarer nå mot notspreninging i sildefiske på Mørekysten. Silda står i store og tette konsentrasjoner, og faren for altfor store kast er stor.

 • ( 14.02.2011 )

 • Kystvakten anmoder alle fartøy som deltar i fisket etter norsk vårgytende sild på Mørekysten om å vise spesiell aktsomhet. Kystvakten har observert notsprengning og store kast som er håndtert på en slik måte at det kan ha medført neddreping av sild under fiske på Mørekysten.

 • Silda står i tette konsentrasjoner, noe som kan resultere i store kast/hal. Slike kast/hal kan føre til notsprengninger som igjen kan resultere i neddreping av sild. På bakgrunn av dette oppfordrer Kystvakten alle fartøy som deltar i fiske etter norsk vårgytende sild om å vise spesiell aktsomhet under utøvelsen av fisket.


 • 18.02.13 og endring?

 • -Vis aktsomhet

 • Store sildekast

 • Kystvakten ber sildeflåten vise aktsomhet i fisket. Det er de siste dagene meldt om  notsprengning og kast av en slik størrelse at fartøy har hatt vanskeligheter med å få om bord all fangst, melder Sildelaget.

 • Kystvakten har sendt ut melding til fartøy som deltar i fiske etter norsk vårgytende sild og forteller at det i løpet av de siste dagene har vært observert notsprengning og kast av en slik størrelse at fartøy har hatt vanskeligheter med å få om bord all fangst.

 • For å unngå neddreping av sild blir fartøy som deltar i fiske etter norsk vårgytende sild, anmodet om å vise spesiell aktsomhet ved utøving av fiske på dagtid, heter det i meldingen fra KV Bergen.
2013 og endring?

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019Årsklassestyrke og endring?Gytetokt
Gytetokt og endring?


Sildelarvetokt1
Sildelarvetokt og endring?


Rsklasse analyse vpa
Årsklasse-analyse (VPA) og endring?

Kjenner vi fangstene langs forløpet av en årsklasse og vi vet hvor mye som fortsatt er igjen, kan vi rekonstruere forløpet av årsklassen.

Dette regnestykket kaller vi en VPA, og det er nøkkelprinsippet i vanlig aldersstrukturert bestandsberegning.

Vi summerer simpelthen alt tap + hva som er igjen, for å finne hvor stor bestanden var tidligere.

En VPA forteller altså hvor stor bestanden må ha vært, for å kunne ta de fangstene som er rapportert senere.

Og merk: Regnestykket sier ikke noe om hva som fortsatt er igjen, da må vi ha andre opplysinger.


ad