slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
G97 OVER I UNGDOMSFOTBALLEN Foreldremøte 27/01-2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
G97 OVER I UNGDOMSFOTBALLEN Foreldremøte 27/01-2010

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

G97 OVER I UNGDOMSFOTBALLEN Foreldremøte 27/01-2010 - PowerPoint PPT Presentation

natalie-lara
160 Views
Download Presentation

G97 OVER I UNGDOMSFOTBALLEN Foreldremøte 27/01-2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. G97 OVER I UNGDOMSFOTBALLEN Foreldremøte 27/01-2010

 2. Agenda • Kjapp oppsummering av forrige sesong • Presentasjon av ressursene i G97 • Presentasjon av sportslig opplegg for neste sesong • Aktivitetsplan • Litt info om treningsdrakter • Forventninger til spillere og foreldre • Eventuelt

 3. Sesongen 2009 • 6 lag i ordinært seriespill for 7er fotball • 70% seire, bra for en breddeklubb • Deltagelse i 4 cuper, deriblant et sosialt høydepunkt i Bø • Bra treningsoppmøte på de aller fleste • 1 lag i G96 seriespill for 11’er lag, 80% av spillerne var innom dette laget i.l.a. sesongen • Sesongavslutning med 11’er cup på Hamar • Haslum og Løkeberg spillere smeltet sammen i en gruppe • 92 treningsøkter og 146 kamper gjennomført. • Svært vellykket sesong sett fra trenerteamets ståsted

 4. Målsetning Haslum G97 skal tilby et kvalitetsmessig godt fotballfaglig tilbud til de spillerne som vil satse på fotballen og en god sosial arena for de som synes det er gøy med fotball Lettere sagt enn gjort

 5. Spillergruppe • 59 aktive utøvere (fremdeles)  • 4 slutter (Fridtjof, Tor Ernst, Simen SL, Otto) • 3 begynner (Stian, Trym, Eirik) • Store forskjeller i ferdigheter og ambisjoner • Ikke så store forskjeller i motivasjon og treningslyst  • Mange utøvere som er aktive i andre idretter  • 14 Håndball • 7 Bandy • 4 Basket • 2 Ishockey • 10 Langrenn • m.m.

 6. Trening • Hovedtrener satsningsgruppe – Kenneth Bull • Hovedtrener breddegruppe – Gaute Schjerve • Hjelpetrenere: • William Paus • Robert Kristiansen • Kjetil Norseth • Are Føllesdal Tjønn • Håkon Halvorsen Wiik (ny) • Eskil Myrmo • Per Koppang • Anders Nyløkken (ny) • Tomislav Dimoski • Anders Arnkværn, Håkon Grøgaard og Bjørn Frantzvaag gir seg i år, takk for innsatsen!!

 7. Lagledelse • Lagledere • Kenneth Bull • Gaute Schjerve • Eskil Myrmo • Oppmenn • Erik Bollestad • Stillinger ledige!

 8. Vintertreninger ( 1 Nov – 31 Mars ) • Som en konsekvens av at mange utøvere driver annen idrett så tilbyr vi vintertreninger på 3 ulike dager • Mandag – Gjønneshallen – Øvet gruppe* ( ca 20 ) • Tirsdag – Gjønneshallen – Alle ( ca 35 ) • Torsdag – Nadderud - Alle ( ca 25 ) • Positivt med stor interesse for treningene i vinter, samt at vi har klart i tilby nok trening • Få breddeklubber som tilbyr så mye (inne, på hverdager!) • 52 gutter er påmeldt i vinter * Pluss noen spillere som kun har anledning mandager

 9. Vintertreninger - fokusområder • November/Desember • Pasninger og mottak • Forsvarsarbeid • Januar/Februar • Pasninger og mottak • Avslutninger • Mars/April • Avslutninger • Lag og formasjonsspill Gaute og Kenneth vedlikeholder treningsplanen, inklusive øvelser som passer for de ulike fokusområder

 10. Satsningsgruppen • Om lag 15 spillere vil bli tatt ut til satsningsgruppen i månedsskiftet februar/mars • Spillere i satsningsgruppen vil utgjøre G97 1’ste lag neste sesong • Uttak til satsningsgruppen vil være basert på: • Den enkelte spillers Ferdigheter, Holdninger og Treningsgrunnlag* • At vi må bemanne et lag. D.v.s. at vi må ha spillere i alle lagdeler. • Uttak til satsningsgruppen gjøres av hovedtrener for satsningsgruppen; Kenneth Bull *Vi forlanger i utgangspunktet ikke deltakelse på vintertreninger Treningsgrunnlaget trenger ikke å stamme kun fra fotballtreninger

 11. Breddegruppen • Ca 45 utøvere • Store ferdighets forskjeller i gruppen • Under trening differensierer vi innad i gruppen • Ved oppdeling i spilløvelser • Ved valg av vanskelighetsgrad på øvelser (mestring/utfordring) • Breddegruppen vil bemanne 2-3 stk 11’er lag neste sesong • 2’dre laget vil tas ut etter samme prinsipper som for 1’ste laget • 3’dje og 4’de laget vil settes sammen for å bli mest mulig jevnbyrdige • Uttak til disse lagene gjøres av hovedtrener for bredde; Gaute Schjerve • Breddegruppen vil nok i større grad fremdeles fokusere på spillernes individuelle basisferdigheter

 12. Treningstilbud i sesongoppkjøringen ( fra medio mars ) • Målsetning • 2 separate ukentlige treninger for satsningsgruppen • Inklusiv en kondisjonsøkt • 2 separate ukentlige treninger for breddegruppen • Inklusiv en kondisjonsøkt • I tillegg har vi ambisjon om å avvikle en fellestrening for hele kullet • Blir nok en helgedag • Avhenger mye av hvilke baneressurser vi får til våren • Vinterserie og andre treningskamper • Haslum har tatt initiativ til en vinterserie • 5 av våre naboklubber er med

 13. Andre tilbud til G97 guttene • OFK Keeper dager, en helg på Ekeberg • 4 fra G97 deltok i fjor • Coerver trening i Gjønneshallen på fredager • Individuell teknikk og ballbehandling • Keepertrening i Gjønneshallen på fredager • 4 fra G97 er påmeldt • Trener sammen med G/J 94-96 • Stabæk talentreninger • 13 av gutta har vært innom, etter 3 ”silinger” er 2 fremdeles med; Diderik og Ekolai • OFK Spillerutviklingsprosjekt • 7 av gutta er med på dette; Johan G, Øyvind, Sindre, Balder, Nicolai S, Diderik og Ekolai

 14. Haslum 1 Haslum 2 Haslum 3 Haslum 4 ? Påmelding i seriespill sesongen 2009 Divisjon 1 Divisjon 2 Divisjon 3

 15. Cuper neste sesong • Haslum vårcup i April (2dre lags turnering for breddeklubber) • G97 er arrangør • 1’ste laget meldes på en annen vårcup • OBOS cup for 1’ste laget (Oslomesterskap) • Nørrhalne cup i Danmark 13-16 Mai (Kr Himmelfart) er førstevalget for oss som sosial cup • Sekundært Sandar Cup i Sandefjord (August)

 16. Treningsdresser • Vi vil anskaffe treningsdresser for G97 kullet • Anders Nyløkken jobber med saken • Delvis sponsorfinansiert • Egenandel på ca 200,- • 4 sponsorer er klare, flere som vil være med?? • Ta kontakt med Anders

 17. Hospitering • Generelt er det veldig positivt å bryte ned skillene mellom årsklassene i fotballen • Vi får ingen hospitanter fra G98 neste sesong  • Det er G98 som har gjort dette valget, ikke G97 • Vi kan dog bruke dem som reservepool til kamper • G96 ønsker bidrag fra oss til deres 1’ste lag neste år • Vår holdning er at guttene bør trene med G97, og evt. spille kamper for G96 • J97 er interessert i å hospitere inn noen spillere på G97 kamper • Da G97 har klart å stable på beina det beste treningstilbudet i vinter så får vi inn noen fra både G96 og G98 på trening

 18. Spillerundersøkelse/Spillermøte • I Ungdomsfotballen skal guttene i større grad være med å bestemme retning på det vi tilbyr i Haslum IL • I den forbindelse vil vi utarbeide en spørreundersøkelse som vi ber dere prioritere å svare på • Formål: Kartlegge treningsinteresse, ambisjoner, faktorer som motiverer, faktorer som demotiverer • Vil bli brukt til å dimensjonere trenings og kamptilbudet • Vil ikke bli brukt i.f.m. laguttak eller andre former for ”rangering” • Allmøte for spillerne blir arrangert Tirsdag 9 Februar

 19. Forventninger til foreldre • At dere er punktlige når vi ber om tilbakemelding • Forfall til kamp • Deltakelse på arrangement og dugnader • At dere følger opp guttene m.h.t. treningsoppmøte og utstyr • De fleste av guttene klarer ikke å holde orden på dette selv • At dere kommer å heier på • Like viktig for guttene nå som når de var 7! • At dere stiller opp på de (relativt få) dugnadsaktiviteter vi har • Haslum kiosken/Stabæk Event/Vår cuppen • At dere hjelper oss i.f.m. sosiale turer • Nørrhalne (Administrasjon/Innkalling) • At dere bemanner oppmann/kvinne rollen for alle lag • At dere ikke instruerer guttene under kamp - det er lagleders jobb og kan virke forvirrende på spillerne

 20. Forventninger til spillerne • At de er punktlige i oppmøte på trening • At de passer på utstyret sitt • At de hjelper oss ved treningsavvikling • Trøyer/Kjegler osv • At de respekterer at det er nivåforskjeller i kullet og at de prøver å gjøre hverandre gode istedenfor å påpeke andres manglende ferdigheter • At de hører etter når trenere/lagledere/oppmenn prater • At de er lojale til de roller de blir tildelt og de taktiske disposisjoner lagleder gjør • Laget er viktigere enn spilleren • At de oppfører seg bra - kjefting og slengbemerkninger til med-, motspillere og dommere aksepteres ikke