logistikk kompetanse som konkurransekraft n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Logistikk kompetanse som konkurransekraft PowerPoint Presentation
Download Presentation
Logistikk kompetanse som konkurransekraft

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Logistikk kompetanse som konkurransekraft - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Logistikk kompetanse som konkurransekraft. Noen eksempler på hvordan logistikk kompetanse kan bidra til gode industrielle løsninger. Erlend Alfnes, Nina Linn Ulstein, Jan Ola Strandhagen, Marielle Christiansen. www.produksjonslogistikk.no. Innhold. HÅG Ny produksjon og logistikkløsning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Logistikk kompetanse som konkurransekraft


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Logistikk kompetanse som konkurransekraft Noen eksempler på hvordan logistikk kompetanse kan bidra til gode industrielle løsninger Erlend Alfnes, Nina Linn Ulstein, Jan Ola Strandhagen, Marielle Christiansen www.produksjonslogistikk.no

  2. Innhold • HÅG • Ny produksjon og logistikkløsning • Elkem • Ny verksstruktur Gode løsninger krever faglig kompetanse innen logistikk Logistikk miljøet ved NTNU/SINTEF som partner?

  3. Vareflyt KommunikasjonLagspill MetoderModellerIKT Produkt Mennesker Teknologi Marked Logistikk handler om å kunne tilby og levere alle slags varer, produsert hvor som helst, til alle typer kunder overalt Dette krever kompetanse om:

  4. HÅG Fast - nye løsninger

  5. Hva er problemet? • Tid, kundetilpassning • en foil om problemet • en foil om stoeln og varianter

  6. Hvordan? Ved hjelp av flytorientert produksjon og et nytt transportopplegg, redusere den generelle produksjons- og transporttiden til totalt 5 arbeidsdager. HÅG FAST ! Dette ble oppnådd gjennom et samarbeid med SINTEF om å utvikle og implementere en ny styringsmodell F-08

  7. Forretningsstrategi Produkter Produksjons prosesser Markedskrav Styringsprinsipp/ områder Adm. prosesser Layout/ struktur Styrings teknikk IKT KPI Kundens behov for kort leveringstid og høy fleksibilitet ble omsatt til en ny helhetlig logistikk løsning

  8. KARTLEGGING 3 – Produksjonstid Samlet produksjonstid for alle komponenter, montasje og pakking er ca….. 2 timer

  9. KARTLEGGING 4 – Antall varianter Stol 16 modeller Sitteanretning Beslag Fot 4 farger Rygg Sete Rør Armlen Mekanisme Lift Fotkryss 3 typer Type 1 med type 2 uten 5 Arm Trinser 3 størrelser 20 stofftyper 200 farger Statisk/antistatisk 3 * 20 * 200 * 3 * 3 * 4 * 2 * 16= 13’824’000

  10. Stol og varianter • Det er ikke mulig med ferdigvarelagerstyring •  143 400 /2 000 000 = 0,07 av hver stol per år ! • Det er stofftype og farge som gjør at antallet eksploderer !

  11. Ny styringsmodell Øvrige komponenter er standard og få i antall, kan styres enkelt ved hjelp av KANBAN Vi må styre kapasitet i kunderordestyrt del allerede i ordremottaket Vi må skjære og sy stoff, samt tapetsere og montere på kundeordre CODP

  12. IT støtte for ordremottak og styring av tapetsering og montasje 800 600 400 200 Itløsninger generelt

  13. Ny styringsmodell KANBAN styring CODP

  14. KAN BAN KAN BAN KAN BAN KAN BAN KAN BAN KAN BAN KAN- BAN KORT KAN- BAN KORT KAN- BAN KORT KAN- BAN KORT BAN KORT KANBAN styring av komponent produksjon og innkjøp Produksjon Når forbruk starter, henges kanbankort tilbake i tavle. Kanban-tavle Prioriterer art. og produserer KAN- Henges på kurv Bestilt kanban-mengde P-04

  15. Nytt distribusjonssystem Dag 2-3 • En transportør fikk totalansvar (80% av all inn/ut transport) • Samordning av inngående og utgående transport via to terminaler • Leveringstids garanti • Transportpriser var fastlagt i avtalen • Transportøren hadde ansvar inn/utlasting og papirarbeid HÅG Røros dag 0 Dag 1-3 Dag 2-3 Dag 2-3 Dag 5 Dag 4-5 Dag 5 Dag 7 Dag 7

  16. Resultater - oppsummering Innføringen av flytorientert produksjon for et par år siden, har vist seg å bli vellykket for HÅG a.s. Vi er blitt mer konkurransedyktig, både med hensyn til produktkvalitet, fremføringstid og pris. (Ole A. Holden) • LEVERINGSTID • 20 DAGER 5 DAGER • ØKONOMISK RESULTAT • 3 MILL 32 MILL • PÅLITELIGHET • 87 % 98 %

  17. Avanserte optimeringsmetoder støtter strategisk planlegging i Elkem ASA

  18. Geografisk lokalisering av verk og kunder FeSi kunde Si-metall kunder Si96 kunder Støperi kunder Elkem verk

  19. Endring av Elkems produktportefølje i prosent av total etterspørsel Behov for ny logistikk løsning Kostnadseffektivisering Meråker omstruktuererin (fokusering og stordriftsd fordeler) redusere transportkostnader • Dramatiske endringer i markedet har ført til omfattende omstruktureringer i silisium og ferrosilisium industrien • Elkem ønsket et verktøy for beslutningsstøtte i strategiprosessen for å bestemme fremtidig verksstruktur • Mange verk og produkter gjør kompleksiteten stor og verdien av en matematisk modell betydelig.

  20. Kostnadseffektivisering Meråker • omstruktuererin (fokusering og stordriftsd fordeler) • redusere transportkostnader

  21. + + The Supply Chain Network Granulation Transport to Customers Smelting Raw materials transport Refining Casting Grinding power fabrikker Raw materials Solidified metal Liquid metal

  22. struktur

  23. kvarts kull koks treflis Filter / pakkeanlegg El-kraft microsilica lager røyk Knusing/sikting/pakking utstøping Tapping/raffinering øse knuseanlegg ferdivarelager kokiller smelteovn Produksjonsprosessen ved et verk

  24. Restriksjon: Produksjon av produkt p i periode t krever at man har støpeutstyret: Eksempel fra matematisk modell Se hvor kompliser det er! Beslutninger for investering i støpeutstyr ved et verk: Produsert mengde av produkter p som krever dette støpeutstyret : prodmengdept Beslutning om å investere i støpeutstyr i periode t : invt Kostnader: Variable støpekostnader for produkt p i periode t: VARCOSTpt Investeringskostnad for støpeutstyr: INVCOSTt

  25. Eksempel på typiske kvantitative svar

  26. Resultater av prosjektet • Elkem har fått utviklet en modell som de benytter jevnlig til å vurdere fremtidige løsninger • Analysene fra modellen vil nå brukes til å endre verk strukturen i Elkem • Et nytt prosjekt er på gang for å videreutvikle modellen ”Vi har ved hjelp av samspillet mellom NTNU og dyktige medarbeidere i Elkem, etablert en omstruktureringsplan som alle innad nå er enige om. Vi har videre mulighet til å kontinuerlig se på alternative løsninger etterhvert som teknologi og markedsforutsetninger endres. I tillegg har arbeidet åpnet opp for bruk av denne type verktøy i flere av Elkems andre forretningsenheter”. Richard Olav Aa, Finansdirektør i Elkem

  27. Logistikk handler om: Transport

  28. Behov for kompetanse Eksemplene fra HÅG og Elkem har vist at logistikk har betydning for bedrifters konkurransekraft. • Logistikk utfordringer ikke kan møtes bare ved å kjøpe ferdige løsninger (f.eks. ERP systemer) • Logistikk handler om å skape løsninger som er basert på forståelse og innsikt • Gode løsninger (og resultater) oppnås når ressurspersoner med logistikk kompetanse tenker sammen

  29. Produkt Mennesker Systemforståelse Faglig kompetanse Teknologi Marked Behov for kompetanse Blåser opp faglig komeptanse Logistikk krever systemforståelse: Behovet for denne type kompetanse har ført til et nytt logistikk studie ved NTNU.

  30. Kompetanse • handler om systemforståelse • kombinere og fagretninger og teknikker • for å oppnå en gode industrilee løsninger • Modellering • optimering • simulering • økonomi • markedsanalyse • flyt/prosess analyse • layout og struktur • styring og IKT

  31. Starter høsten2003 Logistikk studiet ved NTNU Logistikk studie med teknologisk profil Studentene skal: • mestre kombinasjonen mellom teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter • ha bred tverrfaglig forståelse og være globalt orientert • ha evne til system og prosess tenkning Studentene rekrutteres fra • Produktutvikling og produksjon (PUP) • Industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) • Bygg- og miljøteknikk (VTA) • Marin teknikk

  32. Spørsmål?