e trgovina n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E- trgovina PowerPoint Presentation
Download Presentation
E- trgovina

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 124

E- trgovina - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

Elektronsko poslovanje. E- trgovina. E- trgovina. Predstavlja kori šćenje više različitih elektronskih informacionih tehnologija kao što su telefon, e-mail, faks, bar-kod, EDI, prenos elektronskih kataloga, Internet, WWW, ...

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

E- trgovina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
e trgovina1
E-trgovina
 • Predstavljakorišćenje više različitih elektronskih informacionih tehnologija kao što su telefon, e-mail, faks, bar-kod, EDI, prenos elektronskih kataloga, Internet, WWW, ...
 • Elektronskatrgovinau širem smislu (e-commerce) podrazumeva skup komercijalnih aktivnosti koje se vode preko elektronskih mreža (najčešće Interneta), a koje za krajnji cilj imaju prodaju, kupovinu ili razmenu proizvoda, usluga ili informacija.
e trgovina2
E-trgovina
 • Istorijat

- Prva elektronska transakcija je realizovana u maju 1994. godine na prvoj WWW konferenciji između Ženeve i Amsterdama.

- 1997. godine 52 vodeće svetske kompanije su ostvarile promet od 7 milijardi dolara, računajući i B2B transakcije.

- Kompanija General Electric razvija veb koncept pod nazivom Trading Process Network (TPN) pomoću kojeg realizuje transakcije ukupne vrednosti milijardu dolara sa mrežom od 1.400 dobavljača.

e trgovina3
E-trgovina
 • Osnovne prednosti primene:

- pristup celokupnom svetskom tržištu,

- povećanje prodaje i kvaliteta usluga,

- efekat lavine – sve je veća popularnost ovakvog načina poslovanja,

- relativno niski početni troškovi,

- neograničeno radno vreme – 24/7,

- niži troškovi marketinga,

- šansu imaju i male kompanije, itd.

e trgovina4
E-trgovina
 • Za realizaciju e-trgovine potrebno je obezbediti bar sledeće uslove:

- Ponudu informacija o proizvodu koja je dostupna velikom broju potencijalnih kupaca (najefikasniji način pomoću Interneta)

- Direktnu i brzu korespodenciju sa klijentima (npr. e-mail),

- Mogućnost elektronske prodaje (plaćanja),

- Mogućnost isporuke robe (elektronski ili tradicionalno)

- Bezbednu transakciju

e trgovina5
E-trgovina
 • Proizvodi koji se najčešće trguju preko Interneta:

- proizvodi visokih tehnologija (npr. digitalni – softver, muzika, itd.),

- proizvodi koji su u vezi sa računarima,

- proizvodi namenjeni segmentu kupaca kao što su Internet korisnici,

- proizvodi koji su namenjeni geografski jako disperziranom tržištu,

- proizvodi čija je upotreba bazirana na poznavanju veoma velikog broja informacija (tehnički uređaji),

e trgovina6
E-trgovina

- proizvodi za koje je prodaja preko Interneta jeftinija nego na neki drugi način,

- proizvodi čiji su kupci kolekcionari ili strasni zaljubljenici, a koji se teško pronalaze na drugi način, i drugo.

tradicionalna vs e trgovina
Tradicionalna VS. E-trgovina

Veoma je važno ostvariti međusobno poverenje učesnika u trgovanju, kao i sigurnost on-line transakcijai anonimnost kupaca

ista i delimi na e trgovina
Čista i delimična e-trgovina

U zavisnosti od stepenadigitalizacije, e-trgovinaimanekolikooblika, u zavisnosti od:

 • proizvodailiuslugekoja se prodaje (npr. proizvodmožebitimaterijalniilidigitalni),
 • procesa u kome se proizvodiliuslugaproizvode (fizičkiilidigitalni),
 • zastupnikailiposrednikaisporuke (fizičkiilidigitalni).
ista i delimi na e trgovina1
Čista i delimična e-trgovina

U tradicionalnojtrgovinisve tri dimenzijesumaterijalne, najčešćebaziranenačistofizičkimorganizacijama (Brick-and-Mortar, cigla i malter). Sa drugestrane, u čistoj e-trgovinisvedimenzijesudigitalne, a organizacijekoje se njombavenazivaju se i virutelneorganizacije. Svedrugekombinacijekojeuključujudigitalnu i fizičkudimenzijusmatraju se delimičnomelektronskomtrgovinom.

ista i delimi na e trgovina2
Čista i delimična e-trgovina

Organizacijekojeposluju u fizički i virtuelno (Brick-and-Click) obavljajunekeaktivnosti e-trgovine, ali se njihovaprimarnadelatnostobavlja u fizičkomsvetu (npr. bankeimajusvojeobjekte i imajudirektnekontaktesaklijentima, alisvečešćekoriste i serviseelektronskogbankarstva).

ista i delimi na e trgovina3
Čista i delimična e-trgovina

Na primer, ukolikoputemInternetakupiteneki CD ili DVD, to predstavljadelimičnu e-trgovinu, jerćeVam CD ili DVD bitiisporučenpoštomtj. fizičkidonet. Sa drugestrane, ukolikonaInternetukupitenekupesmu u mp3 formatu i preuzmete je direktnonasvojračunar, reč je o čistojelektronskojtrgovini.

tehnologija e trgovin e
Tehnologija e-trgovine

Najjednostavniji način obavljanja e-trgovine podrazumeva da, kao i kod konvencionalnih oglasa, na prezentaciji postoji broj telefona i adresa za naručivanje.

Sledeći način je kreiranje formulara na sajtu za istu svrhu, pa se proces delimično automatizuje – narudžbine stižu elektronskom poštom

Kompletno rešenje podrazumeva kreiranje virtuelne potrošačke korpe (shopping cart) i podrazumeva sledeće korake:

tehnologija e trgovin e1
Tehnologija e-trgovine
 • Potrošač upotrebom veb pretraživača pristupa veb stranici prodavca tj. elektronskom katalogu,
 • Bira proizvode koje želi da kupi i stavlja ih u korpu,
 • Veb aplikacija prodavca generiše porudžbinu sa listom izabranih proizvoda sa pojedinačnom i ukupnom cenom,
 • Kupac bira sredstvo plaćanja (platna kartica, elektronski ček, digitalni novac, pouzećem, opšta uplatnica, itd.),
tehnologija e trgovin e2
Tehnologija e-trgovine
 • Prodajnom sektoru stiže generisana porudžbina sa svim detaljima kupovine,
 • Prodajni sektor zahteva ovlašćenje od banke kupca (u slučaju on-line plaćanja),
 • Kompanija kupcu šalje potvrdu o isporuci porudžbine,
 • Kompanija šalje proizvod ili pruža uslugu, u skladu sa porudžbinom, i
 • Vrši se realizacija plaćanja od banke kupca ka banci prodavca.
modeli e trgovine na osnovu relacija izme u u esnika
Modeli e-trgovine na osnovu relacija između učesnika
 • B2C (Business-to-Consumer, kompanija-potrošač),
 • B2B (Business-to-Business, kompanija-kompanija),
 • C2C (Consumer-to-Consumer, potrošač-potrošač),
 • P2P (Peer-to-Peer),
 • Mobilna trgovina,
 • B2E, B2A, G2C, G2B, itd. (e-poslovanje).
slide17
B2C

Ovo je jedan od najpoznatijih i najčešće korišćenih tipova e-poslovanja, koji je pre svega orijentisan ka individualnom klijentu (potrošaču), koji već godinama beleži značajan rast. Odlikuje ga veliki broj relativno malih transakcija.

Ekspaniziju je doživeo pojavom Interneta i World Wide Weba

slide18
B2C

Najveći on-line maloprodavci:

 • Amazon (knjige, ali i druge stvari)
 • Staples (kancelarijski materijal)
 • Apple (telefoni, računari, digitalni sadržaji)
 • Dell (računari)
 • Office Depot (kancelarijski materijal)
slide19
B2C

Veb sajtovi nude veliki broj informacija o proizvodima/uslugama koji se nude:

 • Slike i druge multimedijalne prezentacije,
 • Karakteristike,
 • Garancija,
 • Uslovi i način plaćanja, itd. (npr. automobilska industrija)

Korisnici sada lako mogu da dođu do informacija i da upoređuju proizvode i njihove karakteristike.

slide20
B2C

Savremeni veb sajtovi koji podržavaju B2C model pružaju sledeće mogućnosti kupcima:

 • Pretraživanje kataloga sa proizvodima (baze podataka) - Fits.me,
 • Mogućnost on-line kupovine,
 • Mogućnost personalizacije:
  • Direktna komunikacija sa kupcima,
  • Kupac sam oblikuje proizvod koji želi da kupi (npr. kupovina automobila –Toyota)
  • Mogućnost kupovine kreditnim karticama uz podržanu bezbednost,
  • Neograničeno radno vreme, itd.
slide23
B2C

U budućnosti se očekuje dalji razvoj novih, pouzdanijih mehanizama plaćanja i veći propusni opseg – brže mreže

B2C model e-trgovine se dominantno realizuje kroz veb koncept u formi troslojne klijent-server arhitekture, koja se sastoji od:

- sloja aplikacije (veb sajt na veb serveru)

- logičkog sloja,

- sloja podataka (baza podataka).

slide24
B2C

U okviru ovog tipa mogu se definisati sledeći modeli:

 • Portal
 • E-maloprodavac
 • Provajderi sadržaja
 • Posrednici pri transakcijama
 • Kreatori tržišta
 • Provajderi usluga
 • Provajderi zajednice
b2c portal
B2C - Portal

Portali (portals) kao što su Yahoo, MSN ili AOL nude korisnicima moćan alat za pretraživanje Interneta, ali i integrisani paket sadržaja i usluga, kao što su vesti, e-mail, kupovina, preuzimanje muzike ili gledanje video zapisa, sve na jednom mestu. U početku su bili zamišljeni kao početna, ulazna tačka na Internet, ali se danas sve više razvijaju u smislu zadržavanja korisnika. Obično nisu namenjeni direktnoj prodaji, već svoje prihode zasnivaju na reklamiranju, pretplati na određene servise ili proviziji za usluge (npr. usmeravanja kupaca).

b2c portal1
B2C - Portal

Portal se može posmatrati i kao mrežni servis koji prikuplja sadržaje iz različitih izvora, i prikazuje ih u integrisanom obliku korisnicima koji tako mogu na jednom mestu vršiti njihov pregled i pretraživanje.

Portali mogu biti:

 • horizontalni, ili opšti, jer su namenjeni svim korisnicima Interneta (Yahoo, MSN,AOL),
b2c portal2
B2C - Portal
 • vertikalni, ili specijalizovani (vortal), koji pružaju informacije i usluge vezane za određenu oblast ili segment tržišta. Na primer, Sailnet.com je portal specijalizovan za jedriličarstvo. Iako je broj korisnika vertikalnih portala manji (nego broj korisnika horizontalnih portala), oni su verniji, zainteresovaniji i troše više novca, pa su i kompanije spremne na izvode više novca za reklamiranje na ovim sajtovima,
 • pretraživači, kod kojih je fokus na usluzi pretraživanja (Google, Bing, Ask.com).
b2c portal pretra iva i1
B2C – Portal – Pretraživači
 • Milijarde indeksiranih veb stranica
 • 37.095 milijardidolaraprihoda
 • 54.000 zaposlenih
 • 6 centarazapodatke(4 u SAD, i pojedan u Finskoj i Belgiji), još 4 u izgradnji
 • Foto
 • Video
b2c e maloprodavac
B2C – E-maloprodavac

Na Internetu se danas može naći ogroman broj on-line prodavnica (e-maloprodavaca, e-tailer), različitih veličina, od Amazona, pa do malih, lokalnih prodavnica koje imaju svoje sajtove.

Postoje četiri glavna tipa e-maloprodavaca:

 • virtuelni trgovci,
 • višekanalni trgovci,
 • kataloški trgovci,
 • direktna prodaja proizvođača.
b2c e maloprodavac1
B2C – E-maloprodavac

Virtuelni trgovci

Virtuelni trgovci su veb kompanije koje posluju samo u virtuelnom svetu, bez ikakvih veza za fizičkom lokacijom i najveći deo prihoda ostvaruju od on-line prodaje (manji deo mogu ostvarivati od reklamiranja). S obzirom da su ove kompanije u potpunosti on-line prodavnice, one nemaju troškove vezane za izgradnju i održavanje fizičkih radnji, ali imaju veće troškove za kreiranje i održavanje veb sajta, sistema za isporuku narudžbina i izgradnju brenda. Primeri za ove kompanije su Amazon, ShoeBuy, svezakucu.rs.

b2c e maloprodavac2
B2C – E-maloprodavac

Višekanalni trgovci

Ove kompanije imaju mrežu fizičkih prodavnica kao svoj primarni kanal prodaje, ali takođe uvode i on-line prodaju, odnosno ovi e-maloprodavci su ustvari najčešće odeljenja velikih maloprodajnih lanaca (Walmart, Barnes & Noble, Maxi), koji prodaju iste proizvode, ali 24 sata dnevno (Brick-and-Click organizacija). Iako imaju velike troškove vezane za svoje fizičke objekte i veći broj zaposlenih u prodaji, oni imaju i niz prednosti kao što je već izgrađeni brend, baza kupaca, magacinski prostor, itd.

b2c e maloprodavac3
B2C – E-maloprodavac

Višekanalni trgovci

Takođe, mogu da kombinuju svoje kanale prodaje (npr. naručivanje on-line, preuzimanje u radnji; kupovina on-line, reklamacija u radnji; itd.). Istraživanja pokazuju da kupci koji kupuju na više kanala troše više novca nego onikoji kupuju samo na jednom.

b2c e maloprodavac4
B2C – E-maloprodavac

Kataloški prodavci

Kataloški prodavci su kompanije koje posluju sa štampanim katalozima i poštanskom isporukom robe, ali koji razvijaju i on-line prodavnice. Imaju vrlo visoke troškove štampanja i distribucije kataloga, a retko imaju fizičke prodavnice. Obično imaju centralizovane centre za naručivanje i isporuku robe, najčešće putem kurirskih službi (FedEx, UPS). Kada je prodaja počela da im opada, ove kompanije su počele da uvode i e-prodavnice, kako bi povećale prihode.

b2c e maloprodavac5
B2C – E-maloprodavac

Zahvaljujući multimedijalnim karakterstikama veba, sada mogu mnogo bolje i lakše da prikažu sve proizvode koje prodaju (LandsEnd.com).

b2c e maloprodavac6
B2C – E-maloprodavac

Direktna prodaja proizvođača

Ove kompanije direktno (putem jednog ili više kanala) prodaju svoje proizvode, bez posrednika i maloprodajnih lanaca. Najznačajniji su u oblasti računarskog hardvera (Apple, Dell, Sony, Hewlett-Packard) i odeće i modnih detalja (Ralph Lauren, Nike, Fossil, Crocs). Na ovaj način im je omogućeno da ostvaruju veće nivoe profita.

b2c e maloprodavac7
B2C – E-maloprodavac

Poslovanje e-maloprodavaca se zasniva na prihodu od prodaje. U ovom sektoru vlada izrazito jakakonkurencija, jer su troškovi ulaska na tržište vrlo niski i veliki broj novih kompanija pokušava da se probije. U svakom slučaju, važno je prvo definisati strategiju i ciljno tržište.

b2c provajderi sadr aja
B2C – Provajderi sadržaja

Provajderi sadržaja (content providers) distribuiraju informacione sadržaje, kao što su digitalni video, muzika, slike, tekst isl. putem Interneta, i zauzimaju vrlo značajno mesto u korišćenju Interneta danas. Najčešće se u ovoj kategoriji nalaze medijske kuće i štampa. Često posluju na principu pretplate (npr. rhapsody.com za muziku ili neke dnevne novine – politika.rs) ili prodaje pojedinih segmenata (npr. samo neki članak, Wall Street Journal, Harward Business Review), korišćenjem sistema mikroplaćanja.

b2c provajderi sadr aja1
B2C – Provajderi sadržaja

Drugi informacije pružaju besplatno, a finansiranje obezbeđuju reklamiranjem (CNN.com, CBSSports.com, blic.rs, stetoskop.info), ili prodajom ekskuzivnijih materijala (video, detaljnija analiza, itd.). U svakom slučaju, najvažnije je da provajder ima atraktivan i zanimljiv sadržaj, zbog čega prednost imaju velike medijske i TV kuće ili poznati novinski izdavači.

b2c provajderi sadr aja2
B2C – Provajderi sadržaja

Neki provajderi nemaju svoje sadržaje, već ih uzimaju od drugih i prikazuju, ukazujući na poreklo informacije i link na izvoru (vesti.rs, naslovi.net). Druga varijacija su veb agregatori, koji prikupljaju informacije sa različitih strana i izvora i onda im daju dodatnu vrednost. Na primer, neki prikupljaju informacije o ceni mnogih proizvoda i onda nude mogućnost pretrage i poređenja tj. izbora najbolje ponude i linka ka prodavnici (shopping.com, eponuda.com, shopmania.rs, pcberza.rs, itsvet.com, mobilnisvet.com). Uglavnom se finansiraju od reklamiranja (baneri i reference).

b2c posrednici pri transakcijama
B2C – Posrednici pri transakcijama

Posrednici pri transakcijama (transaction brokers) su sajtovi koji procesiraju transakcije klijenata, koje se inače obrađuju lično, putem telefona ili pošte. Ovaj model najčešće koriste kompanije u oblasti finansijskih usluga, saobraćaja, turizma i pomoći pri traženju zaposlenja, a finansiraju se kroz određeni iznos (fiksni ili procenat) od svake realizovane transakcije. Najvažnija korist od posrednika pri transakcijama je ušteda vremena i novca. Pored toga, oni često pružaju i vrlo ažurne informacije, savete i mišljenja.

b2c posrednici pri transakcijama1
B2C – Posrednici pri transakcijama

Na primer, provizije pri on-line kupovini hartija od vrednosti na berzi su obično manje nego provizije brokera u tradicionalnim brokerskim kućama. Primeri kompanija koje koriste ovaj model su Etrade, Ameritrade, Schwab, Komercijalna banka, Sinteza Invest, Vojvođanska banka (trgovanje na berzi), Monster.com, Infostud (traženje posla), Expedia, Travelocity, avio-karte.rs (putovanja), itd.

b2c kreatori tr i ta
B2C – Kreatori tržišta

Kreatori tržišta kreiraju digitalno okruženje u kome se prodavci i kupci susreću, prikazuju proizvode, vrše pretragu proizvoda i definišu cene. Pre pojave Interneta, kreatori tržišta su bili vezani za fizičke lokacije na kojima se odvijalo trgovanje (pijaca). Sada je moguće kreirati jedan globalni prostor za trgovanje. Primeri kreatora tržišta su Priceline (omogućava klijentima da sami postave cenu koju su spremni da plate za određeni turistički aranžman ili proizvod, a prodavci, ukoliko im cena odgovara, dostavljaju ponudu), eBay (najveći svetski sajt za on-line aukcije),Kupindo, itd. (onisu i C2C).

b2c kreatori tr i ta1
B2C – Kreatori tržišta

Na primer, poslovni model eBay-a je da kreira digitalno okruženje u kome se kupci i prodavci susreću, sami dogovaraju o ceni i vrše transakcije tj. kupoprodaje (eBay ima više od 100 miliona aktivnih registrovanih korisnika). Ovo je različito od posrednika u transakcijama koji sam vrši transakciju za svoje klijente. Svaka prodaja na eBay-u obezbeđuje kompaniji proviziju tj. procenat od postignute cene plus fiksni deo za oglašavanje.

b2c kreatori tr i ta2
B2C – Kreatori tržišta

eBay je jedna od retkih kompanija na Internetu koja je od prvog dana bila profitabilna, a razlog leži u činjenici da su njeni troškovi poslovanja vrlo mali, jer nema troškove proizvodnje, skladištenja, transporta, itd.

b2c kreatori tr i ta3
B2C – Kreatori tržišta

Za sve kompanije koje koriste ovaj model, naročito početnike, najvažnije je da agresivnom kampanjom što pre privukuju što veći broj korisnika. Neke velike Internet kompanije, kao što je Amazon, koristeći postojeću veliku bazu korisnika, pokušavaju da prošire posao i pokrenu on-line aukcije.Takođe, nekekompanijeodlučuju da se specijalizujusamozaodređeni segment tržišta (npr. nakitili automobile).

b2c provajderi usluga
B2C – Provajderi usluga

Zarazliku od e-mailoprodavacakojiprodajuproizvode on-line, provajderiusluga nude usluge on-line (npr. Googlenudi Google Maps, Google Docs, Gmail;TripAdvisor i putovanja.info nude preporuketurističkihdestinacija, JustCloud – skladištenjepodataka, RocketLawyer - pravnisaveti, VisaNowi WorldBridgeService – vize, itd.). Mnogiposrednicipritransakcijamatakođe nude uslugesavetovanja i konsultacija. Provajderiuslugakoristerazličitemodeleprihoda, od naplatemesečnečlanarine, do reklamiranja i prikupljanjaličnihinformacijakoje se zatimkoriste u direktnommarketingu.

b2c provajderi usluga1
B2C – Provajderi usluga

Nekeuslugemogubitibesplatne, alisamo u osnovnojvarijanti, dok se zanaprednijevarijanteposebnodoplaćuje (Google Earth i Google Earth Pro). Takođe, nekeuslugene mogu da se vrše on-line, alimogu da se nude i dogovaraju (medicinske i stomatološkeusluge, popravkavozila, itd.). Glavnakoristza klijente je pogodna, brza i jeftinaalternativatradicionalnimprovajderimausluga. U savremenomsvetutržišteusluga se intenzivnorazvija, a jedan od ključevauspehaleži u izgradnjipoverenja i prisnostisapostojećim i potencijalnimklijentima.

b2c provajderi zajednice
B2C – Provajderi zajednice

Provajderi zajednice su sajtovi koji kreiraju on-line okruženje u kome ljudi sa sličnim interesovanjima mogu da trguju, razmenjuju slike, video materijal, informacije, interesovanja, međusobno komuniciraju, primaju informacije o temama koje ih interesuju, itd. Najbolji primer su društvene mreže Facebook, LinkedIn, Twitter, MySpace i stotine drugih, manjih, često tematski orjentisanih (Doostang – traženje posla, Sportsvite – rekreativni sport, WebMD – medicinske informacije i saveti, itd.).

b2c provajderi zajednice1
B2C – Provajderi zajednice

Glavni cilj provajdera zajednice je da kreira brz, pogodan, celovit sajt na kome se korisnici mogu informisati o važnim temama, podeliti iskustva sa prijateljima, i naučiti više o njihovim interesovanjima. Izvori finansiranja mogu da uključuju pretplatu, prihode od prodaje, proviziju na transakcije, oglašavanje (obično najveći izvor), reference (npr. ako korisnik klikom na link na sajtu provajdera zajednice ode na npr. Amazon i tamo kupi knjigu, provajder dobija određeni novac).

b2 b definicija
B2B – Definicija

Automatizovana razmena informacija (u širem smislu te reči) između različitih organizacija (u okviru jedne kompanije, korporacije ili različitih kompanija i korporacija).

Iako ovaj model, koji je pre svega orijentisan ka međusobnom poslovanju dve ili više kompanija, nije mnogo prepoznatljiv prosečnom korisniku/kupcu, on je po svom obimu mnogo veći (po prihodima i preko 10 puta) od B2C modela. Odlikuje ga manji broj relativno velikih transakcija.

b2 b edi
B2B – EDI

B2B model još uvek u velikoj meri počiva na EDI (Electronic Data Intercharge, elektronska razmena podataka) tehnologiji, koja je izvorno namenjena vezi između jednog snabdevača i jednog kupca, putem privatnih mreža, mada se sve više prebacuje na Internet. Elektronska razmena podataka (EDI) je strukturirani prenos podataka između organizacija elektronskim putem. Koristi se za prenos elektronskih dokumenata i poslovnih podataka sa jednog računara na drugi, putem mreže.

b2 b edi1
B2B – EDI

Godine 1996,Nacionalni institutza standarde i tehnologiju(USA) je uveo sledeću definiciju EDI: “automatizovana razmena strogoformatiranihporuka kojepredstavljajudokumenta ili finansijske instrumente. EDIpodrazumevanizporukaizmeđu dve strane gde je jedna pošiljalac a druga primalac.Prenos se može ostvariti putemtelekomunikacionihveza, ilifizičkinaelektronskimmedijumimazaskladištenje."

b2 b edi2
B2B – EDI

Međutim, mnoge firme zamenjuju svoje EDI sisteme sa moćnim i jeftinijim veb tehnologijama koje omogućavaju i tržišne relacije više-prema-jedan i više-prema-više, gde postoji više dobavljača za jednog ili malu grupu veoma velikih kupaca, ili, u slučaju nezavisnih berzi, gde na tržištu postoji više prodavaca i više kupaca (sama EDI tehnologija-glomazna, skupa i zatvorena,nije predviđena za ovakve vrste poslovnih odnosa i zato se sve češće potiskuje). Veb tehnologije omogućavaju i integraciju tj. povezivanje aplikacija poslovnih partnera, kako velikih kompanija tako i malih firmi.

b2 b modeli
B2B - Modeli

U okviru ovog tipa mogu se definisati sledeći modeli:

 • Otvorena mrežna tržišta
  • E-distributer,
  • E-nabavka,
  • Nezavisne berze,
  • Industrijski konzorcijum,
 • Privatne industrijske mreže.
b2 b e distributer
B2B – E-distributer

E-distributer

 • E-distributeri (e-distributor) su kompanije koje prodaju proizvode ili obezbeđuju usluge drugim kompanijama. Obično obezbeđuju on-line kataloge koji sadrže proizvode mnogobrojnih proizvođača i predstavljaju industrijski ekvivalent npr. Amazonu. Češće se koriste za jednokratne kupovine, ali su mogući i dugoročni ugovori.
b2 b e distributer1
B2B – E-distributer

KUPCI

DOBAVLJAČI

On-line katalog e-distributera

b2 b e distributer2
B2B – E-distributer

Tako na primer, kompanija Grainger je najveći svetski distributer komponenti za održavanje i popravke (MRO – maintenance, repair and operations), koje se posmatraju kao indirektni ulazi u procesu proizvodnje. Ranije je Grainger svoje proizvode prodavao putem kataloga i distributivnih centara u velikim gradovima. Ali, razvojem Interneta, dodali su i on-line poslovanje, sa preko 700,000 artikala u ponudi drugim kompanijama. Ovaj model podrazumeva jednu kompaniju koja opslužuje više kupaca, a osnovni izvor prihoda su prihodi od prodaje.

b2 b e distributer3
B2B – E-distributer

Sličan primer je i kompanija Farnell u oblasti elektronskih komponenti.

Jedan od glavnih faktora za uspeh ovog modela je kritična masa tj. što je veći broj proizvoda i usluga koji kompanija nudi na svom sajtu, to će sajt biti atraktivniji potencijalnim korisnicima. Kupovina na jednom mestu je uvek privlačnija i poželjnija nego poseta brojnim sajtovima u potrazi za više komponenti. E-distributeri posluju u horizontalnim tržištima, jer opslužuju kupce iz različitih industrijskih grana. Glavne prednosti su niži troškovi pretrage i kupovine robe, široki izbor, brza isporuka i niže cene.

b2 b e nabavka
B2B – E-nabavka

E-nabavka

 • Kompanije e-nabavke (e-procurement) kreiraju digitalno elektronsko tržište i prodaju kompanijama pristup na njega. Obično se koriste za dugoročnu kupovinu indirektnih (pomoćnih) inputa (materijala). Obično osim ponude proizvoda, nude i dodatne usluge tj. usluge automatizacije procesa nabavke za kupca (priprema narudžbina, praćenje isporuka, plaćanje, itd.) odnosno prodaje za dobavljača (upravljanje narudžbinama, priprema računa, isporuka, itd.).
b2 b e nabavka1
B2B – E-nabavka

Usluge koje se pružaju dobavljačima

Usluge koje se pružaju kupcima

Katalozi dobavljača

Firme - kupci

Tržište e-nabavke

b2 b e nabavka2
B2B – E-nabavka
 • Na primer, kompanija Ariba je razvila softver koji pomaže velikim firmama da organizuju svoj proces nabavke kreiranjem mini digitalnog tržišta za jednu kompaniju. Ariba za kompaniju-kupca kreira posebno prilagođen on-line katalog u kome dobavljači mogu da predstave svoje ponude. Ariba takođe pomaže i dobavljačima-prodavcima nudeći im softver kojim mogu da kreiraju kataloge i upravljaju isporukom, osiguranjem i finansijama. Sličan model koristi i kompanija PerfectCommerce.
b2 b e nabavka3
B2B – E-nabavka
 • Poslovni model ovih kompanija zasniva se na prihodima od provizije tj. procenta transakcija, prihodima koji zavise od broja računara koji koriste softver/sistem i godišnjih troškova licenci. Oni nude kupcima sofisticirani skup alata za upravljanje lancima snabevanja, koji omogućavaju snižavanje troškova nabavke, po ceni koja je znatno niža nego da kompanija sama razvija svoje rešenje (zahvaljujući tome što isti, već razvijeni, softver prodaju brojnim kompanijama, mogu da idu sa nižim cenama od realnih za razvoj rešenja).
b2 b nezavisne berze
B2B – Nezavisne berze

Nezavisne berze

 • Berze (exchanges) su nezavisna digitalna elektronska tržišta na kojima stotine dobavljača-prodavaca susreće sa manjim brojem velikih komercijalnih kupaca. Vlasnici berze su obično nezavisne, manje firme čiji je zadatak da organizuju tržište, a prihod ostvaruju kroz provizije od ostvarenih transakcija tj. model je sličan kao eBay za potrošače.
b2 b nezavisne berze1
B2B – Nezavisne berze
 • Obično se koriste u jednoj grani industrije – vertikalno tržište (npr. čelik, polimeri, hrana, računari) tj. fokus je na razmeni direktnih ulaza u proizvodnju i kratkoročnim ugovorima ili jednokratnoj nabavci.
 • Za kupce, B2B berze omogućavaju prikupljanje informacija, proveru dobavljača, prikupljanje cena i praćenje dešavanja u oblasti, sve na jednom mestu. Prodavci, sa druge strane, imaju koristi od šireg pristupa kupcima. Što je veći broj kupaca i prodavaca, to su niži troškovi prodaje i veća šansa da do prodaje dođe.
b2 b nezavisne berze2
B2B – Nezavisne berze

Firme - kupci

Elektronsko tržište

Dobavljači

Specijalni softver kreatora tržišta - berze

b2 b nezavisne berze3
B2B – Nezavisne berze
 • Teorijski, berze omogućavaju da se značajno smanje vreme i troškovi identifikacije potencijalnih dobavljača, kupaca i partnera i međusobnog poslovanja. U praksi, međutim, ovaj model nije baš zaživeo, jer je bilo teško B2B berzama da ubede hiljade dobavljača da se prebace na jedinstveno digitalno tržište, na kome su izloženi konkurenciji cena (pa su prinuđeni da smanjuju profit), ali i da ubede kupce da promene svoje navike i poslovanje sa pouzdanim, dugogodišnjim partnerima.
b2 b nezavisne berze4
B2B – Nezavisne berze
 • Zbog svega toga, broj B2B nezavisnih berzi se značajno smanjio (sa 1,500 u 2002. godini na manje od 200 u 2011.). Primeri još uvek aktivnih nezavisnih berzi su PowerSource Online (računarske komponente), Global Wine & Spirits (vino i sokovi), itd.
b2 b industrijski konzorcijum
B2B – Industrijski konzorcijum

Industrijski konzorcijum

 • Industrijski konzorcijumi (industrial consortia) su vertikalna tržišta specijalizovana za određenu oblast industrije (npr. automobilska, hemijska, avio-industrija, itd.), čiji je vlasnik neka industrijska grupacija ili kompanija.
b2 b industrijski konzorcijum1
B2B – Industrijski konzorcijum

Industrijski konzorcijum

 • Za razliku od horizontalnih tržišta, na kojima se određeni proizvodi nude širokom spektru kompanije (npr. kancelarijski materijal), na vertikalnim tržištima znatno manji broj kompanija se snabdeva proizvodima i uslugama koji su specifični za njihovu granu industrije. Takođe, ovaj model obično podrazumeva dugoročne ugovore, razvoj stabilnih poslovnih odnosa i uspostavljanje industrijskih standarda.
b2 b industrijski konzorcijum2
B2B – Industrijski konzorcijum

Firme - kupci

Posebne usluge vezane za lanac snabdevanja

Poseban softver kreatora tržišta

Vertikalni industrijski konzorcijum

Posebne usluge vezane za transakcije

Dobavljači

b2 b industrijski konzorcijum3
B2B – Industrijski konzorcijum
 • Najčešće se javljaju u hemijskoj, metalskoj i industriji prehrane. Na primer, kompanija Exostar je on-line trgovačka berza u oblasti avio i industrije odbrane, koju su osnovani BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon i Rolls-Royce, i ona povezuje preko 300 sistema nabavke sa 70.000 partnera-dobavljača iz 95 zemalja sveta. Drugi primeri su SupplyOn (automobilska i avio industrija), Dairy (prehrana), itd.
b2 b industrijski konzorcijum4
B2B – Industrijski konzorcijum
 • Industrijski konzorcijumi su generalno uspešniji od nezavisnih berzi, jer iza njih stoje moćne industrijske kompanije (koje kreiraju i upravljaju tržištem), ali i zato što ojačavaju tradicionalne navike kupovine kod pouzdanih dobavljača.
b2 b privatne industr mre e
B2B – Privatne industr. mreže

Privatne industrijske mreže

 • Privatne industrijske mreže (private industrial networks) pokrivaju preko 75% B2B troškova velikih firmi i daleko prevazilaze sve prethodne modele. To su digitalne mreže (često, ali ne i uvek bazirane na Internetu) napravljene da koordiniraju komunikaciju između kompanija uključenih u zajednički posao odnosno lanac snabdevanja. Vlasnik mreže je obično jedna velika kompanija-kupac.
b2 b privatne industr mre e1
B2B – Privatne industr. mreže
 • Učešće u mreži je moguće jedino po pozivu, i to starteškim partnerima – pouzdanim dugoročnim dobavljačima direktnih ulaza.
 • S obzirom da je reč o zatvorenim mrežama, vrlo se malo detalja zna o njihovom poslovanju, jer ih vlasnici vide kao svoju konkurentsku prednost i ne otkrivaju je drugima, van sopstvenog lanca snabdevanja.
b2 b privatne industr mre e2
B2B – Privatne industr. mreže

Privatna industrijska mreža kompanije Procter & Gamble

DOBAVLJAČI

PROIZVOĐAČI

DISTRIBUTERI

MALOPRODAJA

KUPCI

Podaci sa kase

PREVOZNICI

Privatna industrijska mreža

b2 b privatne industr mre e3
B2B – Privatne industr. mreže
 • Na primer, Walmart upravlja jednom od najvećih privatnih industrijskih mreža u svetu u koju su uključeni njegovi dobavljači, koji svakodnevno koriste Walmart-ovu mrežu kako bi pratili prodaju svojih proizvoda, status isporuka i stvarno stanje zaliha njihove robe. Drugi primeri su Coca-Cola, Nike, Nokia, itd.
c 2 c
C2C
 • C2C model podrazumeva poslovanje tj. trgovinu između dva korisnika-fizička lica, uz pomoć on-line kompanije koja kreira tržište, obezbeđuje pretragu i plaćanje. Najbolji primeri su sajtovi za on-line aukcije i klasifikovane oglase (eBay, Craigslist, Half.com, Kupujemprodajem, Limundo, halooglasi.com, mojkvadrat.rs, nekretnine.rs, polovniautomobili.com, mojauto.rs). Pre pojave ovog modela, korisnici su svoje polovne stvari obično prodavali putem novinskih oglasa ili na specijalizovanim tržnicama.
c 2 c1
C2C
 • Uvođenjem on-line aukcija, kupci više ne moraju da prilikom kupovine napuštaju svoje domove, a prodavcima se nudi mnogo širi tržišni prostor. Poslovni model podrazumeva finansiranje kroz provizije na realizovane transakcije (na Half.com su 5-15%) i reklamiranje.
slide81
P2P
 • Kao i kod C2C modela, P2P poslovni model povezuje individualne korisnike, omogućavajući im da direktno razmenjuju fajlove i računarske resurse, bez zajedničkog, centralnog servera. Fokus P2P kompanija je da pomognu pojedincima da postave informacije dostupnim bilo kome na Internetu. Istorijski gledano, ovaj model je bio pre svega korišćen za razmenu muzike, video fajlova i slika, uz kršenje autorskih prava, pa je izazov koji se postavlja pred ove kompanije da razviju održiv, legalan poslovni model kojim će ostvarivati prihode.
p 2 p
P2P
 • Najznačajni primeri ovog modela su The Pirate Bay, BitTorrent, itd. Na primer, BitTorrent ima preko 100 miliona registrovanih korisnika, a procenjuje se da čini 20-40% mrežnog saobraćaja na Internetu u svetu. Primarni izvor prihoda je reklamiranje.
mobilna trgovina
Mobilna trgovina
 • Mobilna trgovina koristi već postojeće modele e-trgovine i prednosti mobilnih uređaja (pre svega pametni i mobilni telefoni, ali i netbook računari) i tehnologija za bežični prenos podataka, za mobilni pristup i poslovanje na Internetu. Bežične mreže, mobilne i Wi-Fi, koriste dostupne resurse i komunikacione protokole kako bi povezale mobilne korisnike na Internet. Najvažnija prednost m-poslovanja je da ono obezbeđuje pristup Internetu u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta, korišćenjem bežičnih mobilnih uređaja.
mobilna trgovina1
Mobilna trgovina
 • Najvažnije tehnologije koje se pri tome koriste su 3G i 4G (za prenos podataka putem mobilne telefonije), Wi-Fi (vrsta bežičnih lokalnih računarskih mreža) i Bluetooth (standard za radio prenos podataka na kratkom rastojanju). Procenjuje se da je danas u upotrebi preko 6 milijardi mobilnih telefona, što daleko prevazilazi broj korisnika Interneta putem računara, pa se procenjuje značajan rast ovog vida poslovanja u skorijoj budućnosti (poslednjih nekoliko godina obim poslovanja tj. prihoda ovog modela raste po stopi od oko 100% godišnje).
mobilna trgovina2
Mobilna trgovina
 • Najvažnije platforme za razvoj m-poslovanja danas su Android (iza koga stoji kompanija Google) i iPhone (kompanije Apple). Većina velikih svetskih kompanija koje posluju on-line već ima veb sajtove potpuno prilagođene pristupu sa mobilnog telefona (npr. Amazon, Google, CNN, Skype), ali i aplikacije koje omogućavaju trgovinu na ovaj način. Trenutno se najviše kupuju digitalni sadržaji, kao što su muzika ili igre.
mobilna trgovina3
Mobilna trgovina
 • Međutim, u poslednje vreme sve se više razvijaju i aplikacije za pretragu, lokalne informacije (zahvaljujući GPS-u), rezervacije, ali i mobilni sistemi plaćanja (PayPal Mobile Checkout, Google Wallet, itd.).
 • (plaćanje mobilnim telefonom)
mobilna trgovina4
Mobilna trgovina
 • Osim trgovine, model m-poslovanja umnogome olakšava rad ljudi čiji je posao uglavnom na terenu odnosno van kancelarije: trgovački putnici, poslovni ljudi, javne službe (policija, hitna medicinska pomoć, vatrogasci, komunalne službe), autoprevoznici, brza pošta, sistemi za snabdevanje, istraživači na terenu, itd.
 • U najveće trenutne probleme i nedostatke se ubrajaju pitanja vezana za sigurnost i privatnost tj. zaštitu identiteta korisnika.
mobilna trgovina5
Mobilna trgovina
 • Trenutno su prisutni sledeći oblici mobilne trgovine:

- bankarske usluge,

- berzanske usluge,

- on-line trgovina,

- servisi sadržaja (vesti, vreme, ...),

- plaćanje usluga (npr. parking), itd.

 • Brz razvoj mobilnih tehnologija i globalna rasprostranjenost nagoveštavaju dominaciju mobilnog poslovanja u vrlo bliskoj budućnosti.
obezbe enje infrastrukture
Obezbeđenje infrastrukture
 • Za postojanje i razvoj e-poslovanja veoma su važne kompanije čiji je poslovni model usmeren na obezbeđenje infrastrukture neophodne za postojanje i rast Interneta, ali i nekih servisa u e-poslovanju. One obezbeđuju hardver, softver za operativne sisteme, mrežnu i komunikacionu tehnologiju, aplikacioni softver, veb dizajn, konsultantske usluge i slično, i smatra se da su možda i najviše profitirale od razvoja e-poslovanja.
obezbe enje infrastrukture1
Obezbeđenje infrastrukture

Najznačajni primeri su:

 • hardver-veb serveri: IBM, HP, Dell
 • softver-operativni sistemi i softver za servere: Microsoft, RedHat Linux, Sun/Oracle, Apache
 • mreže-ruteri: Cisco, Alcatel-Lucent
 • sigurnost: softveri za enkripciju: VeriSign, Check Point
 • softverski sistemi za e-poslovanje: IBM, Microsoft, Ariba, Oracle
 • softver za odnose sa kupcima: Oracle, SAP; GSI Commerce
obezbe enje infrastrukture2
Obezbeđenje infrastrukture
 • sistemi plaćanja: VeriSign, PayPal, CyberSource
 • Baze podataka: Oracle, Microsoft, Sybase, IBM
 • Usluge hostovanja: IBM, WebIntellects, Qwest
 • i drugi.
modeli e trgovine sa aspekta poslovanja
Modeli e-trgovine sa aspekta poslovanja
 • Aukcijski model – realizuje se u obliku veb sajta na koji se prijavljuju i prodavci i kupci. Prodavac obično šalje podatke o predmetu prodaje, minimalnu cenu i eventualno krajnji rok za završetak aukcije. Kupac pretražuje sajt, pregleda trenutno stanje i licitira. Po završenoj aukciji, roba se isporučuje kupcu koji je ponudio najvišu cenu, a sajtu-organizatoru licitacije pripada fiksni iznos ili procenat od postignute cene. Više o on-line aukcijama će biti reči u posebnoj lekciji.
modeli e trgovine sa aspekta poslovanja1
Modeli e-trgovine sa aspekta poslovanja
 • Portal modeli – Portal sajtovi daju posetiocima mogućnost da nađu skoro sve što traže na jednom mestu. Obično nude vesti iz različitih oblasti, sportske informacije, vremenske prognoze, kao i mogućnost pretraživanja Interneta. Popularni dodatak većini portala u poslednje vreme je deo za on-line kupovinu. Mogu biti horizontalni (opšti) i vertikalni (specijalzovani). Više o portalima je bilo reči u okviru B2C modela.
modeli e trgovine sa aspekta poslovanja2
Modeli e-trgovine sa aspekta poslovanja
 • Model sa dinamičkim formiranjem cena – za razliku od tradicionalne trgovine gde jedan proizvod ima jedinstvenu cenu u radnji, u e-trgovini se može primeniti i model dinamičkog formiranja cena, pre svega od trenutne prodaje i tražnje, ali i statusa klijenta-personalizacija (low-cost kompanije dinamički formiraju cenu avio-karte, od niske, pa vremenom raste; vernim klijentima se daju popusti, besplatni proizvodi i druge pogodnosti, itd,.)
modeli elektronskih tr i ta
Modeli elektronskih tržišta

Elektronsko tržište je elektronski sistem koji podržava bar jednu of funkcija klasičnog tržišta:

 • Identifikaciju partnera sa kojim će se trgovati,
 • Pretraživanje proizvoda,
 • Pregovaranje o ceni i uslovima prodaje,
 • Obavljanje trgovačkih transakcija,
 • Plaćanje,
 • Isporuku,
 • Pružanje podrške kupcu u održavanju i rešavanju problema sa proizvodom.
modeli elektronskih tr i ta1
Modeli elektronskih tržišta

Modeli elektronskih tržišta:

 • Elektronska prodavnica (electronic shop ili e-shop) je veb mesto za oglašavanje proizvoda i usluga kompanije, kao i za kupovinu i isporuku proizvoda/usluga. Profit e-prodavnice, koja radi 24 sata dnevno, potiče od niže cene poslovanja, povećanja prodaje i jeftinije reklame.
 • Elektronski nabavni centar (e-procurement) velike kompanije ili javne institucije omogućava ponudu i kupovinu većih količina robe i usluga.
modeli elektronskih tr i ta2
Modeli elektronskih tržišta
 • Time se postiže veći izbor dobavljača, niže nabavne cene, viši kvalitet i jeftiniji postupak nabavke.
 • Elektronski prodajni centar (e-mall) predstavlja kolekciju elektronskih prodavnica, koje omogućavaju standardizaciju nekih aktivnosti (npr. plaćanje). Ovi centri su obično specijalizovani za određeni segment tržišta, pa tada nude i specifične dodatne usluge kao što su odgovori na na često postavljana pitanja, diskusione grupe-forumi i korisničke grupe.
modeli elektronskih tr i ta3
Modeli elektronskih tržišta

Postoje i poslovni modeli elektronskih tržišta u užem smislu, a to su oni koji nude veći broj funkcija tržišta i omogućavaju susretanje kupaca i prodavaca i njihovo pregovaranje o uslovima trgovine:

 • Elektronski sajam (e-bazar) omogućava svojim članovima da komuniciraju i trguju. Prihod se ostvaruje od članarine i reklame.EF
 • Elektronska aukcija (e-auction) se zasniva na elektronskom modelu ponude, koja može korisiti multimedijalnu prezentaciju dobara, a često se proširuje i na ugovaranje, plaćanje i
modeli elektronskih tr i ta4
Modeli elektronskih tržišta
 • isporuku robe. Organizator aukcije ostvaruje prihod prodajom tehnologije za aukciju, naplatom po jedinici transakcije i od reklame.
 • Elektronsko posredovanje (e-brokerage) predstavlja posredovanje između potrošača i dobavljača. Potrošači postavljaju svoje zahteve, a posrednik traži ponude od dobavljača i bira najpovoljniju ponudu. Prihod se ostvaruje od članarine i naplatom usluge po obavljenom poslu.
viruelni trgovinski centri
Viruelni trgovinski centri
 • Elektronski (virtuelni) tržni centar je novi pojam koji se pojavio u poslednjih nekoliko godina i predstavlja skup više elektronskih prodavnica, u kojima se potrošačima, na jednom mestu, nude neki proizvodi ili usluge, uz eventualni prateći program ili zabavne sadržaje.
 • Ovaj koncept predstavlja unapređenje i agregaciju dosadašnjih oblika e-trgovine.
 • Virtual mall UK, Virtual e-shopping, VM, Buy.com, Kelkoo, virtualworld, my1stop, ...
viruelni trgovinski centri1
Viruelni trgovinski centri

Poslovne odluke sa stanovišta prodavca:

 • Odluka o izboru elektronskog tržnog centra,
 • Zakup prostora u izabranom tržnom centru,
 • Obezbeđivanje dodatnih usluga.

Najvažniji parametri za izbor virtuelnog tržnog centra:

 • Popularnost i dostupnost tržnog centra,
 • Cena korišćenja „prostora“ u tržnom centru,
 • Dodatne usluge u ponudi.
viruelni trgovinski centri2
Viruelni trgovinski centri

Pri izboru tržnog centra sa aspekta popularnosti i dostupnosti treba obratiti pažnju na sledeće analize:

 • Strukture posetilaca centra,
 • Popularnosti odnosno protoka i broja posetilaca,
 • Koliko vlasnik centra ulaže u promociju,
 • Ko su ključni zakupci,
 • Da li je tržni centar specijalizovan za određenu vrstu proizvoda ili usluga, itd.
viruelni trgovinski centri3
Viruelni trgovinski centri

Vlasnik može formirati cenu zakupa na nekoliko različitih načina:

 • U fiksnom iznosu, prema veličini zauzetog prostora na serveru,
 • Prema broju posetilaca koji su preusmereni sa glavne strane trgovinskog centra na prodavnicu konkretnog prodavca,
 • Kao procenat od ostvarene prodaje u prodavnici u okviru virtuelnog centra.

Manji deo zakupa - kroz reklamiranje.

viruelni trgovinski centri4
Viruelni trgovinski centri

Dodatne usluge koje mogu biti u ponudi tržnog centra:

 • Obezbeđenje sigurnosti servera za elektronske transakcije (bezbedno plaćanje)
 • Mogućnost dizajniranja elektronske prodavnice
 • Obezbeđivanje provere validnosti kreditnih kartica potrošača,
 • Prikupljanje podataka o posetiocima i potrošačima (važno za istraživanje tržišta),
 • Promocija elektronske prodavnice.
viruelni trgovinski centri5
Viruelni trgovinski centri

Korišćenje ovih dodatnih usluga u znatnoj meri može smanjiti troškove za započinjanje e-maloprodaje, jer se ne investira u specijalizovane softvere i zasebno reklamiranje, manja je mogućnost greške, ostavlja se utisak ozbiljne prodavnice, itd.

Sa stanovišta kupca, važno je da glavna stranica tržnog centra bude privlačna, jer je prvi utisak jako bitan. Takođe, važno je da kupac ima mogućnost pretraživanja proizvoda (search engine) i preusmeravanja na odgovarajuću prodavnicu gde je pronađen, kao i kupovine.

viruelni trgovinski centri6
Viruelni trgovinski centri

Neki trgovinski centri nude mogućnost garancije za svoje zakupce, kao i mogućnost otvaranja internog računa u okviru centra, koji služi za plaćanje u bilo kojoj prodavnici centra. Ovo obezbeđuje dodatnu sigurnost potrošačima (jer se samo jednom ostavljaju poverljivi podaci), ali i podstiče na nove kupovine u istom tržnom centru.

on line aukcije
On-line aukcije

Aukcija je procesnadmetanja u kome se više kupaca nadmeće za neki predmet, ili više prodavaca pokušava da proda svoj predmet odnosno cena se formira dinamički, licitiranjem.

Tradicionalneaukcije se vrše na unapred dogovorenom mestu, u unapred zakazano vreme a svi akteri aukcije moraju fizički biti prisutni.

Još jedno od ograničenja je nedostatak vremena za odlučivanje, jer ovakve aukcije obično traju kratko, pa prodavci često ne postignu maksimalnu cenu ili pak kupci plate previše.

on line aukcije1
On-line aukcije

On-line aukcije na Internetu se javljaju od 1995. godine i njihove osnovne karakteristike su:

 • Korišćenjem Interneta neograničen je broj učesnika,
 • Kupci imaju mogućnost da se nadmeću i kupuju sedeći kod kuće, a prodavci zahvaljujući konkurenciji maksimizuju cenu
 • Jednostavnost

Aukcija je formalizovana procedura trgovine u kojoj partneri u trgovini postupaju po specifičnim pravilima, a aukcionar postupa kao posrednik u ovoj trgovini.

on line aukcije2
On-line aukcije

Postoji dva tipa aukcija:

 • Kada se roba prodaje (najčešće obična aukcija, B2C ili C2C model)
 • Kada se roba kupuje (najčešće reverzna aukcija, B2B model-velike nabavke)
on line aukcije3
On-line aukcije

Elementi aukcijskog poslovanja su:

 • Aukcionar – organizator aukcije, lice zaduženo da se aukcija sprovede u regularnim okvirima, po unapred definisanim pravilima,
 • Kupac,
 • Prodavac,
 • Objekat odnosno predmet trgovine (stvari, usluge, materijali, itd.)
 • Pravila trgovine,
 • Proces izvršenja transakcije.
on line aukcije4
On-line aukcije

Oblici aukcije:

 • Engleski tip – polazi se od najniže prihvatljive cene, kupci licitiraju i predmet nadmetanja ide licu koje je dalo najveću ponudu – obične,
 • Holandski tip – suprotan engleskom, polazi se od nerealno visoke cene koja se postepeno spušta; kupac je onaj koji prvi da ponudu –reverzne,
 • Zapečaćene aukcije – učesnici dostavljaju kovertirane ponude tako da ostali ne znaju kakva je ponuda; licitaciju dobija najviša ponuda,
on line aukcije5
On-line aukcije
 • Dvostruka aukcija – kupci i trgovci korak po korak dolaze do dogovora, kupac kreće od najniže cene a prodavac od najviše; obe strane postepeno koriguju ponude (berza);
 • Aukcija tipa Vickery – procedura slična kao kod zapečaćenih aukcija, licitaciju dobija učesnik sa najvećom ponudom, ali plaća se cena prve manje ponude.
on line aukcije6
On-line aukcije

Pravila on-line aukcije se odnose na:

 • Početak aukcije (obično kada prodavac postavi podatke o prodavanom proizvodu na sajt),
 • Utvrđivanje inicijalnih uslova ponude (početna cena i slično) – definiše prodavac
 • Vreme trajanja aukcije – definiše aukcionar-sajt ili prodavac, npr. 7 dana
 • Objavljivanje rezultata – na sajtu, po isteku vremena trajanja,
 • Plaćanje i preuzimanje robe – ili preko aukcionara-organizatora ili direktno
on line aukcije7
On-line aukcije

Karakteristike on-line aukcija:

 • Ne zahtevaju fizičko prisustvo učesnika u prostoriji gde se aukcija obavlja;
 • Aukcije traju duže, tj. kupci imaju više vremena za razmišljanje i odluku;
 • Pristup aukciji je jednostavan, uz pomoć standardnih softverskih alata (veb pretraživač);
 • Infrastruktura je postojeća, nema dodatnih troškova komunikacije;
 • Moguć je detaljan, multimedijalni prikaz robe.
on line aukcije8
On-line aukcije

Nedostaci:

 • Postoji mogućnost prevare,
 • Odloženo preuzimanje proizvoda (vreme isporuke), itd.
 • Primeri: Limundo, eBay, ricardo, Kupissimo
grupna kupovina
Grupna kupovina
 • Grupnakupovina je noviposlovni model koji se zasnivanaprodajnojpromociji, kodkoje se nude usluge i proizvodisaznačajnimpopustima.
 • Postojerazličitiobliciovogmodela, ali se najčešćenasajtu za grupnukupovinu nude kuponi/vaučerikojidonosevelikipopustnaponuđenuuslugu/proizvod.
 • Pojavljuje se u značajnijemobimutekod 2010. godine.
grupna kupovina1
Grupna kupovina
 • Ova ponudamožebitiograničenavremenski (npr. trajesamo tri dana) ilikoličinski (npr. prodaje se 100 kupona) - PR).
 • Takođe, postojemodelikodkojihpopustvažisamoukoliko se u određenomvremenskomperioduprodaodređeni, minimalnibrojproizvoda.
 • Pojedinisajtovi za grupnukupovinu nude čakprogresivnosnižavanjeceneusluge/proizvodasapovećanjembrojaprodatihkupona – PR.
grupna kupovina2
Grupna kupovina
 • Generalnogledano, ovajvidprodaje pre svegapromocija same kompanijekojanudinavedeneusluge/proizvode i način za pridobijanjenovihkorisnika.
 • Kratkoročnogledano, kompanijenaovomviduprodajenajčešćegubeiliposlujunanuli, aliočekujudaćenaovajnačinpovećatibazulojalnihkorisnika.
 • S obziromda se nude velikipopusti, i preko 50%, ovaj model se koristi za promovisanje pre svegausluga.
grupna kupovina3
Grupna kupovina
 • Takođe, vrlo često se koristi lokalizovano, tj. nude se proizvodi u neposrednoj blizini (grad)
 • Grupnakupovina se svečešćevezuje za poslovanje i korišćenjedruštvenihmreža.
 • Glavnekarakteristike i prednostigrupnekupovinesu:

1. Za kupca:

 • najednommestudobijaobjedinjenuponuduusluga i proizvodasavelikimpopustom,
 • mogućnostdaputemdruštvenihmreža, e-mailomili SMS-ombudeobaveštavan o novimponudama.
grupna kupovina4
Grupna kupovina

2. Za kompanijukojanudiuslugeiliproizvode:

 • mogućnostjavnepromocijeproizvoda/uslugavelikombrojuljudi,
 • brzrastbrojakorisnika (u nekimslučajevimakorisnicisamiobaveštavajusvojeprijatelje o novojponudikako bi onauspelatj. kako bi se u kratkomperioduprodaovećibrojproizvoda),
 • zadovoljnikorisnicimogupostatilojalnitj. nastavitidakoristeoveuslugeiliproizvode i poistekupromocije, a moguihpreporučitisvojimprijateljima.
grupna kupovina5
Grupna kupovina

3. Za sajt za grupnukupovinu:

 • velikapočetnaulaganja u marketing samogsajta i brenda,
 • neophodna je dobra mrežapartnera – kompanijakojećenuditisvojeproizvodesapopustom,
 • finansiraju se odprovizije za svakiprodatiproizvod.

Cenakupona se prikazujeiliposebno (kuponpon.rs)ilikaokonačnacenaproizvoda(kupime.com)

grupna kupovina6
Grupna kupovina
 • Najznačajniji primer je Groupon, jednaodnajbržerastućihkompanija u svetu.
 • I u našojzemljipostoji veliki broj ovih sajtova:
 • popusti.rs, grupko.rs, kupime.com, megabon, beopopust.rs, bigpopust.com, okshop.rs, grupovina.rs, kuponbon.rs, pricebook.rs, kupoman.rs, kupon.rs, popustore.rs, itd.
 • Dakle, troškoviovogmodelaposlovanjasunapočetkuvrloveliki i teknadužestaze je isplativ, tj. ovajvidprodaje je pre svegapromotivni.
grupna kupovina7
Grupna kupovina
 • Takođe, postoje i agregatorigrupnekupovine, kodkojihnajednommestumožetepronaćiponudusavišesajtova za grupnukupovinu (najpopusti.rs, navalinarode.rs, grupnakupovina.info, itd.)
 • Agregatori se finansirajuprodajomoglasnogprostorailiodprovizija za prosleđeneklijente.
elektronsko poslovanje
Elektronskoposlovanje
 • DrZoran Kalinić
 • Kabinet: E-216
 • E-mail: zkalinic@kg.ac.rs