audit en grundl ggende metode til kvalitetsudvikling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Audit : en grundlæggende metode til kvalitetsudvikling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Audit : en grundlæggende metode til kvalitetsudvikling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Audit : en grundlæggende metode til kvalitetsudvikling - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Audit : en grundlæggende metode til kvalitetsudvikling. Uddannelse af kvalitetskoordinatorer i Fyns Amt, 12. juni 2006 Kvalitetskoordinator Peter Barner-Rasmussen Speciallæge i samfundsmedicin - administrativ medicin Herning Sygehus Tlf.: 9927 6320 - 2144 7501 mail: apbr@ringamt.dk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Audit : en grundlæggende metode til kvalitetsudvikling' - nardo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
audit en grundl ggende metode til kvalitetsudvikling
Audit: en grundlæggende metode til kvalitetsudvikling

Uddannelse af kvalitetskoordinatorer i Fyns Amt, 12. juni 2006

Kvalitetskoordinator

Peter Barner-Rasmussen

Speciallæge i samfundsmedicin - administrativ medicin

Herning Sygehus

Tlf.: 9927 6320 - 2144 7501

mail: apbr@ringamt.dk

audit struktur
Audit - Struktur
 • Introduktion: Hvad er Audit for en fisk?
 • Øvelse: Grupper à ca. 8: Implicit audit
 • Opsamling
 • Frokost
 • Introduktion: Audit med eksplicitte standarder
 • Øvelse: Grupper à ca 3: Kriteriebaseret audit
audit struktur1
Audit - Struktur
 • Opsamling
 • Eksempler på audit-processer og hvad de kan føre med sig
 • Introduktion til hjemmeopgave
 • Afslutning og evaluering
audit form l
Audit - Formål
 • Efter denne dag har deltagerne tilstrækkelig indsigt i audit-metoden til:
 • selv at kunne igangsætte en audit-proces
 • og til mere generelt at udfylde rollen som kvalitetskoordinator
audit klinisk revision definition
Audit – ”Klinisk revision” - Definition
 • Fagpersoners gennemgang af konkrete processer (patientforløb og /eller arbejds-gange) med henblik på at vurdere kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. Vurderingen foretages på grundlag af kvalitetsmål og har til formål at afdække til-fredsstillende eller ikke tilfredsstillende forhold.

(DSKS 2003)

audit klinisk revision definition1
Audit – ”Klinisk revision” - Definition
 • - en struktureret form for faglig refleksion, baseret på den dokumenterede faktiske kliniske virksomhed. (PBR 19??)
audit fire kerneelementer
Audit – Fire kerneelementer
 • Valg og definition af afgrænset klinisk problemstilling
 • Fastsættelse af kvalitetsmål (standarder)
 • Kvalitetsvurdering
 • Feedback og implementeringaf forbedring
audit hvor kommer ideerne fra
Audit – Hvor kommer ideerne fra?
 • Florence Nightingale midt 1800-tal
 • Semmelweis midt 1800-tal
 • Groves UK 1908
 • Codman US 1910
 • Flexner US 1914 +
 • Lembke US 1956 +
 • osv....
audit historien i dk
Audit – Historien i DK
 • Audit Projekt Odense - slut 1980’er og frem
 • Karen Vitting Andersen 1994 - Disputats om perinatal audit
 • Jan Mainz 1996 - PhD: problemidentifikation og kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet
audit historien i dk1
Audit – Historien i DK

men det har “altid” været med os:

- Små observationsstudier af afdelingens produktion, som de fleste yngre læger og sygeplejersker på efter- og videreuddannelse har måttet

igennem, er en form for audit.

audit hvorfor netop nu
Audit – Hvorfor netop nu

Hvorfor kvalitetsbevægelse i sundhedsvæsenet?

 • Autoriteternes déroute
 • Krav om “accountability”
 • ”Transparency”
 • “New public management”
audit hvorfor netop nu1
Audit – Hvorfor netop nu

Historien om kvalitetsbevægelsen i dansk sundhedsvæsen:

 • Fra 1000 blomster til national samling:
  • NIP
  • DGMA
  • Akkreditering - “Den Danske Model” senest fra 2008
  • som alle i ét eller andet omfang bruger audit-processer.
audit hvorn r er audit velegnet
Audit – Hvornår er audit velegnet

Et velegnet område:

 • Udgør et mere eller mindre erkendt problem - eller man har brug for svar på spørgsmålet, i hvilket omfang det udgør et problem
 • Er dokumenteret - eller burde være det
audit hvorn r er audit velegnet1
Audit – Hvornår er audit velegnet
 • Er klinisk betydningsfuldt - det er ikke lige meget, om det er udført og dokumenteret eller ej
 • Forekommer med en vis hyppighed - hvis man skal se mange journaler igennem, før man finder et tilfælde, skal man overveje andre metoder
audit i forbindelse med akkreditering
Audit – I forbindelse med akkreditering

Som led i akkreditering bruges audit til at kontrollere grad af standard-opfyldelse – under navnet selv-evaluering

 • H:S (JCI/US): 11 kapitler med 368 standarder, heraf 197 obligatoriske

Bestilles hos am@hsd.hosp.dk – 100 kr

 • Sønderjyllands Amt (HQS/UK): 48 standarder med i alt 2.289 kriterier

www.kissprojekt.dk

 • DK-model – foreløbig: 37 temaer

www.kvalitetsmodel.dk

audit forskellige typer
Audit – forskellige typer

Eksplicit audit

 • på grundlag af på forhånd formulerede standarder - kriteriebaseret audit

Implicit audit

 • på grundlag af fælles kollegial og faglig forståelse af “god klinisk praksis”, hvor der ikke nødvendigvis på forhånd findes klart definerede standarder – case note review
audit forskellige typer1
Audit – forskellige typer

Intern audit

 • Foretages af sagkyndige inden for den institution, der vurderes

Ekstern audit

 • Foretages af sagkyndige uden for den institution, der vurderes

Hvad mon er hyppigst?

Fordele og ulemper ved begge?

audit hvordan g r man
Audit – hvordan gør man
 • Involverer relevant ledelse.

Skal man altid dét?

 • Definerer - afgrænset (!) – problemstilling.
 • Nedsætter arbejdsgruppe - ikke for stor, ikke for lille - de rigtige mennesker.

Kan én person auditere?

audit hvordan g r man1
Audit – hvordan gør man
 • Udpeger formand - skal være en dygtig procesfacilitator - og sekretær - gruppens egentlige arbejdsbi.
 • Vælgerkriterier - eller lader være.
audit hvordan g r man2
Audit – hvordan gør man
 • Udvælger cases - helst serielt uden skævhed.
 • Kopierer alt materiale til alle medlemmer.

Anonymisering: Hvor meget er nødvendigt?

 • Gennemfører audit - strenge krav til gruppeproces.
 • Sammenskriver resultater.
 • Beslutter videre anvendelse.
  • Herunder: Skal vi gentage denneaudit og hvis ja, hvornår og hvordan?
audit hvad kan det f re til
Er patientforløbene dokumenteret, så vi kan bedømme kvaliteten af dem ?

Véd vi nøjagtig, hvad vi skal i de på-gældende situationer ?

Véd vi, hvad patient-erne mener om det, vi gør ?

Forbedret – evt. tværfaglig – dokumentation

Klinisk retningslinje

Brugerundersøgelse

Audit – Hvad kan det føre til
audit hvad kan det f re til1
Viser audit, at der er nogle få målepunkter, som især siger noget om kvaliteten af vores arbejde?

Véd vi, hvad hinanden gør hvornår og hvorfor?

Osv ...

Udvikling og måling / monitorering af indikatorere

Patientforløbsanalyse

Audit – Hvad kan det føre til
audit velse implicit audit
Og nu til øvelse i implicit audit:

Ung kvinde indlagt med akut abdomen:

Vurdér:

De sundhedsfaglige kerneydelser – fik patienten, hvad hun kom efter?

Kommunikation – fik hun dét at vide, som hun havde brug for, når hun havde brug for det, og på en ordentlig måde?

Koordination – var de rette ting – undersøgelser, behandlinger osv – til stede uden unødvendige ventetider?

Kontinuitet – var der en rød tråd i patientens sygehusforløb – mødte hun personer, der kendte hende og hendes sygdomsforløb?

Samlet – hvordan var det samlede forløb alt i alt?

Audit – Øvelse implicit audit
audit velse implicit audit1
Audit – Øvelse implicit audit

Grupper à ca. 8

= ca. 8 grupper.

Udvælg formand

og sekretær

45 min.

Derefter

opsamling.

Værsgo’

audit velse implicit audit2
Audit – Øvelse implicit audit

Opsamling:

 • Hvordan var det?
 • Hvad var nemt?
 • Hvad var svært?
audit velse implicit audit3
Audit – Øvelse implicit audit

Opsamling: Key learning points

 • Formål skal være klart
 • Konsensus!
 • Svært at undgå at blande tingene sammen
 • Procesfacilitator nødvendig
 • Det er alligevel ikk’ så nemt, som det ser ud
 • Engagement er drivkraften bag det hele
audit en grundl ggende metode
Audit – en grundlæggende metode

Og så er der frokost …