2011 5 2 9 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ИКТ 2011.5.2: Виртуален физиологичен човек ( ВФЧ) Конкурс 9 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ИКТ 2011.5.2: Виртуален физиологичен човек ( ВФЧ) Конкурс 9

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

ИКТ 2011.5.2: Виртуален физиологичен човек ( ВФЧ) Конкурс 9 - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

ИКТ 2011.5.2: Виртуален физиологичен човек ( ВФЧ) Конкурс 9. Галя Ангелова ( galia@lml.bas.bg, тел . 9796607) (по материали на ЕК). Съдържание. ИКТ - приложения в областта на виртуалния физиологичен човек T еми, финансирани на конкурс 9 Някои специфични изисквания

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ИКТ 2011.5.2: Виртуален физиологичен човек ( ВФЧ) Конкурс 9' - nardo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2011 5 2 9

ИКТ 2011.5.2:Виртуален физиологичен човек(ВФЧ)Конкурс 9

Галя Ангелова (galia@lml.bas.bg, тел. 9796607)

(по материали на ЕК)

slide2
Съдържание
 • ИКТ-приложения в областта на виртуалния физиологичен човек
 • Tеми, финансирани на конкурс 9
 • Някои специфични изисквания
 • Сайт на Unit “ICT for Health”
objective 5 2 7
Objective 5.2в 7РП като цяло

Целта в дълъг план е създаване на дигитален модел на всеки индивид, от клетка/ген до цял орган

Решение: ИКТ

Приложения:

 • Персонализирано здравеопазване
 • Превенция
 • Научни изследвания и т.н.

ВФЧ е методологична и технологична рамка, която – веднъж установена – ще позволи изследване на човешкото тяло като единна сложна система. Тази рамка трябва да бъде описателна, интегрираща и позволяваща предсказване

objective 5 2 9
Objective 5.2 на конкурс 9

Съдържа 4 под-теми, 3 отворени на конкурс 9:

 • Предиктивни компютърни модели и симулации, с отчитане на спецификата на пациентите и включване на фактори от околната среда
 • ИКТ среди, услуги и инфраструктури, осигуряващи по-добри и многократно използваеми многоразмерни модели и по-големи репозитории
 • Пътна карта, подготвяща темата “Дигитален пациент” (от конкурс 7, затворена)
 • Дигитални представянияна здравния статус: първи демонстратори и “proof-of-concept”.

a) и b) IP/STREP 58M€, d) STREP 8.5M€

objective 5 2 a
Objective 5.2 a)

Предиктивни компютърни модели и симулации, отчитащи специфика на пациентите и фактори на околната среда

 • Предиктивни модели и симулации на главни заболявания, интегриращи медицински и биологични данни и данни за околната среда
 • Фокус: как факторите от околната среда влияят върху заболяването (традиционни, икономически, социални ... ) – ако имате такива данни
 • Да се покаже взаимодействие и интеграция на факторите от околната среда с биологичните и медицински данни при изработване на предсказващи модели
 • Под “фактори на околната среда” се разбира външно влияние, което въздейства на човека
 • Приложните цели, използването и положителният ефект трябва да бъдат демонстрирани за специфична клинична нужда (чрез clinical proof of concept – но не очакват клинично валидиране).
 • Допуска се моделиране на всички главни заболявания
objective 5 2 b
Objective 5.2 b)

ИКТ среди, услуги и инфраструктури, осигуряващи по-добри и многократно използваеми многоразмерни модели и по-големи репозитории.2 активности:

1. Гъвкавост и повторно използване на моделитена ВФЧ: как моделите да бъдат използвани повторно; въвеждане на стандарти за модела и данните; създаване на софтуерни среди за поддръжка на такива модели; да се надгражда над вече финансираните и вървящи проекти

2. Създаване на инфо-структури на ВФЧ (репозитории): по устойчив начин, съпроводени от пофходящи софтуерни среди за поддръжка; ориентирани към широко използване в медицинската общност с подходящи услуги за достъп; отворени среди и публичен код. Проектите да са съвместими и да допълват досегашните разработки

objective 5 2 a b
За Objective 5.2 a) и b)

Инструменти и бюджет:

 • STREP/IP
 • Бюджет: 58M€
 • Минимум 30% за STREPs; минимум 50% за IPs
 • До3 млн EUR ще бъдат запазени за участници от САЩ, Япония, Канада, Австралия и Нова Зеландия (които имат водещи постижения в тази област)
 • Участието на колектив от тези страни не е предимство при оценяването
objective 5 2 78
Objective 5.2 с) от конкурс 7

Пътна карта, подготвяща темата “Дигитален пациент”– вече обявена на конкурс 7 и една поддържаща дейност (DISCIPULUS) е започнала на 1/10/2011

“Дигиталният пациент” е представяне, интегриращо всички данни на пациента и свързаните с тях модели

Ще стане основа за разработка на персонализирана превенция

Пътната карта ще идентифицира и квантифицира нуждите, ще създаде визия и научна стратегия (в ИКТ) за “дигиталния пациент”

objective 5 2 d
Objective 5.2 d)

Дигитални представянияна здравния статус: първи демонстратори и “proof-of-concept”.

Вече има такива представяния за органи и сега целта е интеграцията им в множество или цяла биологична система

Да отразяват здравния статус, включвайки специфични за пациента данни и ВФЧ-модели (медицински, анатомични, физиологични или генетични)

Да има иновативни представяния за статуса

Получените модели да са използваеми в здравеопазването, при персонализирана превенция и за научни изследвания

Бюджет:8.5M€ за STREP

slide10
Цели на демонстраторите/прототипите

За а,b,d) – да покажат потенциал за пазарни разработки

Да убедят клиницистите в ползата от въвеждане на такива модели (често са много сложни). Да се подобри визуализацията

За b)– да се осигури достъп до моделите чрез наличните репозитории на ВФЧ

Да се надгражда над резултатите от вече финансирани проекти

slide11
Повече информация:
 • DG Information Society and MediaUnit “ICT for Health”http://ec.europa.eu/information_society/ehealth
 • Calls information:http://cordis.europa.eu/fp7/ict/participating/calls_en.html
 • VPH projects’ portfolio:http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/projects/fp7/binder-fp7vph-projects.pdf
 • Virtual Physiological team:

Joël Bacquet (joel.bacquet@ec.europa.eu)

Amalia Vlad (amalia-irina.vlad@ec.europa.eu)

 • email:INFSO HEALTH-CALL 9@ec.europa.eu