slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR - PowerPoint PPT Presentation

nanji
70 Views
Download Presentation

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nové modulové výukové a inovativní programy – zvýšení kvality ve vzdělávání • Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana

 2. VYJMENOVANÁ SLOVA - B Český jazyk - 6. ročník Mgr. Jana Říhová

 3. obsah • Napiš VS • Dvojice • Pamatuj • Cvičení • Tvorba vět

 4. Napiš vyjmenovaná slova po B, ke každému pak 3 slova příbuzná • VS • Slova příbuzná

 5. Pozor, vždy doplň jeden příklad • Být existovat, trvat náhrada za pojmenování činností (kniha ležela na stole) vyjadřuje, že někdo někoho vlastní mít schopnost, možnost spona • Bít zasazovat rány bušit pomocí nárazů vydávat temný zvuk zápasit, bojovat

 6. Nabýt – Získat • Dobýt – zmocnit se získat • Nabít – natlouci vsunout náboj • Dobít – dokončit usmrcení doplnit elektrickým nábojem přestat bít

 7. Odbýt – ledabyle odvést práci odmítnout • Pobýt – zdržet se • Ubýt – zmenšit se • Odbít – odtlouci • Pobít – hromadně usmrtit přibít na povrchu • Ubít – usmrtit

 8. Přibýt – zvětšit počet přibrat přicestovat • Vybýt – zůstat • Zbýt – zůstat • Přibít – přitlouci • Vybít – úplně pobít spotřebovat, vyčerpat vyřadit ze hry • sbít – přitlouci k sobě

 9. Bydlo – příbytek • Býlí – plevel • Bidlo – tyč • Bílý – bíle barevný • Bílí – natírá na bílo činí bílým množné číslo od bílý

 10. P a m a t u j • ubikace • hbitý • slíbit • krupobití • vlnobití • bič • babička

 11. Doplň správně i/y dob…val pařez Ub...t na váze Honza zab…l draka Zb…tek vlny Nab…t vědomosti Pob…vat v Praze Přib…t obraz Sb…t bednu Odb…t návštěvu Pozb…t peníze Naše bab…čka Veliká b…da Sb…rka známek Zb…tečně neutrácej Lidový ob…čej Nab…zíme přátelství Dob…tčí farma b…strá odpověď Rozb…tá krab…čka Přeb…tečný náb…tek

 12. Užij správně ve větách • bílí ……………………………………………………………………… • bílí ……………………………………………………………………… • bílý …………………………………………………………………….. • býlí ……………………………………………………………………..