motorick u en a osvojov n sportovn ch dovednost proces osvojov n sportovn techniky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MOTORICKÉ UČENÍ A OSVOJOVÁNÍ SPORTOVNÍCH DOVEDNOSTÍ PROCES OSVOJOVÁNÍ SPORTOVNÍ TECHNIKY . PowerPoint Presentation
Download Presentation
MOTORICKÉ UČENÍ A OSVOJOVÁNÍ SPORTOVNÍCH DOVEDNOSTÍ PROCES OSVOJOVÁNÍ SPORTOVNÍ TECHNIKY .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

MOTORICKÉ UČENÍ A OSVOJOVÁNÍ SPORTOVNÍCH DOVEDNOSTÍ PROCES OSVOJOVÁNÍ SPORTOVNÍ TECHNIKY . - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

MOTORICKÉ UČENÍ A OSVOJOVÁNÍ SPORTOVNÍCH DOVEDNOSTÍ PROCES OSVOJOVÁNÍ SPORTOVNÍ TECHNIKY . . . V učení nacházíme tři současně probíhající procesy: 1. Osvojování nové vědomosti či dovednosti, 2. Začlenění vědomosti či dovednosti do dosavadního systému,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MOTORICKÉ UČENÍ A OSVOJOVÁNÍ SPORTOVNÍCH DOVEDNOSTÍ PROCES OSVOJOVÁNÍ SPORTOVNÍ TECHNIKY .' - nanji


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
motorick u en a osvojov n sportovn ch dovednost proces osvojov n sportovn techniky

MOTORICKÉ UČENÍ A OSVOJOVÁNÍ SPORTOVNÍCH DOVEDNOSTÍPROCES OSVOJOVÁNÍ SPORTOVNÍ TECHNIKY.

.

slide2
.

V učení nacházíme tři současně probíhající procesy:

1. Osvojování nové vědomosti či dovednosti,

2. Začlenění vědomosti či dovednosti do dosavadního systému,

3. Reflexe, zjištění, zda výsledek odpovídá zadanému úkolu, cíli, potřebě.

slide3
.

Motorika

 • zajišťuje mj. postavení těla v prostoru a lokomoci,
 • je koordinovaná činnost kosterního svalstva, vnější projev chování jedince
 • rozlišujeme motoriku cílenou (volní, úmyslnou) a opěrnou (mimovolní, neúmyslnou, reflexní).
 • Oba druhy motoriky se dělí:- hrubou- jemnou
slide4
Pohybová-motorická dovednost
 • je učením získaná dispozice ke správnému,rychlému a úspornému vykonávání určité pohybové činnosti.
 • Ve vztahu k realizaci pohybové dovednosti lze členit:

- jednoduchý pohyb tzn.. odpověď na základní senzorický podnět,

- pohybový akt tzn.. sled pohybů směřujících ke konkrétnímu cíli,

- pohybová operace tzn.. spojení několika pohybových aktů,

- pohybová činnost tzn.. soubor operací směřujících k jednomu společenskému cíli, tj.činnost sportovní, pracovní apod..

motorick u en
Motorické učení

Podstatou MU je osvojování, zdokonalování a stabilizaci

pohybových struktur.

MU má svoji strukturu i dynamiku,je to dlouhodobý děj, který můžeme

rozdělit do 4 fází, které svým způsobem také tréninkový proces člení.

proces osvojov n sportovn ch dovednost
Proces osvojování sportovních dovedností

Cíl: vytvářet a zdokonalovat sportovní dovednosti

Sportovní pohybová dovednost

 • získané předpoklady účelně, účinně a úsporně provádět, řešit pohybové úkoly dané specifikou sportu
 • Sportovní dovednosti se získávají v technické přípravě, kterou lze pojmout jako specifický pedagogický proces.

Úspěšnost tohoto procesu závisí zejména:

 • ucelené koncepci - prověřené postupy, odpovídající organizace, plán postupu
 • uvědomělá aktivita sportovce a trenéra - kvalitní spolupráce, komunikace, důvěra
 • kvalita trenéra
 • předpoklady a připravenost sportovce
slide9
.

Členění pohybových dovedností pro sportovní účely:

- jemné a komplexní (podle zapojení svalových skupin)

- otevřené (variabilní, nepředvídatelné např.. PD uplatňované ve sportovních hrách) vyžadující přizpůsobení se okolnostem, jež nelze předem předvídat

- uzavřené (v prostředí stabilním, předvídatelném např.ve sportovní gymnastice), tzn. málo proměnlivá činnost v konstantních podmínkách

- kontinuitní a diskontinuitní (pohyby cyklické,, stále se opakující pohybový akt a pohyby acyklické)

- diskrétní (jasný začátek a konec,, jako např.. hod míče –chycení)- kontinuální (prováděné po delší dobu,, např.jízda na kole)

- seriální (soubor dovedností, např. herní dovednosti).

f ze technick p pravy
Fáze technické přípravy

Nácvik

Zdokonalení

Stabilizace

Nácvik:

Dva hlavní úkoly:

 • seznámení s požadavky zvoleného sportovního odvětví
 • nácvik základů techniky příslušných sportovních dovednost

V této fázi se jedná obvykle o všeobecný rozvoj, široký dovednostní základ

s prvky techniky daného sportu.

Věk sportovce – záleží na požadavcích sportu

Délka etapy záleží na předpokladech sportovce i na charakteru sportu.

.

slide11
Zdokonalení

Hlavní úkoly:

 • - zpevňování, zdokonalení a s tím spojené přizpůsobování techniky v příslušných specializacích
 • - postupné propojování techniky a kondičními požadavky a fyziologickými funkcemi organizmu

Stabilizace

 • završuje proces technické přípravy.
 • hlavním úkolem je dosáhnout takové úrovně techniky a její stabilizace, která sportovci umožní ji využívat co k nejvyššímu výkonu.
 • Fáze má dva na sebe navazující úkoly:
 • zpevnění a stabilizace komplexů sportovních dovedností jako celků, schopných se uplatnit v programech pro činnost sportovce v soutěžích (automatizace)
 • vzájemné propojování, kombinování a přizpůsobování těchto komplexů a nejsložitějším podmínkám, v nichž se sportovní činnost realizuje (tvůrčí přizpůsobení podmínkám)
metody a postupy v technick p prav
Metody a postupy v technické přípravě

Pro každý sport, disciplínu specifické , pro všechny je základem opakování

Členění metod:

 • slovní, názorné, praktické
 • analytické, analyticko-syntetické, syntetické(komplexní)
 • metody koncentrace
 • disperze
 • Zvláštní oblastí jsou mentální metody (rozvoj koncentrace, motivace, paměti, regulace psych. stavů apod.),
 • Metoda ideomotorická