Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Foreldreundersøkelse – RSMK mai 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Foreldreundersøkelse – RSMK mai 2008

Foreldreundersøkelse – RSMK mai 2008

101 Views Download Presentation
Download Presentation

Foreldreundersøkelse – RSMK mai 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foreldreundersøkelse – RSMK mai 2008

 2. Invitasjon til 34 foreldre – alle som har e-post • 22 svar = oppslutning på 65 prosent • 5 tema: informasjon, foreldremedvirkning, styrets arbeid, trivsel og innhold/repertoar

 3. 1. Jeg vet hvor jeg skal henvende meg dersom jeg har spørsmål Medlemsundersøkelse Ranheim skolemusikkorps

 4. 2. Jeg synes at det er lett å finne ut av hvilke oppgaver jeg skal gjøre i forbindelse med dugnader Medlemsundersøkelse Ranheim skolemusikkorps

 5. 3.1 Informasjonen som sendes ut på e-post er oversiktlig Medlemsundersøkelse Ranheim skolemusikkorps

 6. 3.2 Det er nok informasjon på nettsidene Medlemsundersøkelse Ranheim skolemusikkorps

 7. 3.3 Det er lett å finne fram på nettsidene Medlemsundersøkelse Ranheim skolemusikkorps

 8. 3.4 Informasjonen fra korpset kommer til rett tid Medlemsundersøkelse Ranheim skolemusikkorps

 9. 3.5 Ordningen med å få regninger på e-post fungerer godt Medlemsundersøkelse Ranheim skolemusikkorps

 10. 5. Som forelder synes jeg at korpset har et passende aktivitetsnivå Medlemsundersøkelse Ranheim skolemusikkorps

 11. 6. Jeg synes at det stilles rimelige krave til foreldredeltakelse i korpset Medlemsundersøkelse Ranheim skolemusikkorps

 12. 8. Som forelder har jeg tilfredsstillende medbestemmelse i forhold til korpsets aktiviteter Medlemsundersøkelse Ranheim skolemusikkorps

 13. 9. Jeg synes at det har vært lett å bli inkludert i foreldremiljøet i korpset Medlemsundersøkelse Ranheim skolemusikkorps

 14. 10. Alt i alt trives jeg godt som forelder i korpset Medlemsundersøkelse Ranheim skolemusikkorps

 15. 12. Jeg er tilfreds med den jobben styret gjør Medlemsundersøkelse Ranheim skolemusikkorps

 16. 13. Jeg vil ta på meg verv dersom korpset har behov for det Medlemsundersøkelse Ranheim skolemusikkorps

 17. 15. Det virker som det sosiale miljøet er godt Medlemsundersøkelse Ranheim skolemusikkorps

 18. 16. Jeg har inntrykk av at mitt barn trives Medlemsundersøkelse Ranheim skolemusikkorps

 19. 17. Jeg synes generelt at det stilles rimelig krav til ungene Medlemsundersøkelse Ranheim skolemusikkorps

 20. 19. Jeg har inntrykk av at mitt/mine barn liker det musikalske repertoaret/repertoaret på drill Medlemsundersøkelse Ranheim skolemusikkorps