Síla. Skládání sil.
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


  • 268 Views
  • Uploaded on

Síla. Skládání sil. Fyzika, 7. ročník VY_32_INOVACE_154 , 8 . sada, F. Síla. Skládání sil. Fyzika – 7. ročník. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nami


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Síla. Skládání sil.

Fyzika, 7. ročník

VY_32_INOVACE_154, 8. sada, F

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková


S la skl d n sil fyzika 7 ro n k

Síla. Skládání sil.Fyzika – 7. ročník

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.


P soben t les je v dy vz jemn p sob li jedno t leso na druh p sob sou asn i druh t leso na prvn
Působení těles je vždy vzájemné.Působí-li jedno těleso na druhé, působí současně i druhé těleso na první.

Tělesa na sebe mohou působit při dotyku nebo „na dálku“ např. elektrickou, magnetickou nebo gravitační silou. 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.


M en s ly
Měření síly

Sílu měříme pružinovým siloměrem. Prodloužení pružiny je přímo úměrné působící síle.

Jednotkou síly je newton – N.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.


Gravita n s la
Gravitační síla

Okolo Země je gravitační pole. Na každé těleso

v něm působí svisle dolů gravitační síla.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.


Velikost gravita n s ly
Velikost gravitační síly

  • závisí na hmotnosti těles – čím větší hmotnost, tím větší gravitační síla

  • závisí na vzdálenosti od Země – čím dále je těleso od Země, tím je gravitační síla menší

    Fg = m . g

    g = 10 N/kg

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.


Velikost gravita n s ly dopl te tabulku
Velikost gravitační síly (doplňte tabulku)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.


Zn zorn n s ly
Znázornění síly

Sílu znázorňujeme orientovanou úsečkou.

Směr síly

Působiště síly

Velikost síly

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.


Ur i velikost s ly
Urči velikost síly

F1 = 15 N

Měřítko:

F1

F2 = 10 N

5 N

F3 = 20 N

F2

F3

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.


Skl d n sil
Skládání sil

Na jedno těleso může působit více sil.

Jednotlivé síly nazýváme složky.

Síla, která vznikne po spojení (skládání) těchto sil, se nazývá výslednice.

Výslednice těchto sil má na těleso stejný účinek jako všechny jednotlivé síly současně.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.


Skl d n sil stejn ho sm ru
Skládání sil stejného směru

F1

F2

Výslednice dvou sil stejného směru je rovna součtu velikostí obou sil.

F = F1 + F2

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.


Skl d n sil stejn ho sm ru1
Skládání sil stejného směru

Působí-li na těleso síly stejného směru, rovná se velikost jejich výslednice součtu těchto sil:

F = F1 + F2 + F3 + …

Výslednice těchto sil má směr působících sil.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.


P klad
Příklad

(uč. str. 50) Petr s Honzou vezou kamarádku na sáňkách. Petr táhne silou o velikosti F1 = 40 N a Honza zezadu tlačí silou o velikosti F2 = 20 N. Urči výslednici F obou sil.

F2

F1

F = F1 + F2

F = 40 + 20

F = 60 N

Výslednice obou sil je 60 N.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.


Skl d n sil opa n ho sm ru
Skládání sil opačného směru

F1

F2

Síly působí opačným směrem, budeme je tedy od sebe odečítat (menší od větší).

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.


Skl d n sil opa n ho sm ru1
Skládání sil opačného směru

Výslednice dvou sil opačného směru má stejný směr jako větší síla a její velikost se rovná rozdílu velikostí obou sil. (odečítáme od větší síly menší)

F = F1 - F2

F1

F2

F

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.


P klad1
Příklad

(uč. str. 53) Na parašutistu s padákem působí Země gravitační silou 900 N. V určitém okamžiku pádu je síla odporu vzduchu 850 N svisle vzhůru. Jaká výsledná síla v tomto okamžiku na parašutistu působí?

F = F1 - F2

F = 900 – 850

F = 50 N

F2= 850 N

F1 = 900 N

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.


Rovnov ha dvou sil
Rovnováha dvou sil

Dvě síly, stejně velké opačného směru, které působí na těleso v jedné přímce, mají nulovou výslednici = jsou v rovnováze;

pohybové účinky na těleso se ruší

Výslednice obou sil je nulová.

F = F1 - F2 = 0

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.


Pou it zdroje
Použité zdroje

[2011-10-16]http://office.microsoft.com/cs-cz/images/

[2011-10-23] http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?ex=2&qu=zeměkoule#ai:MP900430937|mt:0|

CHILD, Ryan. wikipedia.cz [online]. 17.5.2005 [cit. 20.11.2011]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tug_of_war_2.jpg

- archiv autora

Literatura:

KOLÁŘOVÁ, R., BOHUNĚK, J. Fyzika pro 7. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Prometheus, 1999. ISBN 80-7196-119-1. s. 37 - 56

KOLÁŘOVÁ, R., BOHUNĚK, J. Fyzika pro 7. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Prometheus, 1999. ISBN 80-7196-119-1. s. 50, obr. 1.41

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.