1 / 22

ACTIE TEGEN AFBRAAK PGB

ACTIE TEGEN AFBRAAK PGB. Actievoerders in Tweede Kamer op 9 juni tijdens spoeddebat. 15 juni: op weg naar de bezetting van het CDA partijbureau. Mede mogelijk gemaakt door:. Verrassingsactie 15 juni Bezetting CDA partijbureau. Verrassingsactie 15 juni Bezetting partijbureau

nakeisha
Download Presentation

ACTIE TEGEN AFBRAAK PGB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ACTIE TEGEN AFBRAAK PGB

 2. Actievoerders in Tweede Kamer op 9 juni tijdens spoeddebat

 3. 15 juni: op weg naar de bezetting van het CDA partijbureau

 4. Mede mogelijk gemaakt door:

 5. Verrassingsactie 15 juni Bezetting CDA partijbureau Verrassingsactie 15 juni Bezetting partijbureau CDA door kinderen 15 juni verrassingsactie bezetting CDA partijbureau door kinderen

 6. Verrassingsactie 16 juni bij partijbureau VVD • Participatiebudget • Ultiem doel van Per Saldo • Krachtig middel voor eigen regie • Levenslang en levensbreed • Participeren = ondanks beperking alle rollen kunnen vervullen

 7. Mede mogelijk gemaakt door:

 8. Participatiebudget in de praktijk • Josje, 22 jaar, spierziekte • bij alles hulp nodig • elektrische rolstoel met robotarm • rijbewijs, heeft aangepaste auto • studeert pedagogiek en loopt stage • wil zelfstandig wonen • wil een baan • Tip: kijk op Youtube: ‘Josje rolstoel’ Actie 18 juni bij VVD partijbijeenkomst in Ede

 9. 20 juni: actie in Apeldoorn en Hoogeveen bijeenkomsten over toekomst langdurige zorg in aanwezig van mw. Veldhuijzen van Zanten • Vijf loketten • Voor aanvraag, toekenning en verantwoording • CIZ voor AWBZ • Zorgkantoor: toekenning en verantwoording pgb • Zorgverzekeraar: robotarm en hoog-laagbed • Gemeente: rolstoel, douchestoel, woningaanpassing, parkeerkaart, sociaal vervoer en huishoudelijke hulp • UWV: rijbewijs, aangepaste auto en laptop met programma spraakherkenning

 10. Mede mogelijk gemaakt door:

 11. Deze actie wordt ondersteund door: Adhd-xtra BMZM Alzheimer-Nederland BOSK ANBO Branchevereniging Arme kant van Nederland Kleinschalige Zorg Autitude Bureau Voorwaarts Avant4u Coma Nederland Bekxbegeleiding CG-Raad

 12. Deze actie wordt ondersteund door: Cliëntenbelang Utrecht EigenRegieNu CSO Erve Remerman CTAzorg Europees Netwerk Dagcentrum 'de Breistroeken' Independent Living Dagcentrum ‘De oude Hove’ Face to face Dagcentrum Utrecht Oost Fokuswonen Doofblindennetwerk Hulpverlening Dwaze Kinderen Sociale Sector

 13. Deze actie wordt ondersteund door: IBWZ Mantelzorg Sudwest-Fryslan Inez Zorg Mantelzorgmakelaars Kerk in Actie MEE Nederland Landbouwzorg Mezzo LSR Mitochondriale aandoening LPGGz NAH-derhand LOC NPCF Maat is vol NPV

 14. Deze actie wordt ondersteund door: Onafhankelijk leven PlusZorg Ordevos Raakveld Ouderplatform Verontruste Ouders Rondmantelzorg Parkinson vereniging Rondomzorg Persoonlijk Zorgnetwerk Schots en scheef Pgb-plein Spoedprocedure Pgb-startpagina Steunpunt Ggz Utr. Platform VGTerugnaardebossen

 15. Deze actie wordt ondersteund door: Venster, Het Vilauta Vleuterweide Wegachterdegeraniums Wel-thuis Werkgroep Cliënten ADL-clusters Whiplash Stichting Nederland Wooningaanpassin Grootveld Zorgbelang Zorgbelang Brabant Zorgiseenkeuze Zorgkracht

 16. Mede mogelijk gemaakt door:

More Related