Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Actie - Jobstudenten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Actie - Jobstudenten

Actie - Jobstudenten

144 Views Download Presentation
Download Presentation

Actie - Jobstudenten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Actie - Jobstudenten Nationale sensibilisatiecampagne 2009

  2. Actie jobstudenten 2008 - Hulpmiddelen • Hulpmiddelen • 150 000 paspoorten • 7000 affiches • Nationale wedstrijd “veiligheid” op www.p-i.be • CD campagne jobstudenten 2008

  3. Actie jobstudenten 2008 - Balans • Balans van de wedstrijd • 12 000 jongeren • Tweemaal meer dan in 2006 • 8% van alle jobstudenten

  4. Actie jobstudenten 2008 - Balans Aantal deelnemers sinds 2006

  5. Actie jobstudenten 2008 - Balans De evolutie van de cijfers sinds 1999 • Figuur 1 : frequentiegraad van 1999 tot en met 2008

  6. Actie jobstudenten 2008 - Balans • Figuur 2 : Ernstgraad van 1999 tot en met 2008

  7. Actie jobstudenten 2008 - Balans • Besluit • In vergelijking met 2007 daalde de frequentiegraad in 2008 met 25%, de ernstgraad daalde met 15%. • Tussen 1999 en 2008 daalde de frequentiegraad met 60 %, de ernstgraad liep 55 % terug.

  8. Actie jobstudenten 2009 • Hulpmiddelen • De nationale wedstrijd rond veiligheid op www.p-i.be

  9. Actie jobstudenten 2009 • Hulpmiddelen • Veiligheidspaspoorten • CD – campagne jobstudenten 2009 met “de vlieg in de soep”

  10. Samen voor Veiligheid … 2009