case om partsh ring begrundelse og klagevejledning n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Case om partshøring, begrundelse og klagevejledning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 2

Case om partshøring, begrundelse og klagevejledning - PowerPoint PPT Presentation


  • 71 Views
  • Uploaded on

Case om partshøring, begrundelse og klagevejledning . Rosa Rosenkind boede på en naturskøn grund med en smuk havudsigt En mørk og stormfuld nat steg vandstanden i havet dog til ekstreme højder med ødelæggende oversvømmelse af Rosa Rosenkinds murmestervilla til følge.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Case om partshøring, begrundelse og klagevejledning' - naava


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
case om partsh ring begrundelse og klagevejledning

Case om partshøring, begrundelse og klagevejledning

Rosa Rosenkindboede på en naturskøn grund med en smuk havudsigt

En mørk og stormfuld nat steg vandstanden i havet dog til ekstreme højder med ødelæggende oversvømmelse af Rosa Rosenkinds murmestervillatil følge.

Da Rosa næste morgen fik et overblik over skaderne, ringede hun straks til sit forsikringsselskab og fortalte om hændelsen. Rosa talte med den søde unge sagsbehandler Sigurd i forsikringsselskabet, der meget gerne ville tage sig af sagen, der – som Sigurd begejstret udbrød – ville være noget helt nyt for ham i forhold til hans tidligere arbejde i forsikringsselskabet.

Stormrådetoffentliggjorde efterfølgende en meddelelse om, at området omkring Rosas ejendom havde været ramt af stormflod.

Forsikringsselskabet kunne konstatere, at Rosas ejendom var skadet på grund af stormfloden, og taksatoren Thomas aftalte med Rosa, at han ville komme ud og se på skaderne. Rosa og Thomas gennemgik herefter den foreløbige opgørelse over skader.

Efter besøget hos Rosa kunne Thomas konstatere, at han ikke fik spurgt ind til nogle detaljer omkring omfanget af skaderne i Rosas kælder og ringede derfor forgæves til Rosa. Da Thomas to dage senere var i området, var Rosa ikke hjemme. Thomas mødte til gengæld Rosas venlige nabo Niels, der til Thomas store overraskelse var Thomas´ gamle folkeskolekammerat.

Niels ville gerne hjælpe og fortalte over en kop kaffe Thomas om den forfærdelige stand, som Rosas kælder havde været i det seneste år pga. tidligere regnskyl. Niels fortalte også om, hvor god Rosa i øvrigt var til at vedligeholde sin ejendom og have, herunder om de helt nye kældervinduer.

Thomas noterede de nye oplysninger fra Niels og færdiggjorde herefter taksationsrapporten og sendte den til Rosa med 2 ugers frist for bemærkninger.

Rosa var ikke bekendt med Thomas´ besøg hos Niels og kunne ikke læse herom i det tilsendte materiale. Rosa undrede sig over et par punkter i rapporten, men valgte ikke at afgive bemærkninger hertil, da hun ønskede en hurtig erstatningsudbetaling.

Sigurd skrev herefter en afgørelse i sagen og sendte den til Rosa….

sigurds afg relse havde bl a f lgende indhold
Sigurds afgørelse havde bl.a. følgende indhold:
  • Vi har behandlet din anmodning om erstatning for skade på din ejendom som følge af konstateret stormflod…
  • Vi har truffet afgørelse om erstatning på det foreliggende grundlag. Erstatningen er nedskrevet som følge af forskellige konstaterede forhold.
  • Erstatningen udgør:… kr.
  • Begrundelse: Afgørelsen er truffet på grundlag af lov om stormflod og stormfald og de konkrete omstændigheder.
  • Denne afgørelse kan indbringes for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
  • Med venlig hilsen Sigurd

Hvilke overvejelser i forhold til

forvaltningsloven giver sagen

anledning til?