Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
os elementos químicos PowerPoint Presentation
Download Presentation
os elementos químicos

os elementos químicos

176 Views Download Presentation
Download Presentation

os elementos químicos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. os elementos químicos

 2. ELEMENTO QUÍMICO Substancia pura simple formada por átomos que teñen o mesmo número atómico (o mesmo número de protóns). Unha substancia simple que non pode ser descomposta mediante reaccións químicas en outras máis simples. Coñécense 118 elementos químicos. ELECTRÓNS carga- ÁTOMO: unidade máis pequena dun elemento químico. Do grego ἄτομον(sen partes). Número atómico: número de protóns que ten o núcleo dun átomo. Este número é igual ao número de electróns que o átomo neutro ten arredor do núcleo. Isótopos: átomos do mesmo elemento con distintas masas. CODIA NÚCLEO PROTÓNS carga+ NEUTRÓNS sen carga

 3. A TÁBOA PERIÓDICA É un sistema de clasificación dos elementos químicos organizados de acordo coas súas características e propiedades. Foi creada en 1871 por Dimitri Mendéleyev. Grupos: elementos con propiedades químicas semellantes. Teñen a mesma configuración electrónica na última capa (electróns de valencia) Número atómico nº de electróns do átomo Símbolo Letras polas que se recoñece o elemento e que se emprega para representalo nas fórmulas. Período. Indica o número de capas principais de electróns

 4. A táboa periódica proporciona información sobre os elementos químicos. Hai diferentes tipos de táboas. Algunhas con información moi completa. masa atómica número atómico valencia punto de ebulición (ºC) punto de fusión (ºC) símbolo densidade estrutura atómica Cor de fondo: segundo a táboa: clase, estado físico… nome

 5. TÁBOA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS

 6. 1 O sol é un gran reactor nuclear de fusión onde se transforman cada segundo 600 millóns de toneladas de hidróxeno en helio e enerxía.

 7. 2

 8. 3

 9. 4 Esmeralda: un dos minerais de berilio

 10. 5 cristais de bórax

 11. 6 diamante grafito Mina de lignito nas Pontes de García Rodríguez. Na actualidade está esgotada.

 12. 7 nitróxeno líquido

 13. 8 osíxeno líquido

 14. 9 fluorita

 15. 10

 16. 11 sodio ardendo na auga

 17. 12 magnesita de Rubiá

 18. 13 bauxita En Galicia hai unha importante industria de fabricación e manufactura do aluminio.

 19. 14 amatista

 20. 15

 21. 16 extracción de xofre nun volcán de Xava

 22. 17

 23. 18

 24. 19 fertilizante

 25. 20 reacción o óxido de cal coa auga

 26. 21 cadro de bicicleta de aluminio+escandio

 27. 22 ilmenita da praia de Balarés Guggenheim (Bilbao)

 28. 23

 29. 24

 30. 25 Pinturas de Lascaux

 31. 26 En Galicia houbo unha importante mineiría e traballo do ferro desde o século XVII ata comezos do XX.

 32. 27

 33. 28

 34. 29

 35. 30

 36. 31 leds

 37. 32

 38. 33 arsénico nativo

 39. 34

 40. 35

 41. 36

 42. 37

 43. 38

 44. 39 Supercondutor

 45. 40

 46. 41

 47. 42

 48. 43 Emilio Segré.

 49. 44

 50. 45