Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

198 Views Download Presentation
Download Presentation

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

 2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r.

 3. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 4. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 5. NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji • BUDOWANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH I POPYTU NA USŁUGI SZEROKOPASMOWE • SIECI SZKIELETOWE I DYSTRYBUCYJNE • INTERNETSTACJONARNY • INTERNET MOBILNY

 6. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji CEL GŁÓWNY: realizacja wskaźników Europejskiej Agendy Cyfrowej

 7. INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWA W POLSCE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 8. INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWA W POLSCE - 2014 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 9. INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWA W POLSCE - 2015 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 10. POLSKA NAJWIĘKSZYM PLACEM BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWYCH W EUROPIE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 11. Kierunki interwencji • BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH 2014-2020 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Krajowy plan inwestycji telekomunikacyjnych • Realizacja celów EAC będzie wymagała nakładów rzędu 17 mld zł • PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

 12. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

 13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji • II oś priorytetowa. • E-administracja i otwarty rząd PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA I oś priorytetowa. Powszechny dostęp do szybkiego internetu 1,02 mld EUR • Alokacja: 2,25 mld EUR 1,03 mld EUR • III oś priorytetowa. • Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa 0,135 mld EUR

 14. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Diagnoza dla interwencji – wyznaczenie obszarów wymagających wsparcia

 15. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 16. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 17. Dziękuję zauwagęBOGDAN DOMBROWSKIPodsekretarz StanuMinisterstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji