micha boni minister administracji i cyfryzacji warszawa 14 marca 2012 r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MICHAŁ BONI, MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 14 marca 2012 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
MICHAŁ BONI, MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 14 marca 2012 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

MICHAŁ BONI, MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 14 marca 2012 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Państwo 2.0. Nowy start. MICHAŁ BONI, MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 14 marca 2012 r. . Polska 2030 – Filary rozwoju . Filar innowacyjności – wzmocnienie – wehikuł innowacyjności. TURBODOŁADOWANIE: Impet cyfrowy. TURBODOŁADOWANIE: Aspiracje społeczne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MICHAŁ BONI, MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 14 marca 2012 r.' - gabe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
micha boni minister administracji i cyfryzacji warszawa 14 marca 2012 r

Państwo 2.0.

Nowy start

MICHAŁ BONI, MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Warszawa, 14 marca 2012 r.

filar innowacyjno ci wzmocnienie wehiku innowacyjno ci
Filarinnowacyjności – wzmocnienie–wehikułinnowacyjności

TURBODOŁADOWANIE: Impet cyfrowy

TURBODOŁADOWANIE: Aspiracje społeczne

Konkurencyjnej jakości badania naukowe i współpraca z gospodarką

Kreatywność i innowacyjność gospodarki

Wysokiej jakości edukacja na wszystkich poziomach

Rozwój postaw przedsiębiorczych i kompetencji zarządczych przedsiębiorców

e-Państwo

Informacja

(otwarte zasoby)

Infrastruktura

(w tym infrastruktura teleinformatyczna)

nowe czynniki rozwoju procesy
Noweczynnikirozwoju (procesy)
 • Od analogu do digitalu:
  • równoczesność zdarzeń, procesów w świecie;
  • portale społecznosciowe a wspólnoty;
  • bycie w sieci (demokratyzm uczestnictwa);
  • szybkość decyzji (informacje – przetwarzanie);
  • selekcja informacji (prawda/fałsz – dobro/zło);
  • nowe kompetencje;
  • nowa umowa: twórcy – użytkownicy;
  • przejrzystość uzgadniania rozwiązań (nowego prawa) w relacji władza: partnerzy – interesariusze (decyzje, stanowienie prawa, konsultacje).
 • Nowe generacje a postulat nowego obywatelstwa:
  • międzypokoleniowe zmiany społeczne (luka, konflikt, solidarność);
  • aspiracje społeczne (nowy konsumizm: mieć, aby być);
  • wolność – internet jako dom, możliwość wyboru;
  • uczestnictwo (demokracja partycypacyjna);
  • wpływ na rzeczywistość (kontakty on line);
  • open government;
  • nie tylko dla obywatela, ale z obywatelem.
 • Model „państwa optimum”:
  • selektywna interwencja;
  • nierówność: od dochodów do dostępu;
  • rząd – samorząd (nowa harmonia).
modele pa stwa obywatelsko ci
Modelepaństwa/ obywatelskości

Ewolucja administracji publicznej („od zaświadczenia do oświadczenia”)

Źródło: Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

model otwartego rz du open government kontekst

4 przemiany cywilizacyjne

technologiczna: internet, technologie mobilne, konwergencja mediów

demograficzna: pokolenie cyfrowych tubylców, sieciowość współpracy

demokracja: od reprezentacji do partycypacji

administracyjna: w poszukiwaniu większej efektywności, dostępności, przydatności

Model otwartego rządu - „open government”- kontekst

Źródło: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska,

Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce, 2011.

pa stwo optimum
Państwo optimum
 • Uniknąć nadmiaru państwa (zbyt opiekuńcze, zbyt regulujące);
 • Uniknąć modelu „państwa minimum”;
 • Nowa definicja odpowiedzialności i interwencji;
 • Zmiana modelu przeciwdziałania nierównościom: od problemu „dochodów” do problemu „dostępu”;
 • Interwencja w sferze „DOSTĘPU”;
 • Dobra publiczne (dostęp): edukacja, zdrowie, zabezpieczenie na starość, Internet (szerzej: wiedza i kultura);
 • Równowaga własności i wolności;
 • „Chwytanie” zmian cywilizacyjnych;
 • Władza publiczna: rząd – samorząd (dawna synergia, potencjalny konflikt, harmonia kooperacji).
slide10

Cel strategiczny Polski Cyfrowej

Społeczeństwo cyfrowe charakteryzuje się zdolnością wykorzystania technologii cyfrowych wpływających na wszystkie sfery i poziomy życia społecznego, ekonomicznego czy kulturowego.

e s zko a
E-Szkoła
 • E – szkoła

(wyposażenie, sieć)

 • E – uczeń

(kompetencje, sposób uczenia się,

dostępność urządzeń)

 • E – podręcznik

(wykorzystanie różnorodnych treści edukacyjnych obecnych w otwartych zasobach,personalizacja nauczania i samouczeniasię)

 • E – nauczyciel: coachi coachowany

(nastawiony na uczenie kooperacji oraz personalizację uczenia).

e szko a
E- Szkoła

DŹWIGNIA CYFRYZACJI

Cyfrowe treści edukacyjne

 • Nauczanie z wykorzystaniem ICT wszystkich przedmiotów
 • Komplet wysokiej jakości bezpłatnych treści edukacyjnych realizujących całą podstawę programową
 • Zmiana modelu nauczaniaw kierunku rozwijania kreatywności, krytycznego myślenia i kooperacji
 • Personalizacja nauczania

Źródło: New York Times

wska niki rozwoju e g overnment raport onz 2012
Wskaźniki rozwoju E-GovernmentRAPORT ONZ 2012

W aktualnym rankingu dla usług e-government ONZ Polska spadła z pozycji

45 na 47, za Malezją (40), Arabią Saudyjską (41), Łotwą (42), Kolumbią (43), Barbadosem (44), Cyprem (45), Czechami (46). Pierwsza 3: Korea, Holandia, Wielka Brytania.

W stosunku do średniej światowej jesteśmy nadal lepsi w indeksie całościowym oraz poszczególnych:

* usługach online,

* infrastruktury telekomunikacyjnej,

* kapitału ludzkiego,

ale regionalnie już tylko w indeksie kapitału ludzkiego.

Źródło: eGovernment Survey 2012 United Nations

e g overnment w estonii projekt x road
E-Governmentw Estonii PROJEKT X-ROAD

Zainicjowany w latach 90-tych projekt X-ROAD mający na celu stworzenie bezpiecznego, zestandaryzowanego otoczenia sieciowego dla połączonych i komunikujących się systemów informatycznych administracji.

W latach 2000-2003 uruchomiono portal dostępu do usług e-administracji przez internet i urządzenia mobilne www.eesti.ee. Ponad 28 tys. firm i organizacji rządowych korzysta z infrastruktury X-ROAD. Umożliwia ona dostęp do danych zgromadzonych w 65 bazach danych. Obsługuje liczbę zapytań na poziomie 2,5 mln miesięcznie.

.

Źródło: eEstonia Story eGovernment Academy 2012

informatyzacja administracji publicznej dzia ania
Informatyzacjaadministracjipublicznej–działania
 • przegląd projektów teleinformatycznych realizowanych w administracji publicznej - porządek w „stajni Augiasza”
 • wypracowanie i przyjęcie konkretnych ustaw: świadczenie usług administracyjnych i i usług biznesowych droga elektroniczną, Prawo Telekomunikacyjne, otwarte zasoby
 • debata cywilizacyjna nt. wolności w internecie (dane osobowe, prawo do zapomnienia, etc.)
 • Program Operacyjny Cyfrowa Polska
 • Plan Informatyzacji Państwa (PIP)
 • wprowadzenie nowych, zdrowych, przejrzystych relacji z biznesem
 • ugruntowanie zasady: jasne reguły – jak najmniej regulacji
 • POLSKI MODEL WIKINOMICS!
 • przygotowanie „mapy drogowej” dla projektów e-usług administracji na najbliższe lata
mapa drogowa co jest potrzebne
MAPA DROGOWA – co jest potrzebne?
 • zasady generalne i architektura całości (logika „stania na nogach”)
 • dostęp szerokopasmowy do szybkiego Internetu
 • nastawienie na usługi i użytkownika
 • środowisko konwergentne usług
 • model uwierzytelniania i identyfikacji
 • integracja rejestrów
 • interoperacyjność i kompatybilność
 • otwarte zasoby
 • wspólne korzyści (obywatel, państwo, biznes)
 • równowaga: wolność- własność, bezpieczeństwo - odpowiedzialność
obywatel 2030
Obywatel 2030

2012

2009

Fotografia przedstawia Zoję Owsiańską Źródło: Centrum Informacyjne Rządu

Fotografia przedstawia Zoję Owsiańską Źródło: Rodzice