stereometrie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stereometrie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Stereometrie - PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on

Stereometrie. Užití řezů těles - procvičování. VY_32_INOVACE_M3r0112. Mgr. Jakub Němec. V krychli ABCDEFGH určete průsečnici rovin ABG a DFK, kde bod K je střed hrany AE. Určete viditelnost řezů daných rovinami. Sestrojíme řez KDF. Spojíme body KD a FK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stereometrie' - morrison


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stereometrie

Stereometrie

Užití řezů těles - procvičování

VY_32_INOVACE_M3r0112

Mgr. Jakub Němec

slide2
V krychli ABCDEFGH určete průsečnici rovin ABG a DFK, kde bod K je střed hrany AE.

Určete viditelnost řezů daných rovinami.

slide3
Sestrojíme řez KDF.

Spojíme body KD a FK.

Sestrojíme rovnoběžky v rovnoběžných stěnách.

slide4
Sestrojíme řez ABG.

Spojíme body AB a BG.

Sestrojíme rovnoběžky v rovnoběžných stěnách.

slide8
V krychli ABCDEFGH určete průsečnici rovin BFH a KLM, kde body K, L a M jsou po řadě středy hran BC, CG a EH.

Určete viditelnost řezů daných rovinami.

slide9
Sestrojíme řez KLM.

Na základě pravidla o společném bodě tří různoběžných rovin sestrojíme část řezu v horní podstavě.

slide11
Sestrojíme řez BFH.

Spojíme body BF a FH.

Sestrojíme rovnoběžky v rovnoběžných stěnách.

slide16
V krychli ABCDEFGH určete průsečík přímky CE a roviny KLM, kde body K, L a M jsou po řadě středy hran AB, AD a DH.
slide17
Určíme řez rovinou KLM.

Spojíme body KL a LM.

slide18
Na základě pravidla o společném bodě tří navzájem různoběžných rovin sestrojíme řez v boční stěně.

Tento řez je určen rovnoběžností bočních stěn (známe směr řezu v jedné stěně, určíme rovnoběžku díky bodu P).

slide24
Získáme tak průsečnici roviny, která nám určí místo, kde přímka EC protíná rovinu KLM.
slide27
V krychli ABCDEFGH určete průsečík přímky SG a roviny KLM, kde bod K leží na hraně AB a platí |AK|:|KB|= 2 : 1, bod L leží na hraně EF a platí |EL|:|LF|= 1 : 2, bod M leží na hraně GH a platí |GM|:|MH|= 2 : 1 a bod S leží na hraně AE a platí |AS|:|SE|= 2 :1.
slide32
Určíme průsečíky (O, P) řezu pomocné roviny a roviny KLM.

Spojením bodů O a P získáme průsečnici.

slide33
Průsečnice OP a přímka SG se protnou v bodě R, v němž přímka SG protíná rovinu KLM.

Určíme viditelnost přímky SG vůči rovině KLM.

slide35
V krychli ABCDEFGH určete průsečíky přímky KL v krychli, kde bod K leží na polopřímce DH a platí |DH|:|DK|= 4 : 5 a kde bod L leží na polopřímce AB a platí |AB|:|AL|= 2 : 3.

Určete viditelnost přímky vůči krychli.

slide38
Body K‘, K‘‘ a L určují rovinu.

Sestrojíme řez určený touto rovinou.

slide39
Průsečíky (X, Y) přímky a zkonstruovaného řezu jsou místa, kde přímka „vchází“ do krychle a „vychází“ z ní.
slide42
V krychli ABCDEFGH určete průsečíky přímky OP v krychli, kde bod O leží na polopřímce BA a platí |BA|:|BO|= 4 : 5 a kde bod P leží na polopřímce HG a platí |HG|:|HP|= 2 : 3.

Určete viditelnost přímky vůči krychli.

slide45
Body O, P a P‘ určují rovinu.

Sestrojíme řez určený touto rovinou.

slide46
Průsečíky (X, Y) přímky a zkonstruovaného řezu jsou místa, kde přímka „vchází“ do krychle a „vychází“ z ní.
kol z v rem
Úkol závěrem
  • 1) Odvoďte na základě vyřešených příkladů obecná pravidla pro sestrojení řezu v hranolu a jehlanu.
  • 2) Definujte řez hranolu vlastními slovy.