provid informations vidensstyringssystem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ProVid Informations- & Vidensstyringssystem PowerPoint Presentation
Download Presentation
ProVid Informations- & Vidensstyringssystem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

ProVid Informations- & Vidensstyringssystem - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

ProVid Informations- & Vidensstyringssystem. Hugo. Jens. Holger. Søren. Teamet bagved udvikling af ProVid for Centrumtegnestuen. Problem. Meget viden går tabt, når en medarbejder forlader et projekteringsforløb inden færdiggørelse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ProVid Informations- & Vidensstyringssystem' - morey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
provid informations vidensstyringssystem
ProVidInformations- & Vidensstyringssystem

Hugo

Jens

Holger

Søren

Teamet bagved udvikling af ProVid for Centrumtegnestuen

problem
Problem
 • Meget viden går tabt, når en medarbejder forlader et projekteringsforløb inden færdiggørelse
 • Det tager lang tid at få sat en ny medar-bejder ind i et projekt
foranalyse
Foranalyse
 • Kundebehov
 • Opgavens indhold
 • Brugermotivation
 • Overordnede krav til systemet
 • Metoder
kundebehov
Kundebehov

Vertikal decentralisering Magt fordeles ned gennem en autoritetskæde (ledelseshierarki).

Eksisterende organisation

Hvordan får organisationen større effektivitet og bedre kvalitet i sine produkter samt bevarer sin konkurrenceevne i fremtiden

opgavens indhold
Opgavens indhold

Systemet (teknologi) skal gøre det mere effektivt for en medarbejder (aktør) at komme ind i et projekteringsforløb.

Ekst. Arbejdsrutiner gør det meget svært at få opsamlet status og beslutninger.

Leavitt’s modelsammenhænge i organisationer

De fire variable er gensidigt afhængige, hvilket vil sige, at ændre man f.eks. på teknologivariablen (hardware og software) vil dette også få betydning for de øvrige variable. 

brugermotivation
Brugermotivation

Vi har ikke nogen eksakt redskab til at bestemme, hvordan en given information bliver til viden i en given person.

Det vi kan gøre er ikke ”at styre” men at facilitere

Vi kan facilitere (gøre lettere), at :

 - Informationer opsamles til glæde for alle i organisationen

- Information kan flyde så frit som muligt i organisationen

- Personer har adgang til informationen

brugermotivation1
Brugermotivation

Vi kan påvirke, at:

 - Organisationen deler et fælles meningssystem

- Personer har tid og plads til at reflektere over informationerne

Vi kan fjerne:

 - De barrierer, der psykologisk gør det mindre atraktivt at dele informationen med resten af organisationen

- De barrierer, der i praksis i dagligdagen forhindrer personer i at dele information.

overordnede krav til systemet
Overordnede krav til systemet
 • Det skal være nemt at arbejde med systemet
 • En ny medarbejder skal hurtigt kunne indsættes i et projekts stade og valgte løsninger
 • Systemet baseres på web, Intranet eller Internet
 • Det skitserede videnstyringssystem skal med et minimum indsats fra medarbejderne kunne sikre en logning af alle dokumenter, der indgår i projektarbejdet
 • Systemet må ikke føles kontrollerende og restriktiv for den enkelte medarbejder
metoder
Metoder

Vision – Målsætning – Strategi (VMS)

 Mange projekter er startet op på for lidt analyse af (VMS), hvor ledelsen nok har haft en målsætning, der ofte har tendens af generalitet og abstrakte i formuleringen.

Der afsættes ikke tilstrækkelig tid til:

Definition af visioner og målsætninger

 Resultatet, hvor der bruges mange ressourcer på implementering kan være en indsats, som ikke står mål med ressourcen og blive en situation ”og hvad så nu følelse” – er vil så blevet stillet bedre end før?

metoder1
Metoder

Derfor bør der i stigende grad lægges vægt på analytiske tilgange, hvorunder visioner, målsætninger, arbejdsprocesser m.m. forsøges kortlagt.

Contextual Design er en god arbejdsmetode som også inddrager kunden i beskrevne processer igennem designfasen.

 ”Visioner uden handling, er blot en drøm”

”Handling uden visioner får bare tiden til at gå”

”Visioner og handlinger kan ændre verden”

contextual design
Contextual Design
 • Kunden i centrum
 • Kundens behov
 • Hvad kunden gør, - og hvorfor han gør det
videnstyring
Videnstyring
 • Hvad er viden?
 • Hvor er den?
contextual inquiry
Contextual Inquiry
 • Interviewes i marken
 • De fire faser
vores materiale
Afleveringsforretning

Opsagt person

Engagement?

Vores materiale
vores materiale1
Notater

Mails

Breve

Tegninger

Skitser

Vores materiale
f lles opfattelse af opgaven
Fælles opfattelse af opgaven
 • Fortolkningsfasen
 • Ud af hovedet – op på væggen
 • Rollerne
 • Modeller for den enkelte bruger/opgave
konsolidering
Konsolidering
 • Modellerne splittes op
 • Vi går fra de enkelte modeller til de generelle
 • Nye sammenhænge
affinitet
1. Trin i konsolideringen

Danner baggrund for de resterende

Noterne grupperes

Button up

Affinitet
medarbejdernes flowmodel
Medarbejdernes flowmodel
 • Afgrænsninger intern contra ekstern
 • Partnering contra Svendsen Låsby
 • Fokus på projektmedarbejder
sekvensmodeller
Sekvensmodeller

Projektering i tidlig fase

Hent aktionsliste

Afkryds opgave (igangv.)

Opret note for opgave

Udfør skitser

Hent datablad (brochure)

Link skitse til note

Link datablad til note

Relevante oplysn. påføres. note

Gem note

 • Trikker igangsætter
 • Output af interview
 • Eksisterende rutiner
 • Ukritisk registrering af mange sekvenser
 • Konsolidering af alle sekvenser
 • Kan efterfølges BPR
 • Ny vision til storyboard
storyboard
Storyboard
 • Totalsystemet
 • Delsystemer
 • Input fra brugere til ny generationer af storybords
 • Nye præsentationer
 • Klarmelding til UED
kulturel model
Kulturel model
 • Fokus på bløde værdier i firmaet
 • Følelsesmæssige og kvantitative vurderinger
 • Skal være afstemt med strategi
 • Skal være accepteret i organisationen
user environment design

9. Opret ny note

Oprettelse af ny note

Funktioner

 Vis sager

 Vælg sag

 Vis opgaver

 Vælg opgave

 Vis aktionsliste

 Afkryds aktivitet

 Artefakt note fremkommer

 Kort beskriv. af noteindhold

 Notater

 Link skitse til note

 Link datablad til note

Link

> Beslutningsliste

> Oversigt noter

> Aktionsliste

> Skitser

> Datablade

> Tegningsliste

> Beskrivelser

> Korrespondance

> Referater

> personer / adresser

> Revidere note

Arbejdsobjekter

Sag

Opgave

Note

Aktionsliste

Artefakt note

Stamdata

Skitser

Datablad

Projektmedarbejder

User Environment Design
 • Opstilling af fokusområder
 • Adskille automatiske og manuelle funktioner
 • Påsætte links
 • Påsætte objekter
slide25

User Environment

Design

 • Struktur med adgang til alle undermenuer fra hovedmenu og tilbage igen
 • Et daglig bruger system
 • Der vælges altid i start
 • Aktionslisten er det styrende element
artefact modellen note
Artefact-modellen Note
 • Eksempel på note.
 • Første udkast
 • Skal tilfører bruger input
 • Bærende element i processen
contextual design i softwareudviklingen
Contextual design i softwareudviklingen

Tidslinie for udvikling

Marketing indsats

Udviklingsindsats (ingeniør arbejde)

Inkremental udvikling

Undersøge bruger behov

Model redesign

Software udvikling

Indsamling af bruger viden

Konsoli-dering af arbejdsmodel

Vision

Redesign af arbejdsmodel

Software krav analyse

Internt software design

 • Software
 • Kode
 • Test
 • Integrering

Fortsat strategisk indflydelse

Inkremental udvikling

Inkremental udvikling

Hardware udvikling

Hardware krav analyse

Hardware design

 • Hardware
 • Fabrikat
 • Test
 • Integrering

Fortsat strategisk indflydelse

Proces udvikling

Forretnings-analyser

Redesign af forretnings-proces

Proces test og gentagelse

Modificeret fra Contextual Design; Hugh Beyer, Karen Holtzblatt

implementeringsfordele med contextual design
Implementeringsfordele med Contextual design

Den parallelle udvikling i et inkrementalt forløb.

Fastholdelse af fokus på brugeren

Fastholdelse af fokus på udviklings-områder der skal prioriteres

Færdigheden af systemet kan kontrolleres op imod den contextuelle model som en liste.

Planlægningen af implementeringen gøres nemmere, fordi der er fokus på udviklingsområderne = muligt at overskue de ressourcer, der skal afsættes til implementeringen.

provid objektorienteret analyse og design contra contextual design
ProVid ObjektOrienteret Analyse og Design contra Contextual Design
 • Definering af Use Cases
 • Definering af Aktører
 • Gruppering af Use Cases i forhold til indhold
 • Værktøjer til modellering
  • ToGether
 • Definering af en systemarkitektur
  • Server Client løsning
  • Web baseret løsning
p begyndelse af provid objektorienteret analyse og design1
(Påbegyndelse af)ProVid ObjektOrienteret Analyse og Design

Model gruppering

Aktivitetsdiagram

Use Case

ifc som eksisterende standard
IFC – som eksisterende standard
 • Industri Foundation Classes (IFC)
  • Resultat af IAI (International Alliance for interoperability). Verdensomspændende forening der vil standardisere kravene til software interoperabilitet indenfor AEC/FM industrien
  • Norden er en enhed ud af 9, startet august 1996http://cic.vtt.fi/niai/England har en meget præcis beskrivelse her:http://cig.bre.co.uk/iai_uk/iailogo.html
  • Hvor er det implementeret?http://www.bauwesen.fh-muenchen.de/iai/ImplementationOverview.htm
industri foundation classes ifc
Industri Foundation Classes (IFC)

Specifikationerne: http://www.iai-ev.de/spezifikation/Ifc2x/index.htm

dublin core meta data initiative som eksisterende standard
Dublin Core Meta data initiative, som eksisterende standard

Dublin Core Meta data initiative http://dublincore.org/

Påbegyndt 1995

Arbejder for at indføre interoperabilitet indenfor metadata, og herunder udvikle specialiserede metadata vokabularier.

Each term is specified with the following minimal set of attributes:

Name: The unique token assigned to the term. URI: The Uniform Resource Identifier used to uniquely identify a term. Label: The human-readable label assigned to the term. Definition: A statement that represents the concept and essential nature of the term. Type of Term: The type of term, such as Element or Encoding Scheme, as described in the DCMI Grammatical Principles. Status: Status assigned to term by the DCMI Usage Board, as described in the DCMI Usage Board Process. Date issued: Date on which a term was first declared.

Where applicable, the following attributes provide additional information about a term:

Comment: Additional information about the term or its application. See: A link to authoritative documentation. References: A citation or URL of a resource referenced in the Definition or Comment. Refines: A reference to a term refined by an Element Refinement. Qualifies: A reference to a term qualified by an Encoding Scheme.

Uddrag fra: http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/

perspektiver
Perspektiver
 • ProVid integreres i applikationer, så man ikke skal arbejde i en selvstændig applikation.
  • Import af elementer indeholdende IFC eller Dublin Core data, indføjes automatisk i fælles videns database – ProVid trækker ligeledes sine data derfra, og nye data der tilskrives objekter tilskrives den fælles database
 • ProVid bliver intelligent, og kan på baggrund af indarbejde oplysninger omkring konstruktioner, kvalitetssikring og firmadesign påpege fejl, mangler og løsningsforslag.