regelverk f r elektronisk interoperabilitet i v rd och omsorg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regelverk för elektronisk Interoperabilitet i Vård och omsorg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regelverk för elektronisk Interoperabilitet i Vård och omsorg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

Regelverk för elektronisk Interoperabilitet i Vård och omsorg - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Regelverk för elektronisk Interoperabilitet i Vård och omsorg. Metodbeskrivning Lars Björkman, Magnus Fogelberg 2005-12-20. Arbetsavsnitten. Arbetsavsnitten. Informations- modell. Verksamhets- beskrivning. Informationsflöde. Datamodell. Syntax- beskrivning. Begrepp och termer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regelverk för elektronisk Interoperabilitet i Vård och omsorg' - vail


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
regelverk f r elektronisk interoperabilitet i v rd och omsorg

Regelverk för elektronisk Interoperabilitet i Vård och omsorg

Metodbeskrivning

Lars Björkman, Magnus Fogelberg

2005-12-20

arbetsavsnitten1
Arbetsavsnitten

Informations-

modell

Verksamhets-

beskrivning

Informationsflöde

Datamodell

Syntax-

beskrivning

Begrepp

och termer

Verksamhetsbeskrivning

slide4

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Informations-

modell

Verksamhets-

beskrivning

Formatering

Begrepp och

termer

Informationsspecifikation

Scenarier

Arbetsflöde

Processer

Gruppering avinformation

VIM

Fullständiginformationsmodell

DIM/RIM

Kodverk

Informations

flöde

Informations-

objekt per

informations-

mängd

XML-schema per

informations-

mängd

Informations-

objekt per

informations-

mängd

XML-schema per

informations-

mängd

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Termer och

definitioner

Informations-

objekt per

informations-

mängd

XML-schema per

informations-

mängd

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Verksamhetsdokumentation

IT-dokumentation

slide5

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Informations-

modell

Verksamhets-

beskrivning

Formatering

Begrepp och

termer

Informationsspecifikation

Scenarier

Arbetsflöde

Processer

Verksamhetsdokumentation

kommande standard
Kommande standard
 • prEN 13940-2, Begreppssystem till stöd för kontinuitet i vården, del 2: arbetsflöde
 • Klar för publikation 2007
slide8

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Informations-

modell

Verksamhets-

beskrivning

Formatering

Begrepp och

termer

Scenarier

Arbetsflöde

Processer

Informationsspecifikation

Informations

flöde

Verksamhetsdokumentation

slide10

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Informations-

modell

Verksamhets-

beskrivning

Formatering

Begrepp och

termer

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informationsspecifikation

Informations

flöde

Verksamhetsdokumentation

slide11

Oordnad sjö

av begrepp

Vad ska vi

hålla/överföra

information om?

Ordnad sjö av attribut,

VIM

Verksamhetens

Informationsmodell

Grupperad information:

Patient

Organisation

Remiss

Svar

osv

Ordnad sjö av begrepp,

termlista

ev. begreppsmodell

MIM remiss

Meddelande-Informations-modell

GPIC

MIM svar

Meddelande-Informations-modell

GPIC

Termonologier

klassifikationer

ontologier

DIM

Domäninforma-

tionsmodell

GPIC

Arketyp

definitioner
Definitioner
 • informationsdel
  • avgränsat stycke information som existerar eller skapas [den minsta sammanhängande delen av fakta som i sig själv är informationsbärande] (Carelink)
 • informationsmängd
  • samling av informationsdelar som genom beslut förvaltas tillsammans [avgränsas genom beslut eller regelverk som avgör vilka informationsdelar som hör samman eller som via sitt informationsinnehåll bör höra samman] (Carelink)
  • information som är avgränsad för ett visst ändamål [Informationsmängd är mer generellt än ”meddelande”] (RIV)
 • informationskomponent
  • del av en informationsmängd (RIV)
slide15

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Informations-

modell

Verksamhets-

beskrivning

Formatering

Begrepp och

termer

Gruppering avinformation

VIM

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informationsspecifikation

Informations

flöde

Verksamhetsdokumentation

tre av informationsm ngderna3
Tre av informationsmängderna

deltagartyp:

Remitterande personal

Remitterande enhet

Remissmottagare

Svarsmottagare

Kopiemottagare

Utförande enhet

Teknisk godkännare

Signerande läkare

Dubbelsignerande läkare

tre av informationsm ngderna4
Tre av informationsmängderna

VMIM

Meddelandeinformationsmodell = MIM

Verksamhetens MIM = VMIM

slide23

Attribut

Kodverk/värdemängd

remissid

Världsunik identitet t-ex-. HSAID+

tidpunkt+löpnummer

remisstatus

9.3 prEN 14822-3:2003

New= Ny remiss

Obsolete=remissen har blivit ersatt av en

senare remiss

Cancelled= remissen har makulerats

remisstidpunkt

YYYYMMDDThhmmss, där bokstaven ”T”

är en tidsmarkerare.

remisskommentar

Fritext

remissprioritering

Rutin

Akut

Urakut

begäran om delsvar

J = Delsvar önskas,

N = Delsvar önskas inte

begäran om preliminärt svar

J = Prelsvar önskas,

N = Prelsvar önskas inte,

4.1.1 Remiss

slide24

Attribut

Kodverk/värdemängd

samtycke

J = Samtycke finns

N = Samtycke saknas

M= Menprövning gjord

patientid styrkt

J = Patientid styrkt,

N = Patientid inte styrkt

personid

Personnummer enligt RSV 704

Samordningsnummer enligt RSV 707

Reservnummer enligt Carelinks rekommendationer.

kallelseadress

adress

folkbokföringsadress

adress

Telefon

Telefonnummer

vårdställe

HSA-ID + rum och säng

relaterad person

NOK=Närstående

FAM=Anhörig

GUARD=ledsagare

+ Personnummer/samordningsnummer

språk

ISO CD 639-4:2005 Code for the representation of names of languages - Part 4: Implementation guidelines and general principles for language coding

4.1.2 Patient

slide25

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Informations-

modell

Verksamhets-

beskrivning

Formatering

Begrepp och

termer

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Termer och

definitioner

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informationsspecifikation

Gruppering avinformation

VIM

Informations

flöde

Verksamhetsdokumentation

begrepp och termer radiologiremiss och svar
Begrepp och termerRadiologiremiss och -svar

I termlistan finns 16 termer med definitioner. Övriga termer anges antingen vara självklara eller finnas i SoS termbank.

Av de 16 definierade termerna återfinns 8 bland attributen och 4 i klassbeteckningarna

I attributlistan finns 10 informationsklasser och 71 attribut listade.

Av de 10 finns 3 definierade i RIV-dokumentet och 2 i termbanken.

Av de 71 finns 4 definierade i RIV-dokumentet och 6 kan återfinnas i termbanken.

slide27

Informationsklasser,

termer med definitioner

slide28

Term

Attribut

Kodverk/värdemängd

ackreditering

ja

J=Utförande enhet/analys är ackrediterad

N=Utförande enhet/analys är inte ackrediterad

analys

nej

Ingår i två informationsklasser: 4.1.5 Begärd Analys/undersökning och 4.1.6 Analysobjekt

analysintervall

nej

Nämns enbart i termlistan

analysmetod

ja

-

analysobjekt

nej

Beteckning på informationsklass 4.1.6

anamnes

ja

fritext

delsvar

ja

I attributet begäran om delsvar

deltagande part

nej

Beteckning på informationsklass 4.1.4

Relation termlista – attributlista 1

slide29

Term

Attribut

Kodverk/värdemängd

droppin

ja

J=Patient kommer utan förbokad tid

N=Patient måste boka tid

närstående

nej

Fanns i tidigare version, ersatt med relaterad person

patologisk markering

nej

Nämns enbart i termlistan

preliminärt svar

ja

I attributet begäran om preliminärt svar

referensintervall

nej

Nämns enbart i termlistan

serviceöverenskommelse

nej

Beteckning på informationsklass 4.1.10

svarspresentation

ja

I attributet definition av svarspresentation

svarstolkning

ja

fritext

Relation termlista – attributlista 2

slide30

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Informations-

modell

Verksamhets-

beskrivning

Formatering

Begrepp och

termer

Kodverk

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informationsspecifikation

Gruppering avinformation

VIM

Informations

flöde

Termer och

definitioner

Termer och

definitioner

Verksamhetsdokumentation

klassifikationer och kodverk
Klassifikationer och kodverk

Kapitel 6, klassifikationer och kodverk

 • HSA-id
 • KSH97
 • KRÅ91
 • PersonID
  • personnummer
  • samordningsnummer
  • reservnummer

Övriga kodverk enligt attributlistan

 • refererade
 • egna
hsa id
HSA-id
 • Identifierar
  • individer
  • roller
  • funktioner
 • Global del
  • SE16 + organisationsnr (10 siffror)
 • Lokal del
  • enligt varje organisation 11 alfanumeriska tecken
 • Tilldelas i VGR via KIV
ksh97
KSH97
 • Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem
  • underhålls av SoS, årliga justeringar
  • OBS finns även primärvårdsversion, KSH97P, som mappar mot KSH97 men med vissa skillnader på avsnittsnivå (3 pos)
  • bygger på ICD-10
kr 91
KRÅ91
 • Klassifikation av radiologiska åtgärder
  • ej uppdaterad sedan dess
  • finns därför många olika lokala tillägg i nuläget
  • hur samordna/underhålla denna i VGR?
person id
Person-id

identitetsbeteckning för fysisk person

 • personnummer
  • enhetligt utformat unikt person-id registrerat i folkbokföringen
 • samordningsnummer
  • enhetligt utformat person-id, som på begäran av en myndighet tilldelas av Skatteverket, för en person som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige
 • reservnummer
  • tillfälligt person-id som huvudsakligen används för att kunna koppla samman patient och dennes vårddokumentation när personnummer eller samordningsnummer saknas eller är okäntVGR-beslut använda Carelinks reservnummer
slide36

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Informations-

modell

Verksamhets-

beskrivning

Formatering

Begrepp och

termer

Informations-

objekt per

informations-

mängd

Informations-

objekt per

informations-

mängd

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informations-

objekt per

informations-

mängd

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informations-översikt per

Informations-

mängd

IT-dokumentation

Informationsspecifikation

Gruppering avinformation

VIM

Kodverk

Informations

flöde

Termer och

definitioner

Verksamhetsdokumentation

en 14822
EN 14822
 • General Purpose Information Components
 • Lista över generella informationskomponenter
 • Icke kliniska
  • Person, Organisation, Plats, Transport …
 • Kliniska
  • Klinisk observation, Klinisk procedur, Läkemedelsbehandling …
slide40

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Informations-

modell

Verksamhets-

beskrivning

Formatering

Begrepp och

termer

Fullständiginformationsmodell

DIM/RIM

Informations-

objekt per

informations-

mängd

Informations-

objekt per

informations-

mängd

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informations-

objekt per

informations-

mängd

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informationsspecifikation

Gruppering avinformation

VIM

Kodverk

Informations

flöde

Termer och

definitioner

Verksamhetsdokumentation

IT-dokumentation

slide42

MIM remiss

Meddelande-Informations-modell

GPIC

MIM svar

Meddelande-Informations-modell

GPIC

Oordnad sjö

av begrepp

Vad ska vi

hålla/överföra

information om?

DIM

Domäninforma-

tionsmodell

GPIC

Arketyp

Ordnad sjö av attribut,

VIM

Verksamhetens

Informationsmodell

Grupperad information:

Patient

Organisation

Remiss

Svar

osv

Ordnad sjö av begrepp,

termlista

ev. begreppsmodell

Termonologier

klassifikationer

ontologier

ortopedi och kemlab
Ortopedi och kemlab
 • Skillnader
  • analysobjekt
   • kemlab: komponenten förs till undersökning
   • röntgen: hela patienten (systemet) förs till undersökning
   • ortopeden: hela patienten (systemet) förs till undersökning
ortopedi och kemlab1
Ortopedi och kemlab
 • Skillnader
  • analysobjekt
   • kemlab: komponenten anges i remissen
   • röntgen: komponenten anges i remissen
   • ortopeden: komponenten avgörs av undersökande ortoped utifrån frågeställningen
slide46

Kemlab

Radiologi

slide47

Ingenting här!

Ingenting här!

Ortopedi

andra skillnader
Andra skillnader
 • Kemlabremissen föranleder statusmeddelande som innehåller flera uppgifter om ärendets aktuella tillstånd än ortoped- och röntgenremisserna:
  • Prov ankommit
  • Provtagning utförd
  • Prov saknas
  • Remissen ej ankommit (men provet har ankommit)
 • Av dessa borde ”provtagning utförd” kunna få en analog i ”undersökning utförd”
slide49

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Informations-

modell

Verksamhets-

beskrivning

Formatering

Begrepp och

termer

Informations-

objekt per

informations-

mängd

XML-schema per

informations-

mängd

Informations-

objekt per

informations-

mängd

XML-schema per

informations-

mängd

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informations-

objekt per

informations-

mängd

XML-schema per

informations-

mängd

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informations-översikt per

Informations-

mängd

Informationsspecifikation

Gruppering avinformation

VIM

Fullständiginformationsmodell

DIM/RIM

Kodverk

Informations

flöde

Termer och

definitioner

Verksamhetsdokumentation

IT-dokumentation

slide51

ackreditering

Definition:

formellt erkännande av kompetens att utföra specificerade uppgifter

Kommentar

Klinisk-kemiska laboratorier ackrediteras enligt

ISO/IEC 17025:1999

Källa:

slide52

analys

Definition:

undersökning av ett objekt genom verkligt eller tänkt uppdelning av objektet i dess beståndsdelar

Kommentar:

Anges som analys ID

Källa:

TNC 98 Tekniska basord 1995

slide53

analysintervall

Definition:

tid under vilken analys utförs

Kommentar:

Källa:

slide54

analysmetod

Definition

metod för bestämning

Kommentar:

Källa:

IVD-termgruppen

slide55

analysobjekt

Definition:

föremål för analys

Kommentar:

T.ex: prov: blod, serum, biopsi, vävnasdel

extremitet eller dylikt

Källa:

slide56

anamnes

Definition:

beskrivning av bakgrundsfakta

Kommentar:

Anamnes omfattar inte bara hälsotillståndet utan

även andra faktorer av betydelse för

vårdplaneringen. Anamnesen är historisk.

Källa:

1997-2003 Svenska Akademien och

Språkdata, Göteborgs universitet, 2004

slide57

delsvar

Definition:

svar på del av analys

Kommentar:

Här anges om beställaren önska delsvar på

beställda analyspaket

Källa:

slide58

deltagande part

Definition:

part i form av organisation eller person som är involverad i informationsutbyte

Kommentar:

Källa:

slide59

droppin

Definition:

mottagning utan tidsbeställning

Kommentar:

T.ex. Ingen tidsbeställning eller bokning behövs

Källa:

slide60

närstående

Definition:

person som den enskilde anser sig ha en nära relation till

Kommentar:

Närstående innehåller anhörig

Källa:

Anges ej men definitionen är identisk med termbankens.

slide61

patologisk markering

Definition:

markering att ett resultat av en undersökning

är patologiskt

Kommentar:

T.ex. Om ett värde för en analys över eller underskrider ett referensområde bör en markering av detta ske för att ge beställaren en möjlighet att snabbt vidta de åtgärder som anses vara nödvändiga.

Källa:

slide62

preliminärt svar

Definition:

informationsdel som anger att beställaren önskar svar

innan utföraren kan garantera svarets kvalitet

Kommentar:

Vid vissa tillfällen kan det vara aktuellt för beställaren att

begära att få erhålla ett preliminärt svar. T.ex. Akutvård.

Källa:

slide63

referensintervall

Definition:

omfång eller samling av undersökningsresultat som inte

skall markeras som patologiska

Kommentar:

Det intervall som genom forskning och studier bedöms

som normala. Referensintervall är ålders och populations-

beroende. Referensintervallen baseras på 95% av det

antal som medverkat i studierna beroende på analys.

Källa:

Nordiska referensintervallprojektet:

http://www.furst.no/norip/

slide64

serviceöverenskommelse

Definition:

avtal mellan beställaren och utföraren

Kommentar:

Avtalet kan hantera exempelvis ekonomi,transporter mm.

Källa:

slide65

svarspresentation

Definition:

regel för hur resultat av undersökning skall visas

Kommentar:

Utföraren av analys/undersökning är ansvarig för hur resultaten presenteras tillsammans med eventuella referensområden.

Källa:

slide66

svarstolkning

Definition:

beskrivning av undersökningens utförare hur svaret

skall tolkas

Kommentar:

Källa: