ett centrum f r h llbar utveckling och tillv xt i malmf lten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ett centrum för hållbar utveckling och tillväxt i Malmfälten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ett centrum för hållbar utveckling och tillväxt i Malmfälten

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
mollie-duran

Ett centrum för hållbar utveckling och tillväxt i Malmfälten - PowerPoint PPT Presentation

117 Views
Download Presentation
Ett centrum för hållbar utveckling och tillväxt i Malmfälten
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ett centrum för hållbar utveckling och tillväxt i Malmfälten Ulf Hansson Utvecklings- och näringslivschef

 2. Ett centrum för hållbar utveckling och tillväxt i Malmfälten • 139 stnyaetableringar • 53 nyaföretag • 30 nyaIndustriochhandelstomter+ 20 under planering • Boliden och LKAB ökarinvesteringarochproduktion • Åretsföretagarkommun 2011 iSverige(FR och UC) • Topplaceringitillväxtligan de senaste7 åren(Syna, långsiktigtillväxt) • Top 5 ilandetgenomsnittsinkomst • Näringslivetsrekryteringsbehov under de närmaste10 årenca 3 500 medarbetare (+ 500 byggnadsarbetare)

 3. Samhällsomvandlingen - 350 hus

 4. Etapp I 2012-2022 Etapp II 2014-2024 Etapp III 2016-2026 Etapp IV 2022-2032 3200 personer 1341 lägenheter 122 lgh i särskilda boenden 566 villor sa: 74000 m2 offentliga lokaler 11000 m2 kontorslokaler 3000 m2 handelslokaler 3000 m2 industrilokaler

 5. Prognos arbetskraftsbehov inflyttning samt pendling Beräknad flyin –flyout Ca 800-1200 personer Källor: Företagsbolaget Statisticon

 6. 2030 Framtida bostadsbehov Samhällsomvandlingen och tillväxt maxi 4680 bostäder, 1650 småhus och 3030 lgh Samhällsomvandlingen och tillväxt mini 3190 bostäder, 1120 småhus och 2070 lgh Tillväxt maxi scenario 3400 bostäder, 1200 småhus och 2200 lgh Tillväxt mini scenario 1910 bostäder, 670 småhus och 1240 lgh Samhällsomvandlingen totalt ca 830 nya lgh och ca 450 nya småhus 2012

 7. Viktiga frågor Markbuffert för bostäder, handel och Industri. Strategi för befolkningsutveckling Samarbete mellan näringslivet och samhället Inflyttningsservice IN Gällivare

 8. Medborgardialog HUR BLIR GÄLLIVARE ATTRAKTIVT I FRAMTIDEN? Vilkenvardagvill vi ha? Inflyttning, etableringarochbredarearbetsmarknad. HUR UTVECKLAR VI SAMHÄLLET SÅ DETTA BLIR VERKLIGHET? Översikts, detalj o bostadsförsörjningsplaner Anläggningar, kommunal service, Infrastruktur Näringslivetssatsningar STARTA PROJEKT Görverklighetavvisionenetappvis

 9. VISION Borde-bild Dialog 1700 deltagare 10 % av Gällivares medborgare deltog i arbetet med visionen om den hållbara staden En Arktisk Småstad i Världsklass Vår historia Självkänsla Stolthet Vad vill vi • Tre WS omgångar Näringsliv 30 företag • Planeringsmöten handel o fastighetsägare 15 – 40 deltagare • Tre WS omgångar med politiker o tjänstemän samt kommunala bolagsstyrelser/chefer • Konsultstöd processledning, centrum o handelsutveckling, arkitektur, energi och miljö.

 10. Näringslivets dialog Utvecklings- enheten 54 företag i samverkan 7 branschråd 254 företag i samverkan 3 samebyar 170 företag I samverkan 10 företag i samverkan Samägt utvecklingsbolag FR, LKAB, BOLIDEN, KOMMUN

 11. Näringsliv • REJÄLT STÖD FÖR VISIONEN • ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS (4,5) • TILLÄGG • Följ den rödatråden • Agerasnabbt • Satsastortoch ha mod attvåga

 12. Prioritering • Samverkan mellan kommun, företag och andra • Tänk o agera efter en röd tråd men snabbt och stort • Turismen som basnäring • Täthet, närhet • Centrum: Samla allt på liten yta • Winter city: Snöpark, ta in snön i stan • Vattnet, älven – bebyggelse och aktiviteter • Energihus – Varierade och nytänkande:Design, konstruktion och produktion • Toppen på dundret – Något spektakulärt • Service- och logistikcentum för gruvnäring i Norrbotten

 13. Medborgare • REJÄLT STÖD FÖR VISIONEN • ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS (4,2) • TILLÄGG • Kommunikationer • Kultur • Tempo

 14. Prioritering • CENTRUM UTVECKLING • INGLASAT CENTRUM MED KULTUR OCH SPORT ARENA ETC • DUNDRET UTVECKLING • VASSARA KANAL • LINBANA • POSITIVARE OCH OFFENSIVARE ATTITYD • VARIERAT BOENDE • UTVECKLAD TURISTNÄRING • "GLASKÅTA”: SPEKTAKULÄR BYGGNAD PÅ DUNDRET • REPISVAARA • TÄTARE STAD • CENTRALT GYMNASIUM

 15. Process i kommunen WS förankring och beslut Studieresor 62 st politiker o tjänstemän, Öresund, Köpenhamn, Stockholm, Bodö samt specialresor med fördjupning WS Utvärdering / prioritering / WS Förvaltningarna WS med intressenter med fokus på Innehåll och Funktion Vi genomför !

 16. Utvecklingsplaner

 17. Värdeskapande planering Platsspecifika kärnvärden projektets utgångspunkt sol, snö, norrsken, fjäll, natur, friluftsliv, kultur, aktiviteter, gruvnäring, näringsliv Vision förädling av projektet En arktisk småstad i världsklass Strategier verktyg för förverkligande Klimatanpassad utomhusmiljö, hållbart energi- och VA- system, hållbara transporter, miljöanpassade- bostäder, lokaler och verksamheter, Hållbara livsstilar Beståndsdelar detaljer som ger strategierna önskad funktion Styrmedel regler och begränsningar som gör visionen verkligSamverkan, uppföljning och återkoppling, utvecklingsplaner, översiktsplaner, kvalitetsprogram, exploateringsavtal och upplåtelseformer

 18. Utvecklingsplan Centrum

 19. Utvecklingsplan Wassara

 20. Utvecklingsplan Repisvaara