Download
utveckling av fr getj nsternas gemensamma plattform och kompetenskluster n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster

Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster

132 Views Download Presentation
Download Presentation

Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 2. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster • Vägen till systembryggan • Några funderingar på vägen • Utveckling av plattform och kompetenskluster • Effekter “It has become increasingly difficult to characterize and describe the purpose of using libraries […] The relationships among the information professional, the user and the content have changed and continue to change.” Reflektion från arbetet som föregick rapporten ”Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC 2005 Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 3. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Vägen till systembryggan • E-posttjänst startade 1998 • Chatten startade 2001 • Samverkan med idag 65 folkbibliotek • Projekt sedan 2003 • Kulturrådet och deltagande bibliotek finansierar • Fr.o.m. 1 juli 2006 ny huvudman: Lånecentralen i • Malmö med nära samverkan med övr. lånecentraler Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 4. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Vägen till systembryggan • Chatt och e-post startade samtidigt 2003 • Samverkan mellan 20 forskningsbibliotek • Projekt 2003-2004 där Myndigheten för nätverk och • samarbete inom högre utbildning finansierade • Fr.o.m. 1 januari 2005 en permanent tjänst • med Kungl. biblioteket som huvudman Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 5. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Vägen till systembryggan • Intensiv samverkan mellan projektgrupper och • samverkansgrupper ledde fram till att den s.k. • systembryggan kunde lanseras våren 2005 • Systembryggan sjösattes 050404 under • begreppet e-ref.se • Under första året med e-ref ställdes 17,514 • frågor; 3,472 via chatt och 14,042 via e-post Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 6. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Vad kan man göra idag i den gemensamma plattformen? • Fråga biblioteket och Jourhavande bibliotekarie • är grunden • Transfer av frågor, användare och utbyte av • information mellan operatörer • Fullständig skalbarhet med möjlighet att enkelt • skapa nya tjänster, s.k. Virtual Desks • Exempel på sådana är alla tjänsterna på olika • språk inom Ordbron och Fråga teknikbiblioteken Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 7. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Vad kan man göra idag i den gemensamma plattformen? - forts • Uppföljning av frågor • Statistik • Hantering av dokument • Skapa enkäter Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 8. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Några funderingar på vägen Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 9. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Några funderingar på vägen – eller vad Booky skall användas till.. “The Million Book Project at Carnegie Mellon had as of November 2005 already scanned more than 600,000 books”. “Even more ambitiously, Google has created a consortium of libraries to build a massive digital collection… Recent research by OCLC has counted the total number of unique books that will be digitized by the Google Print project at over 10.5 million. Källa: Crane, Gregory: What Do you Do With a Million Books? D-Lib Magazine, March 2006, Volume 12 Number 3. http://www.dlib.org/dlib/march06/crane/03crane.html Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 10. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Några funderingar på vägen “It has become increasingly difficult to characterize and describe the purpose of using libraries […] The relationships among the information professional, the user and the content have changed and continue to change.” Reflektion från arbetet som föregick rapporten Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 11. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Några funderingar på vägen Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 12. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Några funderingar på vägen Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 13. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Några funderingar på vägen Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 14. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Några funderingar på vägen ”Only 10 percent of college students indicated that their library’s collection fulfilled their information needs after accessing the library Web site from a search engine” Källa: Perception of Libraries and Information Resources, OCLC 2005 Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 15. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Utveckling av plattform Utveckling av möjligheter till direkt informationsspridning inom och mellan de olika tjänsterna Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 16. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Utveckling av plattform IM-anpassning Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 17. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Utveckling av plattform • Slut med pop up-fönster på användarsidan • Bättre funktionalitet i Classic Mode • URL:er blir hyperlänkade i chattfönstret • Förbättringar i statistik- och enkätfunktionerna • Fler typer för frågornas ursprung; besök på plats, • telefon, IM mm Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 18. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Utveckling av kompetenskluster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 19. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Utveckling av kompetenskluster • Del 1: Göra det möjligt rent tekniskt att samverka • mellan olika kluster • Del 2: Utveckla möjligheter att specificera • kompetens efter ex. språk eller ämnesområde på • bibliotekarienivå Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 20. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Utveckling av kompetenskluster Operatörsinformation med språk och ämnesinriktning Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 21. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Utveckling av kompetenskluster Välj enskild bibliotekarie till en ny tjänst Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping

 22. Kompetenskluster för virtuella referenstjänster Genom modeller för samverkan mellan nationella och internationella tjänster och upprättandet av kompetensprofiler skapas nya utvecklingsmöjligheter för virtuella referenstjänster.

 23. Lokalisera specialistkompetens

 24. Knyt specialisterna till en tjänst Ask the Math Librarian

 25. Ask the Math Librarian Användare Knyt specialisterna till en tjänst

 26. Time zone GMT -6Bemanning i USA – användaren i Europa

 27. Time zone GMT +1Användaren i Europa - bemanning i USA

 28. Utveckling av frågetjänsternas gemensamma plattform och kompetenskluster Effekter PIM – Praktisk IT- och mediekompetens och Kunskapskanalen - utmärkta exempel på genomslag för våra nationella tjänster Den mänskliga sökmotorn – Göteborg 29-30 maj 2006. Ulf-Göran Nilsson, Högskolebiblioteket i Jönköping