slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia). Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu ID grupy: 97/35 g1_mf Opiekun: Tomasz Ragan Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Geometria w programie C.a.R.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne do uzupe nienia
Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
 • Nazwa szkoły:
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak
 • w Kołobrzegu
 • ID grupy: 97/35 g1_mf
 • Opiekun: Tomasz Ragan
 • Kompetencja: matematyczno-fizyczna
 • Temat projektowy:
 • Geometria w programie C.a.R.
 • Semestr/rok szkolny: Semestr II / 2010-2011
konstrukcje geometryczne
Konstrukcje geometryczne
 • Klasyczne konstrukcje geometryczne wykonujemy za pomocą cyrkla i linijki, przy czym linijka służy wyłącznie do kreślenia prostej przez dane dwa punkty, a cyrkiel do kreślenia okręgu o danym środku i danym promieniu.
konstrukcja sze ciok ta foremnego
Konstrukcja sześciokąta foremnego

Narysujmy cyrklem dowolny okrąg o środku A, następnie na jego obwodzie oznaczmy dowolny punkt B, który będzie środkiem drugiego okręgu o tym samym promieniu. Punkty przecięcia się okręgów wybierzmy jako środki kolejnych okręgów o tym samym promieniu. Postępując analogicznie narysujmy następne okręgi w ten sposób aż na obwodzie pierwszego narysowanego okręgu uzyskamy sześć punktów B, C, D, E, F, G. Otrzymane punkty połączmy odcinkami. Powstałą figurę BCDEFG nazywamy sześciokątem foremnym.

konstrukcja pi ciok ta i dziesi ciok ta foremnego
Konstrukcja pięciokąta i dziesięciokąta foremnego

Kreślimy okrąg, a w nim dwie prostopadłe średnice AD i CD. Promień GB dzielimy na połowę otrzymując jego środek E. Punkt E łączymy z punktem C. Otrzymaliśmy trójkąt prostokątny CEG. Na przeciwprostokątnej CE tego trójkąta z punktu E odkładamy odcinek EF o długości równej połowie promienia GB. Pozostała część przeciwprostokątnej CE tj. odcinek CF jest bokiem dziesięciokąta foremnego. Odkładając otrzymany bok na wyjściowym okręgu otrzymamy dziesięć punktów, które są wierzchołkami szukanego dziesięiokąta foremnego. Łącząc odcinkami co drugi z wyznaczonych punktów otrzymamy boki pięciokąta foremnego.

przybli ona konstrukcja siedmiok ta foremnego
Przybliżona konstrukcja siedmiokąta foremnego

Kreślimy okrąg o środku w punkcie A i promieniu AB. Następnie kreślimy okrąg o środku w punkcie B i promieniu BA i znajdujemy punkty C,D przecięcia się tego okręgu z okręgiem O(A,AB). Odcinek CE będący połową odcinka CD odkładamy na okręgu O(A,AB) jako bok siedmiokąta.

konstrukcja o miok ta foremnego
Konstrukcja ośmiokąta foremnego

W okręgu kreślimy dwie prostopadłe średnice AE i CG otrzymując na okręgu wierzchołki ACEG kwadratu. Punkty przecięcia się symetralnych boków kwadratu ACEG z okręgiem wyznaczają pozostałe wierzchołki szukanego ośmiokąta foremnego.

konstrukcja prostej eulera
Konstrukcja prostej Eulera

Punkt przecięcia się prostych zawierających wysokości trójkąta leży na prostej przechodzącej przez środek ciężkości tego trójkąta i środek okręgu na nim opisanego.

Kolejny slajd przedstawia konstrukcję prostej Eulera dala dowolnie ustalonego trójkąta.

okr g dziwi ciu punkt w
OKRĄG DZIWIĘCIU PUNKTÓW

Środki trzech boków dowolnego trójkąta, spodki trzech jego wysokości oraz środki odcinków łączących jego środek ortyczny z wierzchołkami leżą na jednym okręgu, zwanym okręgiem dziewięciu punktów.

Środek okręgu dziewięciu punktów trójkąta jest środkiem odcinka łączącego jego środek ortyczny z środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie.

zadanie
zadanie

Skonstruuj trójkąt ABC mając dane <CAB, <ABC i odcinek r, gdzie r jest promieniem okręgu wpisanego w ten trójkąt

zadanie1
zadanie

Skonstruuj trójkąt ABC mając dane <CAB, <ABC i odcinek r, gdzie r jest promieniem okręgu wpisanego w ten trójkąt