Dane informacyjne - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane informacyjne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane informacyjne

play fullscreen
1 / 99
Dane informacyjne
175 Views
Download Presentation
clover
Download Presentation

Dane informacyjne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dane informacyjne • Nazwa szkoły: • Zespół Szkół w Ostaszewie • ID grupy: 96/8_MP_G2. • Opiekun: Joanna Czerwińska • Kompetencja: • Matematyczno-przyrodnicza • Temat projektowy: • Na tropach symetrii • Semestr/rok szkolny: • pierwszy / 2010/2011

 2. Na tropach symetrii

 3. Symetria to: przekształcenie - określenie endomorfizmu przestrzeni euklidesowych

 4. Rodzaje symetrii S

 5. Symetrią osiową względemprostej k nazywamy przekształcenie płaszczyzny, w którym każdemu punktowi A przyporządkowany jest punkt A', leżący na prostej prostopadłej do tej prostej k przechodzącej przez punkt A w tej samej odległości od k co punkt A, ale po drugiej stronie prostej k. Prostą k nazywamy osią symetrii.

 6. Symetria osiowa- nasza interpretacja definicji: • Gdy poprowadzimy oś symetrii i w ten sposób podzielimy przedmiot na dwie części to jedna strona będzie przystawała drugiej, czyli gdy złożymy ją na pół to oba elementy się pokryją. • Polega ona na odbiciu lustrzanym przedmiotu.

 7. Symetria środkowa jest symetrią, która każdemu punktowi na płaszczyźnie przyporządkowuje punk, który jest jednakowo odległy od środka symetrii i leży po drugiej jego stronie w takiej samej odległości.

 8. Symetria środkowa- nasza interpretacja definicji • Symetrie środkową możemy znaleźć np. podczas pełni księżyca, na niektórych kwiatach, na przekroju pomarańczy. • Symetria ta odwzorowuje każdy punkt na płaszczyźnie względem punktu S. S S

 9. Co to jest symetria obrotowa ? przekształcenie przestrzeni będące przemiennym złożeniem symetrii płaszczyznowej i obrotu; zachodzi jedynie wtedy, gdy oś obrotu jest prostopadła do płaszczyzny symetrii.

 10. Symetria obrotowa- nasza interpretacja definicji • Symetria obrotowa (często zwana gwiaździstą) to taka symetria, gdzie przekształceniem jest obrót figury względem wybranego punktu o taki sam powielający się kąt.

 11. FIGURA OSIOWO SYMETRYCZNA TO TAKA FIGURA KTÓRA POSIADA OŚ SYMETRII

 12. FIGURA ŚRODKOWO SYMETRYCZNA TO TAKA FIGURA KTÓRA POSIADA ŚRODEK SYMETRII

 13. Trójkąt równoramienny1 oś symetrii

 14. Kwadrat 4 osie symetrii

 15. Romb 2 osie symetrii

 16. Koło nieskończenie wiele osi symetrii

 17. Symetria w przyrodzie ...

 18. Typy symetrii : • Symetriapromienista - charakteryzuje się dużą liczbą płaszczyzn symetrii przebiegających przez ciało wzdłuż jednej osi głównej. • Symetria dwuboczna - wyznaczana jest przez płaszczyznę biegnąca wzdłuż osi długiej (głównej) ciała dzielącą je na dwie części, prawą i lewą. Występuje u organizmów jedno- i wielokomórkowych, w tym u roślin i zwierząt.

 19. Symetria w budowie roślin :) Rośliny jednoliścienne mają najczęściej kwiaty o symetrii trzykrotnej, a rośliny dwuliścienne, kwiaty o symetrii grzbiecistej(np. fiołek) oraz cztero i pięciokrotnej (jak bez czy jaskier).

 20. A oto kilka przykładów roślin, posiadających symetrię :

 21. Symetria u zwierząt ; ]]

 22. Typy symetrii u zwierząt : • Jednoosiowa różnobiegunowa • Promienista • Dwuboczna

 23. Na ogół zwierzęta wykazują promienistą lub dwuboczną symetrię ciała.! 

 24. Symetria promienista ;PP • występuje u zwierząt osiadłych lub planktonowych, takich jak parzydełkowce oraz szkarłupnie, przy czym u szkarłupni jest cechą wtórną. U zwierząt o symetrii promienistej wyróżnia się w budowie ciała część górną i dolną.

 25. Symetria dwuboczna ;D • wykształciła się w związku z aktywnym ruchem. Jest charakterystyczna dla większości zwierząt. U zwierząt dwubocznie symetrycznych można wyróżnić przód, gdzie kształtuje się głowa i tył ciała oraz stronę grzbietową i brzuszną.

 26. Asymetria : ) • w budowie, np. u ślimaków, pojawia się na skutek zatarcia symetrii dwubocznej.

 27. Zwierzęta z symetrią dwuboczną mają wykształcone zazwyczaj 4 odnóża, zapewniające znacznie większą prędkość niż u zwierząt o symetrii promienistej, których poruszanie polega zazwyczaj na skurczach mięśni gładkich, co nie przekłada się na dużą szybkość poruszania się

 28. Zwierzęta symetryczne ; pp

 29. Symetria w budowie człowieka : )

 30. Człowiek i symetria osiowa • Gdyby narysowano oś symetrii wzdłuż naszego ciała można zauważyć, że mamy (czasami) tyle samo i tak samo po jednej jak i po drugiej stronie. • Np.: dwie ręce zakończone palcami w jednej i w drugiej, dwie nogi i stopy, para oczu i uszu. Brzuch, szyja, broda, usta, nos i czoło są względem tej prostej swoimi lustrzanymi odbiciami. • Wewnętrzne narządy też podlegają symetrii jak np.: płuca czy nerki.

 31. Nie jesteśmy jednak doskonale symetryczni, ponieważ jedna strona różni się od drugiej drobnymi szczegółami .. Spójrzmy, jakbyśmy wyglądali, gdyby nasze ciało było doskonale symetryczne ;DD

 32. Symetria w architekturze

 33. Styl romański

 34. romanizm Styl romański ( tzw. romanizm) – styl w sztuce średniowiecznej, dominował mniej więcej w okresie XI – XIII w. Powstające w stylu romańskim budowle cechowały się prostotą form, masywnością - budynki często miały kształt prostopadłościanu lub walca. Budulcem, z którego korzystano w tym czasie był kamień, co decydowało o trwałości budowli, zresztą wiele z nich przetrwało w całkiem dobrym stanie aż do dzisiaj.

 35. Kościoły romańskie Powstawały zazwyczaj na planie krzyża, a prezbiterium zamykano półkolistą absydą. Wnętrze świątyni było podzielone rzędami kolumn lub filarów na trzy części – nawę główną oraz dwie nawy boczne. Prostopadle do osi kościoła biegła kolejna nawa, nazywana transeptem. W miejscu przecięcia się naw często budowano wieże, które zapewniały dodatkowe oświetlenie wewnątrz gmachu.

 36. Kościół Świętych Piotra i Pawła w Kruszwicy powstał na początki XII w. Jest to jeden z najlepiej zachowanych zabytków architektury romańskiej w Polsce.

 37. Kościół w stylu romańskim został wzniesiony w XII w. w miejscowości Saint – Nectaire [ czyt. : sę nekter ] we Francji.

 38. Styl gotycki

 39. gotyk Styl gotycki – styl w architekturze późnego średniowiecza w Europie, rozwijał się do XII wieku, w niektórych miejscach nawet do wieku XVI. Gotyk był wyrazem średniowiecznego dążenia (wznoszenia się) do Boga, stąd właśnie brały się jego znane powszechnie strzeliste wydłużone, pełne ekspresji formy.

 40. gotyk gotyk to nie tylko znane ogółowi katedry, styl gotycki znajdował zastosowanie także w architekturze o charakterze świeckim. W budowlach gotyckich przeważały linie pionowe, powtarzające się z dużą częstotliwością. Cechą charakterystyczną były także , nadające całości lekkość, subtelne zdobienia oraz witraże.

 41. Katedra w Burgos jej budowę zaczęto już w 1221 roku a ukończono dopiero w XV wieku

 42. zbudowana w latach 1220 -1258. Katedra ta posiada najwyższą wieże wśród angielskich kościołów -123 metry