COMENIUS REGIO PROJECT TURKEY-ROMANIA COMENIUS BÖLGESEL PROJESİ - PowerPoint PPT Presentation

comenius regio project turkey romania comenius b lgesel projes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
COMENIUS REGIO PROJECT TURKEY-ROMANIA COMENIUS BÖLGESEL PROJESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
COMENIUS REGIO PROJECT TURKEY-ROMANIA COMENIUS BÖLGESEL PROJESİ

play fullscreen
1 / 44
COMENIUS REGIO PROJECT TURKEY-ROMANIA COMENIUS BÖLGESEL PROJESİ
270 Views
Download Presentation
mliss
Download Presentation

COMENIUS REGIO PROJECT TURKEY-ROMANIA COMENIUS BÖLGESEL PROJESİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. COMENIUS REGIO PROJECTTURKEY-ROMANIACOMENIUS BÖLGESEL PROJESİ

 2. Erken Okul Terki “Karar Vericilerin Katılımlarının Arttırılarak Okul Erken Terklerinin Azaltılması”

 3. Early SchoolLeaving Increasing the role of decision makersto decrease early school leaving

 4. PARTNER INSTITUTIONS /ORTAKLARIMIZ • DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ • DENİZLİ ATATÜRK ENDÜSTRİ VE TEKNİK MESLEK LİSESİ • PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ • INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA • GRUPUL SCOLAR MANECIU • ASOCIA CENTRUL DE RESURSE APOLLO

 5. DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ERKEN OKUL TERKİ İSTATİSTİKİ VERİLERİ (SON 3 YIL) – STATISTICS OF EARLY SCHOOL LEAVING (LAST 3 YEARS)

 6. 2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARI VERİLERİ - STATISTICS OF EARLY SCHOOL LEAVING (2012 – 2013)

 7. Proje Amacımız – Aims of theproject • Proje süreci – Process of the Project • Faaliyetler - Activities

 8. Projemiz dezavantajlı sosyal gruplara dahil olan ve aynı zamanda liseye devam etmeyen ya da liseye kaydı olup hiç devam etmeyerek eğitim öğretim sürecinin dışında kalan öğrencilerin karar vericilerin de (Ebeveyn, İdareci, öğretmen,müfettiş v.b) sürece dahil edilmesi yoluyla sürekli devamsız öğrencilerin eğitim öğretim sürecine tam katılımını ve hedef kitlede Eğitim Öğretimin önemi hususunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

 9. Project triestoincludestudents, whoarecalleddisadvantagedsocialgroupsand at theage of highschool but outsidetheeducationprocessand not going on education, totheeducationprocessbyincludingthedecisionmakers (Parents, directors, teachers, inspectoretc.). Bythisway, weaim at fullparticipation of consistentlyabsentstudentstotheeducationprocessandcreateawareness of allcommunityregardingtheimportance of education.

 10. PROJE HEDEFLERİ • Eğitim sürecine Ebeveyn katılımını artırmak, • Eğitimin önemi hususunda kamuoyu ve velileri bilgilendirilmek, • Öğrenci motivasyonlarının artırılarak devamsızlığın azaltılmak, • Karar vericilerin (Ebeveyn, Öğretmen, İdareci, Şube müdürü v.b.) rollerinin ve etkinliklerini artırarak devamsızlığı asgari düzeye indirmek, • Eğitimin önemi hususunda farkındalık yaratmak, • Öğrenciler arası iletişim kuvvetlendirilmesi, dışlanmışlığın asgari düzeye indirgenmesi, önyargıların kırılmasını sağlamak, • Öğrencilere Eğitimin Önemi hususunda rehberlik yapmak, • Devamsızlık yapan hedef kitlenin devamsızlık sebeplerinin tespit etmek, çözüme dönük fikirler toplanmak, değerlendirmek ve sonuçları muadil okullarla paylaşmak,

 11. AİMS OF PROJECT • - toincreaseparentalparticipation in theeducationalprocess, • - tonotifyparentsandpublicopinionregardingtoeducation, • - todecreaseabsenteeismbyincreasingstudentmotivation, • - to minimize andeveneliminateabsenteeismbyincreasingtherolesandefficiencies of decisionmakers, • - tocreateawarenessregardingtheimportance of education, • - tostrengthencommunicationbetweenstudents, to minimize thereduction of exclusion, to break prejudices, • - toguidestudentsregardingtoimportance of education, • - todeterminethereasons of absenteeism, togathersolution-orientedideas, evaluatethemandsharetheresultswithequivalentschools,

 12. PROJE SÜRECİ VE FAALİYETLERİ • Proje sürecinde elde edilen bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve müzakere edilmesi amacıyla Proje Ortakları ile karşılıklı hareketliliklerin gerçekleştirme (Denizli, Türkiye – Prahova, Romanya ), • - Devamsız Öğrencilerin Velilerine Eğitimin Önemini anlatmak ve farkındalık oluşturmak için “Okullarda Veli Eğitim Günlerini” Düzenleme, • - Öğrencileri Eğitimin Hedefleri doğrultusunda mesleki adımlar açısından yönlendirmek, onları kariyerlerinin geleceği ile ilgili gelişme, gereksinme ve olanaklardan haberdar etmek maksadıyla “Kariyer günleri” düzenleme • - Öğrencilerin sosyal etkileşimini, iş birliğini ve bilgilerini artırmak, olumsuz davranış ve tutumlarını değiştirmek amacıyla “ Akran Eğitimi“ programın uygulanması,

 13. Öğrencilerin birbiri ile kaynaşmasını sağlanmak, aralarındaki iletişim pekiştirmek, dışlanmışlığı önlenmek maksadıyla Tiyatro, oyun, sinema günleri, yarışmaların tertip etme, • Öğretmen ve İdarecilere Öğrencilerin Eğitim Öğretim sürecine tam katılımlarını sağlamak amacıyla Eğitim verme (seminer, bilgilendirme toplantısı v.s.) Okul Proje Ekibi tarafından Veli Ziyaretlerini gerçekleştirilme (sürekli devamsız öğrenciler için), • Devamsız öğrencilerle ve diğer öğrencilerle Pamukkale Üniversitesine ziyaret gerçekleştirme, • Devamsız öğrencilerle ve diğer öğrencilerle AsociaCentrul de ResurseApollo Derneğine ziyaret gerçekleştirme, • Aynı Eğitim bölgesinde eğitim görmüş ve aynı sosyo ekonomik düzeyden gelip farklı makamlarda hizmet eden kişilere ulaşılarak öğrencilere eğitimin önemi hususunda rehberlik hizmeti sunma,

 14. PROJECT PROCESS AND ACTİVİTİES • - toshareandtreatwithinformationandexperiencesobtained in theprocess of projectbyrealizingreciprocalmobilitieswithprojectpartners (Denizli, Turkey – Prahova, Romania) • - toexplaintheimportance of educationtotheabsentstudentsparentsandtoarrange “parentinfodays” tocreateawareness • - to organize “careerdays” todirectstudents in theline of educationalobjectivesandtoinformthemaboutthefuture of theircareersprogress, needsandopportunities, • - to organize “peereducation program” toenhancestudentssocialinteraction, cooperationandknowledge, changenegativebehaviorsandattitudes,

 15. - to organize theatre, games, competitions, workshopsforfusion of thestudents, strengthencommunicationbetweenthemandpreventexclusion, • - totrainteachersanddirectors (principals, branchmanagers) in ordertoensurestudents’ fullparticipationtotheprocess of Education, • - torealizeparentvisitstoinformthembyschool Project Team (forconsistentlyabsentstudents), • - tovisit Pamukkale Universitywithabsentstudentsandothers, • -tovisitAsociaCentrul de ResurseApollowithabsentstudentsandothers, • - toreachpeople, whostudied in thesameinstitution, had samesocio-economicstatus in thepast but currently service at differentauthorities, toguidestudentabouttheimportance of education,

 16. Gerçekleşen Faaliyetler; • Romanya’ya hareketlilik • Devamsızlık nedenleri anketi uygulanması, • Web sitesi hazırlanması www.earlyschoolleaving.net • Avrupa günü kutlaması ve Proje tanıtımı • Türkiye’ye hareketlilik

 17. PROJEMİZDEN RESİMLER - SOME PİCTURES OF OUR PROJECT

 18. Thankyou for yourpatience.

 19. Adil dirnek & Servet utku