netwerkcomit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Netwerkcomité PowerPoint Presentation
Download Presentation
Netwerkcomité

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Netwerkcomité - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

Netwerkcomité. 5 december 2013. Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen. NETWERKCOMITE GGZ Regio Noord W-Vl. MEDISCH COLLEGE. FORUM ERVARINGSDESKUNDIGEN. STUURGROEP GGZ Regio Noord W-Vl. SUBREGIONALE NETWERKEN. WERKGROEP VERKNOPING. Bureau. Werkgroep functie 1. Werkgroep functie 2a.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Netwerkcomité' - arion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
netwerkcomit

Netwerkcomité

5 december 2013

slide2

Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen

NETWERKCOMITEGGZ Regio Noord W-Vl

MEDISCH COLLEGE

FORUM

ERVARINGSDESKUNDIGEN

STUURGROEPGGZ Regio Noord W-Vl

SUBREGIONALE

NETWERKEN

WERKGROEP VERKNOPING

Bureau

Werkgroep functie 1

Werkgroep functie 2a

Werkgroep functie 2b

Werkgroep functie 3

Werkgroep functie 4

Werkgroep functie 5

PSYCHIATRISCH

EXPERTISETEAM

MOBIEL CRISISTEAM

MOBIEL BEHANDELTEAM

WERKGROEPEN:

COMMUNICATIE, ICT, …

functie 1

Functie 1

Preventie, vroegdetectie, vroeginterventie & ondersteuning eerste lijn

Frank Schillewaert

slide4

Doel

 • 1A: Promotie en preventie inzake geestelijke gezondheid
  • Promoten Vlaamse initiatieven via website
  • Participeren aan Vlaams actieplan suicidepreventie
  • A&D preventie; samenwerking CGG en VAD
 • 1B: Vroegdetectie, vroeginterventie, toeleiding + ondersteuning eerstelijn
  • Psychiatrisch expertise team (PET)
slide5

Doelgroep

 • Voor alle zorgaanbieders uit de eerste lijn (huisarts, thuiszorg, welzijn,...), CLB, GTB en BJZ uit de regio Noord-West-Vlaanderen die geconfronteerd worden met cliënten (16+) met (een vermoeden van) een geestelijk gezondheidsprobleem
 • Aanmelden via centraal telefoonnummer:
 • SEL-regio Noord-west-Vlaanderen: 050-44 67 70, bereikbaar van 8.30 tot 17.30 (uitgezonderd woensdag- en vrijdagnamiddag)
 • SEL-regio Oostende-Westkust: 059-40 26 94, bereikbaar van 8.30 tot 17.30 (uitgezonderd vrijdagnamiddag)
slide6

Werkwijze

 • Op organisatieniveau:
 • PET zorgt voor vorming & deskundigheidsbevordering aan de eerstelijn
 • Op casusniveau (max. 6 maand):

A. Patiëntgericht

 • Acties: intakegesprek, motiverend gesprek, diagnostiek, vroeginterventie, psycho-educatie en kortdurende behandeling 
 • Ondersteund vanuit patiënttafel: multidisciplinair team, onder medische verantwoordelijkheid van psychiater
 • B. Netwerkgericht
 • Acties: advies en consult, netwerkopbouw en –coördinatie, coaching, motiverend gesprek, psycho-educatie netwerk en toeleiding
 • Ondersteund vanuit netwerktafel: multidisciplinair team & experten uit eerstelijn en GGZ, onder medische verantwoordelijkheid van psychiater
slide8
Eerste vaststellingen

Aanmeldnummer reeds vrij gekend bij vele actoren

Lokale inbedding van PET medewerkers blijft belangrijk

Veel aanmeldingen inzake "gekende" patiënten met complexe problematiek VS. essentiële taak van vroegdetectie en vroeginterventie

Stand van zaken

slide9
Meer gerichte bekendmaking van PET en centraal aanmeldingsnummer

Verdere vorming voor PET-medewerkers inzake vroegdetectie en vroeginterventie

Inzetten op deskundigheidsbevordering van zorgaanbieders in eerste lijn

Binnen netwerk oplossing zoeken voor "her-"detectie van hulpvragen

Uitwisseling optimaliseren tussen netwerktafel en patiënttafel in functie van subsidiariteit en getrapte zorg

Uitdagingen voor 2014

functie 2a

Functie 2A

MOBIEL CRISIS TEAM

Dr. Chris Bervoets

slide11
Ambulant intensief behandelteam dat kortdurende interventies (max. 4-6 weken) op maat biedt in de thuisomgeving van de cliënt voor acute psychische/psychiatrische problemen

Snel toegankelijk & opnamevermijdend

Opnameverkortend: hervalpreventie na vroegtijdig ontslag uit EPSI of A-diensten

Reductie aantal ‘gedwongen opnames’

Doel

slide12
Voorwaarden:

Tussen 16 en 65 jaar oud

Woont in Beernem, Brugge, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem of Zuienkerke

Kampt thuis met acute psychische/psychiatrische problemen

Directe nood aan intensieve thuisbehandeling aangegeven door huisarts, psychiater, PET of EPSI + toestemming cliënt

Mobiel werken betekent meerwaarde voor de cliënt of het netwerk

Aanmeldingsprocedure:

Telefonisch via 050/470150 (7d/7 van 8u tot 22u)

Doelgroep

slide13
Contactnames

Intensiteit van contacten evolueert conform methodiek

Team

Binnen de 72u consult met de psychiater

Huisbezoek door psychiatrisch verpleegkundige en/of maatschappelijk werker en/of teamverantwoordelijke + minstens 1 bezoek van de therapeutisch coördinator

Netwerk

Overleg met verwijzer en/of huisarts en/of het bestaande netwerk van de cliënt

Eventueel beroep doen op externe expert bv. inzake alcoholverslaving

Behandelplan

Doelstellingen op maat van de cliënt en de betrokken familie

Monitoring en medicamenteuze opvolging

Hervalpreventie adhv signaleringsplan

Psycho-educatie en andere tools (piekerbundel etc.)

Werkwijze

slide14

Stand van zaken

In de periode 01/01/13 - 31/08/13:

 • 188 aanmeldingen
  • 132 inclusies (70.2%)
   • gem. leeftijd=36.3, V= 67.4% en M=32.6%
   • Comorbiditeit=44.7%
  • 56 exclusies (29.8%)

Aantal aanmeldingen per maand

uitstroom
Uitstroom

115 cliënten doorverwezen na gemiddeld 30.6 dagen (min=3d, max=70d)

Opname geadviseerd na begeleiding (13%)

Merendeel doorverwezen naar huisarts en 1 of meerdere hulpverlenende instanties zoals

Ambulante psychiater (67%)

Zelfstandig psycholoog (31%)

CGG (17%)

Dagcentrum 10%)

MBT (9%)

MVIP (7%)

CAW (3%)

PET (3%)

De Sleutel (3%)

slide17

Uitdagingen voor 2014

 • Verdere bekendmaking van MCT aan de eerstelijnsactoren en aan de zelfstandig psychologen uit de regio
 • Verdere verknoping van MCT met EPSI en de crisisafdelingen van de PZ via kijkstages
 • Verder expertise ontwikkelen rond ambulant werken en crisismanagement
 • Verder overleg met het FOD en de andere 2A-teams
 • Ambulant werk faciliteren op vlak van IT
functie 2b

Functie 2B

MOBIEL BEHANDELTEAM

Dominique Degrande

slide19

Doel

 • MBT fungeert als traject-begeleider
  • Begeleidt cliënten op verschillende levensdomeinen in hun weg naar herstel
  • In combinatie met andere zorgvormen zoals dagkliniek, bezoek aan psychotherapeut, arbeidscoaching, …
  • Onderhoudt intensieve contacten met betrokken eerstelijnsactoren zoals huisarts, welzijnsorganisaties, thuiszorg, mantelzorgers, …
slide20

Doelgroep

 • GGZ partners kunnen cliënten met de volgende eigenschappen aanmelden (eerste lijn contacteert eerst PET):
 • Chronische problematiek
 • Complexe problematiek (zorgvragen op meerdere levensdomeinen)
 • Psychiatrische diagnose + behandelend arts
 • Outreachende zorg is meerwaarde
 • Cliënt gaat akkoord met huisbezoeken MBT
slide21
1 team gevestigd in de Baron Ruzettelaan 296 in Assebroek

Betere verdeling en toewijzing van begeleidingen: meer inclusies mogelijk

Betere aansturing en ondersteuning: TC en arts hebben meer contact met begeleiders

Betere mogelijkheden voor vorming en spontane intervisie

Betere mogelijkheden bij opschaling in de zorg

Regionale verankering en kennis netwerkpartners blijft behouden

Teamsamenstelling

slide22

Stand van zaken

 • Evolutie aanmeldingen
  • 2011 (3 maanden) 85
  • 2012 202
  • 2013 (10,5 maanden) 117
  • Totaal 404
 • Caseload
  • 237 cliënten in begeleiding
  • 33 afgeronde begeleidingen
  • 18 behandelde aanmeldingen die wachten op initiatief derde (nog in opname of begeleiding bij partner, bemoeizorg, …)
  • 17 lopende intakes
  • 93 exclusies
  • 6 onbehandelde aanmeldingen (bijkomende info van aanmelder nodig)
slide23

Uitdagingen voor 2014

 • Aanmeldingsprocedure verder finetunen om wachtlijsten te voorkomen + inzetten op overbruggingsplan tot inclusie in samenwerking met de aanmelder
 • Visie rond uitstroom, casusdifferentiatie en bemoeizorg verder uitwerken
 • Verder inzetten op verknoping
 • Herstel: inzetten op kracht uit ervaring en participatie van de cliënten
functie 3

Functie 3

REHABILITATIETEAMS DIE WERKEN OMTRENTHERSTEL EN SOCIALE INCLUSIE

Joost Vanhaecke

slide25

Doel

 • Mensen met psychische kwetsbaarheid sociale rollen laten behouden of terug laten opnemen op vlak van werk, vorming, vrije tijd en ontmoeting door
 • Doorstroom te faciliteren naar belendende sectoren
 • Aanbod belendende sectoren te ondersteunen vanuit GGZ
 • Actieplan op te stellen om fricties tussen GGZ en belendende sectoren aan te pakken
slide26

Werkwijze

 • Intersectoraal overleg met partners uit
 • GGZ
 • Arbeid: VDAB, GTB, Jobcentrum, WOK, Loca Consult, Arcotec, Optimat, Sobo, …
 • Ontmoeting: dienstencentra, Hof van Watervliet, buurtvervlechting, …
 • Lokaal cultuurbeleid
 • + familievertegenwoordigers & ervaringsdeskundigen
slide27
Afstemming casemanagement zorg en arbeid

overleg GTB en zorgactoren GGZ

Overlegtafel inzake gemeenschappelijke dossiervorming

Tender-bis, bruggen bouwen, op stap², compool, …

Arbeidscoach

Brugge: instroom vanuit CGG (6 van de 20 actieve dossiers)

Oostende: delokalisatie arbeidscoach i.s.m. CGG’s(sinds februari)

totaal: 28 doorverwijzingen - 19 actieve dossiers

-> CGG: 14 doorverwijzingen – 11 actieve dossiers

Arbeid: stand van zaken

slide28
Bevraging cliënten omtrent ontmoetingsmogelijkheden

Nood aan laagdrempeligere ontmoetingsmogelijkheden

Gebrek aan overzicht van georganiseerde activiteiten

Activering: stand van zaken

slide29

Uitdagingen voor 2014

 • Positionering functie 3 in Art. 107
 • Concept ‘herstel’ expliciteren - voor alle functies
 • Ondersteuning structurele verankering arbeidszorg
 • Arbeidscoach uitbreiden tot regio Westkust
 • Eventuele uitbouw ontmoetingscentrum Brugge
 • Opstart website met regionale activiteitenkalender
functie 4

FUNCTIE 4

INTENSIEVE RESIDENTIËLE BEHANDELUNITS

Patrick Penders

slide31

Doel

 • Gespecialiseerd aanbod residentiële zorg voor alle inwoners van de regio Noord-West-Vlaanderen, in afstemming met het supraregionale aanbod
slide32

Werkwijze

Werkgroep functie 4

Ziekenhuizen

(directielid,psychiater, zorgmanager, stafmedewerker)

Subwerkgroep

Subwerkgroep

Subwerkgroep

Voorzitter

Leden

slide33

Uitdagingen voor 2014

 • Inventarisatie noden en aanbod naargelang de doelgroep
   • Hiaten?
   • Overlap?
slide34

Uitdagingen voor 2014:

 • Creëren van subwerkgroepen
   • Op basis van diagnostische criteria

Bv. psychose, persoonlijkheidsstoornissen, affectieve stoornissen & verslavingszorg

   • Op basis van een specifieke functie

Bv. ‘crisis’ in samenwerking met MCT

slide35

Uitdagingen voor 2014:

 • Uitbouw geïntegreerde zorgcircuits in samenwerking met de andere functies
functie 5

Functie 5

WONEN

Steven Ingelbrecht

slide37

Doel

Functie 5 omvat de uitwerking van specifiekewoonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is.

slide38

Werkwijze

 • 3 invalshoeken:
 • Intersectorale benadering van de volledige regio
 • Intersectorale benadering op lokaal niveau (lokale bestuur)
 • Sectoraal overleg met partners van de volledige regio
slide39

Intersectoraal / volledige regio

 • Volgend overleg op 21 januari 2013:
 • Voorstellen visietekst
 • Toelichting nieuw kaderbesluit sociale huisvesting
 • Leden overleg:
 • Initiatieven Beschut Wonen & PVT & PAAZ
 • Vertegenwoordiging van cliëntenverenigingen & familieverenigingen
 • Sociale huisvestingsmaatschappijen & sociale verhuurkantoren
 • Woonwinkels en lokale besturen
 • CAW & Regionale Welzijnsraden
 • VAPH-voorzieningen
slide40

Intersectoraal / lokaal

 • Lobbywerk bij lokale besturen:
 • Participatie lokaal woonoverleg (Brugge, Beernem, Oostkamp, Torhout, Zedelgem, …)
 • Continuering project Wonen-Welzijn te Brugge
 • Bijzonder toewijzingsreglement Torhout
 • Samenwerking Vivendo m.b.t. nieuwbouwproject te Beernem
slide41

Sectoraal overleg

 • Overleg tussen de Initiatieven Beschut Wonen & PVT’s:
 • Vanaf 1/1/2014 één gemeenschappelijke intakevragenlijst
  • Groeipad naar overkoepelende wachtlijst en efficiënter ‘beheer’ van vraag en aanbod
  • Uitwisseling van openstaande plaatsen
  • Administratieve last voor cliënt en verwijzer verminderen
slide42

Nieuw initiatief: Brugwonen

 • Context:
 • Nood aan individueel wonen met intensieve begeleiding (cfr. BW+ of PVT-)

Brugwonen:

 • Initiatief van familieleden van personen met een psychische kwetsbaarheid
 • In samenwerking met Familiehulp, Netwerk GGZ, OCMW Brugge & Brugse Maatschappij voor Huisvesting
 • Stand van zaken:
 • Aanvraag voor tijdelijke projectmedewerker:
  • Uitwerking advies voor realisatie van project
  • Duurzaamheid van project, uitbreiding andere regio’s
slide43

Uitdagingen voor 2014

 • Participatie in uitwerking van concept “Brugwonen”
 • Verkenning nood aan diversificatie vraag en aanbod woonvormen (sectoraal overleg beschut wonen)
 • Meer ondersteuning en verknoping private huurmarkt (cfr. Wonen welzijn)
 • Sensibilisering lokale besturen via lokaal woonoverleg
evaluatie

Evaluatie

Elise Pattyn

slide45

Evaluatie FOD

Positieve punten

 • Samenwerking met belendende sectoren
 • Centrale rol huisartsen
 • PET als mogelijke toegangspoort + coaching eerstelijn
slide46

Evaluatie FOD

Werkpunten

 • Betrekken ervaringdeskundigen
 • Verknoping van de verschillende functies
 • Uitrol functie 2
 • Voorzieningsoverschrijdend EPD
slide47

Ervaringsdeskundigen

1e forum op 09/12/2013

To be continued…

slide48

Verknoping

 • Hoe continuïteit van zorg garanderen?
 • Vroeginterventie
 • Getrapte zorg
 • Naadloze overgang VS. tussenschotten
 • Nazorg
 • Bemoeizorg
  • Thema’s werkgroep ‘Verknoping’
uitrol functie 2
Uitrol functie 2

Brugge, Beernem, Torhout, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke

+- 40% van het inwonersaantal en de oppervlakte van de regio

uitrol functie 21
Uitrol functie 2

In afwachting van nieuwe projectfase is de

strategie van het subregionaal netwerk

Oostende-Westkust:

Bestaande middelen creatief inzetten

Veurne: “langdurig zorgteam” in samenwerking met BW, CGG en PAAZ

Oostende: “langdurig zorgteam” in samenwerking met BW, CGG’s en PAAZ’en

slide51

Voorzieningsoverstijgend EPD

TETRAPROJECT

 • Welke elektronische patiëntendossiers gebruikt men momenteel?
 • Wat zijn de noden van de gebruikers?
 • Hoe kunnen we de doorstroom van informatie tussen de eerste, tweede en derde lijn faciliteren?
slide52
Website

Lancering op 1 februari 2014

Nieuwsbrief

Eind december in mailbox van genodigden van het netwerkcomité

Andere geïnteresseerden kunnen inschrijven door mail te sturen naar elise.pattyn@netwerkggzregionw-vl.be

Last, but not least