teme platni bilans struktura platnog bilansa n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
FINANSIJSKO POSLOVANJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

FINANSIJSKO POSLOVANJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

TEME: PLATNI BILANS STRUKTURA PLATNOG BILANSA. FINANSIJSKO POSLOVANJE. Ekonomsko-trgovinska škola u Paraćinu Prezentaciju napravili: Sara Milošić Jelena Aranđelović Nikola Dulović Profesor: Zorica Anđelić. PLATNI BILANS. Platni bilans.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FINANSIJSKO POSLOVANJE' - missy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
teme platni bilans struktura platnog bilansa
TEME:

PLATNI BILANS

STRUKTURA PLATNOG BILANSA

FINANSIJSKO POSLOVANJE

slide2

Ekonomsko-trgovinska škola uParaćinu

Prezentaciju napravili:

Sara Milošić

Jelena Aranđelović

Nikola Dulović

Profesor:

Zorica Anđelić

platni bilans
Platni bilans
 • Sistematski pregled svih ekonomskih transakcija između subjekata (rezidenata) jedne zemlje i (rezidenata) drugih zemalja, za određeni vremenski period.
slide5

Svaka zemlja nastoji da više izvozi nego što uvozi, jer je tad njen bilans plaćanja pozitivan odnosno u suficitu. Ukoliko zemlja više uvozi nego što izvozi njen bilans plaćanja je negativan odnosno u deficitu. Ukoliko postoji jednakost između uvoznih i izvoznih transakcija, platni bilans je u ravnoteži.

slide6

Platni bilans u užem smislu je izraz samo stvarno izvršenih plaćanja i naplata

u određenom vremenskom periodu.

Platni bilans u širem smislu obuhvata sve ekonomske transakcije obavljene u

određenom vremenskom periodu, bez obzira na trenutak stvarnog plaćanja.

postoje 3 vrste bilansa
Postoje 3 vrste bilansa:
 • Platni bilans
 • Devizni bilans
 • Obračunski bilans
platni bilans1
Platni bilans
 • Registruje stvarno izvršene spoljnotrgovinske transakcije.
 • Nije bitan rok plaćanja, odnosno naplate. Bitna je samo ispostavljena faktura i ta faktura je osnov knjiženja u platnom bilansu.
devizni bilans
Devizni bilans
 • Sadrži sve komponente platnog bilansa ali pri tom uvažava i momenat plaćanja odnosno naplate.
 • U devizni bilans ulaze samo oni tokovi koji predstavljaju devizni priliv i odliv određene zemlje sa drugim zemljama u određenom vremenskom periodu.
obra unski bilans
Obračunski bilans
 • Pokazuje stanje međunarodnih obaveza i potraživanja zemlje u jednom trenutku.
 • Prikazuju se sve neizmerene obaveze i potraživanja bez obzira na vreme nastanka.
 • Naziva se i bilans zaduženosti jer pokazuje kojim zemljama se duguje a od kojih potražuje, o kojim kreditima je reč, kada oni dospevaju, koliko se plaćanja i naplate očekuju u određenoj godini u budućnosti.
struktura platnog bilansa
Struktura platnog bilansa
 • Platni bilans u svakoj zemlji sastavlja se po određenoj metodologiji i šemi koju preporučuje MMF.
 • Šema platnog bilansa razvrstana je u sledeće osnovne grupe:
  • Tekući bilans
  • Kapitalni bilans
teku i bilans
Tekući bilans
 • Izvoz i uvoz roba i usluga.
 • Transferi međunarodnog kretanja faktora proizvodnje
 • Jednostrani transferi
ema platnog bilansa
Šema platnog bilansa

Obaveze:

Uvoz robe

Uvoz usluga

Rashodi od stranih investicija

Odliv tekućih transfera

Potraživanja:

Izvoz robe

Prihodi od investicija u inostranstvu

Priliv tekućih transfera

kapitalni bilans
Kapitalni bilans
 • Kapitalni račun
  • kapitalni transferi
 • Finansijski račun
  • Direktne investicije
  • Portfolio investicije
  • Ostale investicije
 • Račun zvaničnih kapitalnih transakcija
  • Rezerve
ema kapitalnog bilansa
Šema kapitalnog bilansa

Obaveze:

Odliv stranih direktnih investicija

Odliv portfolio investicija

Odliv kapitala po osnovu kredita

Povećanje monetarnih rezervi

Potraživanja:

Priliv stranih direktnih investicija

Priliv portfolio investicija

Priliv kapitala po osnovu kredita

Smanjenje monetarnih rezervi

teku i bilans1
Tekući bilans
 • Registruje promene vezane za:
  • uvoz i izvoz roba i usluga,
  • kapitala
  • i jednostrane transfere
uvoz i izvoz roba i usluga
Uvoz i izvoz roba i usluga
 • Sastoji se iz:
  • Robnog bilansa koji obuhvata sva dugovanja i potraživanja po osnovu uvoza i izvoza robe koja u jednom trenutku prelazi carinsku liniju
  • Bilansa nevidljive razmene koji obuhvata međunarodni promet usluga
transakcije me unarodnog kretanja faktora proizvodnje su izra ene u dve kategorije
Transakcije međunarodnog kretanja faktora proizvodnje su izražene u dve kategorije:
 • Prinosi rada – Doznake rada. Jedan deo zarade radnici u inostranstvu šalju u svoju matičnu zemlju.
 • Kapital – donosi prinos koji zavisi od svrhe usmerenja, može da bude u obliku kamate ili profita.
jednostrane transakcije
Jednostrane transakcije
 • Donacije iz inostranstva
 • Pošiljke iz inostranstva
 • Novčani transferi
 • Inostrane penzije
 • Bespovratni krediti
kapitalni bilans1
Kapitalni bilans
 • Prikazuje kretanja dugoročnog i kratkoročnog kapitala ipromene u monetarnim rezervama.
 • Kapitalni bilans ima ulogu finansiranja tekućeg

bilansa.

kapitalni ra un
Kapitalni račun
 • Uključuje transfere kapitala u obliku dugoročnih i kratkoročnih kredita
finansijski ra un
Finansijski račun
 • Uključuje direktne i portfolioinvesticije i ostale investicije ulaganja u inostranstvo
portfolio investicije
Portfolio investicije
 • Oblik međunarodnog kretanja kapitala pri kome ulagač

ne stiče pravo odlučivanja i upravljanja firmom a realizuje se putem kupovine obveznica stranih preduzeća i država ili drugih hartija od vrednosti

strane direktne investicije
Strane direktne investicije
 • Oblik međunarodnog kretanja kapitala pri kome ulagač stiče pravo upravljanja firmom.
 • Kupovina inostranih hartija od vrednosti predstavlja odliv a prodaja hartija od vrednosti inostranim rezidentima prilivkapitala
ra un zvani nih kapitalnih investicija
Račun zvaničnih kapitalnih investicija
 • Registruje promene u potraživanjima i dugovanjima centralne banke jedne zemlje u odnosu na centralne banka drugih zemalja.
 • Obuhvata zlato, rezerve inostranih valuta, rezervnu poziciju i kredite MMF-a.
slide26

Nadamo se da ste nešto novo saznali!

(mada verovatno niste ni slušali :P )

ad