Elektronsko poslovanje
Download
1 / 14

ELEKTRONSKO POSLOVANJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

ELEKTRONSKO POSLOVANJE. Priložnosti elektronskega poslovanja Plačevanje prek interneta Elektronsko tržišče Izraba info-tehnologije za elektronsko poslovanje Podiplomski študij Management elektronskega poslovanja. Priložnosti elektronskega poslovanja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ELEKTRONSKO POSLOVANJE' - melvin-taylor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Elektronsko poslovanje
ELEKTRONSKO POSLOVANJE

 • Priložnosti elektronskega poslovanja

 • Plačevanje prek interneta

 • Elektronsko tržišče

 • Izraba info-tehnologije za elektronsko poslovanje

 • Podiplomski študij Management elektronskega poslovanja


Prilo nosti elektronskega poslovanja
Priložnosti elektronskega poslovanja

 • pričetek procesa liberalizacije telekomunikacij - boljše, kvalitetnejše in stroškovno sprejemljivejše komunikacije,

 • ena od strateških usmeritev GZS: uveljavljanje in spodbujanje informatizacije družbe in elektronskega poslovanja v Sloveniji,

 • spletne trgovine, elektronske nabave, elektronske dražbe, itd. omogočajo hitrejši razvoj, učinkovitejše poslovanje, zmanjševanje stroškov, pridobivanje novih trgov,….

 • uvajanje enotnih standardov za elektronsko poslovanje - elektronsko povezovanje različnih rešitev za podporo poslovnih sistemov - eden od pogojev za hitrejše in učinkovitejše uvajanje EP,


Prilo nosti elektr poslovanja nadaljevanje
Priložnosti elektr. poslovanja-nadaljevanje

 • Državna zagotovitev ustrezne pravne podlage za e-poslovanje, tako znotraj države (gospod. org., uprava, javni in fin. sektor,…), kakor tudi v mednarodnem poslovanju;

 • liberalizacija telekomunikacij - pogoj za kvalitetne in stroškovno ustrezne komunikacije,

 • vzpostaviti učinkovito infrastrukturo za e-poslovanje;

 • izobraževanje in usposabljanje v funkciji kadrov, ki jih zahteva sodobna inform. družba;

 • standardizacija e-poslovanja;

 • načrtno osveščanje in spodbujanje uporabe info-tehnologij in e-poslovanja


Pla evanje prek interneta
PLAČEVANJE PREK INTERNETA

 • Temeljne naloge: prenos elektronske vrednosti od plačnika do prejemnika plačila, prenos elektronske vrednosti od prejemnika plačila do plačnika (vračilo plačila), pretvorba ekonomske vrednosti v elektronsko vrednost (dvig) ali obratno (polog), pretvorba ene oblike elektronske vrednosti v drugo (menjava elektr. denarja za elektr. žeton)


Pla evanje prek interneta nadaljevanje
Plačevanje prek interneta-nadaljevanje

 • Najpogostejše vloge udeležencev “e-plačevanja”:

  - plačnik - izvede plačilo (stranka ali kupec),

  - prejemnik plačila - sprejme plačilo (trgovec ali prodajalec),

  - izdajatelj - tretja stran, ki ima pogodbeni odnos s plačnikom (banka

  ali ponudnik internetne storitve),

  - sklenitelj pogodbe s trgovcem - tretja stran, ki ima s prejemnikom

  plačila sklenjeno pogodbo o sprejemu plačil prek interneta (banka

  ali ponudnik storitve sprejemanja plačil prek interneta),

  - posrednik - tretja stran, ki hkrati v vlogi izdajatelja in v vlogi

  sklenitelja pogodbe s prejemnikom plačila,

  - overovitelj - ustanova - agencija za izdajo certifikata, ki izda

  elektronski certifikat, s katerim overi javni ključ,

  - posrednik v sporu - sodeluje pri razrešitvi spora v plačilnem

  prometu (n.pr. pri kartičnem poslovanju);


Elektronsko tr i e
ELEKTRONSKO TRŽIŠČE

 • e-nabava: elektronski katalogi izdelkov (storitev za več podjetij opravlja nekdo tretji) - ni potrebno vzdrževati lastnih katalogov vseh mogočih dobaviteljev - nabavni referent se lahko bolj posveča dobaviteljem in ocenjevanju njihove učinkovitosti ter zagotavljanju najboljših nabavnih pogojev za svoje podjetje;


Elektronsko tr i e nadaljevanje
Elektronsko tržišče - nadaljevanje

 • E - tržnice (npr.; želimkupiti nek izdelek, kdo da boljšo ceno, kakovost, dobavne pogoje,…; na zalogi imam nek izdelek, kdo da boljšo ponudbo zanj;

  - horizontalne ali splošne tržnice: pojavljanje podjetij iz različnih panog, ki preko e-tržnice prodajajo svoje izdelke in storitve;

  - vertikalne ali panožne tržnice: e-tržnice v posamezni panogi (n.pr.: dobavitelji gum, lesna industrija, transport, trgovina, itd….

  - zasebne tržnice: prostor na internetu, kjer samo določena podjetja kupujejo za potrebe lastnega proizvodnega procesa,

  - preskrbovalne verige, transport in logistika, razvoj izdelkov na internetu;


Izraba info tehnologije za e poslovanje
Izraba info-tehnologije za e-poslovanje

 • neizkoriščene možnosti info-tehnologije po raznih podjetjih,

 • vodstva podjetja se še marsikje ne zavedajo vseh možnih priložnosti e-poslovanja,

 • direktorji oz. člani uprav za področje informatike lahko pospešijo uvajanje e-poslovanja v podjetjih,

 • skokovito naraščanje e-poslovanja med podjetji,

 • povečanje števila kupcev, znižanje stroškov operative (on line katalogi….naročanje), skrajšanje procesa obdelave naročil in zmanjšanje števila napak;

 • vsak komunicira z vsakim (n.pr.: dinamične oskrbovalne verige namesto statičnih)

 • usmerjenost strategije uvajanja e-poslovanja v javno upravo: zagotavljanje dostopa do vseh javnih podatkov in upravnih postopkov; prenova in poenotenje procesov, dokumentov, organizacije, kadrovsko profesionalizacijo, optimizacijo delovanja organov javne uprave,………….


Na ela pri uvajanju e poslovanja
Načela pri uvajanju e-poslovanja

 • načelo nediskriminacije elektronske oblike (enako papirju),

 • načelo odprtosti (možnih več tehnologij),

 • načelo pogodbene svobode strank (možno tudi drugačno urejanje razmerij strank),

 • načeli varstva osebnih podatkov in varstva potrošnikov,

 • načelo mednarodnega priznavanja;


Podiplomski tudij management e poslovanja
Podiplomski študij “Management e-poslovanja”

 • FOV Kranj,

 • magistrski in doktorski študij,

 • Temeljni predmeti:

  - strategije e-poslovanja,

  - internet- marketing,

  - upravljanje preskrbovalne verige,

  - revidiranje e-poslovanja,

  - pravo e-poslovanja,

  - razvijanje rešitev e-poslovanja,

  - digitalno gospodarstvo,

  - internet plačilni sistemi,

  - podpora odločanju v globalnem e-poslovanju;


Podiplomski tudij nadaljevanje
Podiplomski študij….-nadaljevanje

 • Pogoji za vpis;

  - diplomanti FOV s povprečno oceno najmanj 8 ali so bili vključeni v R- delo ter imajo po diplomi vsaj 2 leti del. izkušenj

  - diplomanti drugih fakultet (najmanj 8) + 2 leti del. izkušenj + diferencialni izpit “Organizacija in management”

  - pasivno obvladanje 2 tujih jezikov (eden obvezno angleščina) ali aktivno znanje angleščine;


Podiplomski tudij nadaljevanje1
Podiplomski študij….-nadaljevanje

 • Način in oblike izvajanja študija:

  - sistem kreditnih točk,

  - natančen program za vsak predmet z vso predpisano literaturo,

  - individualno delo: razprave, izdelave in zagovori samostojno izdelanih projektov,

  raziskovalne naloge z uporabo najsodobnejših metodoloških in tehničnih pripomočkov;


Podiplomski tudij podatki o predmetniku
Podiplomski študij….: Podatki o predmetniku

 • 9 predmetov: 4 obvezni, 2 izbirna izmed programa e-poslovanja, 2 iz drugih podipl. programov FOV, 1 na poljubni fakulteti, s katero ima FOV sklenjen dogovor o sodelovanju;


Tudijski pogoji
Študijski pogoji:

Kandidat zaključi magistrski študij, ko:

 • opravi vse predpisane izpite,

 • opravi raziskovalno delo-poročilo-zagovor,

 • predstavitev glavnih izsledkov mag. dela v ustrezni strokovni publikaciji,

 • izdela in pred komisijo uspešno zagovarja magistrsko delo;

 • možnost direktnega ali indirektnega nadaljevanja študija za pridobitev doktorata znanosti;


ad