1 / 20

Epiduralis anaesthesiával szerzett kezdeti tapasztalataink

Epiduralis anaesthesiával szerzett kezdeti tapasztalataink. Bata Barnabás, Vegera Attila, Orosz András, Németh Lajosné, Hagymásy László. 2003. Fejér Megyei Szent György Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya. A szülészeti anaesthesiológia történeti áttekintése. I.

Download Presentation

Epiduralis anaesthesiával szerzett kezdeti tapasztalataink

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Epiduralis anaesthesiával szerzett kezdeti tapasztalataink Bata Barnabás, Vegera Attila, Orosz András, Németh Lajosné, Hagymásy László 2003 Fejér Megyei Szent György Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya

 2. A szülészeti anaesthesiológia történeti áttekintése I. • XVIII.sz. drogok ( morphin,kokain,N2O, cloroform) • 1818 Faraday - éter felfedezése • 1847 James R. Simpson - cloroform szülészetben • 1853 Show - Viktória királynő (cloroform) • 1869 Friedrich - intubatio • 1881 Klikowitch - nitrogenoxydul szülés alatt • 1885 Corning - spinal anaesthesia (felfedezése) • 1887 altató gépek • 1899 August Bier (Kiel) első emberen végzett spinal a. • 1900 Kreis - császármetszés spinál anaes.-ban • 1912 Gueldel - N2O-t alkalmaz szülésnél

 3. A szülészeti anaesthesiológia történeti áttekintése II. • 1931 Dogliotti L-EDA elmélete • 1933 Graffagnino és Seyler - első szülészeti extraduralis lumbalis analgesia • 1940 Lemmon caudalis blokád • 1942 Hingson folyamatos L-EDA • 1945 Tuohy és Curbelló szülés alatti EDA • kombinált spinal-epidural technika • „moving” epidural anaesthesia • Akupunktúra, pszichoprofilaxis, transzkután elektro-stimuláció, stb.

 4. Az ideális anaesthesia jellemzői szüléskor • Ne veszélyeztesse az anya és a magzat egészségét. • Fájdalomcsillapítás a szülés egész ideje alatt tartson. • Ne csökkentse a méhtevékenységet. • Könnyen kivitelezhető, olcsó és széles körben alkalmazható legyen. • Csökkentse a gátizomzat tónusát, ezáltal a szülési traumát. • Ne tegye gyakoribbá a műtétes szülést.

 5. Szülészeti anaesthesia • Speciális jártasságot és tapasztalatot igényel, tekintettel a terhes szervezet sajátosságaira és a magzati viszonyokra. • Koraszülésnél a magzati szempontok előtérbe helyezendők (spinal , L-PDA). • A szülészeti anaesthesia annyiban is eltér minden másfajta érzéstelenítéstől, hogy itt egyidejűleg két élet van az anaesthesiológus kezében.

 6. A szülészeti anaesthesia a Fejér Megyei Szent György Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán • 2000-től spinal anaesthesia • 2001-től EDA EDA módszere: • Írásos beleegyező nyilatkozat • 4 cm (2 ujjnyi) , kifejtett cervixnél • medio-lateral ill. medial technika • L2-L3, vagy L3-L4 csigolyaközbe, 18G • 4 ml 1%-os Lidocain tesztdózis • 10 ml 0,25%-os Bucain • 10 ml 0,125%-os Bucain

 7. Célkitűzésünk • Mennyire hatékony a választott fájdalom csillapítási forma? • Miként befolyásolja az anaesthesia fajtája a műtétes szülésbefejezések frekvenciáját? • Milyen lesz az újszülöttek postnatalis adaptációja? • Milyen mellékhatásokkal , szövődményekkel kell számolni?

 8. A szülőnők demográfia mutatói Átlagéletkor: EDA: 27,6 év (min:17 max: 38 év) Kontroll: 27,9 év (min:18 max: 36 év)

 9. A szülőnők demográfia mutatói Paritas EDA Kontroll

 10. A szülőnők demográfia mutatói Abortusz EDA Kontroll

 11. Gestatios koreloszlás

 12. Szülés szakaszainak vizsgálata

 13. A vajúdó véleménye a fájdalomcsillapítás hatékonyságáról a tágulási és kitolási szakban PDA -ban vezetett szülések Tágulási szak Kitolási szak Fájdalmatlan 29 83% Enyhe fájdalom 5 14% A fájdalom nem csökkent 1 3% Fájdalmatlan 29 75% Enyhe fájdalom 4 11% A fájdalom nem csökkent 1 3%

 14. A fájdalom intenzitásának változása a szülés egyes szakaszaiban magas közepes alacsony I. felvételII. anaesthesia előtt III. anaesthesia utánIV. kitolási szak V. placentaris szakVI. szülés után 2 órával

 15. A szülések lefolyása • Acut i.p. magzati distress • Elhúzódó tágulási szak • Relatív téraránytalanság • Nagy magzat Sectiok leggyakoribb indikációi:

 16. Újszülöttek Apgar score értékei Szülés Apgar score 1’ Apgar score 5’ PDA-val 8.76 ± 0.88 9.62 ± 0.65 n=36 PDA nélkül 8.34 ± 1.49 9.34 ± 1.24 n=31

 17. Spontán született újszülöttek postnatalis adaptációja Paraméterek Kor Szülés Szülés PDA-val PDA nélkül Vércukor <1h 2,89 ±0,85 2,89 ±1,12(mMol/l) Szérum-bilirubin (µMol/l) 1. nap 95,99 ±25.25 94,28 ±37.75 4. nap 156,28 ±51.41 135,91 ±59,27 6. nap 154,06 ±70,20 123,13 ±61,66 Vér pH<1h 7,32 ±0,85 7,19 ±0,18

 18. Mellékhatások , szövödmények EDA alkalmazásánál • Hátfájás : 2,86% (1) • Fejfájás: 5,71% (2) • Hypotonia: 11,4% (4) • Érsérülés: 0% (0) • Idegsérülés: 0% (0) • Kanül sérülés: 0% (0) • Féloldali hatás 2,86% (1) • Spinalis blokk: 2,86% (1)

 19. Összefoglaló • A EDA kiválóan csillapítja a szülési fájdalmat, és előnyös az újszülöttekre, a postnatalis adaptációt jelentősen javítja. • Nem növelte a műtétes szülésbefejezések számát. • Ha lehetséges volna Non-Stop 24 órás PDA ellátás, a vajúdók többsége ezt az érzéstelenítési módot választaná. • A magzatra és az anyára gyakorolt jótékony hatása miatt bátran ajánljuk a szülészeti munkában a fájdalom csillapítására.

 20. Köszönöm megtisztelő figyelmüket !

More Related