А
Download
1 / 36

А ГААРЫН НАВИГАЦИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР - PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

А ГААРЫН НАВИГАЦИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР. ДАРГА П.ГАНБОЛД. Агуулга. Агаарын навигацийн үйлчилгээ Өнөөгийн түвшин Шинэчлэлийн ажлууд Шинэчлэлээс гарах үр дүн Ойрын хугацаанд шийдвэрлэх асуудлууд. АЭРОНАВИГАЦИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛТ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' А ГААРЫН НАВИГАЦИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР' - minowa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

АГААРЫН НАВИГАЦИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

ДАРГА П.ГАНБОЛД


Агуулга

Агаарын навигацийн үйлчилгээ

Өнөөгийн түвшин

Шинэчлэлийн ажлууд

Шинэчлэлээс гарах үр дүн

Ойрын хугацаанд шийдвэрлэх асуудлууд


АЭРОНАВИГАЦИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛТ

“ДЭЛХИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЖИШИГТ НИЙЦСЭН АГААРЫН НАВИГАЦИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЭХ“


НИСЛЭГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ӨСӨЛТ


ИКАО-оос хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийг

 • GPI-1 Flexible use of airspace

 • GPI-2 Reduced vertical separation minima

 • GPI-3 Harmonization of level systems

 • GPI-4 Alignment of upper airspace classifications

 • GPI-5 RNAV and RNP (Performance based navigation)

 • GPI-6 Air traffic flow management

 • GPI-7 Dynamic and flexible ATS route management

 • GPI-8 Collaborative airspace design and management

 • GPI-9 Situational awareness

 • GPI-10 Terminal area design and management

 • GPI-11 RNP and RNAV SIDs and STARs

 • GPI-12 Functional integration of ground systems with airborne systems

 • GPI-13 Aerodrome design and management

 • GPI-14 Runway operations

 • GPI-15 Match IMC and VMC operating capacity

 • GPI-16 Decision support systems and alerting systems

 • GPI-17 Data link applications

 • GPI-18 Aeronautical information

 • GPI-19 Meteorological systems

 • GPI-20 WGS-84 The implementation of WGS-84 by all States.

 • GPI-21 Navigation Systems

 • GPI-22 Communication infrastructure

 • GPI-23 Aeronautical radio spectrum

Агаарын навигацийн үйлчилгээний газрын зүгээс олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа нийт 23 төсөл хөтөлбөрөөс 8 хөтөлбөрийг Монгол улсын агаарын зай болон Иргэний нисэхийн салбарт нэвтрүүлэхээр амжилттай ажиллаж байна


Агаарын замын сүлжил, агаарын хөтөлбөрүүдийг зайн зохион байгуулалт


АГААРЫН ЗАЙН АНГИЛАЛ хөтөлбөрүүдийг

Нисэх буудлуудын аэродром,ойртолтын удирдлагын бүсүүдийг нислэгийн эрчимжилт, тоноглолыг харгалзан C, D ангилалд хуваадаг.

Russia

Mongolia

14600 метрээс дээших агаарын зай буюу “Агаарын хяналтгүй хэсэг “

G ангилал

China

6150 метрээс 14600 метр хүртлэх агаарын зай буюу “Районы нислэгийн хөдөлгөөний хөдөлгөөний удирдлагын хэсэг “

А ангилал

Газрын гадаргаас дээш 6150 метр хүртлэх агаарын зай буюу “Ойртолтын болон аэродромын бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын хэсэг”

С, D ангилал

Бусад агаарын зай

G ангилал


АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ хөтөлбөрүүдийг

4-5

Ээлжээр

24

Цагийн турш

450

oрчим нислэг төлөвлөгдөж

260

орчим нислэг, олон улс болон орон нутгийн хөөрөлт буулт

Эрчим нислэгт нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээгээр ханган ажилладаг.

50


Агаарын навигацийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт

ИНЕГ нь 2013 онд агаарын навигацийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийг шинэчилэх ажлын хүрээнд дараах томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна.

Үүнд:

 • Ажиглалтын радиолокатор /2 иж бүрдэл/

 • Нислэг хөдөлгөөн удирдлагын автомат ажлын байрны техник болон программ хангамж, дууны холболтын систем

 • Хамааралтай ажиглалтын төхөөрөмж ADS-B /5 иж бүрдэл/

 • Баруун 4 аймгийн гэрэл суултын систем

 • Хэрэглээр суулт үйлдэх систем ILS /Чингис хаан ОУБ/

 • Зай хэмжих төхөөрөмж DME

 • Цаг уурын ажиглалтын автомат станц

 • Ойртолтын бүсийн хэт богино долгионы радио станц


Агаарын навигацийн үйлчилгээний дууны системийн ажиллах зарчим

ҮНДСЭН

Сансрын холбооны дамжуулах байгууламж

Сансрын холбооны төв байгууламж

Хэт богино долгионы радиостанц

Оптик холбооны төв байгууламж

Районы нислэгийн удирдлагын төв

Оптик холбооны дамжуулах байгууламж

НӨӨЦ


- ХОЛБОО - САНСРЫН ХОЛБООНЫ ДАМЖУУЛАХ ТӨХӨӨРӨМЖ (VSAT)

1998 оноос хойш ашиглагдаж байгаа сансрын холбооны системийг шинэчилэх ажил хийгдэж байна. Цаашид хуучин сансрын холбооны системийг бүрэн шинэчилэх ажлыг хийж гүйцэтгэх ба нийт 9 байрлалын газрын станцыг шинэчилэх ажил хийгдэнэ.

Хатгал

Улаангом

Их түнэл

Мөрөн

Баян-Өлгий

Ургамал

Булган

Тосонцэнгэл

Ховд

Чойбалсан

Доной

Улаанбаатар

Өндөрхаан

Алтанбулаг

Булган

(Ховд)

Алтай

Арвайхээр

БаруунУрт

Бор Өндөр

Хар хорин

Баянхонгор

Мандалговь

Далан

Сайншанд

Даланзадгад

Сансрын холбооны TerrsaSat 400 станц /22 ш/

Шинээр суурилуулах /9 ш/

Шинээр суурилсан сансрын холбооны станц /16 ш/


ОПТИК ХОЛБООНЫ ДАМЖУУЛАХ ТӨХӨӨРӨМЖ (VSAT)ДАМЖУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖ

ИНЕГ нь 2003 оноос сансрын холбооны дамжуулах байгууламжийн нөөц системийг бий болгох зорилгоор ажиллаж төлөвлөгөө гарган ажиллаж ирсэн ба өнөөгийн байдлаар агаарын навигацийн үйлчилгээний төв болон орон нутгийн 18 байрлал оптик сүлжээнд бүрэн хамрагдаад байгаа бөгөөд 6 байрлалд цаашид оптик дамжууллыг бий болгохоор төлөвлөн ажиллаж байна.

Улаангом

Хатгал

Мөрөн

Хэнгэрэгтэй

Баян-Өлгий

Булган

Ургамал

Тосонцэнгэл

Ховд

Чойбалсан

Улаанбаатар

Өндөрхаан

Доной

Алтанбулаг

Булган

(Ховд)

Алтай

Арвайхээр

БаруунУрт

Бор Өндөр

Баянхонгор

Хар хорин

Мандалговь

Далан

Сайншанд

Даланзадгад

Оптик холбооны дамжуулалтай байрлал

Оптик холбооны дамжуулалгүй байрлал


Хэнгэрэгтэй

Улаангом

Мөрөн

Баян-Өлгий

Тосонцэнгэл

Булган

Ховд

Ургамал

Өндөрхаан

Чойбалсан

Доной

Цэцэрлэг

Улаанбаатар

Булган

(Ховд)

Бор-Өндөр

Алтай

БаруунУрт

Баянхонгор

Арвайхээр

Мандалговь

Далан

Сайншанд

Даланзадгад

Ханбумбат

Агаар газрын холбооны алсын удирдлагатай хэт богино долгионы радио станцнь нийт 20 байрлалд 2 сувгийн 23 иж бүрдэл байна.

Агаар газрын холбооны алсын удирдлагатай хэт богино долгионы радио станц RCAG


 • АГААРЫН УДИРДЛАГАТАЙ ХЭТ БОГИНО ДОЛГИОНЫ РАДИО СТАНЦНАВИГАЦИЙНҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЙГУУЛАМЖУУДЫН БЭЛТГЭЛ ЦАХИЛГААНЫБАЙГУУЛАМЖУУД

Баруун Туруун

Хатгал

Хэнгэрэгтэй

Улаангом

Мөрөн

Баян-Өлгий

Тосонцэнгэл

Булган

Ховд

Ургамал

Өндөрхаан

Чойбалсан

Доной

Цэцэрлэг

Улаанбаатар

Мөнх-Өлзийт

Булган

(Ховд)

Хар Хорин

Бор-Өндөр

Алтай

БаруунУрт

Баянхонгор

Арвайхээр

Мандалговь

Далан

Сайншанд

Даланзадгад

Агаарын навигацийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмжүүдийн бэлэн байдлыг хангахад нийт 87 ширхэг дизель генераторийг ашиглаж байна.


АЖИГЛАЛТЫН УДИРДЛАГАТАЙ ХЭТ БОГИНО ДОЛГИОНЫ РАДИО СТАНЦРАДИОЛОКАТОР

ИНЕГ-ын зүгээс 2008 оноос ажиглалтын радиолокаторийн тоног төхөөрөмжийг нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээнд ашиглаж эхлэх зорилт тавин ажиллаж эхэлсэн. Энэ ажлын хүрээнд Мөрөн, Улаанбаатар, Бор-Өндөр байрлалуудад эхний ээлжийн тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулан Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагад 2012 оны 8 сарын 23-ны өдрөөс албан ёсоор ашиглаж эхэлсэн.

2012 онд хоёрдугаар ээлжийн ажиглалтын радиолокаторийн тоног төхөөрөмжүүдийг Баруун Урт, Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо байрлалд суурилуулан 2013 оны 9 сард үйл ажиллагаанд ашиглахаар төлөвлөж байна.

Улаангом

Мөрөн

Баян-Өлгий

Дадал

Ургамал

Булган

Тосонцэнгэл

Ховд

Өндөрхаан

Чойбалсан

Доной

Цэцэрлэг

Улаанбаатар

Булган

(Ховд)

Алтай

БаруунУрт

Баянхонгор

Арвайхээр

Мандалговь

Далан

Сайншанд

Даланзадгад

2013 онд гуравдугаар ээлжийн ажиглалтын радиолокаторийн тоног төхөөрөмжүүдийг Баянхонгор, Дорноговь байрлалд суурилуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.


Нислэг хөдөлгөөн удирдлагын автомат ажлын байрны техник болон программ хангамж

 • Нислэг хөдөлгөөн удирдлагад ажиглалтын тоног төхөөрөмжийн ашиглаж эхлэхтэй зэрэгцэн автомат ажлын байрны тоног төхөөрөмжийг шинэчилэх ажлыг хийж гүйцэтгэн 2012 оны 8 сарын 23-ны өдрөөс ашиглаж эхэлсэн.

 • Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөн удирдах шинэ байрыг барьж байгуулах ажилтай уялдуулан тус байгууламжийг агаарын навигацийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмжөөр тоноглох зорилгоор 2013 онд нислэг хөдөлгөөн удирдах автоматжуулсан ажлын байрыг дууны холболтын төв системийн хамт суурилуулахаар ажиллаж байна.


Ads b
Хамааралтай ажиглалтын систем буюу ADS-B

Хамааралтай ажиглалтын систем буюу ADS-B системийг үндсэн 3 үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

 • Нэгдүгээр үе шат /Мөрөн, Улаанбаатар, Дорноговь, Булган, Баруун-Урт/

 • Хоёрдугаар үе шат /Баянхонгор, Арвайхээр, Өмнөговь, Өндөрхаан, Дорнод/

 • Гуравдугаар үе шат /Ховд, Алтай, Завхан Ургамал, Баян-Өлгийн, Увс/


Ads b1
Хамааралтай ажиглалтын систем буюу ADS-B

Улаангом

Мөрөн

Баян-Өлгий

Дадал

Ургамал

Булган

Тосонцэнгэл

Ховд

Чойбалсан

Өндөрхаан

Доной

Цэцэрлэг

Улаанбаатар

Булган

(Ховд)

Алтай

БаруунУрт

Баянхонгор

Арвайхээр

Мандалговь

Далан

Сайншанд

Даланзадгад


ГЭРЭЛ СУУЛТЫН СИСТЕМ буюу

Гэрэл суултын системийг 2013 онд Увс, Хөвсгөл, Говь-Алтай, Завхан аймгийн нисэх буудлуудад суурилуулахаар ажиллаж байна.


ГЭРЭЛ СУУЛТЫН СИСТЕМ буюу

Улаангом

Мөрөн

Баян-Өлгий

Дадал

Ургамал

Булган

Тосонцэнгэл

Ховд

Чойбалсан

Өндөрхаан

Доной

Цэцэрлэг

Улаанбаатар

Булган

(Ховд)

Алтай

БаруунУрт

Баянхонгор

Арвайхээр

Мандалговь

Далан

Сайншанд

Даланзадгад

Одоо байгаа

Шинээр суурилуулах


Хэрэглэлээр буулт үйлдэх систем буюу ILS

Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын Хэрэглэлээр буулт үйлдэх системийг 2013 оны 9 сард багтаан шинэчлэнсуурилуулах ажлыг гүйцэттгэж байна.

Чингис хаан ОУБ


DME буюу буюу зай хэмжих төхөөрөмж

 • Ази номхон далайн орнуудын Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа PBN буюу үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийг хэрэгжүүлэх зорилгоор DME станцыг нийт 20 иж бүрдлийг худалдан авч суурилуулахаас 2013 онд 10 DME станцыг суурилуулахаар төлөвлөж байна.

 • 2013 онд суурилагдах DME станцууд нь агаарын замын ачаалал бүхий районд суурилуулагдах ба тус станцыг суурилуулснаар үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийг хэрэгжүүлэх боломж бий болно.


SULOK буюу

ZMHG

NIGOR

SERNA

DARNO

LETBI

NOPUS

Ulaangom

Muren

(ZMUG)

Baruunturuun

(ZMMN)

TOMES

ZMDL

Ulgii

ZMUM

(ZMBT)

Bulgan

(ZMUL)

DORUTL

(ZMBN)

BAGAT

Khovd

Choibalsan

Ulaanbaatar

Tosontsenge

(ZMKD)

ZMTD

(ZMCD)

(ZMUB)

ZMSM

(ZMTL)

URGAM

Baruun-Urt

TEBUS

ZMHH

Donoi (ZMDN)

Underkhaan

(ZMBU)

ZMTM

UNDUR

Morin-

(ZMUH)

Tudevtai

46 48.6N

ZMTG

46 53.4N

Uui

(ZMTD)

97 12.6E

ARGAT

MODUN

92 27.5E

MENOR

ZMHU

SILUS

Altai

Bulgan Sum

DEGIR

ANIKU

Arvaikheer

BayanKhongor

(ZMAT)

(ZMBS)

(ZMAH)

(ZMBH)

POLHO

ZMMG

KENTA

Sainshand

TEKOR

(ZMSH)

NOTE:

DALAN

INTIK

COVERAGE OF DME &

UPDATE AREA

FL=9,000m (20 stations)

LOCATION OF DME STATION

Dalanzadgad

ZMOT

01

ZMAH

11

ZMMG

(ZMDZ)

02

ZMAT

12

ZMMN

03

ZMBN

13

ZMSH

MORIT

LEGEND

04

14

ZMBH

ZMTG

More than two

DME COVERAGE

DME/DME

INTERNATIONAL

05

ZMBU

15

ZMTL

UPDATE AREA

DME/DME

(200 NM)

EN-ROUTE

UPDATE AREA

06

16

ZMCD

ZMUG

AIRPORT OR RCAG SITE

07

17

HMUH

ZMDL

SCALE

REPORTING POINT

08

ZMDN

18

DALAN

0 km

350 km

700 km

ЗАЙ ХЭМЖИХ ТӨХӨӨРӨМЖ (DME)

Мөрөн

Улаангом

Дархан

Дадал

Тосонцэнгэл

Булган

Дорнод

Ургамал

Ховд

Доной

Улаанбаатар

Өндөрхаан

Цэцэрлэг

Баруун-Урт

Алтай

Арвайхээр

Баянхонгор

Мандалговь

Сайншанд

Далан

Даланзадгад

08

19

Morin-Uui

ZMDZ

09

ZMKD

20

URGAM

Шинээр суурилуулах DME станц 2013 онд Булган, тосонцэнгэл, доной, цэцэрлэг, арвайхээр, даланзадгад, мандалговь, өндөрхаан, далан, баруун-урт

Одоо байгаа DVOR/DME станц 2 дугаар ээлжинд Улаангом, Ховд, Ургамал, Баянхонгор, Далан, Дорнод


ЗАЙ ХЭМЖИХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН СУУРИЛУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ /2013 ОНД НИЙЛҮҮЛЭГДЭХ/

Улаангом

Мөрөн

Баян-Өлгий

Дархан

Түдэвтэй

Дадал

Булган

Ургамал

Ховд

Тосонцэнгэл

Өндөрхаан

Чойбалсан

Доной

Цэцэрлэг

Улаанбаатар

Булган

(Ховд)

Арвайхээр

Алтай

БаруунУрт

Баянхонгор

Хар хорин

Мандалговь

Далан

Сайншанд

Даланзадгад

Шинээр суурилуулах DME станц

ARM-150NDB / 12 ширхэг

Суурилуулагдсан DVOR/DME станц

ПАР-10 NDB / 5 ширхэг / шинэчилэх

DME/NDB төлөвлөлт


ШАЛГАЛТЫН НИСЛЭГ, СУУРИЛУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ /

НИСЛЭГИЙН ЖУРАМ

 • Нислэгийн журам зохиолт

 • Агаарын навигацийн үйлчилгээний чиглүүлэх радио

 • станцыг ашиглан А/В ангиллын агаарын хөлөг

 • хэрэглэлээр оролт үйлдэх нислэгийн журам 4,

 • С ангиллын агаарын хөлөг хэрэглэлээр оролт үйлдэх

 • нислэгийн журам 2

 • Шалгалтын нислэг

 • Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус, тусгай зориулалтын нийт 11

 • шалгалтын нислэгийн үйл ажиллагааг 112 цагийн

 • багтаамжтайгаар гүйцэтгэлээ


НИСЭХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ СУУРИЛУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ /

“INTERNET SELF BRIEFING”

2013.06.01

ӨДРӨӨС ЭХЛЭН

ХЭРЭГЛЭГЧ

ИНТЕРНЭТ СҮЛЖЭЭ АШИГЛАЖ

НИСЛЭГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (FPL)дамжуулах

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХОЛБОГДОЛТОЙ МЭДЭЭ дамжуулах

НИСЛЭГИЙН ӨМНӨХ МЭДЭЭЛЛИЙН ТОВХИМОЛ (PIB) бэлдэх


НИСЭХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ СУУРИЛУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ /

АВТОМАТЖУУЛАХ

3

НИСЛЭГИЙНЗУРГИЙН

АВТОМАТЖУУЛАЛТ

2

1

ҮЕ ШАТ

90%

Суурилуулах ажлыг хийгдэж дууссан,

одоо шалгалт, тохируулга хийгдэж байна.


2013 СУУРИЛУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ /он 1-р сар

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН

ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ОЛОН УЛСАН БАЙГУУЛЛАГА

“GOSGAP”

НИСЭХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

АНХАН ШАТНЫ

ОЛОН УЛСЫН

СУРГАЛТ

УЛААНБААТАР

ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН


Шинэчлэлийн ажлууд СУУРИЛУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ /

Бодит ажиглалтын системийг нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээнд ашигласнаар, Хэвтээ зайчлалыгбагасгаж агаарын зайн нэвтрэн өнгөрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлнэ.

2012 оноос өмнө 150 км буюу 10 минут

Хэвтээ зайчлал


2012 СУУРИЛУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ /онд 90 км

2012 оноос өмнө 150 км

2014 онд 30 км


Шинэчлэлийн ажлууд СУУРИЛУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ /

 • Агаарын навигацийн үйлчилгээний чиглэлийн хүний нөөцийн чадамжийг дээшлүүлэх

  • Хүний нөөцийг сонгох шалгаруулах

  • Сургах, дадлагжуулах


Шинэчлэлийн ажлууд СУУРИЛУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ /

 • Агаарын тээвэрлэгчидтэй хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

  • Эдийн засгийн үр ашигтай

  • Аюулгүй ажиллагааг дээшлүүлэх

  • Техник технологийн шинэчлэлтийг агаарын тээвэрлэгч нарын хэрэгцээ шаарддлагатай уялдуулах


ОЙРЫН ҮЕД ШИЙДВЭРЛЭХ АСУУДАЛ СУУРИЛУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ /

 • Хүний нөөцийг бэлтгэх, чадваржуулах сургалтын чанарыг олон улсын стандартанд хүргэх

 • Цаг уурын мэдээллийн үйлчилгээний харьяалалыг зөв оновчтой зохион байгуулах

 • Шинээр агаарын хаалга нээх – БНХАУ-тай хиллэдэг агаарын хаалганы тоог нэмэгдүүлэх


АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА СУУРИЛУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ /


ad