slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
???????? ??????? ??????????? ???????? ???????? PowerPoint Presentation
Download Presentation
???????? ??????? ??????????? ???????? ????????

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

???????? ??????? ??????????? ???????? ???????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 400 Views
 • Uploaded on

Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр. 201 3 оны 09 -р сарын 19 . НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ , ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????? ??????? ??????????? ???????? ????????' - shubha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр

2013оны 09-р сарын 19.

slide2
НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

ИНЕГ-ын Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт, зохицуулалтын газар нь Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хуулийн 8.1, 8.7-д заасны дагуу Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн хяналт, зохицуулалтыг бие даан хэрэгжүүлдэг.

ICAO General Assembly 2010

slide3
Үндсэн үүрэг

Үзлэг шалгалтыг тогтмол хийх, хяналтыг тасралтгүй хэрэгжүүлэх замаар

аюулгүй ажиллагааны стандартуудыг мөрдүүлэх

Иргэний агаарын тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэх болон иргэний нисэхийн

үйлчилгээний байгууллага, хувь хүн болон иргэний нисэхэд ашиглах

бүтээгдэхүүнд зөвшөөрөл, гэрчилгээ олгох, хяналт тавих

Салбарын хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, Иргэний нисэхийн

байгууллага, ажилтнуудад ИН-ийн хууль, дүрмийг дагаж мөрдөхөд нь дэмжлэг

туслалцаа үзүүлэх, мэдээллээр хангах, дүрмийн боловсруулалтын тухай

сурталчилгаа хийх

Иргэний нисэхийн хууль, дүрэм журам зөрчигчдөд хууль тогтоомжийн дагуу

хариуцлага хүлээлгэх

Агаарын хөлгийг Монгол улсын иргэний агаарын хөлгийн бүртгэлд бүртгэх,

бүртгэлээс хасах үйл ажиллагаа

slide4
Эрх, зүйн орчин

ЧИКАГОГИЙН КОНВЕНЦ

ИКАО-гийн стандарт, практик зөвлөмжүүд

Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай хууль

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

Иргэний нисэхийн улсын хяналтын дүрэм

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН БАГЦ ДҮРМҮҮД

Техникийн стандарт, заавар, журам (ИНЕГ-ын дарга)

Үйл ажиллагааны зааврууд

Олон улсын

эрх зүй

Бодлого ба эрх зүйн

түвшин

Үндэсний

эрх зүй

Үйл ажиллагааны

түвшин

Агаарын навигацын үйлчилгээ, Нисэх буудал

Агаарын тээвэрлэгчид

Иргэний нисэхийн бусад

байгууллагууд

 • Аэродромын гэрчилгээ
 • Үйл ажиллагааны заавар
 • Аюулгүй байдлын хөтөлбөр
 • Aгаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ
 • Нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ
 • Үйл ажиллагааны зааврууд
 • Гэрчилгээ
 • Үйл ажиллагааны заавар
slide7
Мэргэжлийн үнэмлэх эзэмшигч

ИНД

66

ИНД

61, 63

ИНД

65

ИНД

67

ICAO General Assembly 2010

slide8

Баримт бичгийн

хяналт

Гэрчилгээжүүлэлт

Төлөвлөгөөт

бус үзлэг

шалгалт

Төлөвлөгөөт үзлэг шалгалт

Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт

Аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдлын

шаардлагын хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг

дараах хэлбэрээр хэрэгжүүлдэг

slide9

1-р үе шат

Төлөвлөлт

(жилээр/

сараар)

4-р үе шат

Гүйцэтгэлийн

үзлэг шалгалт

2-р үе шат

Аудит, үзлэг

шалгалт

3-р үе шат

Залруулах

арга хэмжээ

(Албадлага)

Хяналтын аргачлал
slide10
Аюулгүй ажиллагааны тухай ойлголт
 • Осол /ноцтой зөрчил/ огт гарахгүй байна гэж байхгүй.
 • Хамгийн боловсронгуй урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг авсан ч алдаа гарсаар л байх болно.
 • Хүний үйл ажиллагаа, хүний бүтээсэн ямар ч тогтолцоо огт аюул эрсдэлгүй, үйл ажиллагааны алдаагүй байх баталгаа байхгүй
 • Хяналттай аюулгүй ажиллагааны эрсдэл, хяналттай алдаа нь аюулгүй тогтолцоонд байж болох бүрэлдэхүүн юм
doc 9859
Аюулгүй ажиллагааны тодорхойлолт (Doc 9859)
 • Аюулгүй ажиллагаа гэдэг нь тухайн улсын иргэнд болон өмч хөрөнгөнд учирч болзошгүй аюулыг тодорхойлох тасралтгүй үйл явц болон эрсдлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх замаар аюулыг байж болох түвшинд хүртэл бууруулах, эсхүл энэхүү түвшинд хадгалах байдал юм.
slide12
Аюулгүй ажиллагаа
 • Ослоос урьдчилсан сэргийлэх уламжлалт хандлага
  • Үр дагаварт анхаарал хандуулах
  • Ажилтнуудын аюултай үйл ажиллагаа
  • “Аюулгүй ажиллах”-д алдаа гарах тохиолдолд буруутгах/шийтгэх хандлага
  • Зөвхөн мэдэгдэж байгаа аюулгүй ажиллагаанд нөлөөлөх асуудалд анхаарал хандуулах
  • Хууль, дүрэмд нийцүүлэх
 • Доорхи асуултын хариуг олоход чиглэсэн:
 • Гэвч дараах асуултыг хариуг олохгүй байна

Хэзээ болсон?

Юу болсон?

Хэн буруутай?

Яагаад?

Хэрхэн сэргийлэх вэ?

slide13
Осол, зөрчлийн шалтгааны ерөнхий зураглал

Байгууллага

Хүмүүс

Ажлын байр

Удирдлагын шийдвэр болон үйл ажиллагааны процессууд

Ажиллах нөхцөл

Алдаа хийх болон зөрчил гаргах

Харилцан хамаарлын далд холбоо

slide14

Үр дүнд тулгуурласан арга /Реактив/

  • Болж өнгөрсөн осол, зөрчлийн дараа арга хэмжээ авах

Нөхцөл байдалд тулгуурласан арга /Проактив/

Байгууллагын үйл ажиллагаанд судалгаа хйиснээр Аюулгүй ажиллагааны эрсдлийг тодорхойлон арга хэмжээ авах

Урьдчилан сэргийлэх арга /Предиктив/

Ирээдүйд тулгарч болзошгүй бэрхшээлийг тодорхойлохдоо одоо явагдаж байгаа энгийн үйл ажиллагааны биелэлтэнд анхаарал хандуулах

slide15
Аюулгүй ажиллагааны стратеги

Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын түвшингүүд

Дунд

Бага

Өндөр

Предиктив

Проактив

Реактив

Реактив

Үзүүлэлтэнд

сууриласан

хяналт

Осол зөрчлийн

тайлан

Нисэхийн

аюулгүй

ажиллагааны

мэдээлэл

Аудит

Маш өндөр үр дүнтэй

Өндөр үр дүнтэй

Үр дүнтэй

Хангалтгүй

HAZARDS

a ssp
Aюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр (SSP)
 • Аюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр (SSP) нь гишүүн улсыг аюулгүй ажиллагааны стратегийн шийдвэр гаргуулахыг дэмжих үйл ажиллагааны тогтолцоо юм.
 • Аюулгүй ажиллагааны шийдвэр гарсаны дараа түүнийг дараах арга замаар хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
  • Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт
  • Ажилтны үнэмхжүүлэлт болон сургалт
  • Осол зөрчлийн шинжлэн шалгах ажиллагаа
  • Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж гаргах гэх мэт.

SSP

SMS

slide17

Aюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр (SSP)

Өгөгдөл

Гаралт

SMS/SSP

 • Мэдээлэл
 • Үйл ажиллагааны
 • Санхүүгийн
 • Боловсон хүчний
 • Эрх зүйн
 • ...

Шийдвэр

 • Гүйцэтгэлийн хөтөлбөрүүд
 • CFIT/ALAR/TEM
 • Зурвасны аюулгүй
 • ажиллагаа
 • Хяналт
 • Ослын шинжилгээ...
a ssp1

SSP

SMS

Aюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр (SSP)
 • Аюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр (SSP) нь дараах зүйлсийг тогтооно. Үүнд:
  • Аюулгүй ажиллагааны зарчмуудыг хэрэгжүүлэх гишүүн орны байр суурь, мөнэрсдлийн удирдлагын тогтолцоо, аюулгүй ажиллагааны баталгаажуулалт, хүлээх үүрэг хариуцлагуудыг тодорхойлох

Улс

Үйлчилгээ

үзүүлэгч

a ssp2
Aюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр (SSP)

State

 • Аюулгүй ажиллагааг дэмжих
 • Аюулгүй ажиллагааны бодлого ба зорилт
 • Аюулгүй ажиллагааг дэмжих
 • Аюулгүй ажиллагааг дэмжих
 • Аюулгүй ажиллагааны баталгаажуулалт(SA)
 • Аюулгүй ажиллагааны эрсдлийн
 • удирдлага (SRM)
 • Аюулгүй ажиллагааг дэмжих
a ssp3
Aюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр (SSP)

Аюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр (SSP)-н бүрэлдхүүн хэсгүүд

Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо (SMS)-нбүрэлдхүүн хэсгүүд

 • Аюулгүй ажиллагааны талаар баримтлах бодлого болон зорилт
 • Аюулгүй ажиллагааны эрсдлийн удирдлага
 • Аюулгүй ажиллагааны баталгаажуулалт
 • Аюулгүй ажиллагааг дэмжих
 • Төрөөс аюулгүй ажиллагааны талаар баримтлах бодлого болон зорилт
 • Төрийн аюулгүй ажиллагааны эрсдлийн удирдлага
 • Төрийн аюулгүй ажиллагааны баталгаажуулалт
 • Төрөөс аюулгүй ажиллагааг дэмжих
slide21
Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо

Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд нь Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх шаардлагатай

 • Хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалтын

байгууллага /сургалтын явцад

аюулгүй ажиллагааны эрсдлийн

талаар мэдээлэл өгөх/

2. Агаарын тээвэрлэгч байгууллагууд

3. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн техник

үйлчилгээний байгууллагууд

 • Агаарын хөлгийн загвар

болон/эсхүл агаарын хөлгийг

үйлдвэрлэгч байгууллагууд

5. Агаарын хөдөлгөөний

үйлчилгээний байгууллагууд

6. Гэрчилгээжсэн аэродромууд

a ssp4
Aюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр (SSP)

Төр

Үйлчилгээ үзүүлэгч

 • Гишүүн орон нь аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлийн хүлээн зөвшөөрөгдөх түвшинд (ALoS) хүрэхийн тулд Аюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр (SSP)-ийг хэрэгжүүлэх ёстой.
 • Гишүүн орон нь үйлчилгээний байгууллагуудыг дараах шаардлагуудыг хангасан safety management system (SMS) хэрэгжүүлж ажиллахыг шаардана. Үүнд:
  • Аюул эрсдлийг илрүүлэх;
  • Аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлийн хяналтын явцад засан залруулах арга хэмжээ авах
  • Түүнийг хянах, баталгаажуулах, аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлийг тооцох
  • Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог сайжруулах зорилт тавин ажиллах
a ssp5
Aюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр (SSP)

Гүйцэтгэл

ALoS

Аюулгүй

ажиллагааны

гүйцэтгэл

Нөхцөл

SSP

SMS

slide24

Аюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга замууд

  • Эрх зүйн зохицуулалт
  • Сургалт
  • Аргачлал, технологи

Аргачлал, технологи

Эрх зүйн зохицуулалт

Сургалт

slide25
Осол, зөрчлийн шалтгааны ерөнхий зураглал

Байгууллага

Хүмүүс

Хамгаалалт

Ажлын байр

Удирдлагын шийдвэр болон үйл ажиллагааны процессууд

Ажиллах нөхцөл

Алдаа хийх болон зөрчил гаргах

Дүрэм журам заавар

Сургалт

Технологи

a ssp6
Aюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр (SSP)

Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт зохицуулалтыг олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын стандарт, зөвлөмжид нийцүүлэн SSP хөтөлбөр гарган түүний дагуу ажиллана.

a ssp7
Aюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр (SSP)
 • Аюулгүй ажиллагааг байнга сайжруулахын тулд шаардлага бүхий гадны байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллах
 • Хөтөлбөрийг иргэний нисэхийн үйл ажиллагааны хэмжээ, цар хүрээнд нийцүүлэн Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын зөвлөмж болгосны дагуу 4 үе шаттай хэрэгжүүлнэ
slide28
ИКАО-с барьж байгаа бодлого
 • Тавигдах шаардлага
  • Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын стандарт/ Хавсралт 19 болон бусад зааварчилгаа баримтуудын шаардлагыг хангах
  • Олон улсын нисэхийн аюулгүй ажиллагааны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах
  • Нэгдсэн аюулгүй ажиллагааны хандлагын судалгаа болон мэдээлэх тогтолцоотой болох
  • Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр болон Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх ажлыг дэмжих

ICAO General Assembly 2010