De eerste mensen - PowerPoint PPT Presentation

de eerste mensen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De eerste mensen PowerPoint Presentation
Download Presentation
De eerste mensen

play fullscreen
1 / 37
De eerste mensen
110 Views
Download Presentation
russell-lloyd
Download Presentation

De eerste mensen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De eerste mensen Van oerwoudbewoner tot boer

 2. De eerste mensen gebruikten stenen en stokken als werktuigen. Er werd vooral fruit en noten gegeten Mensen in de oudheid

 3. Op een gegeven Moment werden dierenhuiden gebruikt om warm te blijven. De mens veranderde langzaam

 4. Vuur Mensen ontdekten, dat vuur na een blikseminslag meegenomen kon worden. Ze vonden het een ‘vuurbeest’, dat ze steeds hout moesten voeren.

 5. Vuur= warmte + veiligheid + eten + licht • Ze ontdekten, dat vuur voor veel dingen gebruikt kon worden. Het werd daardoor steeds belangrijker.

 6. Speren • ‘Toevallig’ ontdekten ze dat vuur harde punten aan hout maakt.

 7. Zelf vuur maken • Eerst met ‘vuurstenen’. • Later met pyriet en ijzersteen • Vuurboog: probeer maar eens

 8. Neanderthaler

 9. Verschil tussen toen en nu

 10. Het bewerken van een vuursteen

 11. Verzamelaars • Verzamelaars: wortels; vruchten; noten; graszaden, enz.

 12. Ook jagers • Jagers: paarden; wolharige neushoorns; mammoeten; runderen; enz. Filmpje

 13. Sjamaan • Veel groepen hadden een ‘wijze’ man of sjamaan: • Film sjamaan

 14. Nomaden • De verzamelaars en jagers trokken steeds verder en hadden geen vaste huizen. • 40.000 jaar geleden

 15. Boeren • Boeren bleven op 1 plaats: vaste huizen en landbouw en veeteelt. filmpje

 16. Hoe weten we dit alles?? • Paalsporen • Graven • Potscherven • Grottekeningen • Opgravingen:

 17. Paalsporen • Let op de verkleuringen:

 18. Grottekeningen

 19. Potten of keramiek • Stukken pot zijn gevonden met speciale versieringen.

 20. Graven • Mensen werden op verschillende manieren begraven of verbrand.

 21. Hunebedden • Vooral in Nederland en Denemarken lagen ‘zwerfstenen’. Film

 22. Trechterbekervolk=Hunebedbouwers

 23. 5000 jaar geleden Vooral in Drente Deze boeren verbouwden graan (tarwe, gerst en vlas) en lieten hun vee in de drassige beekdalen grazen. Ze bezaten ossen, koeien, geiten, schapen en varkens. Kippen hadden ze niet maar wel honden. Trechterbekervolk: boeren

 24. De bouw (film ‘de bouw’)

 25. Dorp van de Hunebedbouwers in de Steentijd

 26. Boeren • Boeren hadden vaste huizen. • Ingewikkelder manieren van begraven. • Bewerkten het land i.p.v. zoeken. • Hielden dieren i.p.v. jagen. • Hadden meer tijd voor ‘uitvindingen’. • Bleven steeds op 1 plaats wonen.

 27. Urnenvelden (bronstijd)

 28. Urn uit Oss

 29. Ötzi • Ötzi In het ijs gevonden in de bergen! 5300 jaar geleden (3300 jaar voor Christus!) Film1 • Film2 • Film3 • Film4

 30. Einde