Download
gospodinjsko tehni ki dan 8 razreda n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GOSPODINJSKO - TEHNIŠKI DAN 8. RAZREDA PowerPoint Presentation
Download Presentation
GOSPODINJSKO - TEHNIŠKI DAN 8. RAZREDA

GOSPODINJSKO - TEHNIŠKI DAN 8. RAZREDA

238 Views Download Presentation
Download Presentation

GOSPODINJSKO - TEHNIŠKI DAN 8. RAZREDA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. GOSPODINJSKO - TEHNIŠKI DAN 8. RAZREDA JABOLKO - KRALJ SADEŽEV 4. 11. 2009

  2. Razlogi za tehniški dan • Shema šolskega sadja • promocija sadja • spodbujanje učencev k večjemu uživanju sadja • medpredmetno povezovanje

  3. SKUPINA – UČILNICA ZA KEMIJO IN GOSPODINJSTVO (učiteljica Pavlina Zorman) • priprava jabolčne marmelade • priprava jabolčnega džema • priprava jabolčne pite • spoznavanje domačih sort jabolk

  4. 2. SKUPINA – UČILNICA ZA KEMIJO IN GOSPODINJSTVO (učiteljica Urška Beznik) • priprava jabolčnega nektarja, kisa • priprava jabolčne marmelade • izdelki iz jabolk - pecivo • spoznavanje domačih sort jabolk

  5. 3. SKUPINA – LIKOVNA UČILNICA (učiteljica Nada Hodnik) • risanje tihožitja z jabolki na platno z akrilnimi barvami • spoznavanje domačih sort jabolk

  6. 4. SKUPINA – SLOVENŠČINA(učiteljica Marija Helena Logar) • spoznavanje literarnih del, ki opisujejo sadež jabolko • sestavljanje pesmi o jabolku • oblikovanje napisov s kaligrafsko pisavo za sadne izdelke • priprava dramskega nastopa na temo jabolka • spoznavanje domačih sort jabolk

  7. 5. SKUPINA – RAČUNALNICA(učitelj pripravnik Robert Čuk) • pomoč pri oblikovanju pokrovčkov za sadne izdelke • izdelava naslova Jabolko - kralj sadežev • iskanje domačih sort jabolk prek svetovnega spleta • dokumentiranje tehničnega dneva s fotoaparatom

  8. KONČNI IZDELKI