Download
prvi roditeljski sastanak v a razreda n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prvi roditeljski sastanak V. a razreda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prvi roditeljski sastanak V. a razreda

Prvi roditeljski sastanak V. a razreda

1039 Views Download Presentation
Download Presentation

Prvi roditeljski sastanak V. a razreda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prvi roditeljski sastanak V. a razreda Zagreb, 6. rujna 2012. g. Razrednik: Zoran Čorkalo, prof.

 2. Dnevni red: • V. a razred • Kalendar za 2012./ 2013. šk. god. • Kućni red Škole • Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju • Pedagoške mjere • Razno

 3. 1. V. a razred • V. a razred broji 20 učenika (12 dječaka i 8 djevojčica) • šestero novih učenika (rodni list i svjedodžba) • raspored sjedenja unaprijed je utvrđen (razrednik, predmetni učitelj)

 4. 2. Kalendar za 2012./ 2013. šk. god. Nastava je počela 3. IX. 2012. g., a završava 14. VI. 2013. g. • 1. pol.: od 3. IX. do 21. XII. 2012. • 2. pol.: od 14. I. do 14. VI. 2013.

 5. zimski odmor: od 24. XII. 2012. do 11. I. 2013. • proljetni odmor: od 25. III. 2012. do 29. III. 2013. (30. – subota, 31. – nedjelja, 1. IV. – Uskrsni ponedjeljak) • ljetni odmor počinje 17. VI. 2013. (tj. posljednji dan nastave je 14. VI. u petak)

 6. Praznici i blagdani: • 8. X. 2012. Dan neovisnosti (ponedjeljak) • 1. XI. 2012. Svi sveti (četvrtak) • 1. IV. 2013. Uskrsni ponedjeljak • 1. V. 2013. Međ. praz. rada (srijeda) • 30. V. 2013. Tijelovo (četvrtak)

 7. Terenska nastava, projekti, integrirana nastava … • u listopadu: posjet zoološkom vrtu, posjet Zvjezdarnici, Dani zahvalnosti za plodove zemlje • u studenom: Dan sjećanja na Vukovar • u prosincu: Dan Ivana Gundulića, Božićna priredba

 8. u veljači: Valentinovo, Poklade • u travnju: Dan planeta Zemlje • u svibnju: Majčin dan, Dan grada Zagreba, Dan škole, terenska nastava – Trakošćan • tijekom godine: kazališta, kino, izložba i dr.

 9. ove godine započinjemo projekt – Nagrađivanjem do boljeg odnosa prema nastavi • svaki će učitelj pratiti rad i ponašanje učenika u okviru razreda • razredi koji budu najuspješniji u zadovoljavanju postavljenih kriterija bit će nagrađeni mjesečno, polugodišnje i godišnje (odlaskom u kino, organiziranjem nastavnog dana prema želji učenika, odlaskom na izlet i sl.)

 10. ove ćemo godine započeti s projektom Upoznajem Zagreb • projekt će se provoditi više nastavnih godina • ove ćemo se školske godine baviti Lenucijevom potkovom • učenici će se podijeliti po interesnim skupinama koje će voditi predmetni učitelji • projekt završava krajem školske godine prezentacijom rada grupe

 11. 3. Kućni red Škole • vrata škole zaključavaju se u 8 h • učenik koji zakasni čeka početak idućeg sata (u predvorju) • učenici za vrijeme velikog odmora ne smiju izlaziti izvan školskog dvorišta

 12. učenici koji ne pohađaju izbornu nastavu ne smiju za njena trajanja napustiti školsku zgradu, već u predvorju škole čekaju početak idućeg sata • učenici su dužni nositi posebnu obuću za boravak u školi • strogo je zabranjeno korištenje mobitela i ostalih uređaja za vrijeme trajanja nastave

 13. učenik ne smije napustiti nastavu bez odobrenja učitelja • u slučaju dogovorenog odlaska liječniku tijekom nastave, učenik o tome donosi pismenu obavijest roditelja • ukoliko je učenik bolestan, roditelj o tome obavještava razrednika, a po povratku s bolovanja donosi liječničku ispričnicu

 14. roditelj može opravdati izostanak učenika do tri dana (usmeno ili pismeno) • dozvolu za izostanak s nastave do tri dana daje razrednik, do 10 dana ravnateljica, više od 10 dana Učiteljsko vijeće (uz pismenu molbu roditelja)

 15. 4. Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju • roditelj ima obvezu pratiti učenikovo pohađanje nastave, njegov rad i napredovanje te pomagati razredniku u rješavanju učenikovih teškoća • roditelj ima pravo biti izvješćivan, usmeno i pismeno, o redovitosti pohađanja nastave, radu, zalaganju, uspjehu i vladanju svoga djeteta

 16. razrednik je obvezan izvješćivati roditelja na individualnim razgovorima i roditeljskim sastancima o učenikovom radu, zalaganju, uspjehu, vladanju i izostancima najmanje četiri puta u nastavnoj godini • ako roditelj ne dolazi na individualne razgovore i sastanke razrednik je dužan pravodobno napismeno izvijestiti roditelja o učenikovim teškoćama ili neuspjehu

 17. usmeno provjeravanje i ocjenjivanje učenikova znanja provodi se, u pravilu, na svakom satu, bez najave • u jednom danu učenika se može usmeno provjeravati iz najviše dva premeta, odnosno iz jednog predmeta u danu kad piše pismenu provjeru

 18. u jednom tjednu pismeno se može provjeravati i ocjenjivati znanje učenika najviše četiri puta • u jednom danu pismene se provjere mogu provoditi iz jednog predmeta

 19. 5. Pedagoške mjere Pohvale i nagrade • učenici koji se ističu u radu, vladanju te aktivnostima u školi i izvan nje

 20. Kazne • opomena (do 10 neopravdanih; izriče je razrednik) • ukor (od 11 do 20 neopravdanih; izriče je Razredno vijeće) • strogi ukor (od 21 do 40 neopravdanih; izriče je Učiteljsko vijeće)

 21. svaka pedagoška mjera – kazna izriče se rješenjem o izrečenoj pedagoškoj mjeri • na rješenje o izrečenoj pedagoškoj mjeri roditelj ima pravo žalbe • prije izricanja pedagoške mjere razrednik je dužan informirati roditelje o učenikovim teškoćama

 22. pedagoške mjere ne navode se u svjedodžbu, već u ostalu pedagošku dokumentaciju • ocjene iz vladanja su: loše, dobro, uzorno • ukoliko učenik dobije pedagošku mjeru – kaznu, ocjena iz vladanja se smanjuje

 23. 6. Razno • Informacije za roditelje • Udžbenici za nastavu • HRVATSKI JEZIK 5, udžbenik hrvatskog • HRVATSKI JEZIK 5, radna bilježnica • RADOST ČITANJA 5, čitanka • RADOST ČITANJA 5 radna bilježnica za književnost i lektiru

 24. Izvannastavne aktivnosti • lutkarska grupa • Dopunska nastava • Učenici – putnici • učenici koji putuju do škole više od 3 km • Izabrati predstavnika roditelja u Vijeće roditelja i zamjenika (predstavnik roditelja 5. a razreda je gospodin Aleksandar Brkljač, a zamjenica je gospođa Tanja Potkonjak-Kolumbić)

 25. Garderobni ormarići • 150 kn • Prehrana u školskoj kuhinji • doručak: 3, 5 kn • ručak: 6, 5 kn • rješenja o dječjem doplatku

 26. svaku promjenu javiti razredniku ili u računovodstvo (krajem mjeseca za idući mjesec) • Osiguranje učenika • Croatia osiguranje – godišnja premija iznosi 30 kn • Izborna nastava: njemački, vjeronauk, informatika • ispis, odnosno upis, moguć je do kraja rujna uz pismenu molbu Učiteljskom vijeću

 27. Modra lasta • pretplata za 1. polugodište iznosi 70 kn • Projekt »Škole za Afriku« • Unicefov projekt kojim se želi omogućiti djeci Afrike pravo na obrazovanje

 28. u njemu će sudjelovati svi razredi kroz razne aktivnosti koje će se organizirati tijekom cijele školske godine • cilj je prikupljanje novčanih sredstava kojima bi se omogućilo djeci Afrike pravo na obrazovanje

 29. Anketni listići • Kontakti: • mobitel: 098 223 866 • mail: zoran.corkalo@skole.hr • internetska stranica: http://www.os-igundulica-zg.skole.hr/skola/djelatnici/zoran_corkalo