geometrija u kristalima n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
GEOMETRIJA U KRISTALIMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 71

GEOMETRIJA U KRISTALIMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 405 Views
 • Uploaded on

GEOMETRIJA U KRISTALIMA. GEOMETRIJA U KRISTALIMA. Prezentaciju pripremio: Filip Korona, učenik II razreda Gimnazije Jurja Barakovića Mentorica: Ružica Milošević, profesorica kemije. Pripremio: Filip Korona , Gimnazija Jurja Barakovića u Zadru. Čvrste tvari.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GEOMETRIJA U KRISTALIMA' - obert


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
geometrija u kristalima

GEOMETRIJA U KRISTALIMA

GEOMETRIJA U KRISTALIMA

Prezentaciju pripremio:

Filip Korona, učenik II razreda Gimnazije Jurja Barakovića

Mentorica:

Ružica Milošević, profesorica kemije

 • Pripremio:
 • Filip Korona , Gimnazija Jurja Barakovića u Zadru
vrste tvari
Čvrste tvari
 • Amorfne tvari nemaju pravilnu unutarnju građu, nemaju određeno talište, već pri zagrijavanju postupno mekšaju dok se ne rastale – primjerice staklo i vosak
 • Kristali imaju pravilnu unutarnju građu i točno određeno talište – primjerice kvarc, SiO2.

Struktura stakla

Kristalna struktura SiO2

to je kristal
Što je kristal?
 • Kristal je geometrijsko tijelo pravilne unutarnje građe, omeđeno plohama.
 • Kristali imaju tri vrste elemenata simetrije koje možemo zapaziti kako u njihovoj strukturi, tako i po vanjskom obliku. To su ravnina simetrije, os simetrije i središte simetrije.
elementi simetrije kristala
Elementi simetrije kristala
 • Ravnina simetrije je zamišljena ravnina koja dijeli kristal na dvije zrcalno jednake polovine. Broj ravnina simetrije u pojedinim vrstama kristala je različit.
elementi simetrije kristala1
Elementi simetrije kristala
 • Os simetrije je zamišljeni pravac koji prolazi središtem kristala i oko kojeg možemo zakretati kristal za određeni broj stupnjeva da dođe u položaj jednak početnom položaju.
elementi simetrije kristala2
Elementi simetrije kristala
 • Središte simetrije je zamišljena točka unutar kristala koja je jednako udaljena od dvije nasuprotne, istovrsne i paralelne plohe.
o kristalima
O kristalima
 • Pravilan raspored građevnih elemenata u kristalu možemo pokazati modelom prostorne rešetke
 • Za kristale je karakterističan najmanji dio koji se periodički ponavlja u prostoru i zove se elementarna ćelija kristalne rešetke
 • Svaka elementarna ćelija određena je bridovima i kutovima među njima
 • Bridovi elementarne ćelije predstavljaju koordinatni sustav koji je određen trima kristalografskim osima (a,b i c) i trima pripadnim kutovima između osi (,  i )
kristalni sustavi
Odsječci na osima (ovisno o simetriji) mogu i ne moraju biti jednaki.

Sva tri kuta mogu biti prava

Dva kuta mogu biti prava, a jedan različit

Sva tri kuta mogu biti različita

Kristalni sustavi
kristalni sustavi1
Kristalni sustavi

Danas je poznato oko 3000 minerala kristalne građe, ali po obliku elementarne ćelije svi oni se mogu svrstati u sedam kristalnih sustava:

 • Kubični sustav
 • Tetragonski sustav
 • Rompski sustav
 • Heksagonski sustav
 • Trigonski sustav/romboedarski
 • Monoklinski sustav
 • Triklinski sustav
1 kubi ni sustav1
1. Kubični sustav

Pirit - FeS2

1 kubi ni sustav2
1. Kubični sustav

Još jedan kristal pirita

1 kubi ni sustav5
1. Kubični sustav

Galenit - PbS

1 kubi ni sustav6
1. Kubični sustav

Sfalerit - ZnS

1 kubi ni sustav7
1. Kubični sustav

Halit - NaCl

1 kubi ni sustav8
1. Kubični sustav

još jedan kristal NaCl

1 kubi ni sustav9
1. Kubični sustav

Fluorit – CaF2

1 kubi ni sustav10
1. Kubični sustav

Magnetit – Fe2O3

1 kubi ni sustav11
1. Kubični sustav

Analcim – NaAlSi2O6·H2O

2 tetragonski sustav
Ako su dva odsječka jednaka a treći dulji ili kraći od njih i sva tri kuta prava sustav se naziva tetragonskim.2. Tetragonski sustav
2 tetragonski sustav1
2. Tetragonski sustav

Cirkon – ZrSiO4

2 tetragonski sustav2
2. Tetragonski sustav

Halkopirit – CuFeS2

2 tetragonski sustav3
2. Tetragonski sustav

Urea – CO(NH2)2

2 tetragonski sustav4
2. Tetragonski sustav

Vulfenit – Pb[MoO4]

2 tetragonski sustav5
2. Tetragonski sustav

Vezuvijan – Ca10(Mg,Fe)2Al4[(OH)4|(SiO4)5(Si2O7)2]

3 rompski sustav
3. Rompski sustav

Aragonit –CaCO3

3 rompski sustav1
3. Rompski sustav

Rompski sumpor– S

3 rompski sustav3
3. Rompski sustav

Barit – BaSO4

3 rompski sustav4
3. Rompski sustav

Topaz – Al2SiO4F2

3 rompski sustav5
3. Rompski sustav

Antimonit – Sb2S3

3 rompski sustav6
3. Rompski sustav

Bakrov(II) klorid dihidrat – CuCl2·2H2O

4 heksagonski sustav
4. Heksagonski sustav
 • Ako su dva odsječka jednaka a treći dulji ili kraći od njih i dva kuta prava a treći je 120˚ sustav naziva heksagonskim
4 heksagonski sustav1
4. Heksagonski sustav

Beril – Al2Be3[Si6O18]

4 heksagonski sustav2
4. Heksagonski sustav

Korund – Al2O3

4 heksagonski sustav3
4. Heksagonski sustav

Apatit – Ca5(PO4)3F

4 heksagonski sustav4
4. Heksagonski sustav

Piromorfit - Pb5(PO4)3Cl

5 trigonski romboedarski sustav
5. Trigonski/romboedarski sustav
 • Ako su sva tri odsječka jednaka i svi kutovi jednaki ali n pravi, tada je sustav trigonski ili romboedarski
5 trigonski romboedarski sustav4
5. Trigonski (romboedarski) sustav

Kremen ili kvarc– SiO2

5 trigonski romboedarski sustav5
5. Trigonski (romboedarski) sustav

još jedan kristal kvarca

6 monoklinski sustav
6. Monoklinski sustav
 • Ako su svi tri odsječka različitih duljina i dva kuta prava a treći može biti koji, tada je sustav monoklinski
6 monoklinski sustav1
6. Monoklinski sustav

Gips – CaSO4·2H2O

6 monoklinski sustav2
6. Monoklinski sustav

monoklinski sumpor, S

6 monoklinski sustav3
6. Monoklinski sustav

još jedan kristal gipsa

6 monoklinski sustav4
6. Monoklinski sustav

Arsenopirit – FeAsS

6 monoklinski sustav5
6. Monoklinski sustav

Auripigment – AsS2

6 monoklinski sustav6
6. Monoklinski sustav

Azurit – Cu3 (CO3)2 (OH)2

6 monoklinski sustav7
6. Monoklinski sustav

Još jedan kristal azurita

6 monoklinski sustav8
6. Monoklinski sustav

Malahitit – Cu2 CO3(OH)2

6 monoklinski sustav9
6. Monoklinski sustav

još jedan kristal malahita

6 monoklinski sustav10
6. Monoklinski sustav

Vivijanit – Fe2 (PO4)2·8H2O

6 monoklinski sustav11
6. Monoklinski sustav

Vavelit – Al3(PO4)2(OH)3·5H2O

6 monoklinski sustav12
6. Monoklinski sustav

Volframit – (Fe,Mn)WO4

6 monoklinski sustav13
6. Monoklinski sustav

Epidot – Ca2(Fe,Al)Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH)

6 monoklinski sustav14
6. Monoklinski sustav

Muskovit – KAl2[(OH,F)2|AlSi3O10]

6 monoklinski sustav15
6. Monoklinski sustav

Adular – K[AlSi3O8]

7 triklinski sustav
7.Triklinski sustav
 • Ako su svi odsječci različitih duljina i svi kutovi različiti tada je sustav triklinski
7 triklinski sustav1
7. Triklinski sustav

Modra galica – CuSO4·5H2O

7 triklinski sustav2
7. Triklinski sustav

Još jedan kristal modre galice

7 triklinski sustav3
7. Triklinski sustav

Disten ili kianit - Al2(SiO4)O

7 triklinski sustav4
7. Triklinski sustav

Još jedan kristal distena ili kianita

7 triklinski sustav5
7. Triklinski sustav

Albit - Na[AlSi3O8]

7 triklinski sustav6
7. Triklinski sustav

Još jedan kristal albita

literatura
Literatura

Martin Šoufek: Svijet minerala, Školska knjiga Zagreb i Hrvatski prirodoslovni muzej, 1991. Aleksandra Habuš - Vera Tomašić: OPĆA KEMIJA 1, udžbenik za prvi razred gimnazije, Profil International Zagreb, 6.izdanje, 2012.http://webmineral.com/

ad