upravljanje distribucijom u lancima snabdevanja l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UPRAVLJANJE DISTRIBUCIJOM U LANCIMA SNABDEVANJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
UPRAVLJANJE DISTRIBUCIJOM U LANCIMA SNABDEVANJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

UPRAVLJANJE DISTRIBUCIJOM U LANCIMA SNABDEVANJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 290 Views
 • Uploaded on

ELEKTRONSKI FAKULTET NIŠ. UPRAVLJANJE DISTRIBUCIJOM U LANCIMA SNABDEVANJA. DU Š AN PETROVI Ć 11859 BOJAN BORAKOVIĆ 11446. PROFESOR: MILORAD TO Š I Ć. Distribucija – fizičko kretanje i prenos robe i usluga Cena Specifikacija Vreme isporuke. }. “na vreme i u potpunosti”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UPRAVLJANJE DISTRIBUCIJOM U LANCIMA SNABDEVANJA' - mikaia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
upravljanje distribucijom u lancima snabdevanja

ELEKTRONSKI FAKULTET NIŠ

UPRAVLJANJEDISTRIBUCIJOM U LANCIMA SNABDEVANJA

DUŠAN PETROVIĆ 11859

BOJAN BORAKOVIĆ 11446

PROFESOR:

MILORAD TOŠIĆ

slide2

Distribucija – fizičko kretanje i prenos robe i usluga

 • Cena
 • Specifikacija
 • Vreme isporuke

}

“na vreme i u potpunosti”

 • Važne stavke u tom procesu su:
 • fizička distribucija (physical distribution)
 • strateška udruženja (strategic alliances)
 • upravljanje odnosa sa korisnicima (customer
 • relationships management)
slide3

FIZIČKA DISTRIBUCIJA

Upravljanje, prenos i čuvanje robe od mesta njenog nastanka do mesta potrošnje

Važnost fizičke ditribucije je velika:

- 50% cene proizvoda

- 20% ukupnog bruto prihoda jedne drzave

slide4

U cenu fizičke distribucije ulazi:

- cena transporta

- cena skladištenja

- cena specijalnih zahteva

- osiguranje

- različita oštećenja, kradje...

- finansiranje zahteva

slide5

Komponente upravljanja raspodelom:

- strategija ditribucije (raspodele)

- operacije skladištenja

- upravljanje zalihama

- planiranje transporta

strategija distribucije
STRATEGIJA DISTRIBUCIJE
 • odluka o odredjenim aktivnostima u distribuciji
 • učešće trećeg lica i prednosti učeša

Mogući odnosi prema imovini:

- posedovati imovinu ili deo imovine

- zakupiti ili iznajmiti imovinu

- imovina pod ugovorom

slide7

Strategija distribucije zavisi od:

- ekonomskih faktora

- kanala distribucije i njihovih lokacija

- lokacija uslužnih centara i skladišta

Nedostatci koji se javljaju kod formiranja strategije:

- ne ažuriranje strategije distribucije

- nedostatak kreativnosti i otpornost na promene

- strah od korišćenja više kanala distribucije

kanali distribucije
KANALI DISTRIBUCIJE
 • Aktivnosti i organizacije koje potpomazu razmenu robe izmedju učesinka u lancu snabdevanja
 • Postoje tri tipa kanala distribucije:

- direktni kanali

- indirektni kanali

- dualni sistemi

lokacije postrojenja
LOKACIJE POSTROJENJA
 • Faktori koji utiču na lokaciju postrojenja se dele u
 • tri grupe:
 • faktori cene
 • faktori prihoda
 • lokalni faktori
operacije skladi tenja
OPERACIJE SKLADIŠTENJA

Izračunavanje pozicije paleta

Ocena funkcionalnosti skladišta

Utvrđivanje zahteva

Procena finansijskih mogućnosti

Procena budžeta i troškova

Uvođenje sistema i infrastrukture

Izbor lokacije za skladište

slide15

Plan skladišta uključuje:

- sistem za skladištenje

- sistem za upravljanje

- kvalitet proizvoda

- sistem za bezbednost i kontrolu

upravljanje robom
UPRAVLJANJE ROBOM

Osnovni zadatak: razumevanje različitosti robe

u različitosti funkcija te robe

Troškovi koji javljaju u toku čuvanja robe:

- troškovi koji otpadaju na prostor u kome se

roba čuva

- upravljački troškovi

- troškovi za energiju

slide17

Potraživanje robe od distributera

Distributer naručuje traženu robu

Prodaja robe

Dopremanje robe kod distributera

Prijem robe

Dopremanje robe u skladište

Slanje robe iz skladišta u trgovinski objekat

planiranje transporta
PLANIRANJE TRANSPORTA

Faze planiranja transporta:

- Odabir načina transporta ( drumski, železnički,

rečni, vazdušni, cevovdi...)

- Ruta transporta

- Isporuka

strate ke alijanse
STRATEŠKE ALIJANSE
 • Logistika trećeg lica (3PL)
 • Partnerstvo trgovac-dobavljač (RSP)
 • Integracija distributera (DI)
 • Upravljanje odnosima sa korisnicima (CRM)
pareto abc dijagrami
PARETO (ABC) DIJAGRAMI

Vilfredo Pareto (1848-1923)

slide22

Faze izrade Pareto (ABC) dijagrama:

 • Uočavanje problema koji se analiziraju
 • Sakupljanje podataka za obradu
 • Formiranje tabela sa promenljivama i brojčanim
 • vrednostima funkcija
 • Formiranje ABC dijagrama
 • Crtanje paretove krive
 • Deljenje ordinate na procente
 • Povlačenje odgovarajućih horizintala i vertikala
 • u Pareto dijagramima
slide24

LITERATURA:„Total supply chain management“http://www.e-trgovina.co.yu/dostava/scm_uvod.htmlhttp://www.e-trgovina.co.yu/crm/eccrm_1.htmlhttp://www.infotrends.com/public/Content/MRD/Projectdescriptions/distributionstrategies.htmlhttp://www.knowthis.com/tutorials/principles-of-marketing/distribution-decisions/what-are-channels-of-distribution.htmhttp://www.enotes.com/small-business-encyclopedia/physical-distributionhttp://en.wikipedia.org/wiki/Stock_managementhttp://www.ptt.yu/korisnici/n/s/nseg/2sem.pdf