slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dobrze (jest) słyszeć... PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dobrze (jest) słyszeć...

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Dobrze (jest) słyszeć... - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Dobrze (jest) słyszeć. Słyszeć tzn. cieszyć się w pełni życiem. Opracowała: Beata Skawina. Rok 2003 był rokiem ludzi niepełnosprawnych. Przyczyny głuchoty. GŁUCHOTA DZIEDZICZNA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dobrze (jest) słyszeć...' - micol


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Dobrze

(jest)

słyszeć...

Słyszeć tzn. cieszyć się w pełni życiem

Opracowała: Beata Skawina

przyczyny g uchoty
Przyczyny głuchoty
 • GŁUCHOTA DZIEDZICZNA

Najczęstszą formą głuchoty dziedzicznej jest sytuacja, kiedy rodzice dziecka słyszą, lecz są nosicielami recesywnego genu głuchoty. Część dzieci urodzonych z takiego związku będzie słyszała normalnie, lecz część zostanie dotknięta głuchotą (40-60% wszystkich przypadków głuchoty dziedzicznej).

Ten rodzaj głuchoty będzie tym bardziej prawdopodobny

im bliżej będą spokrewnieni rodzice dziecka.

Upośledzenie słuchu w tym typie głuchoty ma charakter postępujący i może się ujawnić dopiero w wieku szkolnym lub później.

slide4
GŁUCHOTA WRODZONA

spowodowana jest przez:

- choroby matki w czasie ciąży (choroby wirusowe - różyczka. wirus opryszczki, ospy, odry, grypy, świnki, polio, zakażenia kiłą i pierwotniakiem toksoplazmozy; choroby metaboliczne - cukrzyca i choroby nerek).

- czynniki toksyczne działające w czasie ciąży (antybiotyki - streptomycyna, neomycyna, gentamycyna, chinina, sole metali ciężkich, nikotyna, alkohol, narkotyki, niedobór lub nadmiar witamin (np. Witaminy A), promieniowanie Roentgena, długotrwały hałas, na który narażona była matka.

- zaburzenia hormonalne

slide5
GŁUCHOTA NABYTA, którą dzielimy na:

- związaną z okresem okołoporodowym

- związaną z okresem pourodzeniowym

audiogram
AUDIOGRAM
 • Audiogram wykonuje się mierząc ubytek słuchu dla generowanych częstotliwości z zakresu 125 - 10000 HZ.
 • Audiolog robiąc badanie generuje z urządzenia dźwięki odpowiadające w.w. częstotliwościom.
 • Przyjmuje się, że głuchotę oznacza ubytek na poziomie 120 dB.
 • Wartość ubytku słuchu do klasyfikacji uszkodzenia słuchu bierze się z lepszego ucha (tj. ucha mającego mniejszy ubytek słuchu).
 • Dla każdej częstotliwości generowany jest dzwięk o określonej mocy (w przedziale co 10 dB). Gdy osoba badana zareaguje na generowany dźwięk, ustala się jego najmniejszą słyszaną wartość w dB - nazywaną progiem słyszenia dźwięku.
klasyfikacja uszkodze s uchu
Klasyfikacja uszkodzeń słuchu
 • do 20 dB - norma
 • 20 dB - 40 dB - lekkie uszkodzenie słuchu
 • 40 dB - 70 dB - umiarkowane uszkodzenie słuchu
 • 70 dB - 90 dB - znaczne uszkodzenie słuchu
 • 90 dB - 120 dB - głębokie uszkodzenie słuchu
 • powyżej 120 dB - całkowita głuchota
slide8

DZIECKO NIEDOSŁYSZĄCE WŚRÓD DZIECI SŁYSZĄCYCH.

 • Dzieci niedosłyszące ciągle odczuwają swoje ograniczenia. Mają trudności w zrozumieniu innych i dostrzegają, że inni ich nie rozumieją. Budzi to frustracje, zniechęca do mówienia.
 • Dzieci z uszkodzonym słuchem cierpią z powodu niezaspokojonych potrzeb psychicznych. Ich potrzeby nie są inne niż dzieci słyszących. Chcą być akceptowane, chcą czuć zadowolenie i radość. Chcą widzieć w oczach innych uznanie i zadowolenie z tego, że po prostu są.
 • Stosunkowo często u dzieci z wadą słuchu obserwuje się zaburzenia emocjonalne, co wynika właśnie z trudności w kontaktach z otoczeniem.
dziecko niedos ysz ce w r d dzieci s ysz cych
DZIECKO NIEDOSŁYSZĄCE WŚRÓD DZIECI SŁYSZĄCYCH.
 • Dzieci nie(do)słyszące czują się często odrzucone, samotne, inne.
 • Odczuwają lęk, swoją niepełnowartościowość, swoje ograniczenia. Często w szkole czują się lepiej niż we własnej rodzinie. Szkoła jest miejscem, gdzie są rozumiane przez nauczycieli,
 • W szkole i internacie mają swoje koleżanki i swoich kolegów.Także wśród dzieci słyszących.

A co najważniejsze, mogą z nimi porozumieć się.

slide10

Myśl: Kto robi ten hałas?

Jak słyszę?

Gdy fala dźwiękowa dotrze do ucha, pobudza odpowiednie receptory

słuchowe, które przekształcają ją w informację czyli impulsy nerwowe,

które są wzdłuż nerwu słuchowego przenoszone do mózgu.

Mózg przekształca je w doznania określane mianem słyszenia.

impuls nerwowy

fala dźwiękowa

mózg

jak s ysz i m wi
Jak słyszę i mówię?
 • Trudno jest porównać rozwój mowy dziecka słyszącego i dziecka z uszkodzonym słuchem.
 • Poziom rozwoju mowy warunkowany

jest stopniem uszkodzenia słuchu

i wiekiem, w którym nastąpiło

uszkodzenie słuchu.

Im większy stopień uszkodzenia słuchu i wcześniej ono nastąpiło, tym gorzej rozwija się mowa dźwiękowa.

jak s ysz i m wi1
Jak słyszę i mówię?
 • Dziecko z wadą słuchu nie ma kontroli własnego głosu, dlatego mowa jego jest zniekształcona.
 • Dzieci przychodząc do szkoły:

- uczą się prawidłowo oddychać,

- ćwiczą narządy mowy,

- poznają litery, sylaby, słowa

- uczą się funkcjonowania w środowisku osób słyszących

!!! Jednak żadne ćwiczenia artykulacyjno – głosowo – oddechowe nie zastąpią naturalnego etapu rozwoju mowy.

g wne potrzeby dziecka
Główne potrzeby dziecka…
 • Akceptacja jest ważna, ale niewystarczająca, żeby dziecko niepełnosprawne czuło się szczęśliwe.
 • Akceptacja powinna łączyć się z dążeniem do przezwyciężenia bariery komunikacyjnej i społecznej między osobami słyszącymi i słabosłyszącymi
w kontaktach pomi dzy osobami nies ysz cymi a s ysz cymi dominuj
W kontaktach pomiędzy osobami niesłyszącymi a słyszącymi dominują :
 • język dźwiękowy (głośna mowa), przy którym łączy się wykorzystanie resztek słuchu z odczytywaniem z ust,
 • język artykułowany (wyraźna artykulacja bez użycia głosu) odbierany wyłącznie przez odczytywanie z ust,
 • znaki migowe daktylograficzne (alfabet palcowy i znaki liczb),
 • pismo,
 • fonogesty (umowne układy rąk i palców wspomagające artykulację, mające zastosowanie przede wszystkim w dydaktyce),
 • znaki migowe ideograficzne i daktylograficzne w systemie językowo-migowym pełnym (język migany z końcówkami),
 • znaki migowe ideograficzne i daktylograficzne w systemie językowo-migowym użytkowym (język migany bez końcówek lub z końcówkami stosowanymi wybiórczo),
 • zachowania kinetyczne nie będące konwencjonalnymi znakami migowymi (środki niewerbalne, mowa ciała).
 • w praktyce są one ze sobą łączone
slide15

Jak rozmawiać z osobą niedosłyszącą?

W trakcie rozmowy staraj się nie jeść, nie żuć gumy i nie zasłaniaćust,ponieważ zniekształca to twoją wypowiedź.Jeżeli niedosłyszący nie rozumie, co mówisz, nie powtarzaj po raz drugi.

Postaraj się powiedzieć to innymi słowami.

Mów wyraźnie, swoim normalnym tonem. Nigdy nie krzycz.

Staraj się nie staćpodczas rozmowyna tle jasnego światła. Utrudnia toosobie niedosłyszącej odczytanie wyrazu twojejtwarzy i znaczenia gestów.

Zachowuj się naturalnie, nawet, kiedy rozmowa nie idzie zbytłatwo. Odpręż się i bądź sobą.

Każda następna rozmowa z niedosłyszącym będzie łatwiejsza i przyjemniejsza.

slide17

kanały półkoliste

kosteczki słuchowe

małżowina uszna

nerw słuchowy

ślimak

przewód słuchowy

błona bębenkowa

trąbka Eustachiusza

Jak zbudowane jest ucho?

Ucho zbudowane jest z części zewnętrznej (małżowina uszna, przewód słuchowy, błona bębenkowa),środkowej (kosteczki słuchowe, trąbka Eustachiusza) iwewnętrznej (ślimak, kanały półkoliste).

slide18

W jaki sposób mózg przetwarza dźwięki?

Dźwięki są odbierane przez prawą i lewą stronę kory słuchowej w mózgu. Każda ze stron otrzymuje impulsy z obu uszu.

Ośrodki przetwarzające język, znajdujące się w lewej półkuli (poniżej) nadają znaczenie odbieranym impulsom dźwiękowym.

slide19

Kiedy zaczynamy słyszeć?

Już płód włonie matki

słyszy dźwięki.

Zmysł słuchu wykształca się w dwudziestym tygodniu ciąży,

czyli 8 tygodni wcześniej niż wzrok.

Istnieją dowody na to,

że niektóre dzieci

przed urodzeniem rozpoznają

głos swojej matki.

Przed ukończeniem piątego miesiąca niemowlęta są już w stanie rozróżniać dźwięki mowy, co jest niezwykle istotne dla zrozumienia słów.

slide20

Co to jest „efekt cocktail party”?

Człowiek ma umiejętność skoncentrowania się na jednej tylko rozmowie w zgiełku panującym w pomieszczeniu. Fenomen ten zwany jest efektem cocktail party.

Nawet, jeżeli nasz słuch potrafi odgrodzić się od większości dźwięków, nie jest w stanie ignorować takich, które są dla nas istotne. Nie możemy na przykład nie usłyszeć własnego nazwiska, nawet wypowiadanego bardzo cichym głosem. Na tej samej zasadzie , śpiącą matkę zawsze obudzi płacz jej dziecka.