matematyka nie jest trudna
Download
Skip this Video
Download Presentation
Matematyka nie jest trudna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 138

Matematyka nie jest trudna - PowerPoint PPT Presentation


 • 510 Views
 • Uploaded on

Matematyka nie jest trudna. SPIS TREŚCI. SYMETRIE. Symetria jest rozumiana jako przekształcenie figury na tą samą figurę . Na płaszczyźnie wyróżniamy symetrię osiową (symetrie względem prostej- odbicie lustrzane) i symetrie środkową (względem punktu). Czym jest Symetria ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Matematyka nie jest trudna' - idra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
czym jest symetria
Symetria jest rozumiana jako przekształcenie figury na tą samą

figurę . Na płaszczyźnie wyróżniamy symetrię osiową (symetrie względem prostej- odbicie lustrzane) i symetrie środkową (względem punktu).

Czym jest Symetria ?
figury osiowosymetryczne
figury osiowosymetryczne

Prosta względem której figura jest symetryczna sama do siebie nazywa się osią figury symetrii.

O figurze, która ma oś symetrii mówimy, że jest figurą osiowosymetryczną. Jeżeli figurę osiowosymetryczną przekształcimy przez symetrię względem jej osi to figura ta nałoży się sama na siebie.

czym jest rodek symetrii figury
Punkt względem którego figura jest symetryczna sama do siebie nazywa się środkiem symetrii figury. O figurze która ma środek symetrii mówimy, że jest figurą środkowo symetryczną. Jeżeli figurę środkowo symetryczną przekształcimy przez symetrię środka symetrii (obrócimy ją o kąt 180 ˚) to figura ta nałoży się sama na siebieCzym jest środek symetrii figury ?
slide26
Pojęcie funkcji

jest jednym z podstawowych pojęć matematyki współczesnej. Z pojęciem tym spotykamy się coraz częściej. W prasie codziennej, w czasopismach i telewizji często prezentowane są wykresy różnych zależności. Przykładami Są choćby notowania kursów walut czy tez akcji na giełdzie papierów wartościowych. Wykresem funkcji liniowej jest prosta.

slide27
Pojęcie funkcji:

Jeżeli dane są dwa zbiory X i Y i każdemu elementowi

x przynależnemu do zbioru X przyporządkowany jest dokładnie jeden element y przynależny do zbioru Y, to takie przyporządkowanie nazywamy funkcją określoną w zbiorze X o wartościach w zbiorze Y.

f: x→y

Zbiór X nazywamy zbiorem argumentów lub dziedziną funkcji. Zbiór wszystkich y przynależnych do zbioru Y takich, że istnieje x przynależne do zbioru X,

dla którego y=f(x)

nazywamy zbiorem wartości tej funkcji.

slide28
Zadanie 1:

W skład zespołu pewnego domu kultury liczy 6 osób, z czego Asia gra na pianinie, Andrzej

i Zosia grają na gitarze, Karol i Ewelina grają na bębnach, a Maciej gra na skrzypcach. Wykonaj rysunek (graf) przyporządkowujący każdej osobie instrument na którym gra.

slide29
Zadanie 2:

W stałym składzie drużyny koszykowej z Inowrocławia jest 5 mężczyzn. Jest to Krzysztof który ma 189 cm wzrostu, Witold 173 cm, Jerzy 178 cm, Jerzy 170 cm oraz Aleksander który ma 180 cm wzrostu. Wykonaj rysunek (graf ) przyporządkowujący każdemu zawodnikowi jego wzrost.

slide30
Wykresem funkcji o dziedzinie X jest zbiór wszystkich punktów płaszczyzny o współrzędnych (x,y) spełniających waruneky=f(x), gdzie x należy do zbioru X

W życiu codziennym możemy zastosować funkcje w wielu przypadkach:

np. każda osoba:

- lubi różne gatunki filmów

slide33
Sposoby określania funkcji:

Funkcję możemy określić za pomocą:

 • - opisu słownego
 • - grafu
 • - tabelki
 • - wzoru
 • - wykresu
slide34
Zadanie 1:

Dane są dwa zbiory:

X = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

Y = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}

Zbiór X jest zbiorem argumentów, a Y jest zbiorem wartości pewnej funkcji. Każdemu elementowi ze zbioru X jest przyporządkowany tylko jeden element ze zbioru Y, tak że wartością funkcji dla argumentu 0 jest liczba 2, dla argumentu 1 liczba 3 itd. Opisz różnymi sposobami tę funkcję.

Opis słowny:

Każdej liczbie naturalnej mniejszej od 10 jest przyporządkowana liczba ze zbioru y większa o 2.

slide36
Wzór:

y= x+2

Każdej liczbie ze zbioru x przyporządkowana jest

liczba y taka, że:

y = x + 2

Wzór ten możemy zapisać:

x→ x + 2 lub f(x ) = x+ 2

w asno ci funkcji
Wykres funkcji zależy od dziedziny funkcji.

Miejscem zerowym funkcji jest taki argument, dla którego wartość funkcji jest równa zero.

Własności funkcji:
slide38
Zadanie 1:

Dana jest funkcja y = x – 1.

Sporządź wykres na podstawie danych z tabelki.

y = -2 -1 = -3

y = -1 -1 = -2

y = 0 -1 = -1

y = 1 -1 = 0

y = 2 -1 = 1

slide40
Funkcja

może mieć jedno miejsce zerowe, wiele miejsc zerowych, lub nie mieć żadnego miejsc a zerowego.

slide41
Zadanie:

Funkcja określona jest wzorem

y = 3(x-1) dla x = { -2, -1, 0, 1, 2}

Narysuj graf, sporządź tabelkę i wykres tej funkcji oraz podaj taki argument tej funkcji, dla którego wartość funkcji jest równa 0.

y = 3*(-2 -1)= -9

y = 3*(-1 -1)= -6

y = 3*(0 -1)= -3

y = 3*(1-1)= 0

y= 3*(2-1)= 3

slide42
graf:

tabelka:

wykres:

Funkcja przyjmuje wartość 0 dla argumentu x = 1.

Mówimy że x=1 jest miejscem zerowym tej funkcji.

slide44
Zadanie:

Funkcja y = ax + b dla x należącego do R,

Jej wykres i własność.

Funkcją liniową jest każda funkcja określana wzorem

y= ax+b i x przynależne do zbioru R

gdzie a i b są dowolnymi liczbami rzeczywistymi.

Wykresem funkcji liniowej y = ax + b jest prosta przecinająca oś OY w punkcie ( 0, b)

Wykres funkcji liniowej y = ax + b, gdzie a≠0 przecina oś OX

W punkcie o współrzędnych -

a oś OY w punkcie o współrzędnych (0, b).

Zwróć uwagę, że

jest miejscem zerowym funkcji.

slide45
Wykres każdej funkcji y = ax jest prostą, która przechodzi przez początek układu współrzędnych oraz przez punkt (1, a).

Jeżeli:

a >0, to wykres funkcji przechodzi przez I i III ćwiartkę,

a < 0, to wykres funkcji przechodzi przez II i IV ćwiartkę,

a = 0, to wykres pokrywa się z osią odciętych ( OX)

 • Funkcja liniowa y = ax + b jest:
 • rosnąca, gdy a > 0,
 • malejąca, gdy a < 0,
 • stała, gdy a = 0.
slide46
Zadanie :

Dziedzinę funkcji y= x- 1 jest zbiór liczb rzeczywistych. Sporządź częściową tabelkę tej funkcji i zaznacz w układzie współrzędnych wybrane punkty należące do jej wykresu. Oblicz miejsce zerowe tej funkcji.

miejsce zerowe
Miejsce zerowe:

y = -2 -1 = -3

y= -1 -1= -2

y=0 -1= -1

y= 1 -1= 0

y= 2-1= 1

a= -2

b= -3

=

slide49
KWADRAT SUMY
 • (a+b)2= a2 +2ab+b2
 • KWADRAT RÓŻNICY
 • (a-b)2= a2-2ab+b2
 • RÓŻNICA KWADRATÓW
 • a2-b2= (a-b)(a+b)
slide50
SZEŚCIAN SUMY

(a+b)3= a3+3a2b+3ab2+b3

SZEŚCIAN RÓŻNICY

(a-b)3=a3-3a2b+3ab2-b3

slide52
ROZKŁADANIESUMALGEBRAICZNYCH NA CZYNNIKI

Aby rozłożyć sumę algebraiczną na czynniki, czyli przedstawić ja w postaci iloczynu co najmniej dwóch czynników, należy:

- pogrupować wyrazy- wyłączyć wspólny czynnik przed nawias- zastosować wzory skróconego mnożenia

PRZYKŁAD:

2a2+4ab+2b2=2(a2+2ab+b2)=2(a+b)2

slide53
POZBYWANIESIĘNIEWYMIERNOŚCIZMIANOWNIKA

Jeżeli w mianowniku ułamka pojawia się jako składnik sumy pierwiastek, korzystamy z wzoru na różnicę kwadratów.

PRZYKŁAD:

slide54
ZADANIA:
 • Rozłóż na czynniki wyrażenie x2-y2.
 • x2-y2= (x-y)(x+y)
 • Rozłóż na czynniki wyrażenie 24a2-24a+3, korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.
 • 24a2-24a+3= 3(8a2-8a+1)
 • Oblicz.
 • (3+4√2)2= (3)2+2*3*4√2+(4√2)2=9+24√2+32=41+24√2
 • 4√2*4√2=4(2)2=32
slide55
Oblicz.
 • (√5-1)3= (√5)3- 3*(√5)2*1 +3√5*(1)2-(1)3= 5√5-15+3√5-1=-16+8√5
 • Rozwiąż równanie korzystając ze wzorów skróconego mnożenia.
 • (3-x)2-(x+1/3)2=2/9
 • 32-2*3*x+x2-x2-2x*1/3-(1/3)2=2/9
 • 9-6x-2/3x-1/9=2/9
 • -6x-2/3x=2/9-9+1/9
 • -20/3x=-9+3/9
 • -20/3x=-9+1/3
 • -20/3x=-26/3|*(-3)
 • 20x=26
 • X=26/20
 • X=16/20
 • X=1,3
 • Odp. Rozwiązaniem równania jest x=1,3
slide56
Rozwiązywanie układów równań

I stopnia z dwiema niewiadomymi

slide57
I Metoda podstawiania

x+ 2y = 5 Wyznaczamy niewiadomą x z pierwszego równania

2x -5y = -8

x = 5 - 2y Układ jest równoważny poprzedniemu układowi2x – 5y = -8

x = 5 – 2 y Podstawiamy do drugiego równania miejsce

2( 5 – 2y) – 5y = -8 niewiadomej x wyrażenie 5 – 2y. Otrzymany układ równań jest równoważny poprzedniemu

x = 5- 2y = -8 Przepisujemy pierwsze równanie i rozwiązujemy drugie 10 – 4y – 5y = -8 równanie z jedną niewiadomą

x = 5 – 2y-4y – 5y = -8 -10x = 5 – 2y-9y = -18 | : (-9)

x = 5- 2y Wstawiamy do równania pierwszego w miejsce y y = 2 wyznaczoną z drugiego równania liczbę 2x = 5-2 • 2y = 2x = 1y = 2 Odp Para liczb x = 1 i y = 2 jest rozwiązaniem tego układu równań.

slide58
x- 2y = 1y = -2x - 2• (-2) = 1y = -2

x + 4 = 1y = -2x = 1 – 4y = -2x = -3y = -2Odp : Rozwiązaniem tego układu równań jest para liczb x = -3 i y = -2

slide59
3x + y = -6 + y

x + y = 2

3x + y – y = -6y = 2 - x

3x = -6 | :3y = 2 – x x = -2y= 2 – (-2)x = -2 y = 2 + 2x = -2y = 4Odp : Rozwiązaniem tego układu równań jest para liczb x = -2 i y = 4

slide60
Metoda przeciwnych współczynnikówRozwiązanie układu równań metodą przeciwnych współczynników polega na :* przekształceniu obu równań układu tak aby otrzymać przy tej samej niewiadomej współczynniki będące liczbami przeciwnymi

*dodaniu stronami równań układu, eliminując

w ten sposób jedną z niewiadomych* rozwiązaniu równania z jedną niewiadomą* obliczeniu drugiej niewiadomej

slide61
Równania układu równań dodajemy stronami. (Współczynniki przy niewiadomej y są liczbami przeciwnymi 1 i -1.+_______________ Rozwiązujemy otrzymane równanie. x + x +y – y = 8 +2 2x = 10 | :2 x = 5x = 5 Tworzymy nowy układ równań równoważny układowi danemu, x + y = 8 którego jednym równaniem jest x = 5, a drugie dowolne równanie układu początkowego.x = 5 Liczbę 5 podstawiamy w miejsce niewiadomej x do drugiego 5 + y = 8 równania i rozwiązujemy to równie

x = 5y= 8 – 5x = 5y = 3Odp Rozwiązaniem tego układu równań jest para liczb x = 5 i y = 3

slide62
-x + 3y = 4 | • 3 3x – 2y = 2 -3x + 9y = 12 3x -2y = 2+____________7y = 14 | :7y = 2-x + 3y = 4y= 2 -x + 3•2 = 4y = 2-x = -2| : (-1)y = 2x = 2 y = 2Odp : Rozwiązaniem tego układu równań jest para liczb x = 2 i y = 2
slide63
4( x+ 2) = 1 – 5y3( y + 2) = 3 – 2x4x + 8 = 1 – 5y3y + 6 = 3- 2x4x + 5y = 1 – 82x + 3y = 3 – 64x + 5y = -72x + 3y = -34x + 5y = -72x + 3y = -3 | • (-2)4x+ 5y = -7-4x -6y = 6+___________-y = - 1y = 1y=12x + 3y = -3

y = 12x + 3 = -3y=1 2x = -6 |:2x = -3y = 1Rozwiązaniem tego układu równań jest para liczb x = -3 i y = 1

zadanie 1
ZADANIE 1:

Przed 10 laty ojciec był 4 razy starszy od syna. Za 10 lat ojciec i syn będą mieli razem 100 lat. Ile lat ma obecnie ojciec a ile syn ?

x –wiek synay – wiek ojcay- 10 – wiek ojca z przed 10 laty4(x-10) – wiek syna z przed 10 laty100 –suma lat ojca i syna za 10 lat

y – 10 = 4x – 40y + 10 + x + 10 = 100y – 10= 4x – 40y + x = 100 -20 y – 4x = -40 + 10y + x = 80 |• (-1)y – 4x = -30-y – x = - 80+____________- 5x = -110 | : (-5)x= 22

y – 10 = 4(x-10)x= 22y – 10= 4(22-10)x =22y = 58x = 22

Odp : Obecnie ojciec ma 58 lat a syn 22

slide65
ZADANIE 2:Suma dwóch liczb jest równa 92. Jakie to liczby jeżeli 40% pierwszej liczby jest równe ¾ liczby drugiej.x- pierwsza liczba y druga liczba40 %x = ¾ y – 40% pierwszej liczby jest równe ¾ drugiej liczbyx+ y = 9240%x = ¾ y x + y = 922/5 x = ¾ y | • 20x + y = 92 8x = 15y

x = 92 – yy = 32x=60y = 32

x = 92 – y8 (92 – y) = 15y

x = 92 – y

736 – 8y = 15 yx = 92 – y23y = 736 | :23

slide66
ZADANIE 3:Ile kilogramów 15- procentowego roztworu kwasu siarkowego I ile kilogramów 30- procentowego roztworu kwasu siarkowego należy zmieszać , aby otrzymać 18 kg roztworu kwasu siarkowego o stężeniu 20%x + y = 1815% 30% 20%x + y = 1815%x + 30%y = 20% •18x + y = 183/20x + 3/10y = 3,6 | • 10x + y = 18 | • -36x + 3y = 34-3x – 3y = -546x + 3y = 36+____________3x = -18 | : 3 x =- 6

x+ y = 18x = -6y=24x =-6

slide67
ZADANIE 4:

Na obóz do Krynicy Morskiej wyjechało 120,a do Łeby 128 sportowców. W Łebie było 30% więcej dziewcząt i o 10% mniej chłopców niż w Krynicy. Ile dziewcząt i ilu chłopców było na obozie w Krynicy morskiej ?x – liczba dziewcząt na obozie w Krynicyy – liczba chłopców na obozie w Krynicyx + y = 120 – liczba sportowców na obozie w Krynicyx + 0,3x = 1,3x – liczba dziewcząt na obozie w Łebiey – 0,1y = 0,9y – liczba chłopców na obozie w Łebie1,3x + 0,9y = 128 – liczba sportowców na obozie w Łebie x +y = 1201,3x + 0,9y = 128| • 10x + y = 120

13x + 9y = 1280y = 120 – x13x + 9 (120-x) = 1280y = 120 – x13x + 1080 – 9x =1280

x = 50y = 120 – 50x = 50y = 70Odp : Na obozie w Krynicy Morskiej było 50 dziewcząt i 70 chłopców.

y = 120 – x 4x + 1080 = 1280y = 120 – x4x = 1280 – 1080y = 120 – x4x = 200 | :4y = 120 – xx = 50

slide69
Jeden procent (1%) to jedna setna (0,01) część całości.

1% = 1/100 = 0,01

Dziesiąta część procenta to promil (‰) albo jeden procent to 10 promili.

1% = 10‰

przyk ady
2 = 200%

0,75 = 75%

1,25 = 125%

0,30 = 30%

0,89 = 89%

0,01 = 1%

0,15 = 15%

4,78 = 478%

Przykłady:
obliczanie procentu danej liczby
Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić

w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć

przez daną liczbę

Przykład:

20% liczby 60 = 0,20 · 60 = 12

Można tez obliczyć 1% (10%) danej wielkości, a następnie żądany procent.

Przykład:

30% liczby 20

100% liczby: 20

10% liczby: 2 (dziesięciokrotnie mniej)

30% liczby: 6 (trzykrotnie więcej)

Obliczanie procentu danej liczby
zadanie 11
Oblicz, ile wynosi 60% liczby 120.

0,60 * 120 = 72

Zadanie 2.

Oblicz ile wynosi 17% liczby 110.

0,17 * 110 = 18,7

Zadanie 1.
obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
Żeby obliczyć, jakim procentem pierwszej liczby jest druga liczba, należy obliczyć, jakim ułamkiem pierwszej

liczby jest druga liczba i ułamek ten przedstawić w postaci procentu.

Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
przyk ady1
1. Jakim procentem liczby 75 jest liczba 5?

5/75 * 100% = 6 2/3 %

2. Jakim procentem liczby 40 jest liczba 25?

25/40 * 100% = 62, 5 %

3. Jakim procentem liczby 60 jest liczba 15?

15/60 * 100% = 25%

Przykłady:
obliczanie liczby z danego jej procentu
Przykład:

Oblicz liczbę której 50% stanowi 50

I sposób:

Należy zamienić procent na ułamek

Obliczamy na podstawie danego jej ułamka

Obliczanie liczby z danego jej procentu
slide76
II sposób:

Jeżeli 50% stanowi 50, to 1% stanowi 50/50

A 100% stanowi

Odp. Liczba, której 50% stanowi 50 to 100.

slide77
Zadanie 1.

W Klasie 3G jest 15 dziewcząt. Stanowi to 60 procent uczniów tej klasy. Ile jest chłopców?

Obliczamy ilu jest wszystkich uczniów

Obliczamy ilu jest chłopców:

25-15=10

zadanie 2
Rodzina Kowalskich wybrała się na wycieczkę rowerową. Na trzecim postoju zauważyli, że przejechali już 12km, co stanowi 45% całej zaplanowanej trasy. Ile kilometrów pozostało im to końca planowanej trasy?Zadanie 2.
slide79
Obliczamy długość całej trasy:

Obliczamy długość całej trasy:

26,6 – 12 = 14,6

oprocentowanie oszcz dno ci i kredyt w
Przykład:

Oblicz odsetki od kwoty 1500zł złożonej w banku na 5% na okres dwóch lat.

Odp. Odsetki wynoszą 75 zł.

Oprocentowanie oszczędności i kredytów
zadanie 12
Pani Ania założyła lokatę terminową na kwotę 5200zł w banku z rocznym oprocentowaniem 8%. Oblicz jaką kwotę na swoim koncie będzie miała pani Ania po upływie roku.Zadanie 1.
slide82
Obliczamy odsetki, jakie będą doliczone:

Obliczamy stan konta pani Ani po dodaniu odsetek

5200 + 416 = 5614

zadanie 21
Pan Janusz wziął kredyt w banku w kwocie 5000 zł o oprocentowaniu 9%. Jaką kwotę będzie musiał oddać banku po doliczeniu odsetek?

Obliczamy ile będą wynosiły odsetki:

Obliczamy ile będzie wynosiła kwota do zapłaty:

5000 + 450 = 5450

Zadanie 2.
twierdzenie talesa1
Jeżeli ramiona kąta przetniemy prostymi równoległymi, to odcinki wyznaczone na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków wyznaczonych na drugim ramieniu kąta.Twierdzenie Talesa
slide86
Jeżeli dwie proste przecięte są kilkoma prostymi równoległymi, to stosunek każdych dwóch odcinków utworzonych na jednej prostej jest równy stosunkowi odpowiednich dwóch odcinków utworzonych na drugiej prostej.
slide87
Jeżeli dwie proste przecięte są kilkoma prostymi równoległymi, to odcinki utworzone na jednej prostej są proporcjonalne do odpowiednich odcinków utworzonych na drugiej prostej.
twierdzenie odwrotne od twierdzenia talesa
Jeżeli odcinki wyznaczone przez proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu kąta, to te proste są równoległe.Twierdzenie odwrotne od twierdzenia Talesa
twierdzenie o odcinkach proporcjonalnych na prostych r wnoleg ych
Twierdzenie o odcinkach proporcjonalnych na prostych równoległych

Jeżeli ramiona kąta (lub ich przedłużenia) przecięte są prostymi równoległymi, to odcinki utworzone na prostych równoległych są proporcjonalne do odpowiednich odcinków każdego ramienia, których początkiem jest wierzchołek kąta.

zadanie 1 oblicz d ugo ci odcink w oznaczonych literami
Zadanie 1.Oblicz długości odcinków oznaczonych literami.

A)

Rozwiązanie:

¾ = 6/a

3a = 4*6 |: 3

3a = 24 |: 3

a = 8

slide91
Rozwiązanie:

3/2 = 3+3/b

3/2 = 6/b

3b = 6*2 |: 3

3b = 12 |: 3

b = 4

B)

odp d ugo odcinka a wynosi 8 cm d ugo odcinka b 4 cm a d ugo odcinka c 1 4 cm
Odp.: Długość odcinka a wynosi 8 cm, długość odcinka b 4 cm, a długość odcinka c 1,4 cm.

C)

Rozwiązanie:

5/8 = 7/8+c

5*8+c = 7*8

40c = 56 |: 40

c = 1,4

zadanie 22
Boki trójkąta ABC mają długości: |AB|=5cm, |BC|=6cm, |AC|=9cm. Na boku AB odmierzamy odcinek AD długości 2cm

i przez punkt D prowadzimy prostą równoległą do boku AC. Prosta ta przecina bok BC

w punkcie E. Oblicz obwód trapezu ADEC

Zadanie 2.
slide94
Rozwiązanie:

|BC|/|AB|=|EC|/|DA|

6/5 = |EC|/2

5|EC|=6*2 |: 5|EC|

5|EC|= 12 |: 5|EC|

|EC| = 2,4

|DE|/|DB| = |AC|/|AB|

|DE|/3 = 9/5

5|DE|= 9*3 |: 5|DE|

5|DE|= 27 |: 5|DE|

|DE| = 5,4 cm

Ob= |AC|+|CE|+|ED|+|DA|= 9 cm + 2,4 cm + 5,4 cm + 2 cm = 18,8 cm

Odp.: Obwód trapezu wynosi 18,8 cm.

slide96
Wyrażenia, w których występują liczby i litery połączone znakami działań i nawiasami, nazywamy wyrażeniami algebraicznymi.
wyra enie przyjmuje nazw ostatniego dzia ania kt re wykonujemy zgodnie z zasad kolejno ci dzia a
Wyrażenie przyjmuje nazwę ostatniego działania, które wykonujemy zgodnie z zasadą kolejności działań

Np.

ab – iloczyn a i b

a/b – iloraz a i b

a+b – suma a i b

a-b – różnica a i b

slide100
Odp:

a)Suma 3a i x

b)Różnica 4x-y i 2z

c)Iloraz (a+6)przez -16

zapisz nast puj ce wyra enia
a)Trzykrotność sumy liczb a i 5

b)Połowę różnicy liczb 6 i x

c)Liczbę trzycyfrową, której cyfrą setek jest a, cyfrą dziesiątek b i cyfrą jedności c.

d)Iloczyn sumy i różnicy liczb x i y.

Zapisz następujące wyrażenia
slide102
Odp:

a)3(a+b)

b)(6-x)/2

c)100a+10b+c

d)(x+y)*(x-y)

slide103
Wyrazy sumy algebraicznej różniącej się co najwyżej współczynnikami liczbowymi nazywamy wyrazami podobnymi.Dodawanie i odejmowanie wyrazów podobnych nazywamy redukcją wyrazów podobnych.
slide104
Np.

2a-b+3a+11b=5a+10b

2c-10a+5b-10a-2c=5b-20a

23a-ab+5ab-b=23a-b+4ab

wykonaj redukcj wyraz w podobnych
a) 5x + 4 - 2x + 3 =

b) 2a + 4b - 7a =

c) 3x2 + 2x + 4x2 + 4 =

d) 2a + 2b - a + 4b =

e) a + 4a + 3b - b - 2a + 3b =

Wykonaj redukcję wyrazów podobnych
slide106
Odp:

a) 5x + 4 - 2x + 3 = 3x + 7

b) 2a + 4b - 7a = -5a + 4b

c) 3x2 + 2x + 4x2 + 4 = 7x2 + 2x + 4

d) 2a + 2b - a + 4b = a + 6b

e) a + 4a + 3b - b - 2a + 3b = 3a + 5b

mediana
Medianą, uporządkowanego rosnąco ciągu ndanych liczbowych (a1 ≤ a2 ≤ a3 ≤ … ≤ an) nazywamy:

Dlannieparzystego: środkowy wyraz ciągu

Dlanparzystego: średnią arytmetyczną środkowych wyrazów ciągu

Mediana
przyk ad i
Oceny: 3, 5, 6, 1, 2, 4, 5

Uporządkowane: 1, 2, 3, 4,5, 5, 6

Mediana: 1, 2, 3, 4,5, 5, 6

Przykład I
przyk ad ii
Oceny: 5, 1, 3, 4, 5, 2

Uporządkowane: 1, 2,3,4, 5, 5

Mediana: 3+4 =3.5

2

Przykład II
zadanie 13
Ile wynosi mediana zarobków w pewnej firmie, jeżeli szef zarabia 12000 zł, sekretarka 8000 zł, 2 zastępców prezesa po 5000 zł, i 3 pracowników po 2000 zł?Zadanie 1.
obliczenia
Obliczenia:

Zarobki:

szef 12000 zł

sekretarka 8000 zł

wiceprezes 1 5000 zł

wiceprezes 2 5000 zł

pracownik 1 2000 zł

pracownik 2 2000 zł

pracownik 3 2000 zł

Uporządkowane: 2000, 2000, 2000, 5000, 5000, 8000, 12000

Odp: Mediana zarobków w firmie wynosi 5000 zł.

obliczenia1
Obliczenia:

Ceny:

komputer 2500zł

mikroskop 500zł

żarówka 30zł

Uporządkowane: 30,500, 2500

Odp: Mediana cen w sklepie wynosi 500 zł.

zadanie 24
Zadanie 2.

Oblicz średnią arytmetyczną ocen ze sprawdzianu.

obliczenia2
Obliczenia

Suma wszystkich ocen:

3 *1+ 2 * 2+ 5 * 3+ 7 * 4+ 4 * 5+ 2 * 6=82

Ilość wszystkich ocen:

3 + 2 +5 +7 +4 +2 = 23

Średnia:

S=82/ 23 ≈ 3,57

zadanie 3
Tabela pokazuje średnie kursy dolara w poszczególnych miesiącach, oblicz średnią cenę dolara w danym roku.Zadanie 3.
obliczenia3
Obliczenia

Suma cen dolara:

3,62 + 3,65 + 3,65 + 3,80 + 3,81 + 3,81 + 3,81 + 3,83 + 3,85 + 3,85 + 3,90 + 4,14 = 45,75

Liczbamiesięcy: 12

Średnia:

S= 45,75 / 12 = 3,81

przyk ad1
Przykład

Oceny:

4, 6, 14, 90, 84, 23, 432, 1645, 3,0

R = Xmax – Xmin

R = 1645 – 0 = 1645

obliczenia4
Najwyższa temperatura: 20°C

Najniższa temperatura: -10°C

Rozstęp:

R= 20 – (-10) = 30

Obliczenia
obliczenia5
R= Xmax – Xmin

R = 4015,37 – 1500

R = 2515,37

Obliczenia
obliczenia6
R = Xmax – Xmin

R = 730 – 120

R = 610

Obliczenia
przyk ad2
Zbiór liczb:

1, 2, 3, 3, 3, 5, 6,

Dominanta 3

Przykład
zadanie 4 1
Zadanie 4.1

Podaj dominantę ocen z klasówki.

Odp.: 4

zadanie 26
Ile wynosi dominanta liczb w zbiorze:

A = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ,8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 20 }

Zadanie 2.

Odp. 11

prezentacj wykonali
Patryk Ewertowski

Kinga Kuskowska

Adam Ropelewski

Milena Skierkowska

Aleksandra Żbikowska

Martyna Żurawska

Prezentację wykonali :
spis tre ci
SPIS TREŚCI
 • SYMETRIE
 • FUNKCJE
 • WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA
 • ROZWIĄZYWANIE UKŁADÓW RÓWNAŃ
 • I STOPNIA Z DWIEMA NIEWIADOMYMI
 • PROCENTY
 • TWIERDZENIE TALESA
 • WYRA ŻENIA ALGEBRAICZNE
 • ELEMENTY STATYSTYKI
ad