slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
MOKESČIAI GYVENTOJAMS, VYKDANTIEMS (AR KETINANTIEMS VYKDYTI) INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 97

MOKESČIAI GYVENTOJAMS, VYKDANTIEMS (AR KETINANTIEMS VYKDYTI) INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ - PowerPoint PPT Presentation


 • 369 Views
 • Uploaded on

MOKESČIAI GYVENTOJAMS, VYKDANTIEMS (AR KETINANTIEMS VYKDYTI) INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ (išskyrus tą, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą) Lina Šipkauskienė 2011 m., A. Juozapavičiaus pr. 57. Seminaro planas. Teisės aktai. Individualios veiklos apibūdinimas. Pajamų pripažinimas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MOKESČIAI GYVENTOJAMS, VYKDANTIEMS (AR KETINANTIEMS VYKDYTI) INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ' - metta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
MOKESČIAI GYVENTOJAMS, VYKDANTIEMS (AR KETINANTIEMS VYKDYTI) INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ

(išskyrus tą, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą)

Lina Šipkauskienė

2011 m.,A. Juozapavičiaus pr. 57

seminaro planas
Seminaro planas
 • Teisės aktai.
 • Individualios veiklos apibūdinimas.
 • Pajamų pripažinimas.
 • Leidžiami atskaitymai.
 • Apskaita.
 • Mokesčio tarifai.
 • Deklaravimas.
 • Prievolė registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju.
 • Prievolė mokėti nekilnojamojo turto mokestį.

Mokesčių informacijos departamentas

teis s aktai 1
Teisės aktai (1)

LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (Žin., 2002 Nr. 73-3085, toliau - GPMĮ);

♦ 2005 m. balandžio 4 d. VMI prie LR FM viršininko įsakymas Nr. VA-29 (Žin., 2005, Nr. 46-1537; 2009 Nr. 117-5064). Nustatyta nuolatinių Lietuvos gyventojų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklės;

♦ 2002 m. gruodžio 24 d. VMI prie LR FM viršininko įsakymas Nr. 373(Žin.,2003, Nr. 1-31; 2008, Nr. 27-1011; 2009, Nr. 136-5967). Nustatyta mokesčių administratoriaus informavimo apie pradedamą vykdyti individualią veikląpagal pažymą tvarka;

♦ 2002 m. rugsėjo 25 d. LR Finansų ministro įsakymas Nr.303 (Žin., 2002, Nr. 95-4149; 2010, Nr.61-3022) Nustatyta išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams tvarka;

Mokesčių informacijos departamentas

teis s aktai 2
Teisės aktai (2)

2002 m. gruodžio 24 d. LR Finansų ministro įsakymas Nr.1K-040 (Žin., 2003, Nr. 18-785; 2010, Nr.61-3022). Nustatytos buhalterinės apskaitos taisyklės (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus).

♦ 2002 m. gruodžio 24 d. VMI prie LRFM viršininko įsakymasNr. 372 (Žin., 2003 Nr. 1-30; 2009, Nr.148-6652). Fizinio asmens pranešimas (deklaracijos FR0457 forma) apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba ekonominei veiklai;

♦ 2002 m. gruodžio 31 d. LR Finansų ministro įsakymas Nr. 379 (Žin., 2003, Nr.2-67; 2010, Nr.140-7205; 2011, Nr.55-2685). Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų (FR0508) forma, pildymas).

Mokesčių informacijos departamentas

s voka 1
Sąvoka (1)

Individuali veikla- savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį:

1) savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą;

2) savarankiška kūryba, mokslinė, profesinė, įskaitant laisvąsias profesijas, ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla;

3) savarankiška sporto veikla;

4) savarankiška atlikėjo veikla.

Mokesčių informacijos departamentas

individualia veikla nelaikoma
Individualia veikla nelaikoma
 • Nuo 2010-01-01 gyventojai nelaikomi vykdančiais individualią veiklą:

- nekilnojamojo pagal prigimtį turto nuomos,

- nekilnojamojo pagal prigimtį turto pardavimo ar kitokioperleidimonuosavybėn.

Mokesčių informacijos departamentas

individualia veikla nelaikoma1
Individualia veikla nelaikoma
 • Nuo 2010-01-01 pajamos, gautos pardavus nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris buvo deklaruotas kaip individualioje veikloje naudojamas turtas, nelaikomos individualios veiklos pajamomis.
 • Parduoto nekilnojamojo turto pajamos neapmokestinamos, jei turtas įsigytas anksčiau kaip prieš 5 metus iki turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn.
 • Parduoto nekilnojamojo turto neapmokestinamos pajamos gali būti deklaruojamos GPM308N priede.
 • Parduoto nekilnojamojo turto apmokestinamos pajamos turi būti deklaruojamos GPM308T priede.

Mokesčių informacijos departamentas

s voka 2
Sąvoka (2)

Laisvoji profesija – profesija, kuria reikiamą kvalifikaciją turintys gyventojai verčiasi asmeniškai, atsakingai ir profesiniu atžvilgiu nepriklausomai, teikdami intelektines paslaugas klientams ir visuomenei, įskaitant:

 • teisinę (advokato, advokato padėjėjo, notaro, notaro padėjėjo, antstolio, antstolio padėjėjo, konsultanto teisės klausimais ir kitą teisinę veiklą),
 • apskaitininko, auditoriaus, buhalterio, lobisto, finansų konsultanto, mokesčių konsultanto, architekto, inžinieriaus, dizainerio, gydytojo, psichologo, žurnalisto, maklerio, brokerio ir panašią veiklą.

Mokesčių informacijos departamentas

vykdan iais laisvosios profesijos veikl laikytini asmenys savaranki kai
Vykdančiais laisvosios profesijos veiklą laikytini asmenys, savarankiškai:

Teisines paslaugas teikiantys (advokatai, notarai, antstoliai, jų padėjėjai ir kiti teisines paslaugas teikiantys);

- Ekonomikos srityje veiklą vykdantys (auditoriai, mokesčių konsultantai, ekonominių vertinimų ekspertai, makleriai, brokeriai ir pan.);

- Medicinos bei sveikatos apsaugos srityje veiklą vykdantys (gydytojai, psichologai, vaistininkai, veterinarai ir pan.);

- Švietimo bei mokymo veiklą vykdantys (mokytojai, repetitoriai, konsultantai ir pan.);

- Kitas profesines paslaugas teikiantys (lobistai, architektai, inžinieriai, dizaineriai, žurnalistai, fotoreporteriai, stilistai, vertėjai, programuotojai, sistemų projektuotojai, projektų administratoriai ir pan.).

Mokesčių informacijos departamentas

vykdan iais laisvosios profesijos veikl nelaikomi
Vykdančiais laisvosios profesijos veiklą nelaikomi:

savarankišką:

 • komercinę ar gamybinę veiklą vykdantys gyventojai (pvz., žemės ūkio veikla užsiimantys gyventojai, prekybininkai, įvairių prekių gamintojai);

- sporto ir atlikėjo veiklą vykdantys asmenys (pvz., šokėjai, dainininkai, cirko artistai, aktoriai, muzikantai, šachmatininkai, kultūristai);

- kūrybinę veiklą vykdantys asmenys (pvz., dailininkai, skulptoriai, kompozitoriai, rašytojai, poetai, režisieriai, kinematografininkai, choreografai);

- mokslinę veiklą vykdantys asmenys (pvz., mokslininkai, mokslo tiriamuosius darbus atliekantys asmenys).

- Kita profesine savarankiška veikla užsiimantys asmenys (pvz., vairuotojai, siuvėjai, kirpėjai, kosmetologai, įvairių sporto šakų instruktoriai ar teisėjai, treneriai, restauratoriai).

Mokesčių informacijos departamentas

individualios veiklos registravimas
Individualios veiklos įregistravimas
 • Nuolatinis Lietuvos gyventojas gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI) ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną turi pateikti įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro prašymą (FR0792 forma).
 • Įregistravus gyventoją Mokesčių mokėtojų registre, išduodama Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo FR0468 formos pažyma.
 • Nutraukus individualią veiklą individualios veiklos vykdymo pažyma FR0468 forma grąžinama AVMI.

Mokesčių informacijos departamentas

v eiklos r ies kodo pasirinkimas
Veiklos rūšies kodo pasirinkimas
 • Veiklos rūšies kodą gyventojas turi pasirinkti iš Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK)
 • Konsultacijas dėl veiklos rūšies priskyrimo konkrečiai EVRK klasei teikia Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius):
 • Tel. (8 5) 2 36 47 16,
 • interneto puslapiswww.stat.gov.lt
 • el. paštas [email protected]

Mokesčių informacijos departamentas

individuali veikla pagal pa ym
Individuali veikla pagal pažymą

Nuolatiniai gyventojai– FR0792

Nenuolatiniai gyventojai – FR0224

1

2

Sprendimas

vykdyti veiklą

pagal pažymą

Prašymo

dėl įregistravimo

į MMR teikimas

Įregistruojamas

į MMR

5

3

4

Individualios

veiklos

nutraukimas

Pažymos apie

įregistravimą

išdavimas

Mokestinės prievolės:

mokesčių mokėjimas

ir deklaravimas

Nuolatiniai gyventojai– FR0792

Nenuolatiniai gyventojai– FR0224

Nuolatiniai gyventojai– FR0468

Nenuolatiniai gyventojai– FR0469

Mokesčių informacijos departamentas

individualios veiklos pagal pa ym privalumai ir tr kumai
Individualios veiklos pagal pažymą privalumai ir trūkumai
 • Ribotos veiklos sritys.
 • Lyginant su verslo liudijimu – sudėtingesnė buhalterinė apskaita.
 • Kartais nevertinama kaip rimtas verslo partneris.
 • Neribota turtinė atsakomybė.
 • Paprasta ir lengva įregistruoti ir išregistruoti.
 • Galima samdyti darbuotojus.
 • Pajamų mokestis mokamas metams pasibaigus nuo gautų (uždirbtų) pajamų.
 • Nereikia įstatinio kapitalo.
 • Paprasta priimti sprendimus.
 • Nebūtina samdyti buhalterio, direktoriaus.
 • Uždirbtas pelnas iškart tampa veiklą vykdančio asmens pajamomis.

Mokesčių informacijos departamentas

individualios veiklos pa yma
Individualios veiklos pažyma
 • Pažymą gyventojas privalo pateikti sudarydamas paslaugų teikimo sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis arba parduodamas prekes kitiems asmenims.
 • Įmonė, išmokėdama išmokas, FR0468 formą pateikusiam gyventojui, privalo išskaityti pajamų mokestį tik šiais atvejais:

- kai perka nenukirstą mišką, apvaliąją medieną,

- perka netauriųjų metalų laužą,

- moka už sportininko ir/arba atlikėjo paslaugas,

- moka darbuotojui už suteiktas paslaugas ar patiektas prekes.

Mokesčių informacijos departamentas

pajam pripa inimas
Pajamų pripažinimas

Pinigų apskaitos principas. Įplaukos (pajamos) registruojamos kai pinigai faktiškai gauti. Išlaidos, kurios laikomos leidžiamais atskaitymais, apskaitoje registruojamos neatsižvelgiant į tai ar jos apmokėtos.

 • Kaupimo apskaitos principas. Pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kurį jos uždirbamos, t. y. kada prekės (produkcija) buvo parduotos ar paslaugos suteiktos (darbai atlikti). Šiuo atveju neatsižvelgiama į mokėjimo laiką.

Mokesčių informacijos departamentas

pavyzdys 1
Pavyzdys (1)

Gyventojas, taikantis pinigų apskaitos principą, vykdo baldų gamybos veiklą.

Per 2010 m. gyventojas pardavė produkcijos už 90000 Lt, tačiau pirkėjai 2010 m. sumokėjo 70000 Lt.

Likusi – 20000 Lt suma buvo apmokėta 2011 m. 02 mėn.

Parduotai, pirkėjų 2010 m. apmokėtai, produkcijai pagaminti gyventojas įsigijo medžiagų ir žaliavų už 50000 Lt.

Tiekėjams 30000 Lt gyventojas sumokėjo 2010 m.

Likusią 20000 Lt sumą sumokėjo 2011 m.

Gyventojo 2010m. pajamos – 70000Lt, išlaidos – 50000Lt.

Mokesčių informacijos departamentas

pavyzdys 2
Pavyzdys (2)

Gyventojas, vykdantis individualią prekybos veiklą ir taikantis kaupimo apskaitos principą 2010 m. pardavė prekių už 55000 Lt.

Pirkėjai už dalį prekių - 45000 Lt. sumokėjo 2010 metais, o kitą dalį – 10000 Lt sumokėjo 2011 m.

Abi šios sumos bus laikomos uždirbtomis 2010 m.

Prekes, skirtas parduoti, gyventojas 2010 m. įsigijo už 40000 Lt (tačiau už jas atsiskaitė 2011 m.).

Ši suma bus priskiriama 2010 m. išlaidoms.

Mokesčių informacijos departamentas

kaupimo apskaitos principas
Kaupimo apskaitos principas

Taikomas kai gyventojas, vykdantis individualią veiklą yra:

- įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju arba

- savo individualiai veiklai priskiria ir joje naudoja ilgalaikį turtą, t. y., yra pateikę FR0457 formą.

Mokesčių informacijos departamentas

kaupimo apskaitos principas1
Kaupimo apskaitos principas
 • Gyventojai,pradėję taikyti kaupimo apskaitos principą, jį taiko iki veiklos pabaigos.
 • Pradėjus taikyti kaupimo apskaitos principą į šio apskaitos principo taikymo metus pereinančios pirkėjų skolos į pajamas įtraukiamos po šių skolų apmokėjimo, tačiau ne vėliau kaip per 3 metus, nuo mokestinio laikotarpio, kurį buvo pereita, pradžios.

Mokesčių informacijos departamentas

slide22
Pažymėti

„x”

Mokesčių informacijos departamentas

leid iami atskaitymai 1
Leidžiami atskaitymai (1)

Išlaidų pripažinimo ir atskaitymo tvarką reglamentuoja:

 • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnis;
 • 2002 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 303 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ (2009 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 1K-218 redakcija; Žin., 2009, Nr. 84-3557, 2010, Nr. 61-3021).

Mokesčių informacijos departamentas

leid iami atskaitymai 2
Leidžiami atskaitymai (2)
 • Leidžiamais atskaitymais laikomos su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis arba uždirbtomis individualios veiklos pajamomis susijusios nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtos įprastinės šiai veiklai išlaidos pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais.
 • Jeigu gyventojas verčiasi kelių skirtingų rūšių individualia veikla, su tokios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susiję leidžiami atskaitymai atimami atskirai pagal kiekvienos individualios veiklos rūšies pajamas.

Mokesčių informacijos departamentas

leid iami atskaitymai 3
Leidžiami atskaitymai (3)
 • Leidžiamų atskaitymų suma negali viršyti per tą mokestinį laikotarpį faktiškai gautų individualios veiklos pajamų, jeigu pajamos pripažįstamos pagal pinigų principą (gavimo momentu).
 • Kai pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, mokestinio laikotarpio nuostoliai gali būti perkeliami į kitus mokestinius metus. Tokiu atveju nuostoliai gali būti perkeliami neribotą laiką ir nutraukiami tik tada, kai gyventojas nutraukia veiklą, dėl kurios šie nuotoliai susidarė.

Mokesčių informacijos departamentas

leid iami atskaitymai 4
Leidžiami atskaitymai (4)
 • 2010 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nustatyta alternatyvi išlaidų pripažinimo tvarka: gyventojas galės pasirinkti leidžiamais atskaitymais laikyti 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų sumos.
 • Atimant minėtą (leidžiamais atskaitymais laikomą) sumą nereikalaujama faktines išlaidas pagrįsti atitinkamais dokumentais.
 • Ši tvarka netaikoma, kai individualios veiklos pajamas ar jų dalį gyventojas gauna iš su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusio asmens.

Mokesčių informacijos departamentas

bevilti kos skolos 1
Beviltiškos skolos (1)
 • Individualią veiklą vykdantys gyventojai turi teisę skolas laikyti beviltiškomis, jeigu:

1) gyventojas negali jų susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip vieniems metams nuo skolos sumos įtraukimo į individualios veiklos pajamas arba nuo skolų atsiradimo užfiksavimo individualios veiklos pajamų apskaitos dokumentuose; arba

2) skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu; arba

3) skolininkas yra likviduotas; arba

4) skolininkas yra bankrutavęs.

Mokesčių informacijos departamentas

bevilti kos skolos 2
Beviltiškos skolos (2)
 • Vien šių išvardintų atvejų buvimas dar neįrodo paties skolos beviltiškumo fakto. Minėtų aplinkybių buvimas yra pagrindas gyventojui įrodinėti skolų beviltiškumą bei pastangas jas susigrąžinti.
 • Gyventojas negali skolų laikyti beviltiškomis, nors jos ir atitinka beviltiškomis laikomų skolų kriterijus, kai skolininkas ir kreditorius yra susiję asmenys arba jais tapo mokestiniu laikotarpiu, einančiu po to mokestinio laikotarpio, kurį skola buvo pripažinta beviltiška ir įtraukta į leidžiamus atskaitymus GPMĮ 18 str. 13 dalyje nustatyta tvarka;

Mokesčių informacijos departamentas

bevilti kos skolos 3
Beviltiškos skolos (3)
 • Gyventojai, pripažįstantys pajamas pagal kaupimo apskaitos principą, iš pajamų gali atskaityti mokestiniu laikotarpiu atsiradusią beviltiškų skolų sumą, jeigu ta suma buvo įtraukta į gyventojo individualios veiklos pajamas.
 • Gyventojai, pripažįstantys pajamas pagal pinigų apskaitos principą, iš pajamų gali atskaityti mokestiniu laikotarpiu atsiradusią beviltiškoms skoloms tenkančią sąnaudų dalį, jeigu šių skolų atsiradimas buvo užfiksuotas individualios veiklos pajamų apskaitos dokumentuose.

Mokesčių informacijos departamentas

individualios veiklos turtas
Individualios veiklos turtas
 • Individualios veiklos turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.
 • Ilgalaikis turtas - tai turtas, kuris naudojamas individualioje veikloje ilgiau kaip 1 metus ir kurio įsigijimo kaina ne mažesnė už gyventojo nusistatytą kainą.
 • Trumpalaikis turtas - tai turtas, kuris individualioje veikloje naudojamas gyventojo pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) trumpiau kaip vienerius metus, o jo įsigijimo kaina į leidžiamus atskaitymus įskaitoma tą mokestinį laikotarpį, kurį šis turtas pradėtas naudoti.

Mokesčių informacijos departamentas

ilgalaikio turto sigijimo i laidos
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos

Gyventojas, prieš pradėdamas individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą, turi AVMI pateikti užpildytą Fizinio asmens pranešimą apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir/arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formos (toliau – Forma FR0457) (2009-11-30 VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-87,Žin., 2009. Nr. 148-6652).

 • Forma FR0457 turi būti pateikiama kiekvieną kartą prieš pradedant individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą arba šioje veikloje nustojus jį naudoti.

Mokesčių informacijos departamentas

ilgalaikio turto sigijimo i laidos1
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos

Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos ilgalaikio turto (ar jo dalies) įsigijimo išlaidos, jei turtas:

- priklauso gyventojui nuosavybės teise arba gautas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas,

-deklaruotas Formoje FR0457,

- nepriskiriamas ilgalaikiam turtui, kurio įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos.

Svarbu. Tuo atveju, kai ilgalaikis turtas naudojamasne tik individualioje veikloje, tai šio turto įsigijimo kainos dalis negali būti didesnė negu:

( žr. skaidrę).

Mokesčių informacijos departamentas

ilgalaikio turto sigijimo i laidos2
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos
 • Jei vienas iš sutuoktinių individualioje veikloje naudoja sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimą ilgalaikį turtą, tai šio turto įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos tik esant kito sutuoktinio sutikimui.
 • Jei sutikimo nėra, tai tokio turto įsigijimo išlaidų leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriama ne daugiau kaip 50 proc.
 • Sutikimas - laisvos formos dokumentas, kuriame turi būti nurodyta, dėl kokio turto šis sutikimas yra surašytas ir abiejų sutuoktinių rekvizitai (vardas, pavardė, parašas).

Mokesčių informacijos departamentas

ilgalaikio turto sigijimo i laidos3
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos
 • Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos atimamos lygiomis dalimis per laikotarpį, kuris atitinka Pelno mokesčio įstatymo (toliau - PMĮ) (2001 -12-20 įstatymas Nr. IX-675, Žin., 2001, Nr. 110-3992) 1 priedėlyje nustatytą nusidėvėjimo normatyvą metais.
 • Nusidėvėjimo normatyvas pradedamas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį ilgalaikis turtas pradėtas naudoti individualioje veikloje.

Svarbu. Žemės įsigijimo išlaidos negali būti atimamos iš individualios veiklos pajamų.

Mokesčių informacijos departamentas

pavyzdys
Pavyzdys

Gyventojas, vykdantis individualią veiklą, 2010 m. balandžio 1 d. įsigijo ilgalaikį turtą - baldus, kurių vertė yra 3000 Lt ir tą pačią dieną pradėjo baldus naudoti individualioje veikloje. Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto Formoje FR0457 deklaravo, kad veikloje naudos 100 proc.

 • Gyventojo nusistatyta ilgalaikio turto minimali kaina 1000 Lt.
 • PMĮ 1 priedėlyje baldams nustatytas nusidėvėjimo normatyvas - 6 metai.
 • Mėnesiui tenkanti baldų nusidėvėjimo suma - 41,67 Lt

(3000 :72 mėn. (6 metai).

Metinė 2010 m. baldų nusidėvėjimo suma - 375,03 Lt (41,67 x 9 mėn.).

Mokesčių informacijos departamentas

ilgalaikio turto sigijimo i laidos4
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos

Jeigu ilgalaikis turtas priskiriamas individualios veiklos turtui ne tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu, kurį įsigytas, turi būti skaičiuojamas sąlyginis nusidėvėjimas, t.y. iš įsigijimo kainos atimama tos kainos dalies, kuri atitinka to turto sąlyginio nusidėvėjimo (amortizacijos) per laikotarpį nuo turto įsigijimo iki to mokestinio laikotarpio, kurį ilgalaikis turtas buvo deklaruotas kaip individualios veiklos turtas, sumą.

 • Ši suma apskaičiuojama vadovaujantis PMĮ 18 straipsnio 11 dalies nuostatomis.
 • Jei įsigytas turtas pagal PMĮ 1 priedėlyje nustatytus normatyvus yra pilnai nusidėvėjęs, tai tokį turtą deklaravus Formoje FR0457, leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tik šio turto eksploatacijos/remonto išlaidos.

Mokesčių informacijos departamentas

pavyzdys1
Pavyzdys

Gyventojas 2009-01-03 už 100000 Lt įsigijo sandėlį, kurį 100 proc. veikloje pradėjo naudoti 2010-04-01.

PMĮ 1 priedėlyje nustatytas15 metų nusidėvėjimo normatyvas.

Sąlyginis nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo kito mėnesio1 dienos po sandėlio įsigijimo (2009-02-01) iki mokestinio laikotarpio, kurį pastatas buvo pradėtas naudoti individualioje veikloje, pradžios (iki 2010-01-01):

100000 Lt : 15 metų : 12 mėn. x 11 mėn. = 6111,11 Lt.

Deklaracijos FR0457 12 laukelyje nurodoma sandėlio įsigijimo kaina sumažinta sąlyginio nusidėvėjimo suma, t. y. 93889 Lt (100000 Lt - 6111,11 Lt = 93888,89 Lt).

2010 metųleidžiamiems atskaitymams priskiriama 4694,45 Lt(93888,89 Lt : 15 m. : 12 mėn. x 9 mėn.) šio pastato nusidėvėjimo suma.

Mokesčių informacijos departamentas

ilgalaikio turto sigijimo i laidos5
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos

Trumpesni nei PMĮ 1 priedėlyje nustatyti nusidėvėjimo normatyvai gali būti taikomi,jei įsigytas ilgalaikis turtas :

-yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau, kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto pasigaminimo pradžios);

-veikloje bus naudojamas ne trumpiau kaip 36 mėnesius;

-yra priskirtinas ilgalaikio turto grupėms ,,mašinos ir įrengimai“, ,,įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“.

 • Jeigu įsigytas ilgalaikis turtas priklauso grupėms ,,kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)“, ,,programinė įranga“, ,,įsigytos teisės“, nesilaikyti PMĮ1 priedėlyje nustatytų nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų galima tik tuo atveju, jeigu šis turtas būtinas kitam materialiajam turtui eksploatuoti.

Mokesčių informacijos departamentas

ilgalaikio turto eksploatavimo ar remonto i laidos
Ilgalaikio turto eksploatavimo ar remonto išlaidos

Eksploatavimo ir remonto išlaidos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos:

1) be apribojimų(neatsižvelgiant ar to turto įsigijimo išlaidos (ar bet kokia jų dalis) buvo priskirta leidžiamiems atskaitymams, ar ne), kai turtas įsigytas gyventojo vardu ir 100 proc. naudojamas veikloje.

2) pagal to turto faktinį naudojimą veikloje, kai turtas:

- įsigytas gyventojo vardu, tačiau naudojamas ne tik individualioje veikloje,

- individualioje veikloje naudojamas pagal nuomos ar panaudos sutartis.

Svarbu! Turtas turi būti deklaruotas Formoje FR0457 kaip individualios veiklos turtas.

Mokesčių informacijos departamentas

ilgalaikio turto remonto ir rekonstravimo i laidos 1
Ilgalaikio turto remonto ir rekonstravimo išlaidos (1)

Jei atliekamas nuosavybės teise turimo ilgalaikio materialiojo turto remontas, kuris pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes, arba rekonstravimas, tai šio remonto arba rekonstravimo verte yra didinama remontuoto arba rekonstruoto individualios veiklos turto įsigijimo kaina.

Įsidėmėtina. Jei atliekamas nuosavybės teise priklausančių ar išsinuomotų (pagal panaudos sutartį naudojamų) gyvenamųjų pastatų (patalpų) bei lengvųjų automobilių (išskyrus tuos, kurie naudojami tik teikiant transporto arba vairavimo paslaugas ir (arba) nuomojami) remontas, kuris pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes, arba rekonstravimas, tai tokio remonto/ rekonstravimo vertė leidžiamiems atskaitymams nepriskiriama.

Mokesčių informacijos departamentas

ilgalaikio turto remonto ir rekonstravimo i laidos 2
Ilgalaikio turto remonto ir rekonstravimo išlaidos (2)

Jei atliekamas išsinuomoto ar pagal panaudos sutartį individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto remontas, kuris pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ar pagerina jo naudingąsias savybes arba rekonstravimas, tai šio remonto ar rekonstravimo sąnaudos iš pajamų atskaitomos lygiomis dalimis per sutartyje numatytą to turto naudojimo laikotarpį.

 • Jei sudaryta neterminuota sutartis – per PMĮ 1 priedėlyje atitinkamoms turto grupėms nustatytą laikotarpį, bet ne trumpesnį kaip 36 mėnesiai.
 • Kai sutartis nutraukiama prieš terminą, likusi remonto arba rekonstravimo išlaidų dalis, kuri dar nebuvo įtraukta į leidžiamus atskaitymus, negali būti atskaitoma iš pajamų.

Mokesčių informacijos departamentas

kitos i laidos
Kitos išlaidos

Individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos:

- reklamos išlaidos;

- komandiruočių išlaidos;

- stojamųjų narių įnašai;

- palūkanos;

- natūralios netekties nuostoliai;

- reprezentacinės išlaidos ( nuo 2010-01-01);

- beviltiškų skolų sumos (nuo 2010-01-01);

- privalomojo sveikatos draudimo (toliau - PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (toliau - VSD) įmokos;

- kt.

Mokesčių informacijos departamentas

reklamos i laidos
Reklamos išlaidos

Reklamos išlaidos, skirtos informacijai, susijusiai su individualia veikla ir skatinančiai įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, bet kokia forma ir bet kuriomis priemonėmis skleisti esamiems ar potencialiems pirkėjams, gali būti priskiriamos gyventojo IDV leidžiamiems atskaitymams.

 • Išimtis:išlaidos negali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jei jos skirtos kontroliuojamuosius vienetus ir susijusius asmenis, informuoti, taip pat išlaidos, susijusios su informacijos apie IDV skleidimu, kai atitinkamos veiklos reklamą draudžia įstatymas.

Mokesčių informacijos departamentas

komandiruo i i laidos
Komandiruočių išlaidos

Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos gyventojo ar jo samdomo darbuotojo nakvynės, kelionės, registravimosi dalyvauti konferencijoje, simpoziume, parodoje ar kitokiame, su gyventojo IDV susijusiame, renginyje išlaidos ir dienpinigių išlaidos.

 • Gyventojas savo ar samdomo darbuotojo išvykimą iš nuolatinės veiklos vykdymo vietos turi įforminti atitinkamu aktu, kuriame nurodoma išvykimo tikslas, vieta (vietos), trukmė (jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių – buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė) ir numatomų apmokėti išlaidų rūšys.

Mokesčių informacijos departamentas

komandiruo i i laidos1
Komandiruočių išlaidos
 • Jeigu išvykimas susijęs tiek su IDV vykdymu, tiek su asmeniniais gyventojo ar jo samdomo darbuotojo tikslais, akte turi būti nurodyta ir pagrįsta, kokia dalis su išvykimu susijusių išlaidų priskirtina IDV, ir tik ši dalis išlaidų gali būti priskirta leidžiamiems atskaitymams.
 • Dienpinigių išlaidos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos vadovaujantis Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėmis ir Dienpinigių mokėjimo jūreiviams taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 (Žin., 2003, Nr. 11-396).

Mokesčių informacijos departamentas

nat rali netektis
Natūrali netektis
 • Leidžiamiems atskaitymams priskiriama per mokestinį laikotarpį faktiškai patirtų natūralios netekties nuostolių, išskyrus šviežių vaisių, uogų, grybų ir daržovių natūralios netekties nuostolius, suma, neviršijanti 1 proc.gyventojo mokestinio laikotarpio IDV pajamų.
 • Leidžiamiems atskaitymams priskiriama per mokestinį laikotarpį faktiškai patirtų šviežių vaisių, uogų, grybų ir daržovių natūralios netekties nuostolių sumanegali viršyti 3 proc. gyventojo mokestinio laikotarpio IDV pajamų.
 • Natūralios netekties nuostoliais laikomas natūralus prekių (žaliavų, produkcijos) sumažėjimas dėl prekių (žaliavų, produkcijos) saugojimo, perpylimo, pakavimo, vežimo, krovimo ir pardavimo, įskaitant nuostolius dėl pirkėjų užmaršumo.

Mokesčių informacijos departamentas

reprezentacin s i laidos
Reprezentacinės išlaidos
 • Nuo 2010-01-01 IDV leidžiamiems atskaitymams galima priskirti 50 proc. su IDV pajamomis susijusių gyventojo patirtų reprezentacinių išlaidų sumos, tačiau ši suma per mokestinį laikotarpį negali viršyti 2 proc. gyventojo IDV pajamų.
 • Medžioklės, žvejybos, plaukiojimo jachtomis, golfo, azartinių lošimų, stovyklavimo išlaidos (LR pelno mokesčio įstatymo 22 str. 5 d.) reprezentacinėms sąnaudoms nepriskiriamos.
 • Pažymėtina, kad reprezentacinės sąnaudos patiriamos, siekiant užmegzti naujus arba pagerinti esamus verslo ryšius su kitais vienetais ar fiziniais asmenimis

Mokesčių informacijos departamentas

vsd ir psd mokos
VSD ir PSD įmokos
 • Nuo individualios veiklos pajamų gyventojo mokėtinos socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tuo mokestiniu laikotarpiu, kuriuo gautos arba uždirbtos individualios veiklos pajamos, nuo kurių tos įmokos apskaičiuotos.

(GPMĮ 18 straipsnio 11 dalis)

Mokesčių informacijos departamentas

i laidos automobilio degalams
Išlaidos automobilio degalams

Gyventojas turi pagristi ne tik faktą, kad išlaidos patirtos, bet ir kokį kiekį degalų jis išnaudojo individualios veiklos pajamų uždirbimui;

 • Tam tikslui gyventojas turėtų savo pasirinkta ir suprantama forma fiksuoti individualioje veikloje naudojamos transporto priemonės panaudojimo ir degalų suvartojimo duomenis.
 • Prie leidžiamų atskaitymų galima priskirti tik faktiškai nuvažiuotam (siejamam su pajamų uždirbimu) atstumui tenkantį degalų kiekį, neviršijantį norminio kiekio.

(Degalų sunaudojimo normas gyventojas gali pasitvirtinti pats, atsižvelgdamas į gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis arba į kontrolines (bazines) kuro sąnaudų normas patvirtintas Automobilių kuro normų nustatymo metodika, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 405 (Žin., 1995, Nr. 85-1933)).

Mokesčių informacijos departamentas

i laidos internetui
Išlaidos internetui

Interneto išlaidas galima priskirti prie individualios veiklos leidžiamų atskaitymų, nepriklausomai nuo to, ar Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formoje kompiuteris buvo deklaruotas, ar ne.

Mokesčių informacijos departamentas

i laidos telefono pokalbiams
Išlaidos telefono pokalbiams
 • Telefono pokalbių išlaidas galima priskirti individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, jeigu telefonas nebuvo deklaruotas individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formoje. Telefono pokalbių sąskaita faktūra turi būti išrašyta individualią veiklą vykdančio gyventojo arba jo šeimos nario vardu (tuo atveju, kai veikloje gyventojas naudoja telefono numerį, išduotą šeimos nario vardu).
 • Individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams galima priskirti išankstinio apmokėjimo mobilių telefonų  pokalbių kortelių įsigijimo išlaidas (SIM kortelės:„Labas“, „Ežys“, „ Tele 2“ ir t.t.), pagrįstas kasos aparato čekiais ir / arba sąskaitomis faktūromis.

Mokesčių informacijos departamentas

i laidos keleivinio transporto bilietams
Išlaidos keleivinio transporto bilietams
 • Jei kelionė susijusi su individualios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu) ir tai yra įprastinės išlaidos gyventojo vykdomai individualiai veiklai, tai išlaidos bilietams galėtų būti pripažintos leidžiamais atskaitymais. Minėtos išlaidos gali būti pripažintos individualios veiklos leidžiamais atskaitymais, jeigu jos yra pagrįstos sąskaitomis faktūromis arba kasos aparato kvitais.
 • Individualios veiklos leidžiamais atskaitymais pripažįstamos individualią veiklą vykdančio gyventojo patirtos išlaidos keleivinio transporto bilietams įsigyti, jeigu jie įsigyjami autobuse/ troleibuse, kai neišduodamas kasos aparato kvitas.

Mokesčių informacijos departamentas

i laidos keleivinio transporto bilietams1
Išlaidos keleivinio transporto bilietams
 • Nuolatinių bilietų įsigijimo išlaidos gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams, ta dalimi kiek gyventojas juos naudoja kelionėms individualios veiklos tikslais. Šią dalį gyventojas apsisprendžia ir laisvos formos dokumentu pasitvirtina pats.
 • Atsižvelgiant į tai, kad leidžiamais atskaitymais pripažįstamos išlaidos, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnį, turi būti susijusios su pajamų uždirbimu ir įprastinės vykdomai veiklai, gyventojas atsižvelgdamas į savo veiklos pobūdį ir važiavimo visuomeniniu transportu dažnumą, turėtų pats nusistatyti, kokiu dokumentu (pvz., surašytu laisvos formos aktu, kuriame nurodytas kelionės tikslas ir kita susijusi informacija), patirtos transporto išlaidos bus susietos su individualios veiklos pajamų uždirbimu.

Mokesčių informacijos departamentas

neleid iami atskaitymai 1
Neleidžiami atskaitymai (1)

1) gyvenamųjų pastatų ir patalpų įsigijimo išlaidos;

2) lengvųjų automobilių, išskyrus tuos, kurie naudojami tik teikiant transporto arba vairavimo mokymo paslaugas ir (arba) nuomojami, įsigijimo išlaidos;

3) kompiuterių programų susikūrimo išlaidos;

4) kompiuterių programų įsigijimo išlaidos, jeigu šios programos yra įsigytos iš asocijuotų asmenų arba yra įsigytos iš vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, arba gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje;

5) pridėtinės vertės mokestis ir pajamų mokestis;

6) pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokestis, gyventojo, kuris yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, įtrauktas į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą;

Mokesčių informacijos departamentas

neleid iami atskaitymai 2
Neleidžiami atskaitymai (2)

7) netesybos, baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už teisės aktų pažeidimus;

8) išlaidos paramai ir dovanoms;

9) neapmokestinamosioms pajamoms tenkantys leidžiami atskaitymai (nuo 2010-01-01);

10)išmokosužsieniogyventojams,kuriųnuolatinėgyvenamoji vieta yra tikslinėse teritorijose;

11) gyventojo padarytos žalos atlyginimas;

12) išmokos, nuo kurių gyventojas privalėjo išskaičiuoti pajamų arba pelno mokestį, tačiau jo neišskaičiavo;

13) išmokos užsienio vienetams, kurie įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose.

Mokesčių informacijos departamentas

buhalterin apskaita 1
Buhalterinė apskaita (1)
 • Buhalterinės apskaitos taisyklės patvirtintos LR Finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo” (2010-05-24 įsakymo Nr. 1K-166, redakcija, 2010 Nr. 61-3022).

P a s t a b a.Taisyklės netaikomosūkininkams ir gyventojams, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, tvarkantiems apskaitą pagal LRV 1999- 12-01 d. nutarimą Nr. 1333 (Žin., 1999, Nr. 104-2989), gyventojams, iš individualios veiklos gaunantiems tik pajamų iš žemės ūkio produkcijos, užaugintos, taip pat užaugintos ir perdirbtos gyventojo nuosavybės teise turimoje, išsinuomotoje žemėje, ir pajamų už parduodamas pačių surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles), gyventojams, besiverčiantiems tik sporto ir atlikėjų veikla ir gaunantiems iš šios veiklos tik A klasės pajamų .

Mokesčių informacijos departamentas

buhalterin apskaita 2
Buhalterinėapskaita (2)

Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), naudoja tokius apskaitos dokumentus:

 • prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą;
 • sąskaitą faktūrą;
 • PVM sąskaitą faktūrą;
 • kasos aparato kvitą;
 • kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus ir pan.).

P a s t a b a. Kai gyventojas vykdo individualią lauko prekybos veiklą ir pirkėjas nereikalauja išduoti kvito, tai pasibaigus dienai, gyventojo iš šios veiklos gauti pinigai gali būti užpajamuojami vienu kvitu, kuriame nurodoma bendra per dieną parduotų prekių suma.

Mokesčių informacijos departamentas

buhalterin apskaita 3
Buhalterinėapskaita (3)
 • Gyventojas, kuris nėra PVM mokėtojas ir nenaudoja kasos aparato, turi išrašyti pasirinktinai prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą arba sąskaitą faktūrą.
 • Gyventojas, kuris yra PVM mokėtojas, turi išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, tačiau jeigu pirkėjas yra fizinis asmuo ir pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą nėra apmokestinamasis asmuo, galima naudoti prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą, į kurį įrašomas PVM tarifas ir suma.
 • Jei gyventojas yra įsigijęs kasos aparatą, tai jis privalo išduoti pirkėjui kasos aparato kvitą, o pirkėjo prašymu - prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą arba sąskaitą-faktūrą (jei gyventojas nėra PVM mokėtojas) arba PVM sąskaitą-faktūrą (jei gyventojas yra PVM mokėtojas).

Mokesčių informacijos departamentas

nauja
Nauja
 • Nuo 2011-01-01 atsisakyta kvitų (FR0508 forma) platinimo per AVMI.
 • Individualią veiklą pagal pažymą įregistravę gyventojai gali naudoti:
  • VMI prie FM interneto svetainėje www.vmi.lt (Titulinis → Duomenų bazės → Formos) skelbiamas Kvito FR0508 formas (jas gali atsispausdinti) arba
  • įsigytas blankų leidyklų parduotuvėse;
  • AVMI įsigytus kvitus, kol juos išnaudos.

2010 m. lapkričio 26 d. VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-111 (Žin., 2010, Nr.140-7205).

Mokesčių informacijos departamentas

slide64
Įrašyti

FR0508

Mokesčių informacijos departamentas

slide65
PREKIŲ (PASLAUGŲ) PIRKIMO–PARDAVIMO KVITAS NR.

20___m._____________.____d.

Prekių (paslaugų) pardavėjo vardas Prekių (paslaugų) pirkėjo vardas

arba vardo pirmoji raidė, pavardė______________ arba vardo pirmoji raidė, pavardė*____________

_________________________________________ Asmens kodas*___________________________

Verslo liudijimo Nr.***_____________________ Verslo liudijimo Nr.**______________________

Įmonės pavadinimas _______________________

Parašas _____________________ _______________________________________

Įmonės kodas____________________________

* Nurodoma pirkėjo ar paslaugos gavėjo pageidavimu.

** Nurodoma, kai kvitą išrašo perkantis prekes verslo liudijimą įsigijęs gyventojas.

*** Kai kvitą išrašo gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, vietoj verslo liudijimo

numerio nurodomas individualios veiklos vykdymo pažymos arba nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos numeris.

1 egz. – prekių (paslaugų) pirkėjui.

2 egz. – prekių (paslaugų) pardavėjui.

Mokesčių informacijos departamentas

kasos aparat naudojimas
Kasos aparatų naudojimas

Nuo 2011-05-01kasos aparatus privalo naudoti asmenys, kurie prekiauja maisto produktaispastatuose ar patalpose, kioskuose, kilnojamuosiuose nameliuose, vagonėliuose, autoparduotuvėse.

2011 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 5 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 1283 “Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2011, Nr. 6-215).

Mokesčių informacijos departamentas

buhalterin apskaita 4
Buhalterinėapskaita (4)
 • Gyventojas, tvarkydamas apskaitą, pildo Gyventojo individualios veiklospajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą (atskiras kiekvienai individualios veiklos rūšiai).
 • Žurnale fiksuojamos individualios veiklos pajamos ir išlaidos.
 • Gyventojas, veiklos pajamoms apskaityti naudojantis kasos aparatą, veiklos pajamas ir išlaidas privalo nurodyti kasos operacijų žurnale (pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo pildyti nereikia).

Mokesčių informacijos departamentas

buhalterin apskaita 5
Buhalterinė apskaita (5)
 • Gyventojas gali nefiksuoti išlaidų, jeigu pasirenka leidžiamiems atskaitymams priskirti 30 proc. pajamų dydžio išlaidas.
 • Jei gyventojas, tvarkydamas apskaitą taiko dvejybinį įrašą, tai Pajamų ir išlaidų žurnalo gali nepildyti, jei iš jo pildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikiamus duomenis.

Mokesčių informacijos departamentas

slide69
GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ APSKAITOS ŽURNALAS ___________________________________________________________________(Gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas)___________________________________________________________________(Gyvenamoji vieta)___________________________________________________________________(Veiklos pavadinimas)

Mokesčių informacijos departamentas

buhalterin apskaita 6
Buhalterinė apskaita (6)
 • Gyventojas, taikantis pinigų apskaitos principą, daro atskirą įrašą Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale kai faktiškai gauna pajamų arba kai turi išlaidų, susijusių su faktiškai gautomis pajamomis (neatsižvelgiant į tai ar jos apmokėtos).
 • Gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą, daro atskirą įrašą Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale, kai uždirba pajamų, neatsižvelgdamas į pinigų gavimąarba kai turi išlaidų, susijusių su faktiškai gautomis pajamomis (neatsižvelgiant į tai ar jos apmokėtos).

Pastaba. Pajamų gavimo (uždirbimo) arba su tokiomis susijusių išlaidų dokumentų duomenys į žurnalą įrašomi ne vėliau kaip iki kito mėn. paskutinės dienos.

Mokesčių informacijos departamentas

ra ai urnale mokestinio laikotarpio pabaigoje 1
Įrašai žurnale mokestinio laikotarpio pabaigoje (1)
 • Pinigų apskaitos principas
 • Inventorizacija (kad nustatyti neparduotų prekių, gaminių, nesunaudotų medžiagų, žaliavų, detalių likutį). Inventorizacija įforminama laisvos formos dokumentu, kuriame nurodomas neparduotų prekių, gaminių, nesunaudotų gamybai medžiagų, detalių kiekis, įsigijimo kaina, suma.
 • Jeigu gyventojas pardavė prekių, savos gamybos produkcijos (gaminių) ir išrašė dokumentus, o pirkėjai iki mokestinių metų pabaigos neatsiskaitė, tai jis surašo pažymą, kurioje nurodo tokių parduotų prekių įsigijimo išlaidas, gaminių savikainą.
 • Inventorizacijos dokumento ir (arba) pažymos duomenys įrašomi į žurnalo 6 skiltį (suma su minuso ženklu). Kito mokestinio laikotarpio pradžioje žurnale daromas toks pat įrašas su pliuso ženklu;

Mokesčių informacijos departamentas

ra ai urnale mokestinio laikotarpio pabaigoje 2
Įrašai žurnale mokestinio laikotarpio pabaigoje (2)
 • Kaupimo apskaitos principas
 • Inventorizacija (kad nustatyti neparduotų prekių, gaminių, nesunaudotų medžiagų, žaliavų, detalių likutį. Inventorizacija įforminama laisvos formos dokumentu, kuriame turi būti nurodomas neparduotų prekių, gaminių, nesunaudotų gamybai medžiagų, detalių kiekis, įsigijimo kaina, suma.
 • Inventorizacijos dokumento duomenys įrašomi į žurnalo 6 skiltį (įrašoma suma su minuso ženklu). Kito mokestinio laikotarpio pradžioje žurnale daromas toks pat įrašas su pliuso ženklu;

Mokesčių informacijos departamentas

i laidas pagrind iantys dokumentai 1
Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (1)

Privalomi apskaitos dokumentų rekvizitai nustatyti Buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2009, Nr.99-3515) 13 str.:

 • apskaitos dokumento pavadinimas;
 • ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;
 • apskaitos dokumento data;
 • ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;
 • ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;
 • asmens turinčio teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas pavardė, parašas ir pareigos.

Be šių rekvizitų, išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose turi būti nurodyta:

 • prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo vardas, pavardė ir asmens kodas;
 • prekių ar paslaugų pirkėjo (gyventojo) vardas pavardė ir asmens kodas.

Mokesčių informacijos departamentas

i laidas pagrind iantys dokumentai 2
Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (2)
 • SVARBU: Asmens kodo reikalavimas neprivalomas, jeigu tam tikrų dokumentų išrašymą reglamentuojantys teisės aktai įsakmiai nenurodo, kad asmens kodas yra vienas iš būtinų tokio dokumento rekvizitų. Pavyzdžiui, reikalavimus sąskaitai faktūrai ir PVM sąskaitai faktūrai nustato Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780. Šiose taisyklėse, įsakmiai nurodyta, kad sąskaitose faktūrose be kitų rekvizitų turi būti nurodytas ir pirkėjo kodas. Vadovaujantis PVM įstatymo 80 straipsnio nuostatomis, PVM sąskaitose faktūrose neprivaloma nurodyti pirkėjo asmens kodo.

Mokesčių informacijos departamentas

i laidas pagrind iantys dokumentai 3
Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (3)
 • Jei gyventojas skirtingoms vykdomos veiklos rūšimsturi vieną išlaidas pagrindžiantį dokumentą, tai išlaidas tarp veiklos rūšių paskirsto pats pagal faktines išlaidas arba proporcingai gautoms pajamoms.

Svarbu! Išlaidos kasos aparato kvitais gali būti pagrįstos tik tuo atveju, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (įskaitant PVM) neviršija 1000 Lt.

Mokesčių informacijos departamentas

individualios veiklos apmokestinam j pajam apskai iavimas
Neapmokestinamosios

pajamos

(GPMĮ 17 str.)

IDV

pajamos

IDV

apmokestinamosios

pajamos

Leidžiami

atskaitymai

( GPMĮ 18 str.)

INDIVIDUALIOS VEIKLOS APMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMAS

(Pagal GPMĮ 16 str.)

pajam mokes io tarifai
Pajamų mokesčio tarifai

5 proc. pajamų mokestis taikomas individualios veiklos pajamoms iš gamybos (įskaitant žemės ūkį), prekybos ar daugumos paslaugų teikimo.

15 proc. pajamų mokestis taikomaslaisvųjų profesijų veiklos pajamoms (advokatų, notarų, antstolių, architektų ir kt.) ir pajamoms iš vertybinių popierių pardavimo.

Šie tarifai taikomi apmokestinant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

Mokesčių informacijos departamentas

pajamomis nelaikoma
Pajamomis nelaikoma
 • Gyventojo (gyventojui) apskaičiuota pardavimo pridėtinės vertės mokesčio suma už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas.

(GPMĮ 2 str. 14 dalies 4 punktas)

Mokesčių informacijos departamentas

pajam deklaravimas 1
Pajamų deklaravimas (1)
 • Jei gyventojasyraįregistravęsindividualią veiklą ir/ar įsigijęs verslo liudijimą, metinę pajamų deklaraciją privalopateikti net ir tuo atveju, jeigu individualios veiklos pajamų negavo.
 • Metinė pajamų deklaracija (GPM308 forma) pateikiama kalendoriniams metams pasibaigus iki gegužės 1 d.

Mokesčių informacijos departamentas

pajam deklaravimas 2
Pajamų deklaravimas (2)
 • Nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtomis GPMĮ 21 straipsnyje nurodytomis išlaidomis (gyvybės draudimo, pensijų kaupimo įmokomis, sumokėtomis palūkanomis už kreditą gyvenamajam būstui įsigyti ir pan.) gali būti mažinamos tik tos gyventojo pajamos, kurioms taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Mokesčių informacijos departamentas

pajam mokes io sumok jimas
Pajamų mokesčio sumokėjimas

VMI administruojami mokesčiai mokami į vieną biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą:

Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB.

Lėšų gavėjas VMI prie LR FM,

įmonės kodas 188659752.

Įmokos kodas:

Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokamas gyventojų pajamų mokestis – 1441.

Mokesčių informacijos departamentas

valstybinio socialinio draudimo mokos
Valstybinio socialinio draudimo įmokos
 • Gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, kaip savarankiškai dirbantys asmenys.
 • Dėl prievolės mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas turėtumėte kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius.

Mokesčių informacijos departamentas

valstybinio socialinio draudimo mok dydis
Valstybinio socialinio draudimo įmokų dydis
 • Bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas 2011 metais – 37,5 proc. (28,5 proc. VSD ir 9 proc. PSD).
 • Socialinio draudimo įmokų bazė nuo 2010 metų yra lygi 50 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) sumos.

Mokesčių informacijos departamentas

pavyzdys 11
Pavyzdys (1)

Gyventojas per 2011 metus iš individualios veiklos pagal pažymą uždirbo 50000 Lt pajamų, patyrė 28000 Lt su pajamų uždirbimu susijusių išlaidų ir sumokėjo 864 Lt PSD įmokų.

Gyventojas, 2012 m. prieš pildydamas Deklaraciją GPM308 už 2011 m., turi apskaičiuoti mokėtinas VSD ir PSD įmokas.

VSD bazė: (50000-28000) x 50% = 11000 Lt.

Mokėtina VSD įmoka: 11000 x 28,5 % = 3135 Lt.

Mokėtina PSD įmoka: 11000 x 9 % = 990 Lt.

Taigi gyventojas už 2011 m. sumokės 3135 Lt VSD įmoką ir 126 Lt PSD įmoką (990-864).

Gyventojas į Deklaracijos GPM308V priedą įrašo:

6 laukelis - 50000 Lt pajamų,

7 laukelis - 32125 Lt išlaidų (28000+3135+990),

10 laukelis - 17875 Lt (50000-32125) apmokestinamųjų pajamų.

Mokesčių informacijos departamentas

pavyzdys 21
Pavyzdys (2)

Gyventojo 2011 metų individualios veiklos pajamos - 50000 Lt, su pajamų gavimu susijusios išlaidos - 8000 Lt. Sumokėta 864 Lt PSD įmokų.

Gyventojas į Deklaracijos GPM308V priedą įrašo:

6 laukelis - 50000 Lt pajamų,

7 laukelis - 15000 Lt išlaidų (30 proc. pajamų),

10 laukelis - 35000 Lt (50000-10000) apmokestinamųjų pajamų.

VSD ir PSD bazė: (50000-15000) x 50% = 17500 Lt.

Mokėtina VSD įmoka: 17500 x 28,5 % = 4988 Lt.

Mokėtina PSD įmoka: 17500 x 9 % = 1575 Lt (papildomai turės sumokėti 711 Lt (1575-864) PSD įmoką).

Mokesčių informacijos departamentas

individuali veikl vykdan io gyventojo mok tini mokes iai
Individualią veiklą vykdančio gyventojo mokėtini mokesčiai
 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM);
 • Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoka;
 • Valstybino socialinio draudimo (VSD) įmoka;
 • Nekilnojamojo turto mokestis (NTM);
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Mokesčių informacijos departamentas

pvm mok toj registravimas 1
PVM mokėtojų įregistravimas (1)

Asmenys PVM mokėtojais registruojami:

 • Privalomai (PVMĮ 71 str., 711 str.).
 • Savanoriškai (PVMĮ 72 str.).

Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų registro taisyklėspatvirtintos VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymu Nr. 178 (2008-07-23 įsakymo VA-37 redakcija; Žin., 2008, Nr. 89-3594).

Mokesčių informacijos departamentas

pvm mok toj registravimas 2
PVM mokėtojų įregistravimas (2)

Prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda, kai:

1)bendra atlygio suma, už pateiktas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas, per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) buvo didesnė kaip 100 000 Lt;

2) kontroliuojančio ir visų jo kontroliuojamų asmenų bendra atlygio suma už pateiktas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas, viršijo 100 000 Lt, nors kiekvieno asmens gauto atlygio suma yra mažesnė už šią atlygio sumą.

3)iš Europos Sąjungos (toliau - ES) įsigytų prekių vertė (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės) per kalendorinius metus yra didesnė kaip 35 000 Lt (neįskaitant PVM, sumokėto ES valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos).

Mokesčių informacijos departamentas

nekilnojamojo turto mokestis 1
Nekilnojamojo turto mokestis (1)
 • Gyventojai nekilnojamojo turto mokestį turi mokėti už:

- nuosavybės teisepriklausantį administracinės, gamybos, prekybos, maitinimo, paslaugų, viešbučių, transporto ir kitų paskirčių nekilnojamąjį turtą,

- už gyvenamosios, sodų, garažų, mokslo, religinės, poilsio, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio paskirties statinius ir/ar patalpas, žuvininkystės bei inžinerinius statinius, tik tuo atveju, jei šis nekilnojamasis turtas naudojamas individualioje arba ekonominėje veikloje ir iš uždirbamų pajamų atimami su šio turto naudojimu susiję leidžiami atskaitymai, ar atskaitomas pridėtinės vertės mokestis.

2005-06-07 Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas Nr. X-233 (Žin., 2005 Nr. 76-2741; 2009, Nr. 25-979)

Mokesčių informacijos departamentas

nekilnojamojo turto mokestis 2
Nekilnojamojo turto mokestis (2)
 • Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – nuo 0,3 iki 1 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės.
 • Konkretų mokesčio tarifą nustato savivaldybės taryba.
 • NTM deklaracijos forma KIT711.

Mokesčių informacijos departamentas

nekilnojamojo turto mokestis 3
Nekilnojamojo turto mokestis (3)
 • NTM mokamas nuo NT mokestinės vertės. Ją pagal NT unikalų (kadastrinį) numerį galima sužinoti interneto tinklalapyje www.registrucentras.lt arba iš Nekilnojamojo turto registro išrašo, kurį gyventojams VĮ „Registrų centras“ parengia ir išduoda nemokamai.
 • Gyventojai turi apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti NTM metams pasibaigus iki kitų metų vasario 1 dienos.

Mokesčių informacijos departamentas

valstybin mokes i inspekcija primena
Valstybinė mokesčių inspekcija primena:

Nuo 2011 m. spalio 4 d. konsultacijos teikiamos vieno langelio principu tokiais būdais:

 • Telefonu 1882
 • El. būdu, paklausimą pateikus per VMI prie FM interneto svetainės skyrelį Elektroniniai paklausimai.
 • Raštu (paklausimus mokesčių mokėtojai turi atsiųsti adresu Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius).

Mokesčių informacijos departamentas

slide97
Dėkojame už dėmesį

Mokesčių informacijos departamentas

ad