slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Individuali veikla, įsigijus verslo liudijimus.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 103

Individuali veikla, įsigijus verslo liudijimus. - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Individuali veikla, įsigijus verslo liudijimus. Nuo 2012 m. aktualūs teisės aktų pakeitimai asmenims, vykdantiems veiklą įsigijus verslo liudijimus Lina Šipkauskienė 2012 m., Kaunas. Seminaro planas. 1. VL įsigijimas, buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Individuali veikla, įsigijus verslo liudijimus.' - baylee


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Individuali veikla, įsigijus verslo liudijimus.

Nuo 2012 m. aktualūs teisės aktų pakeitimai asmenims, vykdantiems veiklą įsigijus verslo liudijimus

Lina Šipkauskienė

2012 m., Kaunas

seminaro planas
Seminaro planas

1. VL įsigijimas, buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai;

2. Sveikatos draudimo (PSD) ir socialinio draudimo (VSD) įmokos;

3. Metinis pajamų deklaravimas.

4. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau - GPMĮ) pakeitimai;

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 (toliau – Nutarimas Nr.1797) pakeitimai;

6. Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau – KA naudojimo aprašas) pakeitimai

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

s voka
Sąvoka
 • Verslo liudijimas (toliau VL) - GPMĮ ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio sumokėjimą verčiantis individualia veikla ir (arba) nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos veikla, jeigu šios veiklos įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą veiklos rūšių sąrašą.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pajam mokestis sigyjant vl
Pajamų mokestis įsigyjant VL
 • Už per mokestinį laikotarpį gautas pajamas, nuo kurių mokestis sumokamas dirbant pagal verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis
 • Mokėtinas pajamų mokestis apskaičiuojamas proporcingai išduodamo VL galiojimo laikui
 • Fiksuoto dydžio pajamų mokestis turi būti sumokėtas prieš išduodant verslo liudijimą
 • Pajamų mokesčio dydis nepriklausonuo gautų veiklos pagal VL pajamų dydžio

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

vl sigijimas
VL įsigijimas

VL verstis veikla gyventojams gali būti išduodami:

neribojant veiklos teritorijos;

visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus m. savivaldybes ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas;

konkrečios savivaldybės teritorijoje.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

vl sigijimas1
VL įsigijimas

VL nuolatiniam Lietuvos gyventojui išduoda:

teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija, veikianti savivaldybėje, kurioje gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, išskyrus verslo liudijimus verstis veikla konkrečios savivaldybės teritorijoje, kuriuos išduoda toje savivaldybėje veikianti teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

vl sigijimas2
VL įsigijimas

VMI įgyvendinus vieno langelio principą, gyventojai dėl VL įsigijimo gali kreiptis į bet kurią TVMI, kuri išduodama VL taiko fiksuotus pajamų mokesčio dydžius tokia tvarka:

kai veiklos vykdymo vieta pasirenkama neribojant veiklos teritorijos ar visoje Lietuvos Respublikoje (išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas), - taikomi verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo nuolatinės (deklaruotos) gyvenamosios vietos savivaldybės nustatyti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai bei lengvatų dydžiai,

kai veiklos vykdymo vieta pasirenkama konkreti savivaldybė, tai taikomi tos konkrečios veiklos vykdymo vietos savivaldybės nustatyti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai bei lengvatų dydžiai.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

vl sigijimas3
VL įsigijimas

Norint įsigyti VL, pateikiami šie dokumentai:

Prašymas dėl VL įsigijimo;

Asmens tapatybės dokumentas;

3) Dokumentas (paprašiusmokesčių administratoriui), patvirtinantis teisę taikyti mažesnį pajamų mokestį (jeigu savivaldybių tarybos tokių asmenų atžvilgiu priėmusios atitinkamą sprendimą);

4) Su garso ir vaizdo kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais sudarytos autorinės licencinės sutartys, suteikiančios teisę Lietuvos Respublikos teritorijoje platinti audiovizualinius kūrinius ir (arba) fonogramas bet kokiose laikmenose (prekiauti jais ir (arba) juos nuomoti);

5) Tautinio paveldo produktų sertifikatas, patvirtinantis pagal Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3043) tradicinio amatininko statuso įgijimą.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

vl sigijimas4
VL įsigijimas
 • VL, išskyrus VLgyvenamosios paskirties patalpų nuomai, neišduodamas, jeigu gyventojas skolingas už praėjusį laikotarpį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.
 • VL, išskyrus VL gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui neišduodamas, jeigu gyventojas, norintis įsigyti VL, nesusimokėjęs valstybinio socialinio draudimo įmokų už visą VL galiojimo laikotarpį iš anksto.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

vl sigijimas5
VL įsigijimas
 • Kiekvienos rūšies veiklos VL išduodami atskirai.
 • Gyventojo prašyme nurodyta stacionarioje vietoje vykdomos veiklos vieta įrašoma VL. Jeigu gyventojas nurodo kitos (ne stacionarioje vietoje vykdomos) veiklos vietą, ji taip pat įrašoma VL.
 • Pasikeitus stacionarioje vietoje vykdomos veiklos vietai, gyventojas per 10 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo privalo apie tai pranešti bet kuriai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai.
 • Verslo liudijime atitinkami įrašai padaromi ne vėliau kaip per 1 d. d. nuo pranešimo pateikimo.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

vl sigijimas6
VL įsigijimas
 • Verslo liudijimai išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip 5 dienoms, išskyrus prekybos verslo liudijimus.
 • Prekybos verslo liudijimai išduodami bet kuriam pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaipkalendoriniams metams. Prašyme turi būti įrašyta, kurio mėnesio kuriomis dienomis pageidaujama prekiauti, ir šios dienos nurodomos verslo liudijime.
 • Paskutinį kalendorinių metų mėnesį verslo liudijimas gali būti išduotas arba pratęstas laikotarpiui iki kalendorinių metų pabaigos.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

apribojimai veiklos r ims pa ym toms x arba xx galioja iki 2012 05 01
Apribojimai veiklos rūšims, pažymėtoms (x) arba (xx) (galioja iki 2012-05-01)
 • Ženklas (x), nurodytas šalia veiklos rūšies, nesuteikia teisės parduoti savo gamybos prekių ir teikti paslaugų įmonei arba kitam juridiniam asmeniui, jeigu veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint liudijimą, rūšis yra viena iš veiklos, kuria verčiasi įmonė arba kitas juridinis asmuo, rūšių.

Jeigu ši veiklos rūšis tik įrašyta į įmonės registravimo pažymėjimą, tačiau įmonė ja faktiškai nesiverčia, tai turint verslo liudijimą, galima tokiai įmonei parduoti savo gamybos prekes ar teikti paslaugas.

 • Ženklas (xx), nurodytas šalia veiklos rūšies, suteikia teisę parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas tik gyventojams.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 415(2011 m. balandžio 22 d. LRV nutarimo Nr. 1K-160 redakcija; Žin., 2011, 49-2399)

GYVENTOJŲ, ĮSIGIJUSIŲ VERSLO LIUDIJIMUS, BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLĖS

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

slide14

PREKIŲ (PASLAUGŲ) PIRKIMO–PARDAVIMO KVITAS NR.

20___m._____________.____d.

Prekių (paslaugų) pardavėjo vardas Prekių (paslaugų) pirkėjo vardas

arba vardo pirmoji raidė, pavardė______________ arba vardo pirmoji raidė, pavardė*____________

_________________________________________ Asmens kodas*___________________________

Verslo liudijimo Nr.***_____________________ Verslo liudijimo Nr.**______________________

Įmonės pavadinimas _______________________

Parašas _____________________ _______________________________________

Įmonės kodas____________________________

* Nurodoma pirkėjo ar paslaugos gavėjo pageidavimu.

** Nurodoma, kai kvitą išrašo perkantis prekes verslo liudijimą įsigijęs gyventojas.

*** Kai kvitą išrašo gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, vietoj verslo liudijimo

numerio nurodomas individualios veiklos vykdymo pažymos arba nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos numeris.

1 egz. – prekių (paslaugų) pirkėjui.

2 egz. – prekių (paslaugų) pardavėjui.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai1
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai

Privalomi prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų (FR0508 forma) rekvizitai:

1. kvito pavadinimas;

2. gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, vardas arba pirmoji vardo raidė, pavardė;

3. verslo liudijimo numeris;

4. kvito surašymo data;

5. prekės (paslaugos) pavadinimas;

6. prekės (paslaugos) kiekis, kaina, suma;

7. gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, parašas;

8. pirkėjo ar paslaugų gavėjo pavadinimas ir kodas arba vardas, pavardė ir asmens kodas (šie rekvizitai nurodomi pirkėjo, paslaugos gavėjo pageidavimu).

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai2
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai
 • VL įsigiję gyventojai prekių pardavimui (pirkimui) bei paslaugų teikimui privalo naudoti Kvitus, kurių forma skelbiama VMI prie FM interneto svetainėje, arba Kvitus, pagamintus spaustuvėse, kuriuos gali įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse.
 • Gyventojai, įsigiję prekybos ir/ar gamybos su teise prekiauti savos gamybos prekėmis VL, veiklos pajamoms apskaityti naudojantys kasos aparatus, Kvitus išrašo Kasos aparatų naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255 (Žin., 2003, Nr. 90-4096; 2011,Nr. 25-1243), nustatytais atvejais.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai3
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai
 • Gyventojai, įsigiję VL, pirkdami iš VL įsigijusio gyventojo jo pagamintą produkciją arba pirkdami žemės ūkio produkciją iš gyventojo (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba pirkdami iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus, privalo išrašyti Kvitus.
 • Šiuo atveju Kvitus išrašo pirkėjai.
 • Kvito pirmasis egzempliorius lieka pirkėjui, o antrasis duodamas prekių pardavėjui.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai4
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai
 • Gyventojai, įsigiję prekybos VL ir esantys PVM mokėtojai, parduodami prekes, pirkėjo pageidavimu privalo išrašyti ir PVM sąskaitas faktūras.
 • Gyventojai, įsigiję ne prekybos, o kitos veiklos VL, parduodami savos gamybos prekes (išskyrus atvejus, kai savos gamybos prekės parduodamos gyventojams, įsigijusiems VL) arba suteikdami paslaugas, prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus privalo išrašyti pirkėjams arba paslaugų gavėjams jų pageidavimu. Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito pirmasis egzempliorius duodamas prekių pirkėjui arba paslaugų gavėjui, o antrasis lieka pardavėjui arba paslaugų teikėjui.
 • Gyventojai, įsigiję ne prekybos, o kitos veiklos VL ir esantys PVM mokėtojai, parduodami savos gamybos prekes arba suteikdami paslaugas, pirkėjo arba paslaugos gavėjo pageidavimu privalo išrašyti ir PVM sąskaitas faktūras.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai5
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai
 • Kvitas išrašomas pinigų gavimo momentu.
 • Kai šalys susitaria (sudaro atskirą sutartį) ir nustato atsiskaitymo už prekes ar paslaugas momentą, nesutampantį su faktišku paslaugų atlikimo ar prekių perdavimo momentu, tai Kvitas taip pat išrašomas pinigų gavimo momentu.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai6
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai
 • VL įsigijęs gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato, veiklos pajamas ir išlaidas taisyklėse nustatyta tvarka nurodo Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale (toliau - žurnalas).
 • VL įsigijęs gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, veiklos pajamas ir išlaidas nurodo Kasos aparato kasos operacijų žurnale, kurio formą tvirtina ir pildymo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

slide21
Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama
buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai7
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai
 • Žurnalo pirmame lape nurodoma gyventojo, įsigijusio VL, vardas, pavardė, asmens kodas arba kitoks asmens tapatybės nustatymo numeris (jei žurnalą pildo nenuolatinis Lietuvos gyventojas), verslo liudijimo numeris, jo išdavimo data, vykdomos veiklos pavadinimas ir kodas.
 • Žurnalo 1 ir 4 skiltys skirtos įrašų numeriams. Žurnalo 2 skiltyje nurodoma mėnesio diena, kurią parduota prekių (ir savos gamybos) bei suteikta paslaugų.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai8
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai
 • Žurnalo 3 skiltyje įrašoma pajamų, gautų iš veiklos rūšies, kurios pajamoms ir išlaidoms pildomas žurnalas, suma.
 • Pajamos laikomos gautomis, kai faktiškai gaunamas atlygis už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas.
 • Jeigu kurią nors dieną pajamų negauta, įrašas nedaromas.
 • Šioje skiltyje nerašomos pajamos, gautos pardavus arba kitaip perleidus nuosavybėn ne individualios veiklos turtą (asmeninės nuosavybės teise turimą daiktą ir pan.).

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai9
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai
 • Žurnalo 5 skiltyje įrašomos per mėnesį padarytos (apmokėtos) veiklos išlaidos neskaidant jų pagal rūšis. Tačiau gyventojas savo nuožiūra veiklos išlaidas gali įrašyti ir pagal jų rūšis, taip pat kai išlaidos padaromos, t. y. nelaukdamas mėnesio pabaigos.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai10
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai
 • Patirtų (apmokėtų) išlaidų pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais nebūtina, išskyrus tuos atvejus, kai Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklės nustato reikalavimą turėti prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo dokumentus.
 • Juridinę galią turinčiais dokumentais, pagrindžiančiais prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo išlaidas, laikomi prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo dokumentai, nurodyti Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklėse.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai11
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai
 • Žurnalo 6 skiltyje įrašoma mėnesio išlaidų bendra suma.
 • Jeigu išlaidų turinys žurnalo 5 skiltyje įrašomas, kai išlaidos patiriamos, žurnalo 6 skiltyje kartu įrašoma ir šių išlaidų suma.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai12
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai
 • Gyventojas, įsigijęs kelių veiklos rūšių VL, šių veiklos rūšių pajamas ir išlaidas įtraukia į atskirus (kiekvienai veiklai) žurnalus.
 • Jeigu šioms veiklos rūšims yra įsigijęs prekių, medžiagų bei žaliavų pagal vieną įsigijimo dokumentą, tai tų prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo išlaidas tarp atskirų veiklos rūšių paskirsto pats gyventojas ir įrašo į atitinkamus žurnalus.
 • Jeigu veikla verčiamasi su pertraukomis ir gyventojas jau buvo įsigijęs VL verstis ta veikla ir pildė žurnalą, pradėti naują žurnalą nebūtina, t. y., toliau gali būti pildomas jau pradėtas pildyti žurnalas.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai13
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai
 • Gyventojas žurnalą pildo chronologine tvarka. Pastebėjęs klaidą, klaidingą tekstą arba skaičių perbraukia taip, kad galima būtų juos perskaityti, ir įrašo teisingą skaičių arba tekstą, šalia kurio pasirašo ir nurodo taisymo datą.
 • Žurnale sukaupti duomenys naudojami gyventojo metinei pajamų deklaracijai pildyti.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai14
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai
 • Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-08-13 nutarimu Nr. 1283 (Žin.,82-3522);
 • Kasos aparatų naudojimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2003-09-18 įsakymu Nr. V-255 (Žin., 2003, Nr. 90-4096;toliau - Taisyklės);

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai15
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai

Nuo 2011 m. gegužės 1 d.:

Asmenys, kurie prekiauja maisto produktais (maistu):

pastatuose ar patalpose,

kioskuose,

vagonėliuose,

kilnojamuosiuose nameliuose,

autoparduotuvėse privalo naudoti KA.

(LRV 2011-01-12 nutarimas Nr. 5; Žin., 2011, Nr. 6-215 - pakeistas Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas)

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai16
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai

KA neprivalo naudoti:

1. gyventojai, prekiaujantys savo namų valdos žemės sklype, mėgėjų sodo sklype, ar kitoje ž.ū. valdoje (ūkyje) išaugintais žemės ūkio produktaisir iš jų pagamintais maisto produktais, kai ž.ū. valdosekonominis dydis neviršija 1 EDV, kaip ši sąvoka apibrėžta Sveikatos draudimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 55-1288; 2002, Nr.123-5512)

Papildomi reikalavimai

Prekybos vietoje reikia turėti asmens ir žemės valdymą patvirtinančius dokumentus

2.gyventojai, prekiaujantyslauko sąlygomis.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai17
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai

VL įsigijęs gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, veiklos pajamas ir išlaidas nurodo Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnale, kurio formą tvirtina ir pildymo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai18
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai
 • VL įsigiję gyventojai veiklos vykdymo vietoje privalo turėti verslo liudijimus arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Gyventojai, įsigiję prekybos VL, - prekybos vietoje, o gamybos VL, -gamybos vietoje privalo turėti VL ir prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus:
 • sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą - kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos iš Lietuvos JA arba užsienio apmokestinamojo vieneto, vykdančio veiklą per nuolatinę buveinę;
 • prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą arba kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą -kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos iš gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla;

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai19
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai
 • dokumentą, kuriuo įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų tiekimas ir iš kurio galima nustatyti ūkinės operacijos turinį, - kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos ES valstybėse;
 • importo deklaraciją, kuria įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų importas į Europos Bendrijų muitų teritoriją, - kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos ne Europos Bendrijų muitų teritorijoje;
 • prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito pirmąjį egzempliorių arba kasos aparato kvitą, arba PVM sąskaitą faktūrą- kai prekės perkamos iš gyventojo, įsigijusio VL verstis prekyba, kai iš VL įsigijusio gyventojo perkama jo pagaminta produkcija, kai žemės ūkio produkcija perkama iš gyventojo (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba kai iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio VL) perkami asmeninės nuosavybės teise priklausantys daiktai.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

buhalterin apskaita ir naudojami dokumentai20
Buhalterinė apskaita ir naudojami dokumentai
 • Gyventojai, įsigiję VL, prekių (paslaugų) medžiagų, žaliavų įsigijimo dokumentus ir kitus dokumentus turi saugoti 5 kalendorinius metus po tų metų, kuriais jie gauti ar išrašyti, o PVM sąskaitas faktūras ir sąskaitas faktūras – 10 metų nuo jų išrašymo.
 • Sutuoktiniai, įsigiję atskirus VL, toje pačioje turgavietėje gali prekiauti prekėmis turėdami vieno iš jų vardu išrašytus prekių įsigijimo dokumentus.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

slide36
Kokį dokumentą turi išrašyti gyventojas, gavęs avansą tuo metu, kai verslo liudijimas dar negalioja? (Reg. Nr. KD-7439)  
 • Situacija: Gyventojas, vasaros metu (birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais) ketina teikti apgyvendinimo paslaugas. Šiems mėnesiams gyventojas įsigys verslo liudijimą „Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas (ST)“. Visus metus gyventojas skelbiasi, reklamuoja, kad vasaros metu teikia apgyvendinimo paslaugas. Dalis klientų (kurie yra juridiniai asmenys) patalpas, kurias norės išsinuomoti liepos mėnesį, rezervuojasi jau sausio mėnesį ir sumoka avansą. Sausio mėnesį gyventojas dar neturi verslo liudijimo apgyvendinimo paslaugoms.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

slide37
(tęsinys) Kai gyventojas, tam tikrais mėnesiais ketina teikti apgyvendinimo paslaugas, tačiau už išankstinį patalpų rezervavimą ima avansines įmokas, tai toks gyventojas verslo liudijimą būsimam veiklos vykdymo laikotarpiui turėtų įsigyti iš anksto, prieš avansinių įmokų gavimą.

Pvz. Jeigu gyventojas verslo liudijimą įsigijęs iki 2012-05-31 (kuriame nurodytas apgyvendinimo paslaugų teikimo laikotarpis nuo 2012-06-01 iki 2012-08-31) gauna avansines įmokas pvz. 2012-04-01 už laikotarpiu nuo 2012-07-10 iki 2012-07-30 (arba už bet kokį kitą laikotarpį nuo 2012-06-01 iki 2012-08-31), laikoma, kad gyventojas gavo pajamų iš verslo liudijimo veiklos.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

slide38
(tęsinys) Gyventojas gaudamas avansą neišrašo jokio dokumento. Avanso mokėjimas turėtų būti aptartas sutartyje. Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas išrašomas tik tada, kai gyventojas jau turi įsigijęs verslo liudijimą, o įmonė sumoka antrąją sumos dalį. Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas išrašomas pinigų gavimo momentu.

Gautas avansas pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale nerodomas. Žurnale parodoma visa gauta suma, kai yra gaunama antroji sumos dalis.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

slide39
Ar individualią veiklą pagal VL vykdančiam gyventojui išmokas išmokantis vienetas privalo išskaičiuoti GPM? (Reg. Nr. KD-2296)
 • Kadangi gyventojas, įsigydamas verslo liudijimą, pats sumoka savivaldybių tarybų nustatytą fiksuoto dydžio pajamų mokestį, įmonė iš jo neturi išskaičiuoti pajamų mokesčio.
 • Jei gyventojas, sudarydamas paslaugų teikimo sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis, nepateikia verslo liudijimo, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą pajamų mokestį privalo mokestį išskaičiuojantis asmuo (juridinis vienetas).

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

slide40
Ar VL įsigijęs gyventojas galės pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis pagal GPMĮ 21 straipsnio nuostatas? (Reg. Nr. KD-1060)
 • Deklaruojant pajamas iš veiklos, kuria gyventojas vertėsi turėdamas VL, jokios išlaidos, susijusios su individualia veikla, neatimamos, kadangi išlaidų suma fiksuoto pajamų mokesčio (sumokėto už verslo liudijimą) dydžiui įtakos neturi.
 • Iš veiklos pagal VL pajamų neatimamos ir GPMĮ 21 str. nurodytos išlaidos (gyvybės draudimo įmokos, pensijų įmokos, palūkanos už kreditą (paimtą iki 2009-01-01) gyvenamajam būstui įsigyti, sumokėtas sumos už studijas (ir/ar profesinį mokymą), už vieną (2004-2008 metais) įsigytą asmeninio kompiuterio vienetą su programine įranga ir/arba interneto prieiga.
 • Vadinasi, jei verslo liudijimą įsigijęs gyventojas mokestiniu laikotarpiu negavo kitos rūšies apmokestinamųjų pajamų, pajamų mokesčio lengvatomis pasinaudoti negalės.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

slide41

Ar gali nuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal VL, skirti iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos paramai ir 1 proc. - politinėms partijoms?

 • Nuo 2012-01-01 nuolatiniai Lietuvos gyventojai gali iki 2 proc. pajamų mokesčio skirti vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir 1 proc. pajamų mokesčio skirti politinėms partijoms.
 • Nuolatinis Lietuvos gyventojas, sumokėjęs fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestį už verslo liudijimą, gali iki 2 proc. sumokėto mokesčio skirti paramai ir/arba 1 proc. – politinėms partijoms.
 • Pajamų mokesčio sumos gali būti skirtos keliems gavėjams, bet apskaičiuota konkrečiam gavėjui pervestina suma turi būti ne mažesnė nei 10 Lt.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

sveikatos draudimo mokos psd
Sveikatos draudimo įmokos (PSD)
 • Asmenys, vykdantys individualią veiklą įsigijusVL, PSD įmokas moka patys už save.
 • Jie VL galiojimo laikotarpiu kas mėnesį moka 9 proc. MMA, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio PSD įmoką.
 • PSD įmoka už atitinkamą mėnesį turi būti sumokama iki to mėnesio paskutinės dienos.
 • PSD įmokos gali būti apskaičiuojamos bei sumokamos ir už ateinančius laikotarpius.
 • PSD įmokų mokėti nereikia, jeigu gyventojas tuo metu yra apdraustas socialiniu (įskaitant sveikatos) draudimu kitoje ES ar EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje ir, paprašius, gali tai įrodyti.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

sveikatos draudimo mokos psd1
Sveikatos draudimo įmokos (PSD)
 • Asmenys, kurie patenka į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą arba (ir) gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, ir tuo pačiu metu įsigyja VL (išskyrus patalpų nuomos VL), PSD įmokas už VL moka tik už tas kalendorinio mėnesio dienas, kuriomis turi galiojantį verslo liudijimą. Dienos įmoka bus apskaičiuota proporcingai:
 • - jeigu VL išduodamas kelioms dienoms, nustatyta mėnesio PSD įmoka dalijama iš mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš dienų, kurioms tą mėnesį asmuo buvo įsigijęs VL, skaičiaus.
 • Gyventojai, įsigiję VL, PSD įmokas moka 1891 įmokos kodu.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

sveikatos draudimo mokos psd2
Sveikatos draudimo įmokos (PSD)
 • Gyventojai, kurie vykdo IV įsigiję daugiau nei vieną verslo liudijimą, kas mėnesį moka fiksuotas 9 proc. MMA, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio PSD įmokas už vieną VL.
 • Mėnesinė PSD įmoka 2011 m. ir šiuo metu yra 72 Lt (9 proc. x 800 Lt).
 • Gyventojų, kurie visą mokestinį laikotarpį vykdė IV įsigijus verslo liudijimus, metinė PSD įmoka negali būtimažesnė kaip 9 procentai 12 minimaliųjų mėnesinių algų (864 Lt), galiojančių tų metų kiekvieno atitinkamo mėnesio paskutinę dieną, dydžio, neatsižvelgiant į tai, ar šie asmenys per tą mokestinį laikotarpį dar kartu gavo pajamų, nurodytų SDĮ 17 str. 1 ir 2 d., priklausė bent vienai asmenų, išvardytų SDĮ 6 str. 4 d., kategorijai arba (ir) buvo išvardyti VSDĮ 4 str. 2 d. 1 ir 2 punktuose.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

sveikatos draudimo mokos psd3
Sveikatos draudimo įmokos (PSD)
 • Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2010-01-01 gyventojai, kurie įsigyja nekilnojamojo turto nuomos verslo liudijimą ir yra drausti PSD kitose kategorijose, papildomai PSD įmokų nemoka.
 • Gyventojai, kurie įsigyja nekilnojamojo turto nuomos verslo liudijimą ir nėra drausti PSD, PSD įmokas moka kaip savarankiškai besidraudžiantys asmenys (įmokos kodu 1901).

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

socialinio draudimo mokos vsd
Socialinio draudimo įmokos (VSD)

Valstybinio socialinio draudimoįmokos

Mokama įmoka bazinei pensijai gauti yra lygi 50 proc. bazinės pensijos dydžio (nuo 2008 m. rugpjūčio mėn. – 180 Lt).

VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai VL galiojimo laikui.

Asmenys, ketinantys įsigyti verslo liudijimus trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, privalo iš anksto sumokėti VSD įmokas už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį, t. y. 180 Lt už mėnesį. VSD įmoka gali būti skaičiuojama ir kiekvienai atskirai verslo liudijimo galiojimo dienai. Asmenys, įsigiję verslo liudijimus 3 mėnesių ar ilgesniam laikotarpiui, VSD įmoką moka nuo veiklos pradžios iki pabaigos, t. y. mokama kartą per ketvirtį, ne vėliau kaip iki ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos. Avansu sumokėtos įmokos negrąžinamos.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

socialinio draudimo mokos vsd1
Socialinio draudimo įmokos (VSD)

Informaciją apie socialinį draudimą, socialinio draudimo įmokas ir mokėjimo tvarką pagal savo kompetenciją gali suteikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (A. Mickevičiaus g. 42, Kaunas, Tel. (8 37) 39 52 27; (8 37) 39 52 12; (8 37) 39 52 97.

Informaciją galima rasti Sodros internetinėje svetainėje:

www.sodra.lt>

Draudėjų portalas>

Viešoji sritis>

Draudimo vykdymas>

Vykdantiems individualią veiklą.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

metinis pajam deklaravimas
Metinis pajamų deklaravimas

Metinės pajamų deklaracijos forma GPM308 naudojama deklaruojant nuolatinių Lietuvos gyventojų 2009 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas pajamas.

Individualios veiklos vykdant veiklą įsigijus VL gautos pajamos deklaruojamos GPM308 V priede.

Metinė pajamų deklaracija GPM308 turi būti pateikta ir visi privalomi mokesčiai sumokėti pasibaigus kalendoriniams metams, iki sekančių metų gegužės 1 d.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

slide49
Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama
metinis pajam deklaravimas1
Metinis pajamų deklaravimas

GPM308V priedo II skyriaus ,,Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus (pajamų rūšies kodas 92)“ pildymas

GPM308V priedo V13 laukelis - gyventojo iš individualios veiklos pagal verslo liudijimus per mokestinį laikotarpį gautų pajamų suma (Lt, ct), neatėmus nustatyto dydžio sumokėtų ir/ar išskaičiuotų pajamų mokesčio, sveikatos draudimo įmokų, socialinio draudimo įmokų ir, vykdant šią veiklą, patirtų išlaidų.

Atitinkamą mokestinį laikotarpį turėjęs kelis verslo liudijimus, turi įrašyti bendrą iš veiklos pagal visus verslo liudijimus gautų pajamų sumą, o jei per tą mokestinį laikotarpį tokių pajamų negavo, V13 laukelyje turi įrašyti nulį (0).

Pajamos, gautos už nekilnojamojo pagal prigimtį turto nuomą, nuo kurių pajamų mokestis sumokėtas įsigyjant VL, 2010 ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais deklaruojamos Metinės pajamų deklaracijos V priede, kaip bet kurios pajamos, apmokestintos įsigijus kitų rūšių VL.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

metinis pajam deklaravimas2
Metinis pajamų deklaravimas

GPM308V priedo V14 laukelyje - nuolatinio Lietuvos gyventojo per mokestinį laikotarpį už verslo liudijimus sumokėta nustatyto dydžio pajamų mokesčio suma (Lt), nesvarbu, kuriam mokestiniam laikotarpiui verslo liudijimai buvo įsigyti.

Deklaruojant 2011 m. pajamas – V14 laukelyje įrašoma už 2011 m. ar vėlesniam mokestiniam laikotarpiui įsigytus VL sumokėta nustatyto dydžio pajamų mokesčio suma (Lt), nesvarbu, kada tas mokestis buvo sumokėtas.

Jeigu už VL sumokėtą pajamų mokestį ar jo dalį VMI grąžino ar įskaitė, V14 laukelyje įrašoma sumokėta mokesčio suma, atėmus iš jos grąžintą ar įskaitytą šio mokesčio sumą

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

metinis pajam deklaravimas3
Metinis pajamų deklaravimas
 • GPM308V priedo V15 laukelyje - įrašomas mokestinio laikotarpio mėnesių, per kuriuos nuolatinis Lietuvos gyventojas buvo įsigijęs verslo liudijimą (įskaitant ir tą mėnesį, kurį jis galutinai išvyko iš Lietuvos), skaičius, išskyrus tuos mėnesius, kuriais veikla pagal tokį verslo liudijimą buvo nutraukta visą kalendorinį mėnesį.
 • Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas buvo įsigijęs verslo liudijimus ne visam mėnesiui, toks mėnuo turi būti įskaičiuojamas.
 • Gyventojas neturi įskaičiuoti mėnesių, kuriais nors vieną mėnesio dieną buvo draudžiamas socialiniu draudimu (įskaitant sveikatos draudimą) kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

metinis pajam deklaravimas4
Metinis pajamų deklaravimas
 • Jeigu gyventojas 2010 metams ir vėlesniems mokestiniams metams įsigijo VL, kuris yra skirtas nekilnojamojo pagal prigimtį turto nuomai kitiems gyventojams, tai, teikdamas 2010 metų ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją, šio VL galiojimo mėnesių neturi įskaičiuoti į V15 laukelyje įrašomą mėnesių skaičių.
 • Pavyzdžiui, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas 2011 m. sausio 4 d. įsigijo VL nekilnojamojo pagal prigimtį turto nuomai kitiems gyventojams 2011 m. sausio–gruodžio mėnesiams, tai V15 laukelyje jis turi įrašyti 0.
 • Pavyzdžiui, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas 2011 m. sausio 4 d. įsigijo VL nekilnojamojo pagal prigimtį turto nuomai kitiems gyventojams 2011 m. sausio–gruodžio mėnesiams, o 2011 m. liepos 1 d. įsigijo antrą VL, kuris yra skirtas prekybai 2011 m. liepos–gruodžio mėnesiais, tai V15 laukelyje jis turi įrašyti 6.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

metinis pajam deklaravimas5
Metinis pajamų deklaravimas
 • GPM308V priedo V16 laukelyje - įrašoma privaloma sumokėti sveikatos draudimo įmokų suma, apskaičiuota V15 laukelyje nurodytą mėnesių skaičių padauginus iš 9 proc. MMA (72 Lt (800 Lt x 9 proc.).
 • Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas 2011 m. ir vėlesniais mokestiniais metais buvo įsigijęs VL ne visam mėnesiui ir bent vieną to mėnesio dieną dirbo pagal darbo sutartį ar vykdė veiklą, vykdomą teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, arba (ir) buvo draustas valstybės lėšomis, PSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai išduoto VL galiojimo laikotarpiui, t. y. V16 laukelyje įrašoma privaloma sumokėti PSD įmokų suma, apskaičiuota 9 proc. minimalios mėnesinės algos 72 Lt (800 Lt x 9 proc.) padalijus iš to mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir padauginus iš dienų, kurioms tą mėnesį nuolatinis Lietuvos gyventojas buvo įsigijęs VL, skaičiaus.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

metinis pajam deklaravimas6
Metinis pajamų deklaravimas
 • Pavyzdžiui, gyventojas, dirbantis pagal darbo sutartį, 2011 metais įsigyja VL veiklai vykdyti tik 2011 m. birželio 15–19 dienomis ir liepos 5–10 dienomis. Privaloma sumokėti PSD įmokų suma apskaičiuojama taip: (9 proc. x 800)/30 x 5 + (9 proc. x 800)/31 x 6 = 25,94 Lt.

Teikiamoje deklaracijoje už 2011 metus, gyventojas į V16 laukelį turi įrašyti 26 Lt.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

metinis pajam deklaravimas7
Metinis pajamų deklaravimas

Gyventojas, kuris 2009 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais buvo įsigijęs verslo liudijimą privalo pateikti iki kitų metų gegužės 1 d. metinę pajamų mokesčio deklaraciją net ir tuo atveju, jeigu iš verslo liudijime nurodytos veiklos pajamų negavo.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pajam deklaravimas ir mokes i sumok jimas
Pajamų deklaravimas ir mokesčių sumokėjimas

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

 • Deklaracija su priedais AVMI gali būti pateikta tokiais būdais:
 • VMI prie FM nustatyta tvarka ir atvejais pateikta elektroniniu būdu,
 • įteikta tiesiogiai AVMI darbuotojui,
 • atsiųsta paštu į AVMI, jų skelbiamais adresais, arba į VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66402 Druskininkai
 • Deklaracija turi būti pateikta mokestiniam laikotarpiui pasibaigusiki kitų metų gegužės 1 dienos (už 2011 m. iki 2012 m. gegužės 2 d.)

57

pajam deklaravimas ir mokes i sumok jimas1
Pajamų deklaravimas ir mokesčių sumokėjimas

VMI administruojamų mokesčių biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita

Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB

Lėšų gavėjas – VMI prie LR FM

įmonės kodas – 188659752

Įmokų kodai:

 • Pajamų mokestis už verslo liudijimo išdavimą – 1461
 • PSD įmoka asmenų, vykdančių individualią veiklą pagal verslo liudijimus – 1891
 • Mokant pajamų mokestį pagal deklaraciją-1441

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

gpm pakeitimai
GPMĮ pakeitimai
 • Savivaldybių tarybos gali nustatyti mažesnį fiksuoto dydžio pajamų mokestį VL įsigijusiems:
 • 1) neįgaliesiems asmenims, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tėvams (įtėviams), auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, tėvams (įtėviams), auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį, jeigu šis mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje,profesinės ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, augina vienas (viena),
 • bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviams ir studentams,
 • bedarbiams, kurie nustatyta tvarka įregistruoti teritorinėse darbo biržose;

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

gpm pakeitimai1
GPMĮ pakeitimai
 • Tęsinys
 • 2) asmenims, įsigyjantiems VL verstis VL nurodytos rūšies veikla visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas, arba konkrečios savivaldybės teritorijoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas;
 • 3) asmenims, įsigyjantiems VL verstis tradicinių amatų veikla;
 • 4) asmenims, kurie laikotarpiu, kuriam įsigyjamas VL, gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

gpm pakeitimai 2012 metams
GPMĮ pakeitimai 2012 metams

Už per mokestinį laikotarpį gautas pajamas, nuo kurių mokestis sumokamas įsigyjant VL, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis, kuris negali būti mažesnis už pajamų mokestį, apskaičiuojamą 12 MMA, galiojančių mokestinio laikotarpio, einančio prieš mokestinį laikotarpį, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, spalio 1 dieną, sumai pritaikius GPMĮ 6 str. 1 dalyje nurodytą pajamų mokesčio tarifą, galiosiantį to mokestinio laikotarpio, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, sausio 1 dieną.  

 • 12 MMA (800x12=9600)x15%=1440 Lt (metams)

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

gpm pakeitimai 2012 metams1
GPMĮ pakeitimai 2012 metams

Gyventojas gali pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį nuo IV pajamų, jeigu jis neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju. Šių sąlygų neatitinkančio VL įsigijusio gyventojo IV pajamos apmokestinamos taikant 5 proc. arba 15 proc. pajamų mokesčio tarifą, kuris pradedamas taikyti gyventojo IV pajamoms, uždirbtoms mėnesį, einantį po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį.

Tuo atveju, kai 2012 m. gyventojas negali mokėti fiksuoto pajamų mokesčio pagal VL, kai tampa PVM mokėtoju, turi nutraukti VL galiojimą ir įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą (pateikti FR0792) arba steigti įmonę.

Už mokestinį laikotarpį (ar jo dalį) sumokėto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio dalis, proporcingai tenkanti tai mokestinio laikotarpio daliai, kai gyventojo IV pajamos apmokestinamos taikant 5 proc. arba 15 proc. pajamų mokesčio tarifą, įskaitoma į gyventojo nuo tų pajamų mokėtino pajamų mokesčio sumą.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

gpm pakeitimai 2012 metams2
GPMĮ pakeitimai 2012 metams

Gyventojas gali pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį nuo nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamų, jeigu pajamos iš šios nuomos per mokestinį laikotarpį neviršija PVM įstatymo 71 str. 2 dalyje nustatyto atlygio už suteiktas paslaugas dydžio (t. y. 155 000 Lt). Šių sąlygų neatitinkančio VL įsigijusio gyventojo nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą, kuris pradedamas taikyti gyventojo nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamoms, gautoms mėnesį, einantį po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį.

Už mokestinį laikotarpį (ar jo dalį) sumokėto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio dalis, proporcingai tenkanti tai mokestinio laikotarpio daliai, kai gyventojo nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą, įskaitoma į gyventojo nuo tų pajamų mokėtino pajamų mokesčio sumą.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

nutarimo nr 1797 pakeitimai
Nutarimo Nr. 1797 pakeitimai

2011 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1261 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ pakeitimo“, kurio nuostatos įsigalioja 2 etapais:

- nuo 2012 m. sausio 1 dienos ir

- nuo 2012 m. gegužės 1 dienos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

slide65
Iki 2012-01-01

Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas

Nuo 2012-01-01

Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienos Patalpų nuoma nelaikoma IDV, tačiau ja gali būti verčiamasi įsigijus VL. Todėl keičiamas Nutarimu patvirtinto Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo pavadinimas

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m sausio 1 dienos sustambintos prekybin s veiklos r ys
Iki 2012-01-01

Prekyba:

prekyba kioskuose (už kiekvieną

kioską) (įeina į EVRK klases 47.81; 47.82; 47.89);

prekyba turgavietėse, suteikianti

teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba (įeina į EVRK klases 47.81; 47.82; 47.89; 47.99);

prekyba iš (nuo) laikinųjų

prekybos įrenginių (įeina į EVRK klasę 47.99);

išnešiojamoji ir išvežiojamoji

prekyba (įeina į EVRK klasę 47.99)

Nuo 2012-01-01

Prekyba

(EVRK klasės 47.81; 47.82; 47.89; 47.99)

Nelieka prekybos veiklos rūšių skirstymo pagal prekybos būdą bei vietą

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienosSustambintos prekybinės veiklos rūšys

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m sausio 1 dienos
Iki 2012-01-01

Prekyba tik ne maisto produktais:

prekyba kioskuose (už kiekvieną

kioską) (įeina į EVRK klases 45.32; 45.40; 47.82; 47.89);

- prekyba turgavietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba (įeina į EVRK klases 45.32; 45.40; 47.82; 47.89; 47.99);

- prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių (įeina į EVRK klases 45.32; 45.40; 47.99);

- išnešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba (įeina į EVRK klases 45.32; 45.40; 47.99)

Nuo 2012-01-01

Prekyba tik ne maisto produktais

(EVRK klasės 45.32; 47.82; 47.89; 47.99; įeina į EVRK klasę 45.40)

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m sausio 1 dienos i duotas prekybos vl suteikia teis
Iki 2012-01-01

Parduoti prekes gyventojams (taip pat ir gyventojams, įsigijusiems prekybos verslo liudijimus)

Nuo 2012-01-01

Užsiimti prekyba kioskuose, turgavietėse, prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba

!Nelieka prekybos veiklos rūšių skirstymo pagal prekybos būdą bei vietą

!Nuo 2012-01-01 iki 2012-05-01 nedraudžiama parduoti prekių ir įmonėms

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienosIšduotas prekybos VLsuteikia teisę 

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m sausio 1 dienos i duotas prekybos vl nesuteikia teis s
Iki 2012-01-01

prekiauti automobiliais, cukrumi;

prekiauti nuo laikinųjų prekybos įrenginių, pastatytų patalpose (išskyrusprekybą gėlėmis, knygomis, spaudos leidiniais ir prekybą patalpose, turinčiose prekyvietės statusą), taip pat iš kioskų, pastatytų patalpose;

prekiauti turgavietėse įsigijus išnešiojamosios ir išvežiojamosios prekybos VL;

- parduoti žemės ūkio ir maisto produktus gyventojams, įsigijusiems prekybos VL;

- verstis licencijuojama veikla

Nuo 2012-01-01

prekiauti automobiliais, motociklais, mopedais, cukrumi;

prekiauti nuo laikinųjų prekybos įrenginių, pastatytų patalpose (išskyrusprekybą gėlėmis, knygomis, spaudos leidiniais ir prekybą patalpose, turinčiose prekyvietės statusą), taip pat iš kioskų, pastatytų patalpose;

(panaikinta)

- parduoti žemės ūkio ir maisto produktus gyventojams, įsigijusiems prekybos VL;

- verstis licencijuojama veikla

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienosIšduotas prekybos VLnesuteikia teisės 

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m sausio 1 dienos aribojama teis vl ra yti kitus fizinius asmenis
Iki 2012-01-01

VL gali būti įrašomi šie asmenys: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 m., globojamasis, globėjas (rūpintojas)

Nuo 2012-01-01

VL gali būti įrašomas tik vienas iš šių asmenų

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienosAribojama teisė į VL įrašyti kitus fiziniusasmenis

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m sausio 1 dienos jeigu vl prarandamas
Iki 2012-01-01

VL išdavusi AVMIišduoda VL dublikatą per 2 darbo dienas

Nuo 2012-01-01

Vietoje prarastojo VL išduodamas naujas VL (kai gyventojas neturi galimybės atsispausdinti prarastojo verslo liudijimo) per 1 darbodieną

.

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienosJeiguVL prarandamas

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai n uo 2012 m sausio 1 dienos patikslinta patalp nuomos veiklos r is
Iki 2012-01-01

Patalpų nuoma**(xx)

(įeina į EVRK klasę 68.20)

Nuo 2012-01-01

Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma**(xx)

(įeina į EVRK klases 68.20; 55.20; 55.90)

Su VL negalės būti nuomojamos gamybinės, komercinės ar kitos (ne gyvenamosios) paskirties patalpos

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienosPatikslinta patalpų nuomos veiklos rūšis

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m sausio 1 dienos1
Iki 2012-01-01

Įsigydamas VL gyventojas privalo įsigyti prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų knygelę

Nuo 2012-01-01

Išimtis: gyvenamosios paskirties patalpų nuomos VL įsigyjantiems gyventojams neprivaloma įsigyti prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų.

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m sausio 1 dienos2
Iki 2012-01-01

Jeigu VLišduotas ilgesniam nei 1 mėn. laikotarpiui ir pasikeitė duomenys, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas pajamų mokestis, gyventojas per 10 kalendorinių dienų apie duomenų pasikeitimus privalo pranešti VLišdavusiai AVMI

Nuo 2012-01-01

Apie duomenų pasikeitimą gyventojas per 10 kalendorinių dienų privalo pranešti bet kuriai AVMI

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m sausio 1 dienos pajam mokestis gr inamas arba skaitomas
Iki 2012-01-01

Tik kai VL įrašytos rūšies veikla nutrūksta:

- gyventojui susirgus,

- išvykus nuolat gyventi

į užsienį,

- mirus,

- arba kitais išimtiniais atvejais VL išduodančios AVMI vadovo sprendimu 

Nuo 2012-01-01

Visais veiklos nutrūkimo atvejais, kai ja nebus verčiamasi iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienosPajamų mokestis grąžinamas arba įskaitomas

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

slide76
Iki 2012-01-01

- sąskaitą faktūrą arba

- PVM sąskaitą faktūrą;

- prekių (paslaugų) pirkimo-

pardavimo kvitą;

- dokumentą iš kurio galima nustatyti ūkinės operacijos turinį;

- importo deklaraciją

Nuo 2012-01-01

- sąskaitą faktūrą arba

- PVM sąskaitą faktūrą;

- prekių (paslaugų) pirkimo-

pardavimo kvitą arba

- kasos aparato kvitą;

- dokumentą iš kurio galima nustatyti ūkinės operacijos turinį;

- importo deklaraciją

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienosPrekybos ir gamybosvietoje privaloma turėti šiuos prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

slide77
Iki 2012-01-01

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas (Žin., 2002, Nr. 35-1271)

Nuo 2012-01-01

Pagal GPMĮ 6 str. 5 ir 6 dalis, VL įsigiję gyventojai galės vykdyti veiklą tik tuo atveju:

- jei neprivalės registruotis ir nebus įregistruoti PVM mokėtojais;

- nuomos atveju, jei pajamos iš nuomos per mokestinį laikotarpį neviršys Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnyje nustatyto dydžio

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienosGyventojai, įsigiję VL, PVM mokėtojais registruojami ir šį mokestį moka

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m sausio 1 dienos3
Iki 2012-01-01

Gyventojai, įsigiję VL, suteikiančius teisęprekiauti savopagamintaprodukcija, prekybos vietoje privalo turėti krovinio važtaraštį

Nuo 2012-01-01

Neteko galios

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m sausio 1 dienos4
Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienos

Iš sąrašo išbrauktos žemės ūkio veiklaipriskiriamos šios veiklos rūšys:

 • Žemės ūkio paslaugų veikla (EVRK klasės 01.61;

81.30; įeina į EVRK klasę 01.63);

 • Gyvulių priežiūros ir šėrimo paslaugų veikla (x)

(įeina į EVRK klasę 01.62);

 • Pynimui skirtų augalų auginimo veikla * (x)

(įeina į EVRK klasę 01.29);

 • Žuvų gaudymo verslinės žūklės įrankiais ir jų

apdorojimo veikla* (x) (įeina į EVRK klases 03.11; 03.12; 10.20);

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m sausio 1 dienos5
Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienos

Panaikintos laisvosioms profesijoms priskirtinosveiklos rūšys:

 • Išorinių informacijos priemonių kūrimo ir jų

išdėstymo bei radiofikuotos reklaminės

informacijos perdavimo veikla (x)

(įeina į EVRK klasę 73.11;

 • Projektinių-konstruktorinių darbų veikla (xx)

(įeina į EVRK klasę 71.12.20)

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

nuo 2012 m sausio 1 dienos sigaliosiantys pakeitimai
Nuo 2012 m. sausio 1 dienos įsigaliosiantys pakeitimai

Panaikintos šios veiklos rūšys:

 • Esamų statinių restauravimo, konservavimo veikla (x) (įeina į EVRK klasę 41.20)

- Specialaus apgyvendinimo paslaugų (plaukiojimui nenaudojamuose laivuose ir keltuose) teikimas (įeina į EVRK klasę 55.30)

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

slide82
Iki 2012-01-01

Esamų statinių atstatymas ir remontas (x)

(EVRK klasės 43.31-43.34; 43.91)“.

Nauja statinių statyba(xx)

(įeina į EVRK klases 41.20; 42.21; 42.22; 43.12; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99)

Nuo 2012-01-01

Statybos baigimo apdailos ir valymo darbai (x)

(EVRK klasės 43.31-43.34; įeina į EVRK klasę 43.39)“.

Specialieji statybos darbai(statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas) (xx) (EVRK klasės 43.12; 43.91; įeina į EVRK klasę 43.99)

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienosPakoreguotossu statybų veikla susijusios individualios veiklos rūšys (patikslinti atitinkamų veiklos rūšių pavadinimai)

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai n uo 2012 m sausio 1 dienos pakoreguota santechnikos darb veiklos r is
Iki 2012-01-01

Santechnikos darbai (x)

(įeina į EVRK klasę 43.22)

Nuo 2012-01-01

Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimą) (x) (įeina į EVRK klasę 43.22)

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienosPakoreguota santechnikos darbų veiklos rūšis

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m sausio 1 dienos6
Iki 2012-01-01

- Suaugusiųjų kvalifikacijos

tobulinimo veikla (x)(įeina į

EVRK klases 85.51;85.52;85.59)

- Vaikų ir jaunimo papildomo

mokymo veikla(x) (įeina į

EVRK klases 85.51; 85.52;85.59)

Nuo 2012-01-01

Sujungiamos į:

Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla(x) (įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m sausio 1 dienos7
Iki 2012-01-01

Šunų kirpimas (x)

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Aplinkos tvarkymas (x)

(įeina į EVRK klasę 81.30)

Nuo 2012-01-01

Naminių gyvūnėlių kirpimas (x)

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas (X)

(įeina į EVRK klases 81.29; 81.30)

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m sausio 1 dienos8
Iki 2012-01-01

Poilsio parkų ir paplūdimių veiklos, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimo, batuto ir kita veikla (x) (įeina į EVRK klases 55.30; 93.29)

Nuo 2012-01-01

Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas ir laisvalaikio ir pramogų įrangos, kaip integruotos pramogų paslaugų dalies, trumpalaikė nuoma (x) (įeina į EVRK klases 55.30; 93.29)

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m sausio 1 dienos9
Iki 2012-01-01

Siuvinėtų dirbinių gamyba (x) (įeina į EVRK klasę 13.99)

Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma) (įeina į EVRK klases47.89;77.22)

Nuo 2012-01-01

- Siuvinėtų dirbinių gamyba ir taisymas (x) (įeina į EVRK klases 13.99; 95.29).

- Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma) (įeina į EVRK klases47.89; 47.99; 77.22)

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m sausio 1 dienos10
Iki 2012-01-01

- Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba* (x) (EVRK klasė 32.91; įeina į EVRK klases 15.12; 16.29; 20.51; 22.19; 22.29; 25.99; 28.99; 30.92; 32.99)

Nuo 2012-01-01

- Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba (išskyrus apsauginės saugos įrangos gamybą)* (x) (EVRK klasė 32.91; įeina į EVRK klases 15.12; 16.29; 20.51; 22.19; 22.29; 25.99; 28.99; 30.92; 32.99)(sukonkretinta)

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m sausio 1 dienos11
Iki 2012-01-01

Fotografavimo veikla (x) (įeina į EVRK klasę 74.20)

Filmavimas pramoginiuose renginiuose (x) (įeina į EVRK klasę 74.20)

Nuo 2012-01-01

- Fotografavimo veikla (išskyrus fotoreporterių veiklą) (x) (įeina į EVRK klasę 74.20)

- Filmavimas pramoginiuose renginiuose (išskyrus reportažų, informacinių laidų rengimą ir kitą žurnalistinio ar tiriamojo pobūdžio veiklą) (x) (įeina į EVRK klasę 74.20)

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m sausio 1 dienos12
Iki 2012-01-01

- Gyvulių traukiamų transporto priemonių (karučių, vežimėlių), valčių, laivelių, plaustų ir kt. gamyba* (įeina į EVRK klases 30.12; 30.99)

Nuo 2012-01-01

- Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų ir kt. gamyba* (įeina į EVRK klases 30.12; 30.99)

Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai n uo 2012 m sausio 1 dienos
Pakeitimai nuo 2012 m. sausio 1 dienos
 • Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos įpareigojama informaciją apie gyventojus, įsigijusius VL, nutraukusius VL įrašytos rūšies veiklą teikti ne tik Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai bei Lietuvos darbo biržai, bet ir kitoms atitinkamą veiklą kontroliuojančioms institucijoms

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m gegu s 1 dienos i duotas vl verstis kokios nors r ies veikla suteikia teis
Nuo 2012-01-01 iki 2012-05-01

- parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas gyventojams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, jeigu kitaip nenustato veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas

Nuo 2012-05-01

- parduoti prekes ir teikti paslaugas gyventojams;

- parduoti tik savo gamybos prekes ir teikti paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) JA, jeigu iš JA parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos pajamos ne didesnėskaip 10 proc. visų mokestinio laikotarpio pajamų, gautų iš VL nurodytos veiklos;

- nutarime nustatyta tvarka VL suteikia teisę parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas JA tik tuo atveju, kai veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint VL, rūšis nėra viena iš veiklos, kuria faktiškaiverčiasi JA, rūšių

Pakeitimai nuo 2012 m. gegužės 1 dienosIšduotas VL verstis kokios nors rūšies veikla suteikia teisę

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m gegu s 1 dienos
2012 m.

sausio–balandžio mėn.

Gyventojams

Pakeitimai nuo 2012 m. gegužės 1 dienos

Išduotas VL suteikia teisę parduoti savo gaminius ar (ir) teikti paslaugas

Nuo 2012 m. gegužės mėnesio

Įmonėms, jeigu tenkinamos abi sąlygos:

gyventojams ar įmonėms jeigu nenustatytas

(x) ir (xx)

ribojimas

Iš įmonių gyventojas gavo iki 10 %

tokių pajamų

Įmonės nesiverčia tokia pat veikla

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m gegu s 1 dienos1
Pakeitimai nuo 2012 m. gegužės 1 dienos

(tęsinys)

 • Iš JA 2012 m. gautos pajamos, viršijančios 10 proc. visų mokestinio laikotarpio pajamų, gautų iš VL nurodytos veiklos, skaičiuojamos

nuo2012-05-01 iki 2012-12-31

 • Pajamos, viršijančios 10 proc. mokestinio laikotarpio pajamų, atėmus šioms pajamoms tenkančias išlaidas, apmokestinamos kaip individualios veiklos pajamos:

- 5 arba 15 proc. GPM,

- PSD ir VSD įmokomis

 • Įsigijus kelis, skirtingų veiklų VL, 10 proc. skaičiuojamas nuo kiekvienos veiklos rūšies pajamų atskirai

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m gegu s 1 dienos2
Pakeitimai nuo 2012 m. gegužės 1 dienos

Pavyzdys

 • 2012-01-05 visiems metams gyventojas įsigijo VL ,,Langų valymas”. Gyventojas apskaičiavo, kad per laikotarpį nuo 2012-05-01 iki 2012-12-31 uždirbo 8000 Lt pajamų: 6000 Lt gauta iš gyventojų, 2000 Lt iš JA.

Kaip apskaičiuojamos ir apmokestinamos iš JA gautos pajamos?

1. Ar pajamos iš JA viršijo 10 proc. visų pajamų, gautų iš VL nurodytos veiklos?

10 proc. nuo gautų pajamų yra 800 Lt(8000 Lt x 10 proc.), vadinasi visa pajamųsuma, gauta iš JA - 2000 Lt apmokestinama

2.Gyventojas apskaičiavo, kad uždirbdamas 2000 Lt patyrė 700 Lt išlaidų.

Vadinasi, suma, nuo kurios reikės mokėti mokesčius, yra 1300 Lt bei mokėtinas 5 proc. GPM, šios pajamos deklaruojamos GPM308 formos V priedo I dalyje, kaip pajamos iš individualios veiklos pagal pažymą

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m gegu s 1 dienos3
Pakeitimai nuo 2012 m. gegužės 1 dienos

Pavyzdys

Gyventojas įsigijo vertimoVL. Nuo 2012-01-01 iki 2012-04-30 suteikė įmonei vertimo paslaugų už 1000 Lt. Įmonė su gyventoju atsiskaitė tik 2012-06-01. Nuo 2012-05-01 iki 2012-12-31 gyventojas suteikė vertimo paslaugų gyventojams už 2000 Lt, o įmonėms už 500 Lt. Kaip bus apmokestinamos tokios gyventojo pajamos?

Po 2012-05-01 gautos pajamos įskaičiuojamos į bendrą veiklos įsigijus VL pajamų sumą.

Taigi, bendra veiklos, įsigijus VL, pajamų suma - 3500 Lt, atitinkamai 10proc. sudaro 350 Lt. Kadangi iš įmonių gautos pajamos (1500 Lt), viršija 10 proc. nuo 2012-05-01 iki 2012-12-31 laikotarpiu gautų veiklos pajamų, tai visa iš juridinių asmenų gauta pajamų suma 1500 Lt apmokestinama kaip individualios veiklos pajamos, t. y. taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą bei skaičiuojant PSD ir VSD įmokas. Iš veiklos pajamų GPMĮ 18 straipsnyje nustatyta tvarka galima atimti veiklos išlaidas.

Likusi veiklos įsigijus VL pajamų dalis (2000 Lt) laikoma gyventojo veiklos įsigijus VL pajamomis, nuo kurių papildomai gyventojų pajamų mokesčio mokėti nereikia

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m gegu s 1 dienos i duotas prekybos vl nesuteikia teis s
Nuo 2012-01-01 iki 2012-05-01

- parduoti žemės ūkio ir maisto produktus gyventojams, įsigijusiems prekybos VL

Nuo 2012-05-01

- parduoti ne tik žemės ūkio ir maisto produktus, bet ir kitas prekes gyventojams jų individualios prekybos veiklos, įskaitant tą, kuri vykdoma įsigijus prekybos VL, tikslais

!Didmeninė prekyba įsigijus VL negalima.

Pakeitimai nuo 2012 m. gegužės 1 dienosIšduotas prekybos VL nesuteikia teisės

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m gegu s 1 dienos4
Pakeitimai nuo 2012 m. gegužės 1 dienos

Sąrašo pakeitimai

 • naikinama veiklos rūšis ,,Periodinių spaudos

leidinių platinimo veikla

(įeina į EVRK klases 58.13; 58.14);

 • Sąraše nurodytų veiklos rūšių žymėjimas žymomis

,,X“ ir ,,XX“ netenka prasmės.

Visas Sąrašas, įsigaliosiantis nuo 2012-05-01,

išdėstomas nauja redakcija, jame nelieka

,,X“ ir ,,XX“ žymų

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m gegu s 1 dienos5
Pakeitimai nuo 2012 m. gegužės 1 dienos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1262 (Žin., 2011, Nr. 133-6317) pakeistas

Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522, toliau - Aprašas)

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pakeitimai nuo 2012 m gegu s 1 dienos6
Pakeitimai nuo 2012 m. gegužės 1 dienos

Aprašo pakeitimai

 • VMI suteikta teisė nustatyti atvejus,kada kasos aparatasgali būti nenaudojamas:
 • kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą (11.7 punktas)
 • Nereikalaujama naudoti kasos aparatųgyventojams, kurie verčiasi IDV, išskyrus IDV besiverčiančius gyventojus, užsiimančius prekybos veikla (12.1 punktas)

! Gyventojai, besiverčiantys IDV ir užsiimantys prekyba patalpose (ne lauko sąlygomis), savo veikloje privalo naudoti kasos aparatus

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

registracijos vmi seminarus b dai
Registracijos į VMI seminarus būdai:

Registracija:

 • elektroniniu būdu VMI svetainės www.vmi.ltskyrelyje Naujienos-Seminarai (http://www.vmi.lt/lt/?itemId=20324),

arba

 • telefonu 1882 (skambinant iš užsienio tel. +370 5 2553190, kitų fiksuotojo ryšio operatorių tinklų abonentams — 8 700 55 882).

Registracijos atšaukimas:

 • telefonu 1882 (skambinant iš užsienio tel. +370 5 2553190, kitų fiksuotojo ryšio operatorių tinklų abonentams — 8 700 55 882), arba
 • elektroniniu būdu, užpildant formą, esančią VMI svetainės skyrelyje El. paslaugos - Elektroniniai paklausimai (http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10215373), skiltyje „Klausimas“, nurodant, kuriame seminare atsisakoma dalyvauti.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

valstybin mokes i inspekcija primena kad
Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad:

Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu http://mic.vmi.lt.

Operatyviausiai ir greičiausiai atsakymus visais mokesčių klausimais gausite paskambinę telefonu 1882.

Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

slide103
Dėkojame už dėmesį

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama