Maanmittauspäivät 2011 Porissa
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Maanmittauspäivät 2011 Porissa Torstai 17.3.2011 Luentolinja 1 Kartastotehtävien strategia Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö. Yleiset kartastotyöt. Yleiset kartastotyöt ovat yhteiskunnan peruspalveluna suoritettavia toimenpiteitä:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - metta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Maanmittausp iv t 2011 porissa torstai 17 3 2011 luentolinja 1 kartastoteht vien strategia

Maanmittauspäivät 2011 Porissa

Torstai 17.3.2011

Luentolinja 1

Kartastotehtävien strategia

Antti Vertanen

Maa- ja metsätalousministeriö


Maanmittausp iv t 2011 porissa torstai 17 3 2011 luentolinja 1 kartastoteht vien strategia

Yleiset kartastotyöt

 • Yleiset kartastotyöt ovat yhteiskunnan peruspalveluna suoritettavia toimenpiteitä:

 • valtakunnallisten perusmaastotietojen keräämiseksi, hallinnoimiseksi ja ylläpitämiseksi,

 • yleisten maastokarttojen valmistamiseksi sekä

 • maastokarttojen ja -tietojen saattamiseksi yleiseen käyttöön.


Maanmittausp iv t 2011 porissa torstai 17 3 2011 luentolinja 1 kartastoteht vien strategia

2001 - 2010 strategia

 • "Kartat ja paikkatiedot - osa toimivaa yhteiskuntaa"

 • 2001-2010 strategia toimi hyvin erityisesti kehittämisen ja tuotannon suunnittelun sekä tulosohjauksen apuvälineenä ja ’lupauksena’ käyttäjille


Maanmittausp iv t 2011 porissa torstai 17 3 2011 luentolinja 1 kartastoteht vien strategia

Maastotietojärjestelmä

kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011–2020


Maanmittausp iv t 2011 porissa torstai 17 3 2011 luentolinja 1 kartastoteht vien strategia

Maastotietojärjestelmä MTJ

Maastotietojärjestelmällä (MTJ) tarkoitetaan strategiassa koko julkisen hallinnon tietoinfrastruktuuriin kuuluvaa perusrekisterien kaltaista tieto-, palvelu- ja toiminta-kokonaisuutta, jonka avulla tuotetaan, hallitaan ja jaetaan perusmaastotietoa ja -karttoja.

Järjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä huolehtivat Maanmittauslaitos ja Geodeettinen laitos ns. yleisinä kartastotöinä yhteistyössä muiden julkisen hallinnon tietohallinnosta vastaavien ja maastotietoja tuottavien ja käyttävien tahojen kanssa.


Maanmittausp iv t 2011 porissa torstai 17 3 2011 luentolinja 1 kartastoteht vien strategia

Maastotietojärjestelmä MTJ

Osa-alueet:

• Paikannuksen perustana oleva valtakunnallinen koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä,

• Valtakunnallisen perusmaastotiedon hallinta ja ylläpito (maastotietokanta, korkeusmallit ja ilmakuvat),

• Yleiseen käyttöön tarkoitetut karttatuotteet ja niiden saatavuudesta huolehtiminen,

• Sähköiset paikkatietopalvelut,

• Järjestelmien, aineistojen, karttojen ja palveluiden käytön tuki ja

• Tutkimus
Maanmittausp iv t 2011 porissa torstai 17 3 2011 luentolinja 1 kartastoteht vien strategia

MTJ - koko julkisen hallinnonperustietovaranto

HE 246/2010, 10 §: Julkisen hallinnon viranomaisen on pyrittävä järjestämään toimintansa siten, että se käyttää tässä pykälässä tarkoitettuihin tietojärjestelmiin talletettuja tietoja, jos viranomaisen toiminta edellyttää näiden tietojen käyttöä.

..........

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin tietojärjestelmiin rinnastetaan myös Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen ylläpitämä maastotietoja koskeva tietojärjestelmä.Maanmittausp iv t 2011 porissa torstai 17 3 2011 luentolinja 1 kartastoteht vien strategia

Toimintaympäristön kehitys

• Julkisen hallinnon tietohallinnon integroituminen ja kehittyminen

• Teknologian kehittyminen,

• Karttojen ja paikkatietojenkäytön kehittyminen,

• Muun tarjonnan kehittyminen,

• Paikkatietoinfrastruktuurien syntyminen


Maanmittausp iv t 2011 porissa torstai 17 3 2011 luentolinja 1 kartastoteht vien strategia

Perustehtävä

• Yleisten kartastotöiden perustehtävä on edelleen kestävä:

tuottaa, ylläpitää ja jakaa käyttäjille luotettavaa, yhtenäistä ja monikäyttöistä perusmaastotietoa ja siihen perustuvia karttoja rakennetun ja luonnonympäristöjen kohteista ja ominaisuuksista koko maasta.

• MTJ:n ylläpito ja kehittäminen muodostaa perustehtävän ytimen

• Kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus- ja kehitystyö luo teoreettiselta pohjalta kestävän ja käytäntöön soveltuvia ratkaisuja tuottavan perustan yleisille kartastotöille ja maastotietojärjestelmän kehittämiselle.


Maanmittausp iv t 2011 porissa torstai 17 3 2011 luentolinja 1 kartastoteht vien strategia

Visio

• Kansalaisten, yritysten ja julkisen hallinnon käytössä on keskeytyksettä riittävän luotettavia ja yhtenäisiä perusmaastotietoja ja karttatuotteita sekä niihin liittyviä tietopalveluita koko maasta.

• MTJ on vakiintunut ja hyvin toimiva järjestelmä, jota ylläpidetään tehokkaasti ja hyödynnetään laajasti julkisen hallinnon, elinkeinoelämän ja kansalaisten piirissä, koska sen tiedot ja palvelut ovat laadukkaita ja helposti kytkettävissä erilaisiin käyttösovelluksiin. Yhteiskäyttöinen järjestelmä muodostaa julkisella sektorilla paikkatiedonhallinnan perustan ja sen käyttö on johtanut päällekkäisen toiminnan vähenemiseen.Maanmittausp iv t 2011 porissa torstai 17 3 2011 luentolinja 1 kartastoteht vien strategia

Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet

Maastotietojärjestelmän kehittämislinjat on jaettu seuraaviin strategisiin yleistavoitteisiin ja kehittämisalueisiin kaudelle 2010-2020:

1. Monikäyttöinen ja kestävä järjestelmä

2. Tehokas ylläpito ja systemaattinen laadunhallinta

3. Käyttäjiä palveleva tuote- ja palvelukokonaisuus


Maanmittausp iv t 2011 porissa torstai 17 3 2011 luentolinja 1 kartastoteht vien strategia

Muita kehittämistavoitteita/alueita

 • • Järjestelmien, aineistojen, karttojen ja palveluiden käytön tuki

 • Yhteistoiminnan periaatteet ja käytännöt

 • Tietopolitiikka ja yhteisöllisyys

 • Tutkimus

 • Kansainvälinen yhteistyö


Maanmittausp iv t 2011 porissa torstai 17 3 2011 luentolinja 1 kartastoteht vien strategia

Kiitos !

Kuva: Hannu Vallas