Download
alina kalinowska uwm w olsztynie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Czego uczy, a czego nie uczy szkoła w świetle badań polskich i międzynarodowych? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Czego uczy, a czego nie uczy szkoła w świetle badań polskich i międzynarodowych?

Czego uczy, a czego nie uczy szkoła w świetle badań polskich i międzynarodowych?

280 Views Download Presentation
Download Presentation

Czego uczy, a czego nie uczy szkoła w świetle badań polskich i międzynarodowych?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Alina Kalinowska UWM w Olsztynie Czego uczy, a czego nie uczy szkoła w świetle badań polskich i międzynarodowych?

 2. Czego nie uczy polska szkoła?

 3. Osiągnięcia przyrodnicze polskich trzecioklasistów (TIMSS)

 4. Osiągane progi w zakresie rozumienia tekstu pisanego w badaniach PIRLS 2011

 5. Osiągane progi w wykonywaniu testu osiągnięć matematycznych w badaniach TIMSS 2011

 6. ogólna Średnia punktów z matematyki (timss 2011) Singapur  606 Anglia  542 POLSKA  481 Turcja  469 Azerbejdżan 2  463 Chile  462 Tajlandia  458 Armenia  452 Gruzja  450 Bahrajn  436 Zjednoczone Emiraty Arabskie  434 Iran  431 Katar  413 Arabia Saudyjska  410 Oman Ψ  385 Tunezja Ψ  359 Kuwejt Ж  342 Maroko Ж  335 Jemen Ж  248

 7. Osiągnięcia matematyczne polskich trzecioklasistów w badaniach TIMSS   Zasoby i wykorzystanie (zastosowanie) Geometria – średnio 475 punktów. Wiedza o liczbach i liczeniu – średnio 480 punktów. Umiejętności przedstawiania danych - średnio 489 punktów. (K. Konarzewski, Raport TIMSS)

 8. Zasoby matematyczne uczniów polskich (TIMSS 2011) Średnia ogólna miejsce w rankingu 481 34 Treści szkolnych programów miejsce w rankingu 35 Przedstawianie danych miejsce w rankingu (treści pozaszkolne) 489 30

 9. Dlaczego tak się dzieje?

 10. Badania trzecioklasisty – obserwacje zajęć matematycznych (M. Dąbrowski, Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego 2008 – wiele różnych światów? CKE 2009)

 11. Zadanie typowe W kinie są dwie sale. W pierwszej są 122 miejsca, a w drugiej jest o 35 miejsc więcej. Ile łącznie miejsc jest w tym kinie? (OBUT 2011) Poprawność na poziomie 37,5%. Najpopularniejszy błąd: 122+35= 157. 51,6% Zadanie nietypowe Dwa litry soku wlano do identycznych butelek o pojemności ćwierć litra. Do ilu butelek wlano sok? (OBUT 2012) Poprawność na poziomie 56,5%. 23,1% Najpopularniejszy błąd: do 4.

 12. Zadanie nietypowe Basia i Ola miały po 20 złotych. Basia dała Oli 5 złotych. Teraz Ola ma więcej pieniędzy niż Basia. O ile więcej? Poprawność na poziomie 33%. Najpopularniejszy błąd: 5 50%

 13. Zadanie Jacek kupił czekoladę za 2,20 zł oraz cukierki za 2,60 zł. Ile otrzymał reszty z 10 zł. (OBUT 2012) 2010 – zadanie otwarte, postać dwumianowana (szkolna) 51,5% poprawnych wyników 2012 – zadanie zamknięte, postać dziesiętna (pozaszkolna) 57,1% poprawnych wyników

 14. 1O° 5° O° 5° Czy rysunek pomaga? Zad A. W Olsztynie był mroźny poranek. Termometr wskazywał temperaturę minus 6 stopni. W warszawie było cieplej o 4 stopnie. Jaka temperatura była w warszawie? Liczba poprawnych odpowiedzi 32,3% Zad b. W Olsztynie był mroźny poranek. Termometr wskazywał temperaturę minus 8 stopni. W warszawie było cieplej o 2 stopnie. Jaka temperatura była w warszawie? Liczba poprawnych odpowiedzi 32,7% (M. Dąbrowski, trzecioklasiści 2010. raport z badań ilościowych. CKE 2011)

 15. Odsetek nauczycieli deklarujących posługiwanie się na lekcjach przez dzieci termometrem w celu: • 95,1% - odczytywania temperatury • 75,3% - zaznaczanie temperatury • 59,0% - wykonywanie obliczeń związanych z temperaturą

 16. Zadanie 2. Jaka liczba jest trzy razy większa od siedemnastu? (Raport OBUT 2013)

 17. Przykładowe zadanie geometryczne Rysunek pokazuje dwie figury: A i B. Podaj jedno podobieństwo i jedną różnicę między nimi. Figura A Figura B Poprawna odpowiedź: A i B to trójkąty, A ma kąt prosty, a B nie ma – dowodzi, że uczeń zna pojęcia: trójkąt, kąt, kąt prosty. K. Konarzewski, TIMSS i PIRLS 2011- raport, s. 19.

 18. 5. Dorota narysowała prostokąt, o wymiarach takich, jakie podano na rysunku poniżej. Ania narysowała trójkąt o takim samym obwodzie jak prostokąt. Trójkąt narysowany przez Anię miał wszystkie boki tej samej długości. W pomarańczowe pola wpisz długości boków tego trójkąta. 1 cm 5 cm Wyniki: Poprawne: 64,3% Niepoprawne: 34,8% Brak rozwiązania: 0,8% Raport z badania OBUT 2013

 19. 6. Z prostokąta, o wymiarach takich jak podano na rysunku poniżej, Marcin jednym cięciem nożyczek odciął kwadrat. Jaki obwód ma ten odcięty kwadrat? 3 cm 8 cm miejsce na obliczenia i rysunki Wyniki: Poprawne odpowiedzi: 33,4% Niepoprawne odpowiedzi: 58,5% Raport z badania OBUT 2013

 20. Zad. Prostokątna działka ma 40 metrów długości i 25 metrów szerokości. Ile metrów siatki potrzeba do ogrodzenia tej działki? Poprawne odpowiedzi 55.9% Zad. Oblicz obwód prostokąta o bokach 4 cm i 7 cm. Poprawne odpowiedzi 78,1%

 21. Co uczniowie umieją a czego się uczą?

 22. (OBUT 2012)

 23. Stosowanie własnych strategii obliczania – zaradność arytmetyczna (Badania trzecioklasistów 2008)

 24. Stosowanie własnych strategii obliczania – zaradność arytmetyczna

 25. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ