„Czego nie lubi książka?” - PowerPoint PPT Presentation

barbara my liwiec klasa 1 a gimnazjum zs nr 3 w jastrz biu zdroju n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Czego nie lubi książka?” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Czego nie lubi książka?”

play fullscreen
1 / 7
„Czego nie lubi książka?”
130 Views
Download Presentation
ginger
Download Presentation

„Czego nie lubi książka?”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Barbara Myśliwiec klasa 1 a gimnazjum ZS nr 3 w Jastrzębiu Zdroju „Czego nie lubi książka?”

  2. ... wyrywania kartek, ...

  3. ... zaginania rogów, ...

  4. ... plamienia, ...

  5. ... palenia i ...

  6. ... pozostawiania ich w pozycji niewygodnej.

  7. Jak należy postępować z książką? Nie wyrywać kartek Nie zaginać rogów Nie pisać po niej Nie plamić stron Nie palić jej Nie pozostawiać w pozycji niewygodnej Ogólnie rzecz biorąc: NIE NISZCZYĆ KSIĄŻEK!